Home > Nederlands > Sheldan Nidle - October 27, 2009

October 27, 2009

7 Oc, 13 Tzec, 5 Caban

Selamat Jarin! We komen om veel zaken te bespreken die zich gereed maken om zich te manifesteren. Jullie wereld is bezig een eind te maken aan de grote strijd tussen de volgelingen van het Licht en de duistere wezens die deze werkelijkheid in de afgelopen 13 millennia hebben gemanipuleerd en beheerst. Dit conflict gaat in wezen over de grote transformatie die de Hemel nu uitvoert. Wat zij voor jullie in petto heeft vereist een fysieke, stoffelijke omgeving die totaal anders is dan die het duister wenst. De laatste belooft niets anders dan nog meer verwoesting van Moeder Aarde en nog meer bedrieglijke manipulatie van de mensheid. De toenemende vernietiging van het ecosysteem en de vreemde activiteiten van de Zon en haar vele dochterplaneten hebben aangetoond dat dit bewind niet langer een noodzaak is. Integendeel, de Hemel wenst iets totaal anders. Deze nieuwe werkelijkheid is op dit moment reeds zichtbaar en de chaos die uit dit conflict ontstaat is een teken hoe ernstig verzwakt de duistere kliek is geraakt. Nu verwachten we de laatste restanten van dit gevecht. We weten dat het goddelijk plan haar wensen oplegt aan de legioenen van het Licht en wij zijn hier alleen om dit te accentueren en dit te doen in alle grootsheid wanneer we binnenkort bij jullie landen.

Deze overgangsperiode is het moment waarop jullie mondiale samenleving vaststelt ‘wat er allemaal aan de hand is’. Vele eeuwen hebben jullie de Aarde geëxploiteerd en haar beroofd van haar vitale grondstoffen - metaalertsen, brandstof zoals kolen en olie en de basis van jullie rijkdom: goud, zilver en kostbare edelstenen. Deze voortdurende verkrachting van Moeder Aarde heeft jullie naar de rand van vernietiging gebracht. Er is dan ook een schreeuwende behoefte aan een geheel nieuwe manier van organiseren en in stand houden van jullie samenlevingen en dit verlangt een nieuw soort gemeenschappelijk denken. Historici en vooraanstaande filosofen die jullie wereld dagelijks volgen zien de onheilspellende tekens op de muur en vragen zich publiekelijk af of deze samenleving inderdaad kan overleven. In toenemende mate volgen de theoretische wetenschap en de filosofie dezelfde weg. Jullie samenleving bevindt zich op een kruispunt en dit keerpunt in jullie geschiedenis werd inderdaad al voorspeld door jullie oude en inheemse volkeren. Het is het moment waarop wat voorheen werkte nu volkomen mislukt en vervangen moet worden door een nieuwe algemene overeenstemming. De Maya’s, de Aborigines en de oude Egyptenaren onderzochten dit moment in hun mythen en kalenders.

Wij komen hier naar deze prachtige blauwgroene planeet op dit meest gunstige tijdstip. We hebben geprobeerd jullie heel duidelijk uit te leggen waarom dit eerste contact onvermijdelijk is. Het is het moment wat jullie soepel scheidt van je recente verleden. Wij zijn de ambassadeurs van verandering en goddelijke boodschappers van bewustzijn. De Hemel en Heer Surea bepaalden dat deze periode in jullie groei bestemd is voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Daarom zijn we momenteel betrokken in een tweestappenplan. De eerste probeert de relatie tussen jullie samenleving en de regering te veranderen. Hiertoe werden gedurende de afgelopen decennia een aantal programma’s ontwikkeld om te verzekeren dat de fondsen van Saint Germain onder de mensen worden verspreid. ‘Lichtwerkers’ moeten een welvaart creëren die de wijze waarop de huidige machtconstructie opereert beslissend verandert. Vervolgens zullen nieuwe overgangsregeringen deze nieuwe relatie gebruiken om snel een beleid te voeren die de samenleving bevrijdt van de tirannie van rijkdom en macht, waardoor een tijdperk van vernieuwde democratie en een echte vrije republiek tot bloei zal komen.

Dit zijn de hoofddoelen van onze aardse bondgenoten. Onze rol is toezicht houden, adviseren en, indien nodig, onze ‘goede diensten’ aanbieden om door overleg dit alles te laten ontstaan. Deze taak is zowel prettig als moeilijk. Vele belangrijke regeringen hebben in het geheim gewerkt om een technologie te ontwikkelen die bestemd was om te verhinderen wat we van plan waren. Ze wilden bijvoorbeeld een nep eerste-contact-spel opvoeren om ons in diskrediet te brengen bij het publiek. Wij verhinderden in het verleden dit soort acties en waarschuwden hen voortdurend voor dergelijke acties in de toekomst. Een speciaal verbindingsteam werkt met de positieve facties in deze regeringen om te zorgen dat de overgangsregeringen er komen. Het succes van deze operatie berust op zowel een juridische als een financiële basis, waarbij de laatste gereed is. Wat tijd kost is de juridische druk om een eind te maken aan de tirannie van jullie huidige overheid. Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn staan op het punt een besluit te nemen, wat betekent dat het moment van glorie en triomf aanstaande is!

Het eindpunt van deze fase is het eerste contact. Het is het zwaard die de Gordiaanse knoop – jullie duistere kliek – lossnijdt. Het duister weet dit en heeft met hand en tand gevochten om dit moment te voorkomen. Wij zitten vast aan een goddelijk tijdschema en aan een massalanding op jullie kusten. Deze dingen zijn niet onderhandelbaar. Het is tijd voor het duister om een stap opzij te zetten en alles te laten gebeuren. Ons geduld is oneindig, doch het tijdschema van het Goddelijke niet. Zodra het goddelijke moment wordt bereikt komt voor ons de tijd van landen en van transformatie! Wij hebben legioenen van zeer getraind personeel om jullie te helpen bij een snelle terugkeer van jullie naar het volledige bewustzijn. Allen die dit wensen zullen veranderd worden en zullen het menselijke onderhoudspersoneel worden van dit zonnestelsel en van jullie nieuwe sterrennatie. Jullie zullen naar Mars en Venus emigreren en uiteindelijk naar de herstelde waterplaneet Pax – de restanten van jullie asteroïdengordel.

Deze verhuizing binnen het zonnestelsel en vervolgens binnen de galaxy is jullie goddelijke bestemming. Daar kunnen jullie je grote vermogens gebruiken om de galactische historie te ontvouwen en dit alles toe te voegen aan de fysische Schepping. Dit zijn, onder andere, de redenen voor onze aanwezigheid hier en waarom we beloofd hebben deze massalanding op jullie wereld uit te voeren. Wij doen dit natuurlijk met de volledige supervisie en bijstand van de Hemel. Jullie goddelijke Hiërarchie vergezelt ons naar het oppervlak van Moeder Aarde, samen met de mensen van Agartha. Dit is de tijd voor het herenigen van de mensen van de oppervlaktewereld met de Agarthanen. Het is het moment dat de grote discrepanties die lang geleden door de Anunnaki werden afgekondigd weerlegd kunnen worden en dat de lang verborgen waarheden kunnen worden onthuld. Deze onthullingen zullen een eind maken aan de verzinsels van het duister en zullen het Licht in de gelegenheid stellen zich opnieuw onder jullie te verspreiden.

De Galactische Federatie heeft het vaste voornemen jullie naar het volle bewustzijn terug te brengen. De huidige mondiale condities zijn gereed om zich in de nieuwe werkelijkheid te manifesteren, een werkelijkheid die wij voor jullie hebben beschreven. De huidige situatie zit vol delicate kwesties die momenteel niet besproken kunnen worden. De belangrijke regeringen bezitten talrijke middelen waarop in noodgevallen een beroep kan worden gedaan. Het één voor één verwijderen van deze kwesties, soms in groepen, vereist een grote deskundigheid en een voorzichtig gebruik van dwang, gevolgd door de middelen die de waarheid bewijzen van wat wij hen vertellen. Dit vindt nu plaats en ontwikkelt zich tot het veranderingsmoment. Terwijl wij zo nodig hulp verlenen moet de ontknoping plaatsvinden tussen de twee belangrijke aardse facties – die van het Licht en die van het duister. Het moment van de overwinning van het Licht, en die van jullie, is ophanden!

De verschuiving naar het volledige bewustzijn duurt onverminderd voort. De Hemel bereidt jullie voor op de volgende ronde van fysieke, mentale, emotionele en spirituele veranderingen, die jullie naar het punt moeten integreren waarop jullie gereed zijn voor de laatste stappen die in Binnenaarde moeten plaatsvinden. Wat we hebben beschreven zijn de stappen die nodig zijn om de grote illusie - dat is het beperkte bewustzijn - te veranderen, wat jullie in de gelegenheid stelt de Waarheden te accepteren die belichaamd zijn in jullie vijfdimensionale staat. Het doel is jullie snel te brengen naar de acceptatie van je Ware Zelf en je ware vermogens. Dit moet volbracht worden door middel van de landingen en alles dat snel daarop volgt. Jullie bestemming is een volledig bewust wezen te zijn!

Vandaag vervolgden we onze bespreking over alles wat rondom jullie plaatsvindt. Een grote verandering is onderweg, waarin de Hemel jullie allen transformeert naar vijfdimensionale, volledig bewuste Lichtwezens. Dit alles ontwikkelt zich overeenkomstig de goddelijke decreten van Heer Surea. De Schepper bereidt jullie voor op een heel wonderbaarlijke verrassing! Besef, lieverds, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.