Home > Nederlands > Sheldan Nidle - October 20, 2009

October 20, 2009

13 Akbal, 6 Tzec, 5 Caban

Selamat Jarin! We komen opnieuw met verschillende onderwerpen. Op jullie wereld wordt de strijd tussen de duistere kliek en onze aardse bondgenoten definitief beëindigd. De vele geheime leden van deze duistere groep blijven de uitbetalingen en regeringsveranderingen saboteren met slechts gedeeltelijk succes. Bijgevolg lijken de veranderingen, die op punt staan gerealiseerd te worden, heel serieus. Het duister lijkt uit te zijn op de tactiek van ‘verschroeide aarde’ wat steeds meer van hen veroordeelt tot een zeer onaangenaam lot. Wij volgen dit geraffineerde spel en observeren hoe onze aardse bondgenoten steeds meer bedreven raken in het hanteren van deze gruwelijke en onvoorziene klappen. Met het verstrijken van de dagen verminderde drastisch het vermogen van deze duistere machthebbers om het Licht tegen te werken en dus nadert het moment van de beloofde verandering snel. De personen in de verschillende duistere raden lijken zwakker en bezorgder over hun dreigende ondergang en deze verschuiving in hun houding veroorzaakt een zekere onvoorzichtigheid in datgene wat ze doen en het is duidelijk dat hun totale nederlaag onvermijdelijk is!

Terwijl dit alles zich afspeelt, is Moeder Aarde bezig de veranderingen te pushen die er moeten komen voordat jullie van jullie oppervlaktewereld worden geëvacueerd. Zij doet aanpassingen aan diverse tektonische platen om ze in de gewenste positie vast te zetten. Deze botsingen hebben een toenemende seismische activiteit en vulkanische erupties veroorzaakt in de tektonische platenzones van de Indische en Stille Oceaan en deze activiteiten zullen nog verder toenemen in het komende jaar. Ook zal het eigenaardige weer, dat geassocieerd wordt met de ‘mondiale opwarming’, drastisch toenemen. Op die manier laat Moeder Aarde de mensheid weten dat de veranderingen voor de mensheid een snelle en een allesomvattende oplossing verlangt en we kunnen niet anders dan dit bericht beamen. Zoals we in vorige berichten hebben aangegeven, hebben we een aantal alternatieve scenario’s ontwikkeld om de broodnodige terugkeer naar het volle bewustzijn uit te voeren. Voor jullie geldt het 1e decreet van Heer Surea - jullie terug te brengen naar de natuurlijke staat van het volledige bewustzijn. (video). Een aantal speciale kristallen steden in Binnenaarde zijn gereed om jullie gedurende deze tijd huisvesting te bieden en de procedures voor jullie verplaatsing zijn uitvoerig getest en zijn gereed.

Wat er nog moet gebeuren is de resterende tijd te gebruiken om jullie allen te helpen bij het verwezenlijken van de regeringswisselingen, het uitvoeren van de welvaartprogramma’s en andere die ontworpen zijn om het huidige lijden te verlichten en jullie te informeren over onze aanwezigheid. Daarna kunnen jullie beginnen met het oplossen van de huidige vervuilingscrisis, gebrek, oorlog en opgepotte haat die jullie zolang geteisterd hebben. Dit alles ligt binnen de plannen van onze aardse bondgenoten. Een nieuwe wereld vol verbazingwekkende technologieën, die lang verborgen waren binnen de talrijke duistere projecten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, is het doel achter de plannen van onze aardse bondgenoten. We hebben de serieuze bemoeienis van het duister gadegeslagen, zelfs nu deze duistere wezens beseffen hoe hopeloos hun zaak is. Deze wereld van jullie kan zich slechts in één richting bewegen – die naar het Licht en in de vreugde van een volledig bewuste werkelijkheid. Dit proces kost jullie iets meer tijd in het goddelijk tijdschema vanwege de verkregen technologieën die het duister gebruikt om onze komst te vertragen. Dit proces kan slechts zover gaan tot het moment dat we volledig moeten ingrijpen. Houd in gedachten dat onze rechtstreekse interventie alles voor het duister verandert.

Een van de dingen die we willen benadrukken is dat we volledig beseffen hoe wij invloed kunnen uitoefenen op datgene wat er nu gebeurt. Jullie wereld beweegt zich naar een overgang die de tijd overbrugt tussen waar jullie nu zijn en waar de hemel jullie wil hebben. Onze rol is eerder te komen wanneer de noodzaak ons hiertoe dwingt. Degenen die momenteel jullie wereld beheersen blijven nog altijd arrogant. Deze houding kun je verwachten van een groep die altijd in een bevoorrechte positie heeft verkeerd. Om hen aan de kant te schuiven is het nodig dat ze beseffen hoe kwetsbaar hun positie nu is, en dit is dan ook de reden waarom ze met alle beschikbare middelen vechten. Wat hen bang maakt is het zien hoe snel hun privileges verdwijnen en we kijken toe hoe hun machtsgreep snel wegglijdt onder de uitputtingsslag van onze aardse bondgenoten. Wij willen dit binnenkort afronden en voor jullie willen we dat jullie kunnen genieten van de soevereiniteit en de vrijheid die jullie door de hemel beloofd is.

Jullie strijd om je ware plek in jullie werkelijkheid te herwinnen is zwaar en lang geweest. Dertien millennia van strijd en bedrieglijke wetgeving door de Anunnaki hebben jullie beroofd van elke herinnering aan wie jullie zijn en wat jullie buitenaardse oorsprong is. Dit zal allemaal veranderen zodra wij geland zijn. Onze missie is dan jullie voor te bereiden om snel de grote veranderingen te accepteren die met jullie en jullie wereld zullen plaatsvinden. Op dit moment staat de grote machine die jullie wereld aanstuurt op instorten. Ook begint een proces van ‘uitsterven’ het wezen van het ecosysteem dat jullie omringt te veranderen. Dit is nog een ander teken van de geweldige veranderingen die gaan komen. Om een passende analogie te gebruiken – jullie wereld gaat nu door een winter die een grote test wordt voor de overlevingskans van jullie werkelijkheid en die krachtig demonstreert dat een reeks ingrijpende transformaties echt aan de orde van de dag zijn. De tijd van grote veranderingen is aangebroken!

De veranderingen komen plotseling. De duistere matrix is als een grote stuwdam die afbrokkelt onder het gewicht van een stormvloed die zijn basis ondermijnt en zijn beschermingswal afbreekt. De sluisdeuren kunnen geen verlichting brengen voor wat er gebeurt. Het snel stijgende water van de onverbiddelijke stormvloed verzwakt de hele structuur en er lijkt geen uitweg te zijn. Toch kunnen de ingenieurs van dit bouwwerk (het duister), totdat de fatale scheuren in grote aantallen verschijnen, hun hoop niet opgeven dat zij er op de een of andere manier doorheen rollen. Zelfs als de beslissende scheuren verschijnen - wat nu gebeurt – klemmen ze zich vast aan hun onwezenlijke hoop. Het fatale doorbreken van de stuwdam zal ten slotte de waarheid van hun situatie demonstreren. Op dit punt bevinden jullie je nu. Onze aardse bondgenoten hebben prachtig werk verricht en naderen het punt van de totale overwinning!

De huidige periode kan veel frustratie bij jullie veroorzaken. Het is niet gemakkelijk om na zo’n lange tijd op dit punt te staan. De vernietiging die door de hebzucht van het duister werd gecreëerd, verwoestte velen van jullie, terwijl anderen onder jullie toekeken hoe de aanhoudende oorlogen en haat de chaos creëerden en de oplossing verhinderden van deze moeilijkheden door de wereldgemeenschap. De operatie om jullie wereld te transformeren, zoals we eerder hebben vermeld, moet resulteren in escalerende onrust, alsof een onvoorziene, immense wervelwind jullie overvalt. Deze situatie wordt door het duister aangemoedigd. Bij eerdere gelegenheden ontmoedigden dergelijke condities allen die betrokken waren om het duister te ontmantelen, maar nu er is een nieuwe groep ontstaan die hiervoor niet gevoelig is en vastbesloten is om te slagen. Dus staat het toneel klaar om de machtige stuwdam van duistere macht omver te werpen om een nieuwe, positieve werkelijkheid voor allen te smeden!

Het eerste contact luidt een nieuw tijdperk in voor allen. We zijn hier gekomen om een eind te maken aan de geheimhouding van de UFO’s en om aan de laatste fase van jullie reis naar het volle bewustzijn te beginnen. Op dit deel van onze missie bevinden wij ons nu. We herzien onze mogelijkheden dagelijks en stellen de prioriteit vast van de beste manier waarop we onze aardse bondgenoten kunnen helpen. Maar dit is slechts een klein aspect van ons werk hier. We hebben ook sterke banden met Binnenaarde en onze bondgenoten – de Agarthanen. Deze volledig bewuste Aardlingen zijn voor ons een grote hulp geweest om jullie te leren kennen en ons schema voor te bereiden voor de post-landingsontmoetingen met jullie. Veel moet er nog besproken worden en onze wederzijdse en gelijkwaardige uitwisselingen zijn heel belangrijk voor ons. We zijn hier om jullie te verenigen met Binnenaarde en wij vertellen jullie onze ervaringen in de rijken van het volledige bewustzijn. We zijn meer dan gereed om aan de laatste fasen te beginnen!

Vandaag vervolgden we onze verkenning van wat er op jullie wereld plaatsvindt. Wij komen als een grote expeditie van ontdekkingsreizigers. We zijn als een speciale groep, op hemels verzoek, gebleven om jullie sierlijk naar het volledig bewustzijn te brengen. De tijd van actie arriveert en het moment voor het eerste contact en een nieuwe, volledig bewuste werkelijkheid nadert! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de hemel inderdaad voor jullie bestemd is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.