Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - November 3, 2009

November 3, 2009

1 Caban, 0 Xul, 5 Caban

Selamat Balik! We komen met meer informatie voor jullie! Jullie wereld komt elke dag een stukje dichter bij het moment dat alles op jullie wereldbol verandert. Deze transformatie komt in een aantal verschillende vormen. Ten eerste zijn er de fiscale en de regeringsaanpassingen. Vervolgens komen de fysieke, mentale, emotionele en spirituele wijzigingen waar jullie dagelijks doorheengaan. Ten slotte zijn er de aanpassingen die Moeder Aarde heeft gepland om haar oppervlakte volledig te herstructureren. De Hemel houdt de volledige controle over dit alles. Een speciaal tijdschema loopt af en zeer spoedig zullen enkele belangrijke gebeurtenissen zich op jullie wereld manifesteren. We hebben het tijdstip in goddelijk geschreven taal van de Schepper doorgekregen. De Hemel en Aarde zijn in beweging gezet! Een nieuwe werkelijkheid zal bij jullie in één klap verschijnen, maar voordat dit alles gebeurt, moeten er nog een paar aanpassingen worden aangebracht. Zoals jullie weten zijn we er helemaal klaar voor. Een grootse en schitterende rit staat jullie allen te wachten. Doe je riemen vast en bereid je voor op het onverwachte! We zijn op het punt gekomen waarop onze aanwezigheid bekend gemaakt moet worden. Het is de tijd dat de macht achter de aanhoudende UFO geheimhouding aan de kant wordt geschoven.

De volledige onthulling verwachten we binnenkort van onze aardse bondgenoten en ook van de belangrijke regeringen op jullie wereld. Wanneer jullie de kritieke massa bereiken, wordt het steeds belachelijker, steeds dwazer om vol te houden dat jullie alleen zijn in dit universum. In de afgelopen vijf jaar hebben we de talrijke getuigen en aanhangers van ons bestaan en van wat de Hemel voor deze wereld en bewoners heeft aangekondigd, hierover geïnformeerd. We waren ook getuige van de waanzin van de UFO cover-up in actie – velen die ons bestaan blijven ontkennen doen dit terwijl ze een mondiaal netwerk van exotische wapens hebben opgezet die tegen ons gebruikt moet worden! Deze ‘speeltjes’ hebben vele regeringen tot de bedelstaf gebracht en veroorzaakten dood en verderf onder de tallozen die het levensbloed van de illegale drugshandel vormden, en die ontworpen waren voor de kostbare wapenprojecten die bedoeld waren om onze komst te voorkomen. Het is tijd om aan dit alles een eind te maken en van deze bandieten gewoon officieel afscheid te nemen. Alle preventieve plannen van hen zijn zinloos – want wanneer de Hemel onze komst aankondigt, zal dit gemakkelijk en snel plaatsvinden … uiteindelijk beslist de Hemel.

De resterende tijd van deze werkelijkheid zal gebruikt worden voor de grote veranderingen in jullie wereld en de massale instorting van het duister. We hebben toegezien hoe de enorme hebzucht en arrogantie van deze groep de veroorzakers waren van de talrijke oorlogen, ziekten en de algemene ellende. Het grootste deel van jullie werkelijkheid zit vol littekens door de misdaden van de duistere volgelingen. Dit massale misbruik werd gewoonlijk niet bestraft. Inderdaad, deze bewoners van het schaduwrijk voelen zich verheven boven de harde wetten van de rechtbanken die zo gretig jullie ongelukkige wereld zijn opgelegd. We zijn naar hen zeer duidelijk geweest dat deze goddelijke operatie het einde van hun bewind op Aarde betekent. Het is tijd voor iedereen van jullie om de vrijheid en overvloed te ervaren en de volledige en onvoorwaardelijke waarheid te vernemen. Deze waarheden kunnen vele religies doen verzinken en verdrijven de bombast en gezwam van jullie overheden. Deze bastaardnakomelingen van de Anunnaki hebben jullie zielen verwrongen door de Waarheid in te wisselen voor leugens! De schok van wat jullie binnenkort gaan leren zal jullie echt gaan bevrijden.

Werelden die gereed zijn om volledig bewust te worden moeten vaak overtuigingen overboord zetten die door de machtigen werden gebruikt om de massa onder controle te krijgen. Jullie arriveren in een tijd van echte gelijkheid en grote verantwoordelijkheid. Jullie zijn hiervoor uitgekozen omdat jullie de herauten van een grootse verandering wilden zijn. Dit is het moment voor jullie activering en, op het juiste goddelijke moment, jullie ‘empowerment’ (zelfvertrouwen, bekrachtiging van het zelf) die jullie in staat stelt de fundering voor een nieuwe wereld te leggen. Onze aardse bondgenoten hebben hard gewerkt om de financiële en gouvernementele instrumenten voor verandering te creëren. Deze transformerende middelen zijn verbonden met jullie ‘empowerment’ en met het eerste contact met jullie. Het is geen toeval dat het contact jullie bewustzijnsgroei weerspiegelt. De Hemel heeft deze operatie doelbewust en heel zorgvuldig gepland. Wij helpen elkaar en herenigen hierdoor een andere ‘verloren’ tak van de menselijke familie met de stam van de mensheid. Deze hereniging verwelkomen wij en we kijken vol vreugde uit naar ons samenkomen met jullie.

Moeder Aarde wil heel graag terugkeren naar haar oorspronkelijke staat. Ze wordt verscheurd tussen haar vijfdimensionaal binnenrijk en haar driedimensionale buitenwereld. Deze tweedeling heeft ze bijna 13 millennia zorgvuldig in stand gehouden. Jullie wereld dient opgewaardeerd te worden en zich te verenigen met haar binnenste ‘zuster’ rijk. Jullie wetenschap ontkent de juistheid hiervan en doet er alles aan om het naïevelingen voor de gek te houden. Het is tijd om deze poppenkast te beëindigen en het licht van de waarheid zijn verhelderende lichtstraal in de duistere hal van jullie sociale structuren te laten schijnen. Dit willen wij laten gebeuren. Onze aardse bondgenoten beloofden een serie verrassende waarheden dagelijks uit te zenden wanneer straks de overgangsregeringen zijn geïnstalleerd en volledig in functie zijn. Het is van essentieel belang de betrouwbaarheid van wat onthuld moet worden te demonstreren. Onze aardse bondgenoten beseffen dit en hebben een plan ontwikkeld waardoor dit alles wordt opgelost.

We willen benadrukken dat ieder van jullie een taak heeft gekregen, die overeenkomt met je vermogen, om dit alles tot een goed einde te brengen. De nieuwe regering zal geen politieke partijen meer hoeven te bestrijden; dit zal ook het einde van speciale bedrijfsbelangen betekenen die heel lang de juridische regelgeving van deze wereld hebben bepaald. Het is voor jullie de tijd om je wensen kenbaar te maken, maar pas nadat jullie voldoende geïnformeerd zijn over de dagelijkse zaken. Dit proces kan jullie werkelijkheid stimuleren, opvrolijken en jullie voorbereiden om de mantel van het volledige bewustzijn te accepteren. Acceptatie opent geheel nieuwe perspectieven voor jullie, die jullie in staat stellen rationeel de vele technologieën te overwegen die lang zijn achtergehouden door een massa geheime bureaus. Dit betreft het gamma van vrije energie tot vervuilingstechnologie en transportmiddelen die jullie mondiale samenleving snel kan doen veranderen.

Deze taak is slechts een zeer klein deel van de verantwoordelijkheden die jullie zullen hebben als volledig bewuste wezens. Probeer je de talrijke gevoelssensaties voor te stellen die jullie gaan bezitten wanneer eenmaal ‘extra’ volledige bewustzijnsgevoelens tevoorschijn komen. Je voelt en bent je bewust en reguleert de Schepping in overeenstemming met de goddelijke decreten van de Schepper. Dit is een hoofdtaak die wij koesteren. Om dit wonderbaarlijke geschenk aan jullie terug te geven is een zeer speciale taak voor ons die we in vreugde accepteren. Het eerste contact is zowel een fysieke als een spirituele actie. Het is geen toeval dat jullie Verlichte Leraren en speciale Engelen van dit heilige rijk ons vergezellen op onze reis naar de Aarde. Onze komst is bedoeld om de giftige halve waarheden op te blazen die gebruikt werden om jullie te manipuleren naar een staat van vijandschap met jullie medebewoners. We komen om jullie te herenigen en jullie vrijheid en soevereiniteit te manifesteren.

Gebeurtenissen worden voorbereid om een nieuwe en overvloedige wereld aan te kondigen. Geheime ontmoetingen hebben jullie wereld gebracht naar de rand van een werkelijk opmerkelijk moment. Eveneens hebben we de druk opgevoerd voor de onthulling. Wanneer wij eenmaal officieel zijn aangekondigd als een echt bestaande en hulpvaardige buitenaardse familie, opent zich een nieuwe werkelijkheid. Je kunt wel de zaak in verwarring brengen met ontkenning en desinformatie, maar het is weer iets anders wanneer je de waarheid bevestigt en een nieuwe periode van bewustzijn laat ontstaan! In dit verlichte moment worden dingen plotseling mogelijk die eerder onmogelijk leken te zijn. Het eerste contact brengt jullie naar dit waarheidslicht, waardoor een overvloed aan verborgen waarheden algemeen bekend worden, wat een opening biedt voor een reeks verbazingwekkende en stimulerende nieuwe perspectieven.

Vandaag vervolgen wij onze bespreking over het eerste contact en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Wij zijn, evenals de Hemel, toegewijd aan onze taak om tot uitvoering te brengen wat de Schepper heeft bepaald. De tijd van overvloed en vrijheid is nabij. Onze massalandingen op jullie kusten zijn onvermijdelijk en aanstaande! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze middelen en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie bestemd zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge