Home > Nederlands > Sheldan Nidle - October 6, 2009

October 6, 2009

12 Muluc, 12 Tzotz, 5 Caban

Selamat Jarin! We keren na een korte onderbreking terug om meer interessante zaken met jullie te bespreken. De plannen om diverse belangrijke mondiale overgangsregeringen te installeren worden momenteel uitgevoerd. De Amerikaanse corporatie (private onderneming), die door de duistere machthebbers wordt geleid, vormt het voornaamste struikelblok voor een grondige mondiale verandering, maar deze belemmering zal zeer binnenkort worden verwijderd. Onmiddellijk hierop volgt een reeks transformerende maatregelen die mondiaal in werking treden. Dit betreft het nieuwe pro-Basilius III banksysteem, een nieuw hard valutasysteem, een aantal nieuwe centrale banken en het mondiale kwijtschelden van schulden. Dit alles valt onder de rubriek een nieuw internationaal financieel stelsel dat de noodzakelijke overbrugging vormt tussen het huidige financiële moeras en een nieuw begrijpelijk systeem van overvloed. Uiteindelijk zal deze overvloed de behoefte aan geld als een overlevingsmechanisme ontgroeien vanwege het feit dat elke huishouding in het bezit komt van ‘wonderbaarlijke’ technologieën om zich te voorzien van voedsel, kleding en meubilair. De elimineert de noodzaak van boerderijen, fabrieken en andere onderdelen van jullie huidige economie.

Een van de doeleinden van deze overgangsfase is voor jullie allen het ervaren van een overvloedige welvaart en de creatieve vrijheid die hiervan het gevolg is en, onder andere, het opzetten van een enorme variëteit aan elkaar ondersteunende non-profit organisaties. De huidige offensieve benarde toestand van jullie wereld moet worden veranderd! Alle mensen op jullie wereld moeten voorzien worden van de basisbehoeften en jullie zullen zien dat dit jullie een tevredenheid en vreugde brengt die jullie nooit eerder hebben meegemaakt. De belangrijke gevolgen van deze activiteiten zijn het transformeren van afscheiding en haat naar wereldwijde samenwerking en vrede. Het te boven komen van vijandigheden is zeer belangrijk voor onze aardse bondgenoten en voor ons. Wil jullie planeet overleven dan dienen jullie snel jullie huidige misvattingen over elkaar te veranderen; verwijder deze overtuigingen die gebruikt werden om jullie te scheiden en kom bijeen als vrije en soevereine mondiale burgers. We hebben onze bondgenoten verteld dat duizenden naties, die lang verstrooid en gebroken waren, hun dagen ‘in de zon’ zullen doorbrengen. De wereld zal getuige zijn van de opkomst van vele nieuwe naties die genieten van de vrijheid om herboren te worden.

Een hoeveelheid schitterende technologieën zal de wijze waarop jullie samenleving opereert transformeren. Jullie steden en voorsteden zullen herbouwd worden. Enorme groenstroken vervangen jullie boerderijen en fabrieken en geeft jullie omgeving een geweldige facelift! Dit vormt de voorbode voor de aankondigingen die een eind maken aan de geheimhouding van ons hulpvaardig bestaan. De eerste stap van dit proces richt zich op de UFO cover-up en introduceert bij jullie de opmerkelijke technologieën die de afgelopen zes decennia ontwikkeld zijn door jullie belangrijkste regeringen. We zullen vragen of deze apparaten, die al in veel geheime bases gebruikt worden, publiekelijk onthuld kunnen worden. Deze onthullingen vormen een inleiding op de officiële uitzending van dit eerste contact. Tijdens de afgelopen paar decennia hebben we een aantal personen en regeringen aangewezen om onze aanwezigheid aan te kondigen. Daarna zullen de Galactische Federatie en hun missie in het bijzonder op het juiste moment bij jullie geïntroduceerd worden. Deze onthulling dat jullie niet alleen zijn en dat er veel geheime technologie bestaat zullen in hapklare brokken bekend gemaakt worden.

Wanneer dit achter de rug is beginnen jullie je serieus te verdiepen in je ware geschiedenis en je spirituele en fysieke afkomst. Het universum waarin jullie leven is totaal anders dan wat jullie verteld is. Het fysische universum bestaat uit een grote conglomeratie van rijken, dimensies en Geest die alle bijeengehouden worden door Liefde, Licht en Bewustzijn. In de enorme omvang van deze bijna oneindige rijken moet je de waarheid vinden van wie je bent, wat je uiteindelijk leidt naar de Opperste Creatieve Kracht, een drie-enig Wezen van immense Liefde, Licht en Geest. In deze universele bron worden we opgenomen in een eindeloos leerproces over wie we zijn en waar we vandaan komen. De sleutel is dat we een grote levende eenheid zijn, een som van vele delen. Elk heeft een doel en een reden om zich in vele verschillende levens te ontwikkelen. In onze werkelijkheid beleven we slechts het NU, die het verleden, het heden en de toekomst omvat en binnen deze illusionaire toestanden liggen de middelen om veel onderling verbonden levens te leven. In deze levens kunnen we snel de wijsheid verkrijgen die ons naar de Waarheid leidt!

Zoals jullie nu weten bevindt jullie samenleving zich op een kruispunt waar jullie voor de keus staan of een totaal nieuw model te accepteren en te overleven, of te blijven aanmodderen in onwetendheid en te sterven! Onze Wetenschap & Onderzoek Vloot volgt jullie wereld nauwlettend en rapporteren dit aan de Regionale Federatie Raad. In dit geval veranderde het Goddelijke deze standaardprocedure - we zijn gedetailleerd voorgelicht om jullie overleving en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn te verzekeren en dit veranderde natuurlijk onze normale eerste-contact-protocollen. Jullie bevinden je nu op een punt waarop de hiervoor vermelde overgang op de juiste manier in beweging moet worden gezet en we zijn op dit moment gereed om zelfs massaler in te grijpen om dit te bereiken. Daarom hebben we een aantal werkopties vastgesteld. Twee punten zijn hiervan van belang - jullie hebben weinig tijd en de vele noodzakelijke veranderingen verlangen jullie volledige en oprechte deelname.

Jullie succesvolle overleving dwingt jullie tot het wijzigen van jullie fundamentele maatschappelijke voorbeelden of modellen. Jullie samenleving is gebaseerd op een constante economische groei en een onuitputtelijke exploitatie van de grondstoffen van Moeder Aarde. Deze onhoudbare werkwijze moet verschuiven naar het vieren van een ‘levende Aarde’, wat een einde maakt aan het gebruik van de natuurlijke bronnen van Moeder Aarde. In plaats daarvan dienen jullie je energiebasis te vergroten en daarom je verbeterde technologieën te gebruiken om alles te repliceren wat je samenleving nodig heeft. Dit betekent dat jullie een geweldige doorbraak maken in jullie traditionele theorieën over hoe jullie maatschappij zich in stand kan houden. Jullie stoppen met oogsten, mijnbouw en het kappen van de natuurlijke hulpbronnen van de Aarde en onderzoeken de kennis die in je uitgebreid bewustzijn te vinden is. Jullie kunnen vervolgens deze ontdekkingen toepassen om overvloed te creëren voor jezelf en je samenleving, om aldus de eerste steen te leggen op jullie weg naar je ware galactische samenleving.

Dit transformatieproces naar een protogalactische samenleving is de volgende stap in jullie agenda. Het fundament hiervan is een opmerkelijke welvaart waardoor jullie een maatschappij worden met een geweldige samenwerking die alle conflicten en nodeloze haat wegwast. De volgende stap in je evolutie als bewust wezen is zeer bemoedigend – je bent gereed een grote overvloed te ontvangen, talrijke belangrijke hervormingen uit te voeren en te leren dat je niet alleen bent in deze enorme stoffelijke Schepping. Dit alles kan op die manier je psyche veranderen, waarna een massaal contact mogelijk wordt. Dit natuurlijke proces van het herenigen met je uitgebreide familie wordt op een natuurlijke manier gevolgd door een hereniging met jullie broeders en zuster van Binnenaarde. Al deze stappen op jullie weg van de terugkeer naar het volledige bewustzijn, brengt jullie vervolgens naar het grootse avontuur van het herkoloniseren van de andere waterplaneten van jullie zonnestelsel!

We hebben slechts de stappen geschetst die voor jullie liggen. Op dit moment zijn onze aardse bondgenoten verwikkeld in een aantal overeenkomsten die jullie naar het punt brengen waarop deze veranderingen mogelijk zijn. Een nieuw model vormt zich op veel studieterreinen, zoals de natuurkunde en sociale wetenschappen, die jullie zal brengen buiten het traditioneel begrijpen van economie, fysica en religie. Deze nieuwe ‘penseelstreken’ moeten een heel ander, meer levendig plaatje schilderen van hoe jullie jezelf en je samenleving zien. Als gevolg hiervan zal zich een nieuwe definitie van bewustzijn vormen rond de tijd dat het eerste contact plaats zal vinden. Een schitterende nieuwe wereld zal verschijnen en presenteert jullie een zeer nieuwe, stimulerende en positieve ervaring.

Vandaag bespraken we de komende gebeurtenissen. Jullie staan aan de rand van wonderen die jullie je nauwelijks kunnen voorstellen! Vóór jullie ligt de voltooiing van jullie reis door het beperkte bewustzijn. Daarna wordt de focus gericht op ‘ascension’ en jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn! Besef, beste mensen, in jullie hart der harten dat de eindeloze rijkdom en de eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!


Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.