Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - 19 juli 2016


Sheldan Nidle - 19 juli 2016

6 Chicchan, 18 Kumku, 12 Manik

Selamat Jalwa! Het is waarachtig een droevige tijd voor jullie en speciaal voor degenen die zo achteloos en arrogant over jullie heersten. De aanval in Nice was opnieuw een valse vlag. Het was een nutteloze poging en maakte degenen die zo wanhopig proberen een manier te ontdekken waarop ze op één of andere manier het onvermijdelijke kunnen voorkomen zichtbaar. De tijd van de heerschappij van dood en destructie van deze monsterlijke figuren is bijna voorbij. Hun heerschappij werd bij verstek pas in de vroege zestiger jaren gevestigd en in de midden 70-er jaren tot haar volle potentieel gebracht. Het heeft geweld, waanzin en idiote daden gevoed die onmogelijk volledig begrepen kunnen worden. Spoedig zullen ze worden gearresteerd en zal jullie worden getoond hoe lang ze hun vuile werk hebben uitgevoerd. Dit laatste instrument van afschrikking dat ze uitvoerden omvat een mondiaal psychisch netwerk dat geleid wordt door een grote groep misleide mannen, vrouwen en jongens. Het heeft ons afschrikwekkende incidenten gebracht die leidden tot de dood van beroemde sterren, voormalig onbekende slachtoffers en die deel uitmaakten van incidenten van schokkende horror in India, Israël en grote delen van West Europa. Het idee was om eerst te shockeren en vervolgens te hopen dat hun handelingen zouden leiden tot "na-aap" gedrag dat de idioterie zou verspreiden. Dit alles zal eindelijk minder worden wanneer dit ontspoorde netwerk eindelijk is opgeruimd.

Toen het duister kennis nam van de kracht van gedachten, zoals gedemonstreerd door de duistere buitenaardsen in de vroege 50-er jaren, vroeg de cabal haar handlangers om deze vuige technologie toe te passen. Dit is de bron van het psychedelische tijdperk, en er ontstond een vreemd netwerk uit de rekrutering van jonge mannen en vrouwen om de wensen van een uitermate corrupte groep gestoorde oligarchen, die de gedachten van hun tot slaaf gemaakte onderdanen tot het uiterste wilden beheersen. Deze wensen brachten het tijdperk van krachtige verslavingen voort en een soort geweld dat sterk gerelateerd was aan deze verschrikkelijke onzin. Dit proces had echter een meer sinister doel. Het was om, zoals zij hoopten, de mate van duistere controle, die nu was omarmd door deze zelfde onheilige oligarchen, te versterken. Desalniettemin begonnen deze verschillende plannen in te storten toen de mate van bewustzijn rees. Uiteindelijk zullen we gedachten-technologieën introduceren die deze relatie tussen verslaving en vele vuige daden gaan beëindigen. Jullie wereld was te lang gevangen in deze gevaarlijke val en het is nu tijd om de puinhoop die sinds de late 60-er jaren bestaat op te ruimen.

De toename van het menselijk bewustzijn zal de meest belangrijke ontwikkeling van deze eeuw zijn. Het is deel en pakket van onze verschijning op het toneel en de opkomst van Westerse regeringen. Dit zal markeren hoe de mensheid eindelijk het constante patroon van wijdverspreide corruptie en buitenlandse controle gaat wijzigen. Op dit moment is de allerbelangrijkste gebeurtenis in de BRICS naties de ware hervorming die de vroegere koloniale praktijken van Westers georiënteerde corruptie zal beëindigen. Deze immense praktijk zal gestopt worden omdat het Westen zelf zich realiseert hoe ze deze corruptie regeringen liet ontstaan die loyaal waren aan de "powers that be" en niet aan de mensen. Democratie is een systeem dat aanvankelijk gezond werd geboren en daarna zorgvuldig door iedereen werd beschermd. Wij hebben er een vorm van, genaamd "fluid dynamics" (vloeiende dynamica). Het is een meer primitieve versie hiervan dan NESARA en, nog belangrijker, een mondiale versie, "GESARA", die de komende maanden zal ontstaan. We vertrouwen erop dat dit instrument snel zal veranderen in een originele vorm van "fluid dynamics". Dit zal enorm beïnvloed worden door onze massale aankomst op jullie prachtige kusten.

Terwijl jullie gedurende de komende tijden groeien, gaan jullie deelnemen in de RV (ReValuation = Herwaardering) en eindelijk een internationaal onderdeel van de GCR (Global Currency Reset = Mondiale Valuta Aanpassing) zijn. Deze gelden zullen het begin van een eindeloze welvaart betekenen, evenals een nieuw, door kostbare metalen gesteund financieel systeem. In ongeveer een jaar of minder zal dit leiden tot een technologie die geld overbodig zal maken en jullie in staat zal stellen de schade aan Gaia, veroorzaakt door bijna 13 millennia van mijnbouw, landbouw en veeteelt en andere primitieve handelingen die de oppervlakte van jullie wereld aantastten, te repareren. Dan kunnen jullie je wereld restaureren en jullie zelf indirect klaarmaken voor jullie uiteindelijke massamigratie naar Binnenaarde (Agartha). Tegen die tijd gaan wij landen en een dialoog starten die jullie naar je eigen kristallen Lichtkamer zal leiden. Onze besprekingen, samen met de lessen van jullie Opgestegen Meesters, gaan jullie voorbereiden op hetgeen zal volgen. Gewapend met deze essentiële informatie en onze antwoorden op een aantal belangrijke vragen, gaan jullie de operatie beginnen die jullie naar je Lichtkamers en volledig bewustzijn zal leiden! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We spreken jullie toe in een uiterst veelbelovende tijd. Het duister begint scheuren te vertonen. Intussen worden voorbereidingen getroffen om de nieuwe NESARA Republiek openlijk af te kondigen. Dus dit is de tijd die de Hemel lange tijd heeft voorspeld. Het duister verliest met grote snelheid haar grip op de gang van zaken in dit rijk. Een nieuwe Meester, die van het licht is, heeft het roer overgenomen. Het enige dat we vragen is hierin vertrouwen te hebben en de nieuwe realiteiten toe te staan vorm te krijgen. De Hemel heeft een agenda voorbereid die gevuld is met verrassingen en die de essentie van vreugde belichaamt. Wees daarom bereid om allerlei soorten wonderen te ervaren en wonderen voor jullie ogen te zien ontstaan. Zoals altijd, nodigen we de energieën die door jullie positieve geesten zijn gemanifesteerd, hierbij plechtig uit. Jullie doen ieder je eigen deel om dit te bekrachtigen en dit in stand te houden. De Hemel juicht jullie toe voor de manier waarop jullie het deze energieën mogelijk maken om voort te gaan, en om zelfs nog krachtiger te worden terwijl deze gebeurtenissen rijpen en hun kookpunt bereiken.

Jullie, Lieve Mensen, zijn een uiterst fantastische groep Lichtwerkers. Toen we zelf aan deze reis begonnen en onze groep zich begon uit te breiden omdat elke nieuwe Meester werd toegevoegd, konden we duidelijk zien hoe lang deze reis naar het Licht zou gaan worden. We begonnen onze vermogens te beheersen en te bedenken hoe lang deze moeilijke reis zou gaan duren. De meesten van ons dachten dat het ongeveer 250 jaar zou kosten. Jullie hebben ons doen verbazen, aangezien iedere generatie zelfs nog spiritueler was dan de voorgaande. Toen, tot onze verbazing, keerde de Galactische Federatie terug die ons de speciale mentor-programma's schonk, evenals de overeenkomsten die waren gesloten met het medische team over hoe de Lichtkamer-constructie en het continue aanpassingsprogramma het best gecoördineerd konden worden. Dit om ervoor te zorgen dat ieder individu gemakkelijk zou kunnen terugkeren naar volledig bewustzijn. Nu hadden we een plan en een middel om dit met succes na te streven.

Datgene waarvan jullie je op de drempel bevinden is een uiterst fantastische onderneming. Lang geleden hebben de Atlantiers jullie in een rijk van bijzonder beperkt bewustzijn geworpen. De Hemel beloofde dat deze bijzondere werkelijkheid er één zou zijn van slechts korte duur. Jullie bevinden je op het moment binnen een waarlijk unieke operatie, die bedoeld is om de daden die jullie voor het eerst door de Atlantiërs werden aangedaan, terug te draaien. Jullie zullen zelfs, in de zeer nabije toekomst, de wezens van het duister die dit alles oorspronkelijk aan de Atlantiërs hebben opgedrongen, een prachtig Lichtlichaam, evenals de vreugde van volledig bewustzijn schenken. Deze gebeurtenissen zullen opnieuw bewijzen hoe de Hemel zich inspant om het Licht oppermachtig te maken. We staan dicht bij het betreden van een Nieuw Galactisch Jaar. Deze periode zal een volledige galactische vrede worden gegund. Dit melkwegstelsel, dat eens zo duister was, zal dan een plek worden dat is gevuld met Licht en een overvloed aan vervulde profetieën!

Vandaag hebben we behandeld wat er op deze wereld gaande is. Gebruik deze tijd om jouw Licht toe te voegen aan de toenemende energieën van een wereld die wordt verrijkt met een steeds verder groeiende bewustzijnslaag. Wees gelukkig en vreugdevol! De tijd voor jullie mondiale bevrijding is gekomen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Last van chronische pijn, slapeloosheid of ziekte? Wietolie kan helpen


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden in dankbaarheid ontvangen Dankjewel!!
Als je ons even een mailtje stuurt, ontvang je van ons de juiste gegevens.Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nlGalactic Channelings

Create Your Badge