Home > > Sheldan Nidle - June 26, 2012

June 26, 2012

4 Imix, 14 Kayab, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer. Veel gaat er gebeuren op jullie wereld! De duistere kabbalisten hebben het aanbod om zich over te geven en een vriendelijke en vreedzame overgang van de macht toe te staan op het allerlaatste moment geweigerd. Hun weigering heeft de bal bij ons neergelegd, en wij zijn nu bezig onze reactie te plannen. Onze verbindingsteams zijn gedurende de laatste paar dagen bezig geweest de arrestatiestrategie te bespreken met degenen die deze fysiek zullen uitvoeren. Wij willen dit op een zodanige wijze doen dat het niet leidt naar negatieve propaganda door de nieuwsnetwerken die nauw verbonden zijn met de kliek. Indien nodig kunnen wij eisen dat een aantal van deze gecontroleerde mediasites als onbetrouwbaar worden aangemerkt en afgesloten worden. Het is ook noodzakelijk dat de topfunctionarissen van belangrijke regeringen in de door de kliek geleide regimes aftreden, want het is belangrijk dat er een openlijke, voor iedereen zichtbare legale machtsoverdracht aan de gang is. Wij hebben veel voorbereidende gesprekken gevoerd met de aangewezen officials en hebben positieve reacties ontvangen over deze specifieke optie. Wij zullen deze optie toepassen en onze overgangsregeringen voorbereiden op de start van het formele overgangsproces.

Zodra deze operaties beginnen zal een speciale groep de complexe transitiefase met onze aardse bondgenoten coördineren. De eerste vereiste is elke tegenaanval van de duistere mediakliek te neutraliseren. De kliek vecht nu letterlijk voor zijn bestaan en duldt niemand die niet gehoorzaamt om een schadelijke propagandacampagne uit te voeren in de mainstreammedia en op het Internet. We zijn hierop volledig voorbereid en hebben zelfs hun campagneplannen in handen gekregen. Zodra het aftreden van regeringen begint zullen we de eerste 72 uren heel zorgvuldig moet handelen. Wij hebben de hierbij betrokken verbindingsteams geïnformeerd en staan klaar om een aantal kabel- en propagandanetwerksites af te sluiten voordat ze de kans krijgen om uit te zenden. De kliek heeft een enorm propagandanetwerk en wil dit in zijn volle omvang gebruiken. Onze taak is dit te verhinderen, en volledig uitleggen waarom dit nodig is. Wij hebben videobewijzen in onze handen die gebruikt kunnen worden om de redenen achter onze acties te laten zien. Dit is een tijd van crisis waarop we volledig zijn voorbereid en toegerust om te handelen. Het is geen eenvoudige zaak om 13 millennia van een planeet’s werkelijkheid terug te draaien!

Deze overgangsfase wordt steeds moeilijker voor onze aardse bondgenoten en wij hebben daarom ingegrepen. Ons hoofdkwartier voor deze fase is ons belangrijkste moederschip. De verbindingsteams die voor elke sector van onze aardse bondgenoten zijn aangewezen gebruiken nu de aan-boord technologieën om de groepen van de kliek te monitoren en te luisteren en/of te kijken naar hun verbale en geschreven communiqués, en de leiders van deze duistere groepen telepathisch te onderzoeken. Dit bevestigt opnieuw hoe buitengewoon sluw deze leiders kunnen zijn. Maar wees ervan verzekerd dat wij op de hoogte zijn van alles wat zij geloven, denken en doen. Bovendien willen wij onze speciale technologie gebruiken om een snelle, gemakkelijke overgave te verzekeren. We zijn betrokken in dit diepere interventieniveau vanwege de noodzaak om deze huidige hindernis zo snel mogelijk aan de kant te schuiven. De Hemel heeft ons een goddelijk mandaat gegeven dat feitelijk van ons vraagt om deze wereld verder te brengen naar het punt van transformatie.

De landingsgroep is nu druk bezig met hoe en wanneer de ‘speciale’ technici moeten landen die installaties moeten installeren zoals replicatie-, communicatie- en geneesapparatuur. Deze technologieën werken meestal door middel van telepathie en wij moeten demonstreren hoe we dit vermogen in je bewustzijnsproces moeten herstellen, want dit maakt het voor jullie een stuk gemakkelijker om met ons te communiceren. Wij zien dit herstel van een van jullie natuurlijke vermogens als jullie eerste concrete stap op het pad naar volledig bewustzijn. Deze levende wezens (technici) zullen jullie ook onderwijzen over de verschillende werkelijkheden die zich manifesteren zodra jullie deze apparaten beginnen te gebruiken. Je zou kunnen zeggen dat deze technologieoverdracht het moment signaleren waarop jullie werkelijk gericht zijn op je terugkeer naar het volle bewustzijn. De Hemel is van plan de vele dingen die nu met en in jullie gebeuren belangrijk te versnellen. Het wordt steeds duidelijker dat niet alleen de tijd zich versnelt, maar ook dat jullie nieuwe bewustzijn sneller het punt bereikt waarop jullie - kort nadat wij arriveren – overgebracht worden naar jullie respectievelijke Licht-Kamers in Binnen-Aarde.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Onze medewerkers zijn bezig met de na-effecten van de weigering van de duistere kliek om zich aan het Licht over te geven. In veel opzichten werd dit ook verwacht. Wij wisten dat de duistere kliek, ondanks hun uitgesproken instemming met onze plannen, in feite van plan was een serie desinformatiecampagnes te lanceren om iedereen in verwarring te brengen die de diverse bronnen van internetinformatie volgen die over Veranderingen gaan. Zij hoopten hiermee consternatie en twijfel te zaaien met een steeds heftiger aanval op de waarheid. Onze medewerkers waren zich ook terdege bewust van deze plannen en zijn bezig met een serie acties om het duister en zijn hardleerse bondgenoten snel te verwijderen. Onze rol hierin is om een plan voor te bereiden volgens de liefdevolle decreten van de Hemel om jullie te bevrijden van de millennia durende greep van het duister.

Zoals jullie inmiddels wel weten betreft dit plan een nieuw mondiaal financieel stelsel en een nieuwe wijze van besturen. Dit alles staat op het punt geïmplementeerd te worden. Onze medewerkers voltooien de middelen om jullie juist en volledig te informeren over hoe deze plannen uitgevoerd moeten worden. Wij hebben een serie officiële aankondigen gereed die zullen beginnen zodra de duistere figuren op jullie wereld uit de macht verwijderd zijn. Hiertoe gebruiken wij bepaalde technieken die deel uitmaken van een protocol die ons is aangeboden door de Agarthanen van Binnen-Aarde en hun galactische vrienden. Dit zal de weg banen voor de start van de arrestatiefase. Zodra dit gedaan is, kunnen we doorgaan met de rest van de plannen die we eerder noemden. Jullie vrijheid zal binnenkort worden toegekend en de verraderlijke plannen van het duister zullen door het Licht worden geweigerd!

Wij hebben Moeder Aarde en haar bewoners dagelijks gezegend. Wij vragen jullie je bij ons te voegen in deze goddelijke actie. Jullie hebben dit meestal willekeurig gedaan, maar nu vragen wij jullie om samen te komen en vrijelijk een tijd te kiezen voor een golf van zegen die dagelijks jullie hemelbol omcirkelt. Gebruik jullie prachtige synergie om hiervoor een tijd te bepalen, en ga vervolgens aan deze krachtige praktijk beginnen. Wanneer je hiermee begint, zullen wij met je meedoen. Deze zegen is van ons aller harten. Laten we dit gebruiken om vrede en vreugde naar allen te brengen. Deze prachtige energie kan ons allen verenigen om een nieuwe en heilige modus voor Moeder Aarde te manifesteren! De Hemel heeft ons een goddelijk plan gegeven die ons bevrijdt uit het duistere regime en ons terugbrengt naar het volledige bewustzijn. Laten we het Licht en zijn oneindige wonderen prijzen!

Vandaag vervolgden we onze bespreking van wat er in jullie werkelijkheid gebeurt. Gebeurtenissen zijn nu gaande die binnenkort de wezenlijke aard van deze werkelijkheid veranderen en jullie terugbrengen naar het volle bewustzijn. Wij zijn zeer verheugd dat wij spoedig hierin ons aandeel kunnen leveren. Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!