Home > > Sheldan Nidle - July 3, 2012

July 3, 2012

13 Oc, 3 Kumku, 8 Manik

Dratzo! De tijd voor verandering is voor ons allen gearriveerd. De Hemel is op de Aarde verschenen en heeft opdracht gegeven dat de tijd voor bevrijding en vrijheid is gearriveerd. Dus we zijn het aan onze eer verplicht om op Aarde te verschijnen en allen te ontmoeten die, in haast en pure arrogantie, vergeten zijn dat ze slechts tijdelijke meesters zijn van dit allermooiste rijk. Onze komst moet hen deze punten absoluut duidelijk maken en de weg effenen voor een nieuw tijdperk voor de mensheid op het oppervlak van de Aarde. Bijna 13 millennia geleden begonnen jullie te vallen in een ongemakkelijke wereld van beperkt bewustzijn. Dit is een gebied waar het betrekkelijk gemakkelijk werd voor jullie nieuwe meesters en hun opgeleide volgelingen om jullie te controleren en te manipuleren. Deze tijd komt nu snel aan zijn goddelijke afsluiting. Acties zijn inmiddels begonnen om allen die zo lang straffeloos hebben geheerst te dwingen de teugels los te laten. Onze verbindingsteams en hun vele heilige metgezellen werken hard om programma’s te voltooien die jullie wereld zullen herstellen naar een wereld waar jullie vrij zullen zijn en waar jullie, als heilig doel, jullie reis naar het volledige bewustzijn kunnen voltooien.

Wij komen nu om een proces te beëindigen waardoor jullie aardse bondgenoten kunnen helpen om de verschillende regimes te verdrijven die momenteel door de duistere kliek worden gecontroleerd. Hierdoor zal een nieuw soort bestuur in werking treden die, samen met een nieuw financieel stelsel, een tijdperk van overvloed zal brengen. Bovendien zal dit nieuwe bestuur een aantal tot nu toe verborgen, op aarde gebaseerde technologieën introduceren, die wij uiteindelijk zullen combineren met onze eigen technologieën om jullie een tijd van vrede, welvaart en een ongekende internationale samenwerking te geven. Wij komen om jullie een schat aan kennis te presenteren waardoor jullie je kunnen bevrijden van de domme leugens en onjuiste voorstelling van zaken van jullie binnenkort weggestuurde meesters. Deze kliek is het laatste restant van groepen die jullie zo onvriendelijk hebben bestuurd, en zij moeten nu onthullen wie en wat ze werkelijk zijn! Deze arrogante en ziekmakende club was van plan jullie verder te ontdoen van de goddelijke gave van het volle bewustzijn om jullie in een permanente dienstbaarheid te houden. Deze verachtelijke plannen zijn op dit moment door kortsluiting verijdeld en zullen nooit meer kunnen opbloeien!

Onze missie staat uiteindelijk in verband met een eerste contact. Wij zijn van ver gekomen om de goddelijke decreten van Heer Surea uit te voeren om jullie vanuit de hoogste sferen van de Hemel het heilige comfort te brengen. De grote Seraphims van AEON hebben jullie en ons gezegend met een goddelijke gratie waardoor een nieuw tijdperk op de Aarde verschijnt. Dit nieuwe tijdperk zal een 5-D realiteit inluiden en een tijd van volledig bewustzijn voor Gaia en haar vele volkeren. Lang geleden koloniseerden wij van de Galactische Federatie deze planeet en ontwikkelden wat jullie meestal Lemurië noemen. In dit magische land bloeiden we, zowel op als onder het oppervlak. Deze hoge cultuur bewaakte de heilige essentie van Moeder Aarde en haar zeer diverse ecosystemen. Vervolgens werd een groep Atlantiërs door duistere elementen verleid om jullie naar een staat van tijdelijke dienstbaarheid te brengen. Hierna volgende gebeurtenissen die deze kleine groep mensen in groot gevaar brachten. De Hemel kwam tussenbeide en verordonneerde dat deze kleine groep een periode van beperkt bewustzijn moest ondervinden.

Deze reis was bedoeld om een sleutel te zijn voor het brengen van een permanente vrede naar deze galaxy. Het bleek dat de duistere Anchara continuüm een veelheid aan galactische rijken had gecreëerd met wezens die weigerden het noodzakelijke Lichtlichaam terug te laten keren naar het Licht. Het Hemelse plan was om, in de toekomst, de oneindige liefde van de aardse mensen en hun verkregen wijsheid van het duister te gebruiken om deze beroofde beschavingen terug te brengen naar het Licht. Die tijd is nu gearriveerd. Dit is het moment voor jullie om jullie goddelijke missie te volbrengen, en het is onze heilige taak om jullie voor te bereiden op deze geweldige dienstverlening. Hiertoe gebruiken wij onze krachten en vermogens om een nieuwe wereld voor jullie zeker te stellen. Hier gaan jullie je Lemurische voorouders ontmoeten en zullen jullie, in Agatha gebaad in Liefde en Licht, getransformeerd worden naar volledig bewuste Wezens. In deze voor jullie oorspronkelijke staat kunnen jullie je nieuwe cliënten ontmoeten om hen, in Liefde, een zeer kostbaar geschenk te brengen - een volledig functionerend Lichtlichaam! Deze goddelijke dienst behaagt de Hemel ten zeerste en brengt de gehele galaxy naar de grote Eenheid dat het Ware Licht van de Hemel is.

Namaste! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Wij komen vandaag bij jullie met enige informatie over wat er allemaal rondom jullie gebeurt. Momenteel zijn zeer velen - die in alle rust de enorme hebzucht en corruptie van de duistere zielen hebben gevolgd - druk bezig met het voorbereiden van de enorme hoeveelheden bewijsmateriaal voor hun processen. Deze verzameling gegevens zijn ook gebruikt om de massa’s goud en verwante obligaties te traceren en veilig te stellen die de kabbalisten ofwel illegaal in beslag hebben genomen ofwel hebben uitgegeven. Deze fondsen zijn nu in ons bezit, en onze diverse geassocieerde groepen voegen veel van deze instrumenten toe aan de steeds groeiende geldhoeveelheden die binnenkort gedistribueerd worden onder degenen die de eerste ontvangers zijn van de welvaartsfondsen. Deze operatie duurt om twee redenen langer. Ten eerste: wij moeten heimelijk enorme hoeveelheden gestolen geld, die door het duister gestolen is, verzamelen. Ten tweede: wij moeten het bewijs bijeenbrengen en controleren over hoe het duister, door arrogantie, erin slaagde het fundament van zijn macht te vernietigen!

De controlelagen waarmee de kliek jullie overheersten zijn snel aan het desintegreren, en nu deze lagen hun effectiviteit verliezen begint de ongelooflijke omvang van hun zucht naar rijkdom en de illegaliteit van hun instituten zich te openbaren. De Hemel heeft ons gezegend met een fantastisch hulpmiddel waardoor wij deze onverlaten kunnen volgen, en hierdoor constateren wij dat degenen die de mensheid echt tot een slavenbestaan wilden veroordelen in feite een stelletje incompetente dwazen zijn! Alleen al hun vele procedurefouten en ongegronde overschrijding van hun gezag brachten hen in een gevaarlijke situatie, en bergen aan illegale schulden zijn het directe gevolg van deze ongebreidelde hebzucht. Hiervoor heeft de Hemel ons een zeer effectief middel verstrekt om hen te onderwerpen, en daarnaast hebben onze Binnenaardse en Ruimtefamilies de deal voor de mensheid verzegeld! Wij zijn hiervoor zeer dankbaar, en zegenen allen in de Hemel voor hun wonderschone gaven en voor onze verlossing van het duister.

De procedures die nu aan de gang zijn bevinden zich in hun laatste fase en dus hebben we het ‘groene licht’ gegeven. Zie dit als de lancering van een bemande ruimtevlucht op Cape Canaveral, waar men met het aftellen is begonnen. Veel opeenvolgende handelingen moeten voltooid worden en tijdens dit proces kunnen misschien bepaalde vertragingen optreden. Alles is echter afgestemd op het opstijgen zodra deze laatste complexe volgorde is afgevinkt. Op dit punt bevinden we ons nu. Wij verlangen eerlijkheid en vertrouwen en daarom vragen wij jullie je positieve energieën te gebruiken om ervoor te zorgen dat deze ‘lancering’ volgens planning verloopt. Onze collectieve intentie is hierop volledig gericht. Veel groepen van de Galactische Federatie en ons personeel van medewerkers werken hard om dit tijdig te voltooien. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat de goddelijke gebeurtenissen binnenkort zullen plaatsvinden, namelijk … het creëren van een werkelijkheid van vrede, overvloed en bovenal van vrijheid!

Vandaag bekeken we opnieuw wat er op jullie wereld gebeurt. Dingen zijn aan de gang om binnenkort het einde van de duistere kliek en zijn vele partner te verzekeren. Jullie staan op het punt getuige te zijn van een wonderbaarlijke gebeurtenis - de terugkeer van het Licht naar de planeet Aarde! Hiermee zullen jullie snel je korte reis naar het volle bewustzijn voltooien. Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!