Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - June 19, 2012

June 19, 2012

10 Ix, 7 Kayab, 8 Manik

Dratzo! We zijn er weer! We observeren hoe de laatste stukken van jullie raadsel worden opgelost door degenen die onze aardse bondgenoten zijn. Overal op jullie wereld is nu een enorme inspanning aan de gang om de processen te voltooien die nodig zijn voor de arrestatie van jullie duistere kliek en hun vele medewerkers in regeringen, grote banken en vele multinationals. De voorafgaande opdrachten voor deze massa-arrestaties zijn voltooid, en wat nog resteert is het uitvaardigen van het juridische document voor hun aanhouding. Ze moeten vastgehouden worden in speciaal gebouwde faciliteiten. Onze verbindingsteams staan in contact met degenen die belast zijn met deze acties, en zij zullen een van de groepen zijn die officieel het einde van de uitvoerende diensten van de meeste westerse naties verklaren. De nieuwe ‘overgangsregeringen’ hebben de enorme taak om dit alles binnen een zeer kort tijdvenster uit te voeren. In ieder geval zijn dit buitengewone tijden. Degenen die gekozen zijn voor deze interim-regeringen hebben een kant-en-klare agenda om de taken van deze nieuwe regeringen snel en zorgvuldig uit te voeren. Hun taak zal de weg voorbereiden voor alles wat nog moet volgen.

Onze holografische strijdmacht staat klaar om, indien nodig, in te grijpen. We zijn ervan overtuigd dat een dergelijke reservemacht nuttig is, maar het zal niet echt nodig zijn. Het leger, politie en veiligheidstroepen van de overgangslanden zijn meer dan voldoende om hun respectievelijke regimes uit de macht te verdrijven. Diezelfde professionaliteit zal gebruikt worden voor de duizenden arrestaties die de duistere kabbalisten zullen isoleren van hun bronnen van rijkdom en macht. Het moet een grootschalige einde worden van een internationale groep die bijna 13 millennia jullie wereld heeft beheerst. Met deze ene actie zullen jullie vrij, soeverein en welvarend worden. Wij zullen dit alles nauwlettend volgen, en dan … op het juiste moment zullen we landen om aan een meer persoonlijk contact met jullie te beginnen. Veel zal er tussen ons besproken worden. Dit is, per slot van rekening, de korte periode net vóór jullie vertrek naar Binnen-Aarde waar jullie terug zullen keren naar het volledige bewustzijn. Onze gezamenlijke missie begint in feite op dit goddelijke tijdstip. Veel moeten we samen uitvoeren, zowel in deze galaxy als in deze regio van fysieke belichaming.

Veel wordt er van jullie verwacht als volkeren. Nu bevinden zich in jullie rangen enkele van de beste wezens in deze galaxy. Elk van hen kwam hier vrijwillig … om het voor jullie mogelijk te maken je aan te passen aan de vele veranderingen die nodig zijn om jullie om te vormen naar een nieuwe galactische samenleving. Deze nieuwe aardse samenleving zal het hart worden van jullie nieuwe sterrennatie, en een essentiële eerste vereiste zal zijn een snelle hereniging van de grote diversiteit die jullie planetaire samenleving karakteriseert. Dit is een van de redenen waarom zovelen van jullie vanuit deze hele galaxy hier naartoe kwamen en incarneerden in jullie huidige lichamen. Jullie gaan deze fysieke voertuigen integreren in jullie volledige spirituele essentie. Deze essentie bevat speciale boodschappen van de Hemel, die jullie zullen begeleiden in het formuleren van jullie nieuwe werkelijkheid. Het hemelse plan omvat een hele reeks missies die jullie nieuwe sterrenstaat moeten uitvoeren, en dit benadrukt vervolgens voor ons de unieke betekenis om jullie naar een nieuw tijdperk te brengen van vrede en eenheid die nu deze hele galaxy beïnvloedt.

Onze missie hier is daarom essentieel voor wat er in deze galaxy gaat volgen. Letterlijk zijn de ogen van de galaxy op jullie allen gericht! De Hemel verzekert ons dat de enorme veranderingen die nodig zijn nu moeten gebeuren, en als gevolg hiervan hebben we onze eerste-contact-team geïnstrueerd om de verschillende vormen van misleidende plannen van het duister te voorkomen, waardoor de medewerkers van het Licht als overwinnaars tevoorschijn komen. Dit zal het openingsschot zijn in de beweging om de nieuwe energieën te vestigen die jullie naar het begin van het volledige bewustzijn zal brengen. Veel wezens van een hoog spiritueel gehalte zijn op jullie wereld samengekomen om de condities te creëren voor het eerste contact en alles wat daarop moet volgen. Wij gebruiken ons technologisch voordeel om dit plan te bevorderen en om ervoor te zorgen dat deze cruciale openingsactie uitgevoerd wordt zoals de Hemel voorschrijft. Hiertoe bundelen we onze middelen met die van onze medewerkers op jullie planeet nu voor ons de tijd is gekomen voor de volgende grote stap voorwaarts. De zonnewende bezit vele sleutels voor datgene wat nu gaat gebeuren!

Namaste, beste mensen! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! De mensheid heeft vele ups en downs meegemaakt in zijn geschiedenis van de laatste 13.000 jaar. Onze voorouders gingen door drie gouden eeuwen, die vervuld waren van de belofte van een uiteindelijke terugkeer naar ons meest volledige potentiële staat als menselijke wezens. Degenen die noodlottiger wijs het roer overnamen na de val van Atlantis weigerden ons deze vreugden en bestraften ons op brute wijze voor onze daden van ongehoorzaamheid. Deze wezens, die jullie nu kennen als de Anunnaki, zijn verdwenen, en lieten ‘gehoorzame’ mensen achter wiens afkeer, voor datgene waar wij voor staan, zeer betreurenswaardig is. Wij hebben lange tijd op een geestelijk gespannen voet met hen geleefd, maar hieraan komt nu een eind wat door de gehele mensheid wordt verwelkomt. Er gebeurt veel achter de schermen wat jullie bevrijding creëert van deze ogenschijnlijke eindeloze cyclus van lijden. De Hemel heeft onze woorden gehoord en heeft de middelen gebracht om jullie, op een heilige wijze, terug te brengen naar het volle bewustzijn. Het is nu voor ons allen de tijd om blij te zijn!

Wij komen vandaag op de vleugels van deze triomf om jullie een prachtige boodschap van hoop, waarheid en vreugde te brengen! Jullie wereld verandert ten goede. Zij die lang een wereld van lijden en elitisme in stand hebben gehouden hebben hun nederlaag ontmoet! De medewerkers van ons die zo hard hebben gewerkt om onze zegeningen naar jullie te brengen hebben eindelijk een akkoord bereikt met degenen die momenteel de teugels van de macht vasthouden. Dit document sanctioneert hun vertrek waardoor er een nieuwe werkelijkheid rondom ons ontspringt met zijn Liefde, Vrede, Soevereiniteit, Welvaart en bovenal, jullie Vrijheid! Wij danken de Groten van de Hemel, degenen die van ver zijn gekomen, en degenen die de heilige vlam hebben bewaard die diep in de wonderen van deze bijzondere en prachtige wereld verborgen lag. Een nieuwe manier is nu in beweging die ons zal herstellen naar onze natuurlijke staat van volledig bewustzijn.

Wij verheugen ons, en laten de hemelse trompetten klinken om de troon van vrijheid en de tempel van onze vreugden en dromen op te roepen! Wij hebben lang op dit goddelijk moment gewacht! Wij zoeken slechts de zegeningen en decreten van de Hemel en de jubelende energieën van Heer Surea. Wij komen in deze toestand om jullie te onderwijzen en te leiden in de wegen van de Hemel, en jullie vertrouwd te maken met de verantwoordelijkheden van degenen die de mede-scheppers zijn van de fysieke werelden. Kom, geliefden! Wees in een staat van opperste vreugde, en ga vooral je waardering tonen aan degenen die jullie vrijheid hebben verzekerd en jullie goddelijke soevereiniteit hebben teruggegeven. Jullie moeten nu begrijpen dat jullie nooit alleen zijn geweest, en dat de Hemel jullie nooit verlaten heeft en jullie nooit heeft overgeleverd aan de duistere zielen. In tegendeel, jullie hebben een heilige bestemming! En de juiste goddelijke tijd is gekomen om deze bestemming te vervullen! Wij hebben dit Licht op jullie wereld levend gehouden, en wij geven het nu in diepste Liefde aan jullie allen terug!

Vandaag bespreken we met gejuich wat er op jullie wereld gebeurt. Velen van ons zijn gekomen om jullie uit het duister te halen en terug te brengen naar het Licht. Dit proces van het eerste contact dient ook om jullie te transformeren naar volledig bewuste Lichtwezens. Veel zal aan jullie worden geopenbaard, en veel zal er van elk van jullie verwacht worden! Besef, dierbaren, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge