Home > > Sheldan Nidle - 25 maart 2014

Sheldan Nidle - 25 maart 2014

5 Cauac, 2 Mac, 10 Caban

Dratzo! We zijn er weer! We hebben meer nieuws over wat er op jullie wereld gebeurt. Op dit moment vindt er een wereldwijde reset plaats die jullie snel een aantal belangrijke giften zal brengen. Het mondiale financiële systeem nadert een stresstoestand waarbij degenen die het oude wensen te handhaven ontdekken dat hun vroegere dominantie snel verdwijnt. Onze bondgenoten rapporteren dat dit proces een punt heeft bereikt waar het nieuwe systeem zich begint te manifesteren. De duistere cabal begrijpt nu dat het nieuwe systeem zich volledig zal manifesteren en dat hun pogingen om het uit te stellen ten einde zijn! Op een ander belangrijk gebied zijn we bijna op het niveau waar nieuw bestuur officieel kan worden aangekondigd. Terwijl deze galactische maand Mac afloopt, weet dat een nieuwe realiteit helder voor jullie ogen begint te verschijnen. In de nieuwe realiteit ga je duidelijk horen van onze welwillende missie voor jullie wereld en van onze massale landingen op jullie prachtige kusten! We zijn dan van plan jullie toe te spreken en een overzicht te geven van de wijze waarop jullie volledig bewustzijn terugkrijgen. Dan zullen jullie Agarthaanse neven jullie ook introduceren in de landen van Binnenaarde.

Gaia heeft ons verteld dat de tijd voor onze missie hier een punt nadert waar het noodzakelijk is de zaken die het contact vertragen te stoppen en kanalen voor contact te openen. De huidige door de cabal gecontroleerde regering heeft aarzelend toegestaan slechts in het kort te noemen wat er in de afgelopen jaren sinds Roswell is gebeurd. Deze mate van niet-medewerking moet worden gestopt aangezien ze (Gaia) van harte wenst haar binnenste en buitenste helften te herenigen. Af en toe verschijnen er dimensionale oprispingen die vreemde situaties (anomalieën) creëren. Deze kunnen leiden tot tragedies. We begrijpen wat haar elementalen uitdrukken. Het is bij tijd en wijle moeilijk een immer veranderende oppervlaktewereld volkomen geïsoleerd te houden van een veel hogere dimensionale realiteit. Deze interferentie kan effecten veroorzaken die vreemde omgevingscatastrofen kunnen opleveren. Belangrijke gebieden t.a.v. deze inter-dimensionale anomalieën worden gevonden even buiten de kust van Zuidoost Azië, die van Zuid-Afrika, Noord-Amerika en West-Australië.

Zo’n gebeurtenis vond plaats rond een passagierstoestel net buiten de kust van Maleisië. Dit passagierstoestel kwam terecht in een plotseling geopend portaal waardoor vele elektrische apparaten uitvielen of zich vreemd begonnen te gedragen. De bemanning wist niet wat te doen of zelfs waar heen te gaan. Het vliegtuig werd letterlijk naar zee geslingerd. Het functioneerde uiteindelijk weer ‘normaal’ en vond zichzelf terug in Agartha. Waarschijnlijk kun je de rest wel raden. We noemen dit alleen maar aangezien deze specifieke vlucht een hele lange tijd als mysterie werd gezien. We zeggen dit omdat verscheidene punten van dimensionale kruisingen binnenkort actiever gaan worden. We hebben dit van dichtbij bekeken en willen jullie je er van bewust maken dat jullie thuiswereld zichzelf moet herenigen. De machten die door de duistere cabal worden geleid moeten worden verslagen en de druk om jullie realiteit drastisch te transformeren moet zegevieren. Daarom hebben we onze bondgenoten geïnstrueerd om elke mogelijke kracht te gebruiken om een nieuwe realiteit te brengen naar Gaia’s oppervlak.

Op dit moment wordt het duister verteld zich over te geven en een nieuwe welvaart en nieuw bestuur post te laten vatten. Gebeurtenissen die snel dit bestuur kunnen inbrengen zijn klaar zich te manifesteren. We vragen jullie allen je uitgebreide collectieve energieën te gebruiken om dit voor elkaar te krijgen. Jullie mondiale gemeenschappen hebben een punt bereikt waar een grote mate van verandering is gedecreteerd te verschijnen. We assisteren onze Aardse bondgenoten om deze slechte cabal uit de macht te zetten. We vragen hen de controle over jullie oppervlaktewereld over te nemen en jullie een welkome overwinning te brengen. De verschillende andere fenomenen die klaar zijn om te intensiveren laten duidelijk de wijsheid zien achter zo’n zet. Terwijl jullie groeien in bewustzijn wordt het voor het duister en haar talloze handlangers steeds moeilijker om enige schijn van status quo te handhaven. De lente is inderdaad een ideale tijd voor de opkomst van een nieuwe groep die, uit naam van het Licht, jullie kan introduceren bij de vrijheid en soevereiniteit die ieder van jullie waarlijk bezit. In dit nieuwe rijk kunnen jullie eindelijk je spirituele en ruimtefamilies ontmoeten.

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen, wetend dat vele zaken in jullie rijk in limbo zijn. Dat heeft te maken met de laatste aspecten van een geheim conflict tussen de leiders van de duistere cabal en degenen die de veranderingen in de financiële wereld, die al veel te lang op zich hebben laten wachten, hebben gewaarborgd. De mondiale economie heeft een enorme transformatie nodig. Deze aanpassingen zijn zegeningen die moeten worden uitgevoerd. Onze medewerkers en andere gelijkgestemde groepen zijn vastbesloten deze veranderingen nu te installeren! Nadat deze zaken eenmaal officieel zijn aangekondigd, kunnen we voortgaan met de rest van de goddelijke agenda om het huidige corrupte bestuur te vervangen door een nieuwer bestuur. Dit maakt het voor ons in Agartha mogelijk naar voren te treden en vrijelijk vele zaken aan jullie uit te leggen. Onze medewerkers zeggen ons onomwonden dat deze verschillende financiële items onderweg zijn. Dit is om de weg te openen die jullie huidige moeilijkheden zal beëindigen.

Jullie zitten middenin veranderingen aan je fysieke lichaam die de voorloper zijn van de terugkeer naar volledig bewustzijn. Nieuw bestuur kan jullie een enorme hoeveelheid nieuwe technologie geven, evenals een grote hoeveelheid informatie m.b.t. jullie oorsprong en geschiedenis. Dit allemaal gecombineerd is een prachtig begin voor wat we van plan zijn jullie te leren. De basis ervan is dat we allemaal onderdeel zijn van een enorme onderling verbonden eenheid, leven genaamd, gevormd uit de grote Liefde en het oneindige Licht dat stamt van de Schepper. Fysicaliteit is gewoon! Het heeft geen werkelijk begin. Dit komt ten dele door de werkelijkheden, uitgedrukt door de Hoogste Energieën die de Schepper is. Het is deze grote Liefde die ons samenbrengt. Jullie leven in een wereld vol verschrikkelijke illusies die echt lijken! Ons werk is deze te wijzigen en gezamenlijk deze illusies te veranderen in met Liefdeslicht, Vrijheid en Welvaart gevulde levens!

Vaak moeten jullie een verschrikkelijke draak onder ogen zien. Deze met afschuw gevulde illusie kan opeens verdriet, slechte gezondheid en geweldige angst laten verschijnen. Wees sterk en realiseer je dat je niet alleen bent. Supporters en een grootse Liefde van het Goddelijk Licht omgeven je. Gebruik deze tijd om binnenwaarts te gaan en je innerlijke kracht te voelen. Ontvang bijstand uit de Hemel en weet in je hart dat dit rijk echt verandert. De gebeurtenissen van deze dag zullen een nieuw Licht brengen dat op het duister zal schijnen en haar aan de kaak zal stellen. Hun tijd eindigt. Een nieuw tijdperk voor de mensheid is goed op weg. Schep moed uit wat er gebeurt en wees bereid om jullie grote Liefde en grootse giften te delen met elkaar. Goede tijden manifesteren zich! Een wonderbaarlijke welvaart is waarachtig hier! Onze reactie is een eenvoudige zin. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we verder met onze boodschap. Jullie worden omgeven door een wereld gevuld met Liefde en Licht. Toch zien jullie alleen het duister en haar talloze manifestaties. Samen kunnen we deze duisternis transformeren naar vrede en welvaart! De tijd komt voor ons allemaal om deze duisternis te transformeren naar het Licht! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl