Home > > Sheldan Nidle - 1 april 2014

Sheldan Nidle - 1 april 2014

12 Cimi, 9 Mac, 10 Caban

Dratzo! Jullie wereld verandert. Gebeurtenissen die de essentie van wat jullie wereld helemaal inhoudt zijn bezig te materialiseren. Op dit moment verblijven jullie op een globe die gevuld is met schulden en die wordt geregeerd door een hele duistere en hebberige kliek hielenlikkers. Elk van hen heeft het diepste verlangen om te worden erkend vanwege hun talloze veroveringen. Deze duistere individuen genieten door en door van hetgeen hun huidige positie in de maatschappij hen gebracht heeft. De gedachte dit op te moeten geven vervult hen met een innerlijk gevoel van diepe woede. Onze verschillende medewerkers drijven hen in een hoek en geven ze slechts een optie, namelijk zich over te geven. Deze realiteit kan er niet langer een zijn waarin een paar geprivilegieerden heersen over velen. Het Licht komt en brengt een nieuwe dag met zich mee! Deze nieuwe dag gaat een mondiale viering beleven, tezamen met een algemene voorspoed. Bestuur zal plaatsvinden onder het toeziend oog van de mensen. Grote illegale corporaties en banken worden opgeheven en hun vervanging beperkt naar de wensen van de bevolking. De oude manieren zullen snel vervagen. Een nieuwe realiteit gaat zich vestigen.

Terwijl dit nieuwe rijk zich manifesteert gaan jullie veel leren van jullie Opgestegen Meesters. Jullie gaan een nieuwe geografie ontdekken die de landen van Binnenaarde omvat. De Agarthanen gaan zichzelf bij jullie introduceren. De vele openbaringen die worden verkondigd zijn slechts het begin van hetgeen jullie nieuwe mentoren jullie gaan leren. Jullie gaan snel veel leren omtrent volledig bewustzijn. Wij hebben in deze wonderbaarlijke staat geleefd sinds onze geboorte. Zo’n 13 tot 16.000 jaar geleden hebben kwaadaardige experimenten jullie teruggebracht in de staat van de beperkt bewuste Wezens die jullie, zelfs tot op heden, zijn. Het eerste contact (First Contact) is hoofdzakelijk bedoeld om een speciaal proces dat de Hemel vele tientallen jaren geleden begon te beëindigen. We komen derhalve om jullie in Liefde terug te voeren naar de vreugde die gepaard gaat met volledig bewustzijn. Dan kunnen jullie je eindelijk werkelijk herinneren wie jullie echt zijn en waarom je in deze tijd bent geïncarneerd. Miljarden mentoren, zoals we jullie nieuwe leraren noemen, gaan jullie de weg tonen. Elke set instructies zal een katalysator zijn voor een uitgebreid potentieel dat nu nog voor jullie verborgen ligt.

Deze komende ontmoeting met ons zal een serie dagelijkse uitdagingen zijn om jullie geest en je hart open te stellen voor een nieuwe realiteit. Ieder van ons heeft lange tijd besteed aan het samenstellen van een syllabus die jullie ware zelf naar voren brengt. Jullie hebben karakters ontwikkeld die ontworpen zijn om je alleen maar te laten overleven. Jullie overtuigingen en zelfs jullie inbeeldingen zijn gebaseerd op deze foutieve serie uiterlijke realiteiten. We zijn van plan dit open te breken en te laten zien wie jullie echt zijn. We verwachten een grote mate van tegenwerking van jullie wanneer jullie beginnen je open te stellen om daarna dit ware Wezen toe te staan zich te manifesteren. Diep begraven in jullie ligt Liefde en een diep verlangen om te worden geliefd en geapprecieerd. Jullie missen het echte respect in je dagelijks leven. Dit gaat nu veranderen. Eindelijk gaan jullie dit ware Wezen toestaan naar voren te komen. Door jullie te peilen, en het feit dat we gemakkelijk jullie gedachten kunnen lezen, is het moeilijk om jullie oude karakter te handhaven. Jullie gaan genieten van je nieuwe vrijheden en voorspoed, maar jullie zullen tevens op een zeer Liefdevolle manier door ons geconfronteerd worden.

Mentale en emotionele groei is een sleutel tot het verhogen van bewustzijn. De basis is Liefde. Jullie zintuigen en wijsheid zijn gidsen voor wat je weet dat waarheid is. We confronteren jullie door de gereedschappen toe te passen die worden gevonden in vloeiende dynamica en deze te gebruiken om in jullie een rustige bewustwording van wie jullie werkelijk zijn te laten groeien. Dit wordt uitgebreid terwijl jullie groeien in dit Licht, ware steun voelen en ware empathie zien voor de echte jij. Lang geleden, in jullie vroegste jeugd, lieten jullie dit diep naar binnen gaan toen jullie je realiseerden wat er voor nodig is om te overleven in deze huidige realiteit. We gaan deze basisovertuiging transformeren en jullie voorbereiden op volledig bewustzijn. Ieder van jullie is een Liefhebbend, zorgzaam en kostbaar Wezen. De vermomming die jullie aangenomen hebben moet worden weggewassen en jullie echte persoonlijkheid moet eindelijk worden onthuld. Jullie ondergaan dit proces allemaal in jullie drie eerste levensjaren. Dit gaat nu gewijzigd worden en de persoon die de verandering naar volledig bewustzijn gemakkelijk kan aanvaarden komt naar buiten. Dit is werkelijk waar contact om gaat!

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen vandaag met een boodschap van Liefde en Licht. Amerika staat voor een grote afgrond. Tientallen jaren geleden werd haar de kans gegeven de wereld van duisternis naar Licht te herstellen. Deze nieuwe vrijheid had een immense welvaart moeten brengen aan allen. Deze kans werd verkwanseld door degenen die sinds de Amerikaanse Revolutie onvermoeibaar hebben gewerkt om de echte redenen, gegeven in de Onafhankelijkheidsverklaring, voor het voortbestaan van deze natie te ondermijnen. Dit leiderschap vermoordde Lincoln en vormde een op hebzucht en tirannie gebouwde de facto regering. Ze creëerde na de Tweede Wereldoorlog een ‘koude oorlog’ die deze natie en deze wereld onder de duim hield van een duisternis die zo intens was dat ze bijna in haar opzet slaagde. Desalniettemin rees het Licht, en de diepe gloed ervan verwijdert deze duisternis. De gewijde Liefde van de Hemel vult deze wereldbol met een nieuwe manier en haar aanhangers gaan een nieuwe werkelijkheid bij jullie introduceren!

Dit gewijde Licht gaat jullie eerst nieuwe voorspoed brengen tezamen met een nieuwe financiële realiteit. Deze realiteit gaat een nieuw bestuur voortbrengen. Degenen die het duister dienen moeten nu bijeengebracht en weggewerkt worden terwijl een nieuwe realiteit zich rond jullie vormt. Onze medewerkers en hun nieuwe bondgenoten werken om deze grote gift van vrijheid en persoonlijke soevereiniteit voor elkaar te krijgen. Hiermee bedoel ik een staat boven overleving en gezondheid, waardoor jullie helder kunnen denken en de lessen van je hart op je leven kunnen toepassen. We hebben veel te doen en we gaan dit goddelijke werk gezamenlijk doen. Jullie zullen alle technologie hebben die nodig is om je mondiale milieu te transformeren. We kunnen vrijelijk tussen jullie rondlopen en jullie onderwijzen omtrent de echte aard van dit rijk. Want te lang werden jullie misleid door een duistere autoriteit die vertrouwde op leugens en halve waarheden om jullie dagelijks te manipuleren.

Nu gaan jullie de waarheid horen en zien! Het is tijd om een wereld te onthullen die voor jullie werd verborgen door het duister. Terwijl het duister uit het zicht glipt bezit het trucs om jullie vast te houden. Wees wijs, mijn gezegende Kinderen, en zoek alleen het Licht. Keer je af van degenen die angst en tirannie gebruiken om jullie te controleren. Wees sterk. Liefde en Licht zijn grote krachten van de Geest. Breng deze goddelijke energie binnen en laat velen door de duisternis heen breken en zorg voor een nieuwe realiteit. Eeuwen geleden werd vrijheid hier geboren in een speciale stroom woorden en gedachten. De oorspronkelijke intentie van dit document zal aan iedereen getoond worden. Het is een basis, een geheime blauwdruk. Gebruik het om bestuur te formeren en om wijselijk je persoonlijke soevereiniteit uit te drukken. Deze uitzonderlijke tijd gaat deze wonderbaarlijke droom voortbrengen en de quarantaine van jullie metgezellen, zowel van binnen als rondom jullie, beëindigen. Hosanna!

Vandaag kwamen we dichter bij een nieuwe wereld. We gebruiken onze grootse collectieve energieën voor het manifesteren van een nieuwe werkelijkheid. We laten degenen die voortvarend hebben gewerkt een nieuwe wereld, gevuld met Licht, Liefde, vrijheid en voorspoed creëren. De tijd voor verandering en een grootse reünie met de hele mensheid nadert! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl