Home > > Sheldan Nidle - 18 maart 2014

Sheldan Nidle - 18 maart 2014

11 Eb, 15 Ceh, 10 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met geweldig nieuws! We komen steeds verder! De duistere cabal bereikt een punt waarop ze zich moet overgeven. Alle strategieën om het Licht te verstoren hebben volkomen gefaald. Een vastgesteld schema om de RV fondsen te verdelen en jullie voor te bereiden op de welvaartsgelden is nu effectief geworden. Deze inspanningen zullen ook zorgen voor een nieuw bankensysteem dat is gebaseerd op de rapportage regels waarover jaren geleden overeenstemming werd bereikt. Deze regels zullen de wijze waarop banken werken veranderen en elke vorm van bankfraude ernstig beperken. Wanneer dit alles is bereikt kan nieuw bestuur zich vrijelijk en wettig manifesteren. Dit nieuwe bestuur zal persoonlijke belastingen afschaffen en een nieuw zakelijk milieu laten ontstaan. In dit eerlijke milieu kunnen de nu nog onderdrukte uitvindingen verschijnen. Deze apparaten zullen jullie lucht, water en atmosfeer reinigen en een formele ‘disclosure’ van onze gewijde missie mogelijk maken. Eerste contact stelt ons in staat naar jullie kusten te reizen en een mentor-programma te beginnen dat jullie naar volledig bewustzijn gaat leiden. Gedurende deze tijd zullen jullie bij de Agarthanen worden geherintroduceerd.

De Agarthanen leven in een heel mooi rijk en ze hebben gedurende de afgelopen 13 millennia over jullie gewaakt. Onder hun waakzame blik rezen de Opgestegen Meesters van jullie wereld op. De myriaden Zuster- en Broederschappen zijn toegewijd aan het terugbrengen van deze globe naar het Licht. Elk ervan heeft bijgedragen aan jullie bewuste spirituele groei. Of het nu onder het juk van de Anunnaki of dat van hun enorme menigte handlangers was, jullie werden beperkt in het gemakkelijk volgen van de wijsheid van deze grootse spirituele meesters. Hierdoor werden een aantal van jullie voorouders gedwongen geloven te accepteren die ten gunste van het duister en haar Anunnaki-meesters waren. Geleidelijk lieten de Opgestegen Meesters en hun Agarthaanse bondgenoten meer en meer Licht schijnen op jullie spirituele zaken. Onze aankomst in grote aantallen, iets meer dan twintig jaar geleden, stelde deze grote beweging in staat spiritueel momentum te vergaren. Het is deze gewijde energie die de grote triomf over het duister mogelijk maakt. Alle mensen die walgen van het duister en de intentie hebben hun lange heerschappij van terreur te beëindigen helpen ons!

We staan nu aan de uiterste rand van de manifestatie van gebeurtenissen die de echte voorlopers zijn van jullie vrijheid en de opkomst van nieuw bestuur. Er zijn elementen in het spel die het duister nu al wettelijk hebben gedwongen veel van hun macht op te geven en die grootschalige internationale oorlogen hebben voorkomen. De volgende stappen gaan de macht van fiat geld beëindigen en de bankiers uit hun nesten schudden. Deze acties zullen het toneel vormen voor een permanente welvaart die mondiale armoede en dakloosheid zal transformeren. Het zal de verschrikkelijke scenario’s vervangen door een viering die iedereen in staat zal stellen ver voorbij de huidige overlevingsmodus te gaan en eindelijk bijeen te komen om creatief de vervuiling en vreselijke liederlijkheid die op het punt stonden jullie in de vergetelheid te werpen op te lossen. We gaan nu samenwerken met een volk dat klaar is om zijn aangeboren spiritualiteit en innerlijk verlangen om Gaia te redden en te beschermen te accepteren. Dit zal jullie goed van pas komen terwijl jullie je voorbereiden om je te herenigen met jullie Binnenaardse familie.

Deze gebeurtenissen zullen ons contact met jullie belangrijk maken. Wanneer jullie beginnen naar je spirituele essentie te reiken en deze opnieuw te claimen, zullen jullie je eveneens opnieuw verbinden met wie jullie werkelijk zijn. Jullie oorspronkelijke Lemurische samenleving was gebouwd naar een model dat jullie meebrachten van de sterren. Dit model is nog steeds aanwezig in Lemurië. Gezamenlijk gaan jullie een nieuw galactisch prototype smeden dat alle verschillende vormen van Galactische Samenlevingen die in de Galactische Federatie bestaan belichaamt. Dat is waarom het zo belangrijk is voor ons om jullie terug te brengen naar jullie vroegere staat van volledig bewustzijn. Dan kunnen jullie een variant produceren die de vitaliteit laat zien die in deze Melkweg aanwezig is. Deze nieuwe sterrennatie is voorbestemd om een natuurlijke energie te creëren die uiteindelijk deze Melkweg aaneensmeedt. Ondergedompeld in dit grootse Licht gaan we veel doen om het goddelijke plan van de Schepper te ontvouwen. Jullie missie voor de vroegere Ancharanen is om een voorbeeld te zijn van de wijsheid die jullie hebben vergaard gedurende de lange nacht die 13 millennia heeft geduurd.

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen van Agartha met goed nieuws! De gebeurtenissen die jullie wereld beginnen te transformeren zijn hier. Een aantal incidenten die de manifestatie ervan vertraagden behoren nu tot het verleden. De eerste paar gebeurtenissen die verschijnen hebben betrekking op de monetaire en financiële systemen van deze wereld. De wereld van na de Tweede Wereldoorlog was overgeleverd aan de genade van een aantal grote naties en banken. Deze instituten werden onlangs door onze medewerkers gedwongen op te geven. Zegen allen en laat het bekend zijn dat de Geest heeft bewogen en dat het Licht sterker is geworden! De geboorte van een nieuw financieel systeem, dat wordt onthuld, gaat jullie een grootse welvaart brengen en de ketenen die door de ellende van persoonlijke schuld werden gesmeed verwijderen. Een nieuwe methode om jullie naar een rijk te brengen dat verre van geld is, is genadig begonnen. Dit rijk zal jullie klaarmaken voor jullie gezegende transformatie naar volledig bewustzijn.

Sinds jullie in beperkt bewustzijn werden geworpen en daarna aan de genade van het duister werden overgeleverd waren jullie het slachtoffer van haat, verdeeldheid en oorlog. Jullie voorouders vertelden deze trieste verhalen gedurende talloze generaties totdat het de norm leek te zijn. Jullie zijn gevuld met het Licht en de Liefde van de Hemel. Jullie lot is om niet nodeloos te lijden onder de manipulatieve handen van het duister. Het is eerder om opnieuw in het Licht te groeien en bevrijd te zijn van eindeloos misbruik. Dan zullen jullie je kracht realiseren en onze supervisie gebruiken om jezelf het Licht in te duwen en de grootse gift die jullie momenteel met goddelijke genade ontvangen te aanvaarden. Degenen die zo voortvarend hebben gewerkt zijn zeer verheugd dat hun gewijde taken jullie de mogelijkheid geven om los te breken van de verraderlijke klauwen van de duistere garde. De tijd voor blijmoedigheid komt eraan. Wees gezegend en bereid om deze glorieuze, gewijde gebeurtenissen te aanvaarden!

We zijn klaar om jullie op de juiste gunstige tijd aan te spreken en jullie talloze inzichten te geven die jullie het beste kunnen sturen op jullie laatste mars naar volledig bewustzijn. Deze galactische gebeurtenis zal jullie een aantal speciale vaardigheden geven. Er moeten jullie bepaalde vaardigheden worden toegewezen die jullie overgang naar een nieuwe en zeer opwindende realiteit gemakkelijk kunnen maken. We verheugen ons over wat er nu met ieder van jullie gebeurt. Deze laatste glorieuze sprint zal een heleboel informatie geven omtrent wie jullie zijn en waarom jullie hier zijn. Dit is om jullie beter in staat te stellen wat er nu gebeurt met Vrouwe Gaia en hoe jullie haar kunnen helpen de talloze ecosystemen die op en binnenin haar leven te beschermen. Deze informatie is om jullie te prepareren op de reünie met jullie spirituele- en ruimtefamilies. Verheug je daarom en zing goddelijke Hosanna’s voor de Hemel en onze gewijde Schepper! Halleluja! Halleluja!
Vandaag gaven we jullie een korte blik op hetgeen zich rondom jullie ontvouwt. Wees barmhartig en wees bereid te accepteren wat zo prachtig aan jullie gegeven wordt. De veranderingen die plaatsvinden zijn alleen maar de voorloper van onze komst en jullie formele transformatie naar volledig bewuste Lichtwezens! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl