Home > > Sheldan Nidle - January 25, 2011

January 25, 2011

8 Chicchan, 3 Yax, 7 Ik

Selamat Balik! We zijn er weer om de vele geheime gebeurtenissen te bespreken die voorbereid worden om bekend gemaakt te worden op jullie wereld. Deze gebeurtenissen waren oorspronkelijk bedoeld om, talrijke jaren geleden, jullie wereld te veranderen, maar in plaats daarvan ontstond er een langzame, langdurige ontmanteling van de oude orde, die grotendeels het gevolg was van het besluit van de duistere (voormalige) heersers van jullie wereld om de hemelse decreten bij iedere gelegenheid en met alle middelen te dwarsbomen. Deze bewoners van het duister hebben nu grote spijt over de gevolgen van dit besluit. Ze zijn zich helder bewust van de noodlottige gevolgen van hun onophoudelijke obstructies en gebruiken hun slinkende machtsposities om te proberen over de allerlaatste ‘deals’ met onze aardse bondgenoten te onderhandelen. Deze pogingen om tot strafvermindering te komen zijn nutteloos. Onze aardse bondgenoten zijn van plan deze overtreders één kant op te duwen waardoor het hen onmogelijk wordt gemaakt zich met het beleid te bemoeien dat straks door de geïnstalleerde overgangsregeringen zal worden geïntroduceerd. De bankiersbende en hun bedrijfsvrienden ontbreekt het totaal aan het morele besef dat het kenmerk wordt van de nieuwe tijdelijke regeringen.

De nieuwe regeringen zullen de universele soevereiniteit en vrijheid binnenbrengen en een eind maken aan het slavernijbeleid dat door de duistere volgelingen op Aarde en hun voormalige bazen, de Anunnaki, was ingevoerd. De tijd van Waarheid is gearriveerd en er wordt nu een eind gemaakt aan de heerschappij van leugens en manipulatie dat het beleid was in de afgelopen 13 millennia. We beseffen ten volle hoe moeilijk het was voor onze aardse bondgenoten om in opstand te komen tegen de rijkdom en macht van deze lang verschanste duistere meesters, toch kreeg ieder van jullie een goddelijke dispensatie om deze nachtmerrie te verlaten die door het duister was gecreëerd. We hebben deze onbeschaamde protesten van de duistere kliek moeten aanhoren toen ze ons vroegen uit te leggen waarom hun beleid als oude macht niet meer rechtsgeldig zou zijn. Inderdaad, het laatste decennium van doelloze bijeenkomsten met hen hebben duidelijk aangetoond dat ze hun wraakzuchtige en schaamteloze houding koppig blijven volhouden. Momenteel duwt de stille revolutie hen snel aan de kant. De kritische component in dit alles zijn wij natuurlijk. Wij kunnen zien hoe dringend jullie een betrokken verdediger en mentor nodig hebben en wij komen tevoorschijn om jullie hiervan te voorzien.

Deze dwingende noodzaak heeft dit eerste contact veranderd in iets ongekend – een missie die zowel de Galactische Federatie aankondigt als de morele uitvoerende tak is. In deze rol leren wij hoe onze relatie is met ieder van jullie en hoe wij onze aardse bondgenoten het beste kunnen assisteren bij het beëindigen van de heerschappij van het duister. Deze transformatie van planeet Aarde naar het Licht is bevolen door de Hemel en door Heer Surea en dus hebben wij toestemming bepaalde taken uit te voeren die normaliter niet door onze superieuren worden getolereerd. Vandaar dat we missies op jullie wereld hebben uitgevoerd die verlangden dat wij ons personeel rechtstreeks moesten inzetten te midden van jullie, en we hebben de lijn gevolgd van onze binnenaardse familie, de Agarthanen, en plaatsten bijna 10 miljoen mannen en vrouwen uit onze vloot op jullie wereld, met een extra ondersteuning van bijna 15 miljoen. Onze vloot is enorm, en omdat we een wonderbaarlijke groep van levende wezens (onze schepen) bezitten, verzwakt dit omvangrijke contingent personeel van ons niet onze mogelijkheden. Deze mensen zijn onze ogen en oren op het oppervlak van deze planeet en hun feedback bereidt ons voor op onze toekomstige taak van begeleiding.

Jullie bevrijden van de onderdrukking is ons eerste doel en daarom hebben we ons met de Agarthanen verbonden om te zorgen dat onze plannen geschikt zijn voor jullie samenlevingen. We hebben de morele verplichting om onze ‘goede diensten’ aan te bieden voor de zaak van onze aardse bondgenoten om de duistere kliek allereerst zover te krijgen dat ze de teugels van de macht in handen leggen van onze aardse bondgenoten. In dezelfde geest willen we ook dat onze aardse bondgenoten het beleid voeren dat we gezamenlijk zijn overeengekomen. Daarom hebben we geholpen bij het beschikbaar stellen van kostbare metalen die nodig zijn voor de terugkeer van een wereldwijd ‘hard’ valutastelsel. Wij hebben ook onze technologie gebruikt om onze aardse bondgenoten de geheime inlichtingen te verstrekken die ze nodig hebben om de duistere onderhandelaars te slim af te zijn. Wij zorgen voor het vervoer en veiligheid om onze aardse bondgenoten snel van de ene naar de andere kritische vergadering te brengen en we zorgen er ook voor dat de duistere kliek de eisen van onze aardse bondgenoten naleeft. Dit is slechts een klein deel van onze bezigheden.

Het sleutelelement hierin is onze verdedigingstechnologie, die veel geavanceerder is dan die van onze geheime regeringen. Met behulp van onze superioriteit over een breed scala van verdedigingsmissies hebben we de samenzweerders de omvang van onze mogelijkheden gedemonstreerd. We hebben nucleaire wapens geneutraliseerd en lanceerinstallaties van raketten onklaar gemaakt en hebben bases voor vliegtuigen en ruimteschepen gesloten. Dit vergde de feitelijke eliminatie van de incidentele ruimteschepen en van andere bases van exotische technologie. We hebben ook voorkomen dat bepaalde geheime-wapen-modules tegen onze aardse bondgenoten werden ingezet, wat we in de laatste zes maanden herhaaldelijk moesten doen. We hebben keer op keer duidelijk gewaarschuwd dat iedere aanval op de bergplaatsen van kostbare metalen en op de veiligheidszones voor onze aardse bondgenoten ten strengste verboden is. Deze waarschuwingen beginnen nu binnen te dringen. Het door ons neutraliseren van hun gezamenlijke satellietnetwerken was de laatste druppel die hen ertoe bracht te begrijpen dat een militaire oplossing geen optie was.

Het beschermen en steunen van onze aardse bondgenoten is één ding, iets anders is deze schaduwregering rechtstreeks aan te vallen. Ons zover krijgen dat we een dergelijke onnozelheid begaan is een tactiek die lang heeft stand gehouden onder de topstrategen van het duister. We kennen deze absurditeit en we hebben de samenzweerders laten weten dat het enige alternatief dat ze nog hebben is een onvoorwaardelijke overgave. Met betrekking tot de aanstaande processen hebben onze aardse bondgenoten begrepen dat de doodstraf ‘van tafel is’, evenals langdurige opsluiting voor de schuldige. De resterende tijd aan de oppervlakte van de planeet nadat de regeringswisselingen hebben plaatsgevonden bedraagt niet meer dan 16 maanden. De processen en rechtspraak houden zich niet bezig met vonnissen of vergelding, maar gaan over onthulling en begrip, en vervolgens over hoe we verdergaan. De focus is jullie allen te begeleiden bij jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn en dit oude spel van schuld en vergelding is de houdbaarheidsdatum al gepasseerd! Jullie werkelijkheid is klaar voor een enorme verandering ten goede.

‘Een verschuiving in bewustzijn’ is grotendeels een uitdrukking dat voor de meesten van jullie feitelijk weinig betekent. Toch zijn de gevolgen heel duidelijk en wij voelen ons verplicht deze verantwoordelijkheid te eerbiedigen. Jullie zijn mensen met een groot, nog niet aangeboord potentieel, die de onbeduidendheid, dat het duister vertegenwoordigt, moeten transcenderen. De zich verdiepende nachtmerrie van deze tijden moet de katalysator zijn voor je ontwaking, en wanneer je eenmaal de giftige sluier van je huidige werkelijk ontstijgt, zul je - bij wijze van spreken - in staat zijn het wonderbaarlijke bewustzijn van de hemelse roos te ruiken. Deze opwindende ervaring verlicht de ziel en brengt vreugde naar je ‘Ik Ben Verschijning’. Dit staat je binnenkort te wachten en in het ‘licht’ hiervan zou elke aandacht voor de onaangename kant van de afgelopen 13 millennia inderdaad contraproductief zijn. Concentreer je liever op de glorieuze toekomst die op het punt staat te verschijnen!

Jullie worden beloond met grote verantwoordelijkheden en er worden grote dingen van jullie verwacht. Het is niet eenvoudig de totaliteit te beseffen van wie je bent, terwijl je wordt getreiterd, klein gehouden en bespot door je huidige omgeving. Je taak is uit te stijgen boven de spot en het misbruik die je in je leven hebt moeten doorstaan. Je bevindt je op een keerpunt en de Hemel heeft je de goddelijke gratie gegeven om te slagen in je heilige taken. Wij zijn hier om je te voorzien van de middelen – indien nodig – om je succes te verzekeren. Je bent voorbestemd om jezelf terug te kunnen brengen naar je vroegere glorie! Die van ons is een ondersteunende rol om de weg te bereiden en op te treden als je fysieke mentoren. Jullie verhuizing naar Binnenaarde completeert de reis die je millennia geleden begon. De tijd om je te verheugen is nu gearriveerd!

Vandaag spraken we over de grote veranderingen die in jullie werkelijkheid beginnen. Het moment om een eind te maken aan de UFO – geheimhouding is hier en nu. Laat dit de eerste stap zijn in onze grootse familiehereniging. Wij verkeren in grote vreugde! Onze komst gaat jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn voltooien. Besef, beste familie, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.