Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - January 18, 2011

January 18, 2011

1 Etznab, 16 Chen, 7 Ik

Selamat Jarin! Wij komen weer met nieuwe informatie voor jullie. Op dit moment vindt er een doorbraak plaats in de ontwikkelingen op jullie planeet en een nieuwe serie bijeenkomsten hebben ertoe geleid dat jullie op het punt staan grote veranderingen in het geldverkeer mee te maken. Deze bijeenkomsten plaatsen het decor voor de gebeurtenissen die de start markeren van de veranderingen waarop wij allen zo geduldig hebben gewacht. Vanaf het eerste begin dat we massaal boven jullie wereld arriveerden, hebben wij gewacht op de mondiale veranderingen die de voorlopers zijn van het eerste contact. Deze broodnodige gebeurtenissen staan klaar om zich aan jullie te presenteren. Het Federatiepersoneel dat bij deze bijeenkomsten aanwezig was, heeft ons meegedeeld dat het laatste obstakel wordt uitgewerkt en dat op hetzelfde moment het tijdsschema wordt afgerond. De regeringswijziging en de overdracht van geldmiddelen dienen synchroon te lopen en het onvermogen om dit kritische tijdstip te bereiken was de oorzaak van deze ogenschijnlijke eindeloze vertragingen. Maar nu is de duistere kliek duidelijk gemaakt dat hun veilige toekomst in gevaar kan komen en dit heeft ertoe geleid dat een aantal van hen de koers heeft verlegd.

We kunnen ook melden dat een aantal van hun medewerkers gedwongen werden een stap opzij te doen. Deze doorbraak was een grote aanmoediging voor onze aardse bondgenoten. De duistere kliek kon voorkomen dat een aantal landen en hun respectievelijke bankstelsels zich voegden bij de groeiende beweging voor een nieuw financieel stelsel, en de recente ontwikkelingen hebben deze beweging om het bankstelsel te veranderen opnieuw op de rails gezet. Bovendien staan er diverse nieuwe strafrechtelijke processen aan te komen, die de resterende obstakels voor eens en voor altijd zullen opruimen. Inderdaad, dankzij de dreiging van deze aanstaande processen die deze bemoedigende switch mogelijk maakt, kijken we uit naar de komende progressieve gebeurtenissen die zich als dominostenen uitrollen. Het vooruitzicht van de dreigende economische ramp bleek, zelfs voor het duister en zijn trawanten, te veel om deze zelfs maar te overwegen! Dit scenario zou het tapijt onder het huidige systeem wegtrekken wat tot een ongelooflijke toename van de mondiale chaos zou leiden. In het kort … deze mentaliteitsverandering werd veroorzaakt door het dubbele schrikbeeld van onaangename juridische repercussies en een financiële crash die geen oplossing zou bieden voor het huidige dilemma van het duister.

We staan aan de rand van de afgrond! Diverse personeelsaanpassingen zijn gedaan in de samenstelling van het eerste kabinet van de interim-president. Het is belangrijk dat de overgangsregering kan opereren op een bindende en samenhangende wijze om de programma’s uit te voeren die in de officiële uitzendingen worden aangekondigd. We zijn blij met de manier waarop onze aardse bondgenoten de resterende tijd gebruiken om de grote ‘klap’ voor te bereiden. De eerste maand in functie verlangt dat het geplande schema getrouw en snel wordt uitgevoerd. We zien dat alle departementen van deze nieuwe regering voorbereid zijn om verschillende nieuwe beleidstradities in te voeren die ook gelden voor de vele andere regeringen wereldwijd. Een mondiale inspanning is onderweg om een beleid van kwijtschelding van schulden, een nieuw soort bankieren en financieren en zelfs een mondiale samenwerking in te voeren. Dit initiële beleid zal snel gevolgd worden door een volledige bekendmaking van ons bestaan en onze hulpvaardigheid, wat zal leiden naar onze volledige medewerking met deze nieuwe regeringen door het binnenbrengen van voorheen onderdrukte technologieën.

Deze nieuwe technologieën zullen het fundament leggen voor een nieuw model, beginnend met de wetenschappen, welke een nieuwe pagina omslaat voor de mensheid en de waarheid onthult omtrent jullie oorsprong. We keken toe toen talrijke personen in de fysische en sociale wetenschappen nieuwe wegen bewandelden bij het wetenschappelijk onderzoek. Deze uitstapjes naar nieuwe methodologieën, aanvankelijk met minachting begroet door hun collega’s, worden momenteel erkend en wij bewonderen deze pioniers die moedig de weg tonen naar een nieuwe wetenschap. Wij stellen een serie educatieve uitzendingen samen die deze herauten bij naam bij jullie zullen introduceren, waardoor de weg wordt gewezen naar een meer spirituele wetenschap. Dit zal de voorloper zijn die jullie zal introduceren bij een wetenschap die wij elke dag gebruiken bij het monitoren en het onderhouden van Gaia. Wanneer jullie verantwoordelijkheden groeien kunnen jullie meedoen aan de uitdaging om een wetenschap van het bewustzijn te ontwikkelen die jullie in staat stellen de leemtes op te vullen in jullie zorgplicht voor je mondiale samenleving en de levende planeet die jullie ondersteunt.

Wat er op jullie wereld gebeurt is niet alleen een stille revolutie in het regeren en financieren … het is een revolutie waardoor jullie een sprong maken naar het volledige bewustzijn. Denk hier eens even over na wat dit in feite betekent. Jullie maken een sprong naar een wereld dat bestaat uit spirituele verantwoordelijkheden. Dit alles is het hoofddoel van onze bestaan. De fysische of materiële schepping is een zeer speciaal onderdeel van de oneindige hemelse rijken. Het bestaat om veel unieke ervaringen op te doen die vitaal zijn voor alle spirituele wezens, waarvan de meest belangrijke het concept ‘tijd’ is. De tijd in de hemelse gebieden is van weinig betekenis, en of het nu gezien wordt als sequentieel (opeenvolgend) of alomtegenwoordig, het eeuwige NU maakt weinig verschil. Alle dingen in de ‘Hemel’ zijn onsterfelijk en elk moment is simpel een gegeven. Tijd is een element dat voor de stoffelijke Schepping nodig is - tijd reguleert het proces dat inter-dimensionaal Licht omzet naar materie en de materie geeft dan weer vorm aan alles van de fysische Schepping.

Zodra jullie het materiële universum gaan zien door de lens van de spirituele wetenschap, gaan jullie beter begrijpen hoe de fysische wereld in elkaar zit en hoe het zich verhoudt tot het Goddelijke. Jullie gaan zien waarom jullie hier zijn en hoe jullie het beste met elkaar kunnen omgaan. Dit leidt onvermijdelijk naar de galactische samenleving. Wij zien onze gemeenschappen als een heilige, organische smeltkroes, waarin elk wezen zijn aandeel in de samenleving kan visualiseren en de noodzakelijke feedback krijgt van zijn medemensen, waardoor ze hun vermogens tot zijn hoogste potentie kunnen opvoeren. Dit kan het beste bereikt worden door middel van de fluïde groepsdynamiek, wat een systeem is van geven en nemen waardoor alle problemen creatief opgelost kunnen worden. Wij zijn van plan jullie dit te onthullen vóór en na jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Jullie zijn een schitterende groep en jullie bezitten in overvloed de logica die nodig is om dit te bereiken.

Nu jullie het begin van jullie transformatieproces naderen, houd dan in gedachten hoe kostbaar de wereld is waarop jullie leven. Het is één ding om jezelf te beschouwen als de ‘meesters van dit rijk’, en het is weer heel iets anders om de ‘steunpilaren en hoeders van Moeder Aarde’ te zijn. Deze uitdrukkingen onthullen zeer verschillende benaderingen – de eerste is eigenbelang, inderdaad ‘barbaars’, de tweede is spiritueel en liefdevol. Een ‘meester’ bestuurt als één – het overheersende en belangrijkste soort van het rijk, maar is niet verantwoordelijk noch vertegenwoordigt het de Waarheid. Wij herhalen … jullie zijn een zeer speciale groep wezens en de basis van jullie wezen is Liefde! Het is jullie aard om ‘verder’ te zien en dat enorme web van ‘wederkerigheid’ (onderlinge afhankelijkheid) te bespeuren dat Leven is. Het in stand houden van dit web in zijn meest gepotentialiseerde vorm is van vitaal belang voor het behoud van allen.

Dit levensweb kun je daadwerkelijk zien en voelen als je eenmaal je volledig bewustzijn hebt teruggekregen, en met als gevolg dat je onmiddellijk ontdekt hoe ondersteboven en van links naar rechts jullie samenleving werkelijk opereert. We hebben vele samenlevingen gezien die zich snel herstructureerden toen hun bewustzijn steeg en dit is nu het geval met jullie. Het wordt heel duidelijk voor veel invloedrijke denkers op jullie wereld dat dit een tijd is van immense veranderingen. Een grote transformatie is nodig om de mensheid te redden en Gaia te behouden. Wij zijn gekomen om deze prachtige zieners te leren kennen en hebben, met goddelijke toestemming, gerealiseerd wat zij jullie probeerden duidelijk te maken. In ieder geval staan jullie aan de rand van een grote verandering die jullie leidt naar jullie hereniging en transformatie!

Vandaag gaven wij een nadere uitleg aangaande de gebeurtenissen op jullie wereld. Jullie staan aan de rand van iets dat op één niveau hartstochtelijk begeerd wordt, maar dat op een ander vlak voor velen echt schokkend zal zijn. Wij komen als goddelijke boodschappers en mentoren, wiens eerste doel is jullie terug te brengen naar de sterren en jullie wereld terug te laten keren naar haar vroeger zelf. Besef, lieve mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge