Home > > Sheldan Nidle - February 1, 2011

February 1, 2011

2 Eb, 10 Yax, 7 Ik

Dratzo! We komen weer om onze bespreking over de transformatie van deze werkelijkheid en van jullie voort te zetten. Momenteel zien we hoe jullie zonnestelsel verandert, waaronder grote veranderingen van jullie Zon. Al die ogenschijnlijk vreemde, abnormale gebeurtenissen die in jullie zonnestelsel worden waargenomen betreffen de overgang van jullie werkelijkheid naar de vijfde dimensie. Deze beweging steunt op een goddelijk plan om het uiterlijk van jullie zonnestels te reorganiseren. De meest drastische verandering die momenteel plaatsvindt is de verandering van bipolariteit naar monopolariteit. Dit betekent dat ieder van jullie en de ecosystemen die jullie omringen volledig anders op elkaar moeten worden afgestemd. Jullie elektrische en magnetische systemen brengen de delen van je lichaamscellen die jullie elektrische en magnetische zelven controleren opnieuw tot leven, De herstructurering van je RNA/DNA is slechts een klein onderdeel van dit proces. Jullie basisfrequentie stijgt als meer en meer van deze werkelijkheid subtiel verandert, waardoor de dichtheid van je lichaam transformeert. Wanneer deze dichtheid minder wordt, dus als de vibratie stijgt, ben je in staat steeds meer pakketjes ‘heilig licht’ op te nemen die je fysieke essentie verandert.

Deze lichaamsveranderingen vallen samen met gelijksoortige veranderingen die de fysieke structuur van alle planeten van de Zon transformeren. Dus Mars ondergaat een soort ‘mondiale opwarming’ zoals die van Gaia. Venus begint de aard van haar onleefbare, kokende atmosfeer aan te passen, en Mercurius en de buitenste gasreuzen ondervinden een enorme groei in vulkanisme, planeetschokken en vreemde veranderingen in haar noordelijke en zuidelijke polaire regionen. De verschuivingen in de solaire elektromagnetische en zwaartekrachtvelden die jullie zonnestelsel bijeenhouden laten ook deze verandering zien. Evenals Gaia, beweegt de Zuidpool van de Zon zich naar binnen terwijl zijn Noordpool naar het zuiden verhuist, en creëert enorme depressies of ‘gaten’ op of in zijn oppervlak. Dit verklaart het vrijlaten van enorme coronale velden die enorme hoeveelheden zonnedeeltjes schieten naar zijn dochterplaneten, en deze werken als katalysators om de veranderingen die overal in het zonnestelsel plaatsvinden te versnellen.

Deze toenemende activiteit in jullie zonnestelsel stimuleert jullie eigen veranderingen. De enorme elektrische velden die door de Zon worden voortgebracht stuwen jullie steeds verder. Wanneer de velden jullie energievelden ontmoeten, ‘triggeren’ ze het ontwaken van je latente ‘junk’ DNA, en veroorzaken een serie cellulaire coderingsepisodes die leiden naar de Nieuwe Jij. Dit verandert de wijze waarop je jouw werkelijkheid ziet – in essentie wordt je meer spiritueel georiënteerd, waardoor je vragen gaat stellen die je samenleving nog niet kan beantwoorden. Talrijke bewegingen vormen zich overal op jullie wereld, die als doel hebben antwoorden te vinden op deze fundamentele vragen. Deze wereldwijde beweging heeft de seculaire wereld bereikt en creëert een netwerk van organisaties die de wereld vanaf de grond wil veranderen en een hervorming wenst in de grootte van operationele structuren die de nadruk legt op klein in plaats van groot, en het lokale en regionale in plaats van mondiaal. Jullie beginnen de fundering te leggen voor wat binnenkort verschijnt als een quasi-galactische samenleving. Jullie mondiale samenleving wil meer gaan samenwerken, een grotere eenheid vormen, wanneer nieuwe technologieën en een nieuwe overvloed ervoor zorgen dat het bestaan waardevoller, zinvoller wordt.

Nu zitten we in een periode van transitie, van verandering. Degenen die de ontwikkelingen op jullie planeet volgen bemerken twee hoofdtrends:

1. Jullie mondiale economie loopt op zijn laatste benen. Het ‘zogenaamde’ herstel is niets anders dan gebakken lucht en rookgordijnen. De hoeveelheid schuld blijft groeien, terwijl het koor dat een nieuw systeem bepleit, op basis van een harde munt en een meer lokale benadering, met de dag groeit. De huidige machtstructuur bereikt het einde van zijn kunnen om de fictie in stand te houden die zo luid in de massamedia op jullie wereld wordt uitgebazuind.

2. De tweede trend is de groei van een machtstructuur dat gebaseerd is op een mensvriendelijke en spirituele oriëntatie, wat wij onderling verbinden met de groeiende beweging om een eind te maken aan de UFO - geheimhouding. Veel landen, en zelfs een grote groep bedrijfsbesturen adviseren hun collega’s dat de tijd is gekomen om hun prioriteiten aangaande deze kwesties te herzien. Wij hebben persoonlijk veel leden van de mondiale bedrijfswereld ontmoet en sommige sleutelfiguren van onderling verbonden mondiale spirituele netwerken.

Al deze diverse groepen geven ons dezelfde fundamentele reactie: de tijd is gearriveerd voor een hulpvaardige groep outsiders om beslissend op te treden in het gedoe op jullie wereld. Wij hebben hen geïnformeerd over onze eerste-contact-missie en de rol die de Agarthanen hierin hebben gekregen. Ze verwelkomden ons hartelijk en verzochten ons zo spoedig mogelijk in te grijpen. De verantwoordelijke ‘families’ op deze wereld hebben zich zwaar vergist en de mensheid staat aan de rand van de afgrond – het kan of verdergaan tot over de rand of een nieuwe richting inslaan met spectaculaire gevolgen! Voor de ‘hulpvaardige buitenaardse macht’ is de sleutelfactor in het resultaat zijn geavanceerde technologie te gebruiken om een situatie te creëren waardoor de duistere kliek gedwongen wordt zich hierbij neer te leggen en af te treden. Degenen die opereren op belangrijke sleutelpunten in jullie samenleving moedigen ons aan, tijdens onze recente ontmoetingen met hen, om in actie te komen! We vertelden hen toen over onze aardse bondgenoten en vroegen hen om zich actief bij ons aan te sluiten om hun hartstochtelijk gewenste doelen te bereiken.

Dus, overal op jullie wereld verschijnt een beweging die diep verlangt naar verandering. Deze beweging kan niet gerust gesteld worden met het alleen maar ‘fixen’ van talrijke kwalen die jullie samenleving overvallen – het vraagt een geweldige herschikking van de operationele structuren en deze moeten nieuwe, meer verlichte sociale contracten weerspiegelen om gelijke tred te kunnen houden met de snel veranderende Nieuwe Jij. Onze taak is dit alles door zijn laatste fasen heen te voeren en jullie voor te bereiden op de transformatie van jullie bewustzijn. Degenen die blijven proberen het onvermijdelijke te dwarsbomen en die de financiele en spirituele bankroetstatus willen verlengen worden in snel tempo de dinosaurussen die op de rand van een ander massaal uitsterven staan! Onze goddelijke bemoeienis met jullie verdraagt geen dergelijke rampspoed – we komen om jullie allen te begeleiden door de laatste stappen van een vreugdevolle reis naar het volledige bewustzijn. Dit betekent dat we een specifieke missie moeten volbrengen.

Wij komen om de duistere kliek uit de macht te verwijderen en om de mondiale ontspanning aan te moedigen die ervoor zal zorgen dat het voorwaartse pad een weg van vreugde is! Daarom begonnen we, een jaar geleden, vertegenwoordigers van belangrijke regeringen regelmatig te ontmoeten die door de duistere kliek waren aangewezen. Deze gedelegeerden vulden deze vergaderingen met grimmige uitspraken, maar sinds kort zijn de rollen omgedraaid en nu moeten wij hen duidelijk maken dat het volgen van de duistere agenda nu onhoudbaar is. Bovendien bezitten wij de superieure technologie om te doen wat moet gebeuren. Dit is geen bedreiging, slechts de constatering van een feit. Onze aardse bondgenoten staan klaar om, onder onze leiding, in actie te komen om de heel lang uitgestelde programma’s uit te voeren. De tijd voor jullie universele overvloed en de erkenning van jullie onvervreemdbare rechten en persoonlijke integriteit zijn gearriveerd!

Het eerste contact begon voor ons als een zeer vreemde missie en werd door de Hemel aangekondigd als een goddelijke interventie. In het begin hadden we geen idee wat we moesten doen. We hebben intussen veel geleerd en nu begrijpen we dat we hierdoor een goddelijke optie werden om jullie sierlijk en wijs terug te leiden naar het volledige bewustzijn. Dit hebben we niet lichtvaardig op ons genomen. Nu moeten we meer rechtstreek ingrijpen en dus hebben onze schepen zich in toenemende mate in jullie luchten laten zien. We hebben die geheime technologieën onder controle gehouden die ons bedreigden en die gebruikt moesten worden om jullie tot slaaf te maken. De enig mogelijke toekomst voor jullie wereld is die welke door de Hemel en Heer Surea werd bevolen – een toekomst van overvloed en vrijheid die je in je transformatie sleept, verordonneerd door het goddelijk plan!

Vandaag vervolgden we ons gesprek over de huidige ontwikkelingen in jullie werkelijkheid. Jullie overvloed staat voor de deur, samen met talrijke veranderingen die de volgende fase inluiden op jullie pad naar vrijheid en volledig bewustzijn. Het moment om je te verheugen op jullie overwinning en deze te vieren is nabij! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.