Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - November 24, 2009

November 24, 2009

9 Etznab, 1 Yaxk'in, 5 Caban

Selamat Jarin! Wij komen weer om onze wekelijkse discussie met jullie voort te zetten! Rondom jullie wordt de strijd tussen Licht en donker uitgespeeld. De laatste duistere kliek heeft nog de overhand, maar zijn greep op jullie wereld is aanzienlijk geslonken en momenteel glipt hun laatste houvast snel weg. Ondertussen worstelt jullie samenleving met ziekte, chaos en heeft het duister zijn trukendoos volledig opengezet. De noodzaak voor de zo broodnodige distributie van jullie mondiale rijkdom weegt zwaar op onze aardse bondgenoten en hun vastberadenheid om hun enorme agenda uit te voeren wordt met de dag sterker. Het moment van hun succes nadert snel en alles is in gereedheid gebracht. We monitoren alles en doen alles voor hen binnen de grenzen die de Hemel heeft gesteld. Om hen te helpen bij hun inspanningen hebben we ons programma voor een volledige ‘UFO’ bekendmaking naar voren gehaald. Een project dat al bijna een decennium speelt is dicht bij een serie belangrijke doorbraken. Vele sleutelregeringen op jullie planeet hebben zich verenigd om deze onthulling voor te bereiden zodat de UFO openbaarmaking de druppel is die de emmer doet overlopen.

Jullie lijden bereikt een punt waarop de Hemel aanstuurt op een rechtstreekse aanpak, want jullie transformatie mag niet langer vertraagd worden door het duister. Heer Surea heeft een duidelijk decreet voor de locale Hemelse Administratie uitgevaardigd dat het goddelijke juiste moment is aangebroken om het duister en zijn vele arrogante volgelingen ten val te brengen. Dit decreet opent voor ons vele mogelijkheden om een manier te zoeken waarop we kunnen gaan beginnen met de bekendmaking op jullie wereld. Op dit moment rekenen we op een speciale conferentie die een officiële gezamenlijke aankondiging kan maken. Tijd en plaats moeten nog bepaald worden. Samen met onze aardse bondgenoten werken we aan het beëindigen van de VS Corporatie en het installeren van een overgangsregering. Deze taken demonstreren hoe vastbesloten we zijn om jullie wereld ten goede te veranderen door (voor beginners) jullie meest machtige regering op deze planeet naar een zuivere republiek te transformeren. Zoals we eerder hebben gezegd, onze complexe betrokkenheid in jullie zaken is uniek in de annalen van onze bijna ontelbare eerste-contact-missies. Ons doel is ervoor te zorgen dat dit contact zich soepel beweegt van ‘uniek’ naar iets meer normaal.

Deze duw vormt de hoeksteen van onze missie. Zoals jullie weten gaan jullie over van een beperkt naar een volledig bewust wezen. Velen in sommige van jullie regeringen willen deze heilige operatie met alle middelen stoppen, of ten minste vertragen. Deze beweegreden ligt achter de gewetenloze acties die delen van jullie bevolking hebben ziek gemaakt en het vormt de brandstof voor verdere plannen om een dodelijke pandemie op jullie los te laten. De paniek onder de duistere kliek die dit wil begint pas zichtbaar te worden. Programma’s om jullie rijkdom te stelen blijven ook doorgaan en dit vormt dan nog de minste van hun wandaden. Ze hebben plannen om schijninvasies van UFO’s te regisseren, de intensiteit van hun illegale oorlogen op te voeren en een zelfs meer rampzalige economische calamiteit uit te lokken. Wij houden hun bedrog in de gaten en nemen waar dat de mondiale elementen van dit militair-industrieel-media complex elke laatste truc in hun zwartboek gebruiken! Deze complotten betreffen een geweldig aantal duistere regeringsprogramma’s. Uiteraard houden we onze aardse bondgenoten volledig op de hoogte van het doen en laten van deze kliek.

Kortom, een groot en machtig establishment werkt koortsachtig om onze komst te verhinderen en om onze aanwezigheid voor het publiek verborgen te houden. Normaliter zou deze zeer vijandige houding naar ons toe leiden naar de conclusie dat jullie nog niet klaar zijn voor het contact. We zouden dan op afstand toezien of jullie in werkelijkheid konden overleven. In jullie geval is dit geen optie omdat het eerste contact goddelijk is afgekondigd. Wij zijn er zelfs nog veel intenser dan gebruikelijk bij betrokken omdat de vele Agarthanen (bewoners van Binnenaarde) zich al heel lang in jullie vele mondiale samenlevingen hebben genesteld. Dit brengt sommigen van hen in gevaar en anderen precies op het pad van deze paniekerige duistere kabbalisten. Wij hebben hun dekmantel in gevaar gebracht vanwege het belang om jullie regeringen bewust te maken dat wij onze uiterste best doen om jullie duistere manipulators te laten weten dat wij vastbesloten zijn om het goddelijk plan voor de Aarde uit te voeren. Dit leidde tot de dood van enkele aardse partners van het ‘undercover’ personeel, maar ondanks deze moeilijkheden zullen wij niet wankelen!

Wij werken nauw samen met personen die toegang hebben tot de vele basale rijkdommen van deze duistere kliek. Het is onze bedoeling de resterende duistere complotten in kaart te brengen. We gebruiken deze informatie om een formule op te zetten voor een succesvolle onthullingsconferentie. Jullie kunnen je voorstellen dat deze operatie zeer geheim is, maar het is belangrijk jullie te laten weten dat we hard werken om deze optie te realiseren. Een aantal sleutelleiders doen wat nodig is om jullie voor te bereiden op de komende gebeurtenissen. Er resteert weinig tijd en dus hebben we, langs lijnen die hiervoor zijn genoemd, aan een aantal projecten de hoogste prioriteit gegeven, ondersteund door plannen voor alle andere mogelijke eventualiteiten. Bijgevolg bevinden jullie je nu in de laatste momenten van jullie huidige werkelijkheid. We kijken hier doorheen en transformeren jullie wereld voldoende om het eerste contact mogelijk te maken. Dit moment komt nu echt dichtbij!

Wanneer we naar jullie wereld kijken zien we een machtige kliek die zijn controle verliest en die uiteindelijk de diepe aanvallen door de aardse bondgenoten niet kunnen beantwoorden. We zien ook een groep die duivels slim is maar die alleen niet weet hoe er verstandig mee om te gaan. Jullie wereld valt in een peilloze diepte, wat onze komst gedeeltelijk voorkomt. Verder beseffen onze aardse bondgenoten nu de grote implicaties van wat jullie overkomt. Deze transformatie overstijgt verre elke vroegere massale omwenteling in jullie geschiedenis, zoals het plotselinge omverwerpen van een keizerrijk. In deze tijd zul je fantastische nieuwe technologieën zien verschijnen, die vergezeld gaan met volledig gevormde wetenschappelijke verklaringen en spirituele concepten. Daarna zullen jullie je zelfs hierbuiten bewegen. Jullie betreden een nieuwe werkelijkheid die zich tot in jullie verre toekomst uitstrekt. Deze tijd is dus uniek en opent een poort naar iets dat volstrekt fascinerend is – een nieuw niveau van mondiaal bewustzijn!

Wij erkennen dit en zien de ontvouwende gebeurtenissen als een proces die jullie voorwaarts duwt naar jullie ontmoeting met ons en naar jullie goddelijke bestemming. Het eerste contact is een intrinsiek deel van dit alles en komt niet te snel. Jullie tempo versnelt zich. De hemelse plannen onthullen de wegen waarop dit aan jullie bekend wordt gemaakt en het hele onthullingproces valt hiermee samen. Jullie samenleving moet duidelijk zien dat dit niet het enige is en dat wat gaat komen niet bedreigend is. Verre van dat! Jullie onschuld, of beter jullie onwetendheid, over wie we zijn moet opgelost worden op een zeer grondige manier. Wij verwelkomen deze komende gebeurtenissen. Elke dag bereiden wij onze bemanning voor om een aantal belangrijke welwillende regeringen te informeren en we voelen dat deze ontmoetingen bijna het punt naderen van een volledige publieke UFO bekendmaking.

We beschrijven jullie de middelen die, op de een of andere manier, jullie bevrijden van vele dreigende calamiteiten. Jullie werkelijkheid bevindt zich al binnen de eerste transformatiefasen en deze werkelijkheidsverschuiving begint zich te versnellen. Onze schepen en bemanningen zijn getraind en gereed om de vitale ‘ga’ opdracht van de Hemel uit te voeren. We wachten af en we handelen in overeenstemming met datgene wat wij hebben verteld. Moeder Aarde is ook gereed om te transformeren. Inderdaad, het gehele zonnestelsel begint te veranderen in lijn met het goddelijk plan. Dit alles is gekoppeld aan jullie overstap naar het volledige bewustzijn. Jullie naderen de nulminuut om dit te manifesteren. Ondertussen monitoren we alles en zijn verheugd over de dingen die jullie gaan beleven en het feest dat voor de deur staat!

Vandaag bespraken we vele dingen die we doen om dit alles naar zijn goddelijke einde te brengen. Jullie zijn dicht bij jullie transformatie naar het volledige bewustzijn. Onze rol is: de aankondiger en mentor voor deze operatie. We verwelkomen dit en anticiperen vol vreugde op onze ontmoeting en de viering wanneer eenmaal jullie volle bewustzijn is bereikt. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge