Home > Nederlands > Sheldan Nidle - November 17, 2009

November 17, 2009

2 Batz, 14 Xul, 5 Caban

Gegroet! We komen opnieuw met meer informatie voor jullie. Momenteel volgen we de vreemde gebeurtenissen die het gevolg zijn van de voortdurende strijd tussen onze aardse bondgenoten en de laatste duistere kliek. Deze gebeurtenissen betreffen de strategieën van beide kanten die zich snel onder diverse vermommingen ontvouwen. De VS Corporatie blijft voortdurend voldoende geldmiddelen uit zijn vele smerige activiteiten pompen om net één stap verwijderd te blijven van het faillissement, terwijl onze aardse bondgenoten kunnen voorkomen dat de duistere oppositie enig belangrijke tegenoffensief kan ontwikkelen. Deze impasse kan worden doorbroken zodra de Hemel ons het groene licht geeft voor een massale interventie. Daarom zijn we op zoek naar manieren om onze aardse bondgenoten in een belangrijk gunstiger en definitiever positie te plaatsen ten opzichte van hun tegenstanders. Het is voor iedereen duidelijk dat het duister blijft doorgaan om elk bereikt akkoord met hen te breken en … inderdaad het aantal gebroken beloften heeft mythische proporties bereikt en dwingt ons om met een nieuwe benadering te komen. Daarom zijn we begonnen rechtstreeks in te grijpen in hun vele geheime en wrede projecten.

Deze duistere groep heeft vele snode plannen om jullie te beschadigen. Dit betreft een massale wereldwijde pandemie, een piek in de mondiale vervuiling en de middelen om het aantal belangrijke conflicten te vergroten. Onze strategie was tot dusver om de duistere machthebbers zichzelf ernstig te laten bezwaren; en in de gebieden die het hardst getroffen worden door duistere handen hulp te verlenen. We zouden graag meer willen doen maar we mogen bij duistere acties pas optreden wanneer het echt nodig is. Ondertussen kunnen deze manipulators terugvallen op een tactiek die door de hele geschiedenis door wanhopige heersers gebruikt werd die met hun rug tegen de muur stonden. Van deze ‘verschroeide aarde’ tactiek (bijv. de recente financiële crisis) zijn onze aardse bondgenoten zich zeer goed bewust. Bijvoorbeeld, alle pogingen om tot een gunstige wetgeving te komen worden of geblokkeerd of anders wordt de massa gemanipuleerd om zich hiertegen te keren (hervorming gezondheidszorg). Dit faalt voor het grootste deel als de mensen eerder de hervorming kiezen dan dat ze gemanipuleerd worden in het vernietigen van datgene wat zij innig wensen. Het is verschrikkelijk om jullie te zien lijden door de handen van deze profiterende schurken die letterlijk hun diverse samenlevingen verkrachten in hun zucht naar rijkdom en macht.

De onrust op jullie wereld getuigt van een diepe nood van de duistere kliek en wij monitoren elke beweging van deze boosaardige trollen en leggen dit vast. Elke daad van hen zal overeenkomstig de wet bestraft worden. Geloof ons wanneer we zeggen dat we dit alles niet licht opvatten. We begrijpen de dualistische aard van jullie wereld die evenwicht verlangt en ook de hemel eist dat de duivelse daden goedgemaakt worden. Een aantal specifieke afspraken zullen worden uitgevoerd zodra deze duistere machthebbers zijn geneutraliseerd: veel overgangsregeringen zullen geïnstalleerd worden en een wereldwijde kwijtschelding van schulden zal plaatsvinden. Dit zal snel gevolgd worden door diverse maatregelen die deze wereld terug laat keren naar vrede, welvaart en samenwerking met het Licht. Vervolgens komen de aankondigingen die onze aanwezigheid in jullie lucht en de komende gebeurtenis van het eerste contact volledig zullen onthullen. Vooral dit laatste beangstigt de duistere volgelingen het meeste. Ze begrijpen te goed dat deze informatie jullie werkelijkheid voor altijd verandert en ze doen er alles aan om te voorkomen dat wij officieel erkend worden.

De grote angst van het duister voor onze aanwezigheid verklaart de grote hoeveelheid geheime projecten die ontwikkeld werden om elke poging van ons om jullie kusten te naderen moesten verhinderen. Bij inspectie ontdekten we dat, hoewel ze slimme apparatuur bezitten, ze één belangrijk element missen – het spirituele. Onze technologie is totaal anders dan wat jullie conventionele wetenschappelijk benadert. Het is gebaseerd op een complete interface (verbinding) met de vele aspecten van een volledig bewust wezen. Het gaat niet alleen om elektronica en frequenties, het vereist een samensmelting op talrijke niveaus tussen een totaalwezen (volledig bewust) en een speciaal gebouwd en bewust apparaat. Dit betekent dat wij een vloot zijn van kunstmatige en scheppergeboren individuen in dienst van het goddelijke. Het verschil is dat de oorsprong van ons wezen en ook ons goddelijk doel aangedreven wordt door Geest. Deze kracht, indien gericht op het brengen van Licht van de Schepper naar een wereld zoals die van jullie, kan onmogelijk gestopt worden door de machines - de trots van het duister. Daarom zullen wij, wat de Hemel zo aangeeft, een goddelijk eerste contact met jullie wereld uitvoeren.

Gedurende deze impassetijd mag het duister zijn laatste misdrijf op jullie wereld uitspelen. Dit zal niet lang duren. Ondertussen positioneren wij onze vloot voor het contact. Gelijktijdig is een groot deel van ons personeel bezig onze aardse bondgenoten te helpen bij het gepast wegwerken van de duistere groep. Deze tijd wordt door ons ook gebruikt om een volledige en laatste verantwoording vast te leggen waarmee onze aardse bondgenoten de duistere kliek kan aanklagen op het meest geschikte moment. De Hemel informeert ons dat de landingen op schema zijn, aangezien de finale datum hiervoor nog steeds in de nabije toekomst ligt. Het is belangrijk dat we het duister ten val brengen vóór deze goddelijke datum, want we weten heel goed dat de verschillende organisaties die het bolwerk vormen van het duister nog steeds in staat zijn het proces te vertragen, maar niet het onvermijdelijke te stoppen.

Moeder Aarde oefent momenteel een druk uit op jullie samenleving door haar reacties te verhogen vanwege de hoge niveaus van vervuiling en mondiale opwarming. Dit wordt gedaan om het ontwaken van jullie gemeenschappen te versnellen voor het dreigende gevaar dat door de ecologische instabiliteit van Moeder Aarde zichtbaar wordt. Veel van jullie geologen zijn zich bewust dat de schommeling van de Aarde groter wordt. Dit is weer een ander teken, voor degenen die bewust zijn, dat er nu zeer drastische maatregelen nodig zijn. Dit alarmeert iedereen, speciaal het duister, want de Hemel en het Goddelijke bevelen de aanstaande terugkeer van deze werkelijkheid naar het Licht! Ondanks deze druk blijft het duister volharden in zijn verzet tegen dit gebeuren. De huidige spanning kan nog slechts even duren. De ondergang van het duister is nabij en de grote transformatie zal jullie wereld voor altijd en ten goede veranderen. Terwijl deze gigantische strijd onvermijdelijk zijn einde nadert, worden jullie lichamen voorbereid op het volledige bewustzijn. Intussen zijn er minstens twee en bijna drie nieuwe chakra’s in jullie lichaam aanwezig. Nu jullie allen in verschillende graden in deze processen zijn betrokken, ga je merken dat een hele reeks symptomen overal te zien zijn. Dit betreft verschillende soorten hoofdpijn, hartkloppingen, spierspanning, wazig zien en zelfs misselijkheid. Deze bijwerkingen gaan vergezeld van levendige dromen en van het gevoel zich te bewegen naar iets ongelooflijks, iets wonderbaarlijks. Deze vage vermoedens zijn het gevolg van de vele veranderingen aan jullie fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen. Jullie gaan je ook aanpassen aan de veranderingen in jullie RNA/DNA en aan de nieuwe energieën die dagelijks door jullie lichamen stromen waardoor jullie voor het Licht geopend worden.

Moeder Aarde is een onderdeel van de enorme transformatie van het zonnestelsel. De Zon verandert haar oppervlakte-energieën door de aard van haar binnenste magnetische en zwaartekrachtvelden te veranderen. Dit wijzigt de manier waarop ze zich met haar omringende dochters verbindt. Mercurius, waarvan men lang dacht dat dit een dood hemellichaam was, wordt snel een van de meest actieve leden van het zonnestelsel en Venus verhoogt ook haar oppervlakteactiviteit. Ondertussen gaan zowel Moeder Aarde als Mars door hun eigen unieke vormen van ‘mondiale opwarming’. De buitenste gasplaneten reageren door het genereren van grote nieuwe vlekken en hyperactiviteit wordt waargenomen in hun ringen en op vele van hun grotere manen. Ook zijn de kleinere planetoïden en zelfs de Oort Wolk beïnvloed, die op een vreemde manier plotseling gaan oplichten wat een aanduiding is van hyperactiviteit.

Vandaag hebben we voortgeborduurd op de vele interessante aspecten van jullie aanhoudende werkelijkheidstransformatie. Dit alles gaat hand in hand met het eerste contact. Het duister kan jullie bestemming niet verhinderen, dat wil zeggen, jullie transformatie naar volledig bewuste Lichtwezens. Deze bestemming is klaar om zich op jullie wereld te manifesteren. Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.