Home > Nederlands > Sheldan Nidle - December 1, 2009

December 1, 2009

3 Chicchan, 8 Yaxk'in, 5 Caban

Selamat Balik! We komen opnieuw met meer informatie. Veel lichamelijke veranderingen die veroorzaakt worden door jullie transformatie naar het volledig bewustzijn, creëren nieuwe pijnplekken of ongemak in jullie fysieke lichamen. Momenteel brengt het nieuwe middenrif-chakra (net boven de zonnevlecht) oude herinneringen uit je jeugd of kinderjaren naar boven. Dit is de opslagplaats voor fysieke emoties van vreugde of pijn. Wanneer deze emoties worden losgelaten, ontvangt je ‘mind’ of je ‘geest’ vluchtige beelden van de incidenten die verband houden met de emoties die vrijkomen. Deze ontladingen brengen vervolgens begraven herinneringen naar boven die ook in je hart, longen, lever, nieren en milt vastgehouden worden, die allemaal een zekere chaos in je systeem kunnen creëren, waardoor lang sluimerende, oude blessures weer opspelen. Deze vrijgemaakt emoties kunnen een grote vreugde veroorzaken en velen van jullie hebben deze positieve en negatieve flitsen op de meest vreemde momenten van de dag. Het is geweldig te zien dat dit met jullie gebeurt en het is weer een ander teken van de transformaties die jullie werkelijkheid beïnvloeden. Ze vormen een voorbode van wat er gaat komen!

Moeder Aarde verandert met een snelheid die meer naar jullie wens is. Zij verlangt innig naar het moment om haar innerlijke energieën over haar oppervlakte uit te spreiden. Met andere woorden … zij wil haar oppervlaktewereld in lijn brengen met haar binnenwereld. Hierdoor verandert ze een oppervlaktedualiteit naar een eenheid die volledig in harmonie is met het oneindige. Deze operatie is een onderdeel van een groter plan dat jullie zonnestelsel verandert en haar voorbereidt om zich bij ons te voegen. Dit proces brengt jullie rijk uit de controle van het duister en naar een gebied waar het volledige en zichtbare Licht van de Schepper helder en onuitwisbaar in allen schijnt. De onzekerheden van de duistere duale wereld zal verdampen en verandert de manier waarop jullie denken en voelen. Jullie worden vervolgens hersteld naar een gave en een levendige uitwisseling met de hemel en elkaar. Galactische beschavingen leven voor en binnen dit onberispelijke web van Licht, wat een weten veroorzaakt dat momenteel voor jullie onbereikbaar is. Toch kunnen jullie een glimp van deze staat krijgen wanneer je mediteert, of zelfs tijdens een moment van diepe rust en gratie. Deze staat van goddelijke wijsheid kun je dan dagelijks vaker beleven.

Deze geleidelijke aanpassing doet je naar de natuurlijke staat terugkeren die je 13 millennia geleden bezat. Zodra jullie je deze tijd gaan herinneren, verwachten we een grote toename aan vragen die jullie voor ons hebben tijdens onze nachtelijke ontmoetingen met jullie. ’s Nachts werken we aan het ontmantelen van de hele onlogische manier waarop jullie gedegradeerd zijn in jullie huidige verzwakte staat van het fysieke bestaan. Hiertoe moeten we terugkeren naar jullie verleden om een stuk oude geschiedenis te onthullen. Moeder Aarde wist, eonen geleden, van deze komende duistere tijd en wachtte geduldig op het moment dat dit avontuur zich zou ontvouwen. Nu wil ze jullie het verband laten begrijpen tussen jullie huidige kritieke toestand en die speciale gebeurtenissen in de eindtijd van Atlantis. Bovendien speelde toen een bepaald element een rol, dat verhinderde wat de Atlantiërs vóór hun val wilden teweegbrengen. Dit element waren de nakomelingen die vastbesloten waren om naar het Licht terug te keren en zij werden een deel van het oorspronkelijke rijk dat nu Agartha wordt genoemd. Deze binnenwereld van de Aarde werd bewaard vanaf het tijdstip dat Moeder Aarde voor het eerst gekoloniseerd werd.

Jullie hebben een geschiedenis die uniek is. De eerste hoofdstukken beschrijven een wereld die heel anders is dan het huidige. Het is bevolkt door volledig bewuste wezens. Deze waren heel etherisch en wanneer je over deze tijd droomt dan betreed je een land dat velen van jullie inheemse volkeren de ‘droomtijd’ noemen. Deze periode besloeg een periode van honderdduizenden jaren. Het is het zogenoemde Eden dat in heilige werken wordt vermeld. Deze wereld werd ongeveer 15000 jaar geleden geronseld door de Atlantiërs die experimenten begonnen die afgekeurd werden door de Lemuriërs en andere ‘dochter’ landen. Deze protesten hielden het duister en de Atlantiërs niet tegen. De Hemel keek toe en lieten slechts de eerste fasen toe van deze gruwelijke plannen. Toen, als bij toverslag, werden deze snode activiteiten verijdeld. Niettemin, in die tijd bestonden er twee duidelijk verschillende rijken – een duale beheerste oppervlaktewereld, gecontroleerd door de Anunnaki, en een binnenwereld die het Licht bewaarde en de Liefde van de het oude Lemurische Rijk.

Sindsdien werd jullie geschiedenis gekenmerkt door wisselende periodes van ‘gouden eeuwen’ en grote vernietigingen. Beschavingen werden genivelleerd door brand, overstroming en de bliksem van woedende Annunaki. Onjuiste scheppermythen werden door de mystieke ‘hemelheren’ bedacht om de in verwarring geraakte mensheid uit te leggen dat deze vreemde onaardse tirannen in werkelijkheid een vriendelijk en wonderbaarlijk ras was die door de mensheid moest worden aanbeden en hen onvoorwaardelijke trouw moest zijn. Deze relatie werd verzorgd door de Anunnaki en, indien nodig, door de Hemel gecorrigeerd. Haar doel was jullie voor te bereiden op jullie toekomstige hereniging met Agartha. Jullie verzamelden veel wijsheid tijdens deze 13 millennia en kregen een zeer ‘speciale gave’ die jullie nodig zouden hebben om de stoffelijke Schepping te ontvouwen. Nu arriveert de tijd om deze duistere dualiteit te transformeren en terug te keren naar een waar gevoel van Zelf, van eigenwaarde. Hiertoe creëerde de Hemel een eerste-contact-missie en een buitenaardse groep om samen deze zeer urgente taak uit te voeren!

Het eerste contact is het hoogtepunt van deze lange en moeizame operatie. Onze komst hier viel samen met een aantal dingen die de Hemel deed als tegenwicht voor de lafhartige doeleinden van de Anunnaki. Een meer direct soort eerste-contact-missie was ons eerste operatieplan. Door de komst van de Vrede van Anchara, halverwege de negentiger jaren, werden de mondiale omstandigheden veranderd. Deze radicale verandering leidde dat wij contact zochten met degenen die onze aardse bondgenoten zouden worden om een sterk vergroot eerste contact te realiseren. Wij moesten deze verlichte mensen als voorlopers gebruiken om contact te maken en tijdens het afgelopen decennium kreeg het vorm en resulteerde in een scenario dat we binnenkort tot uitvoering brengen. Onze intentie is veel regeringswisselingen te krijgen, gevolgd door een reeks officiële uitzendingen die ons welwillend, behulpzaam bestaan zullen erkennen. Dit geeft ons de kans om ons bij jullie te introduceren.

Onze directe zorg is om de ramp die zich momenteel rondom jullie ontvouwt tot een snel en succesvol einde te brengen. Elke dag volgen wij nauwlettend het geweldige bedrog van deze duistere wezens! Jullie wereld kan niet langer bestaan met deze boosdoeners aan het roer; een nieuw en eerlijker manier is nu de essentie. Deze laatste duistere buitenpost, jullie wereld, die de kliek creëerde aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, diende hen goed. Het is tijd om ons af te wenden van deze rand van de afgrond, om jullie welvaart te brengen en jullie te leren internationaal met elkaar samen te werken. Dit vormt een inleiding naar datgene wat wij zullen brengen. Moeder Aarde en dit planetaire stelsel moet getransformeerd worden. De sporen van oude vijandigheden zijn niet langer geschikt. De komende periode is bedoeld voor vrede en voor een hele serie wonderbaarlijke onthullingen die een voorbode zijn naar het volledige bewustzijn.

Dit is geen tijd voor calamiteiten. Het is tijd voor het succesvol binnenbrengen van genoeg Licht in jullie wereld om een belangrijke verandering te bewerkstelligen. Deze verandering is positief van aard en zal jullie afstemmen op heilzame invloeden. Een wereld die zich aanpast om te reageren op de duistere invloeden was lang de manier waarop deze wereld werd gemanipuleerd door de Anunnaki en, meer recent, door hun volgelingen – de laatste duistere kliek. Deze groep zijn nu aan het aftakelen en klaar om hun teugels los te laten en over te dragen aan jullie en andere Lichtwerkers zoals onze aardse bondgenoten. We staan helemaal achter dit alles. We moeten ons echter houden aan het goddelijke tijdschema van onze Schepper die door de Hemel serieus wordt beheerd. Dit tijdschema bevindt zich achter de krachtige decreten van Heer Surea en is de Waarheid van het Goddelijke! Dus, de tijd is nabij voor actie en voor het manifesteren van een nieuwe, welvarende werkelijkheid!

Vandaag komen we als blije herauten van een nieuwe werkelijkheid. Wij spreken in de naam van de Hemel en bevelen dat een nieuwe werkelijkheid geproclameerd wordt op jullie wereld! Wij kijken toe en verwachten de signalen die de start van vele wonderbaarlijke dingen aankondigen. Laten we ons verenigen in de wetenschap dat het grote Hemelse plan zich voor ons ontvouwt! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.