Home > > Sheldan Nidle - 16 juni 2015

Sheldan Nidle - 16 juni 2015

11 Manik, 5 Kayab, 11 Ik

Dratzo! Op deze wereld vind een transformatie van niet eerder voorgekomen proporties plaats. De handlangers van de Anunnaki worden uit de macht gezet van zowel de wereldse regeringen als haar financiële systeem. Dit verbazingwekkende proces wordt voorafgegaan door een serie massa-arrestaties en het plotselinge aftreden van sleutelfiguren in het mondiale bankierssysteem. Dit wordt gedaan om een proces, dat gedurende de laatste twee decennia het financiële systeem van deze wereld in wanorde achterliet, te corrigeren. De personen die enorm hebben geprofiteerd van een walgelijke serie illegaliteiten zullen binnenkort flink moeten boeten voor hun pogingen om jullie wereld permanent in een enorme machtsgreep te plaatsen die serieus begon toen hun voormalige bovenbazen, de Anunnaki, vertrokken. Deze vroegere duistere heren hadden en masse besloten het Licht te omarmen en een positief onderdeel te zijn van de nieuwe alliantie die door de verkondigingen van het Anchara-continuum werd gesmeed om een nieuwe galactische vrede te creëren. Dit stelde het Licht eindelijk in staat om een coalitie te produceren en de oude profetieën van Aartsengel Michael uit te voeren.

Deze hemelse alliantie wordt hier op Gaia geholpen door de krachten van onze grote vloot, waarvan de staf bestaat uit een groep Wezens, toegewijd aan het mogelijk maken een rijk te creëren dat de oppervlaktemensheid kan bevrijden. Deze groep kreeg aanvankelijk een grote tegenslag te verwerken toen de Amerikaanse cabal plotseling in jullie Gregoriaanse jaar 2001 toesloeg. DEW explosies en een vernietigend vuur vernielden de Twin Towers van Manhattan. Deze schaamteloze gebeurtenis veroorzaakte een terugslag voor degenen die op het punt stonden NESARA af te kondigen. Deze wetgeving zou nieuw bestuur mogelijk maken dat het duister uit de macht moest zetten. Uiteindelijk faalden de oorlogen en een duister complot echter om het monetaire systeem van de wereld over te nemen en de Lichtcoalitie begon bijeen te komen en een manier te arrangeren om een einde te maken aan de zo illegaal gegrepen macht van de Amerikaanse cabal. We staan nu aan de rand van succes van een ‘stille revolutie’ die een revisie van valuta, die al veel te lang op zich heeft laten wachten, mogelijk maakt. Deze nieuwe financiele systemen zullen de duistere cabal verdrijven en zullen deze wereldbol snel een einde brengen aan schuldslavernij en een wereldwijde welvaart produceren.

Deze serie wettelijke procedures heeft Gaia’s samenleving aan de rand van een nieuwe mondiale richtlijn gebracht. Een meerderheid van kleinere regeringen en het internationale wettelijke systeem is snel het de facto Amerikaanse bestuur aan het isoleren. Dit brengt een einde aan de lange heerschappij van de fiatdollar en zal zorgen voor de ineenstorting van de VS Federale Reserve alsmede een terugkeer van de VS naar een niet-imperiale buitenlandse politiek. Deze nieuwe omstandigheden zullen de weg bereiden voor mondiale vrede en harmonie. Dit zal worden gecreëerd door de mondiale geldstroom voor talloze humanitaire projecten. Deze projecten zullen deze wereld in staat stellen eveneens talloze innovaties te introduceren, die met succes zullen voorzien in de apparatuur die de mondiale behoefte aan water, energie, infrastructuur en nieuwe alternatieve medische instrumenten, zal lenigen. Deze projecten zullen eveneens voorzien in een manier om armoede te beëindigen en dit rijk een genaderijke welvaart te brengen. Het is deze mondiale harmonie die de achtergrond zal vormen voor onze formele aankomst. Dit is wanneer jullie je vele mentoren zullen ontmoeten.

Onze komst zal samenvallen met de talloze boodschappen die jullie door je Opgestegen Meesters worden gebracht. Vervolgens zullen jullie de vele Agarthanen die zich nu onder jullie bevinden leren kennen. Ze zullen jullie laten weten wie ze zijn en ze zullen een serie boodschappen brengen die jullie vertellen over de wonderen van Binnenaarde. Na deze ongelooflijke vloedgolf aan gebeurtenissen zullen jullie een veel beter begrip hebben van jullie ware afkomst en geschiedenis, die in werkelijkheid teruggaat naar de stichting van Lemurië, meer dan 900.000 jaar geleden. Deze feiten gaan vooraf aan de dingen die jullie van je mentoren zullen leren. We wensen dat jullie meer ontdekken over wat de Atlantiërs deden en hoe dit door de Agarthanen en ons zal worden gecorrigeerd. Jullie hebben derhalve veel te leren en te verwerken. Jullie zullen je ook afwenden van geld en je richten op een samenleving die is gebaseerd op overvloed en je innerlijke serie verantwoordelijkheden. Deze overtuigingen zullen jullie naar volledig bewustzijn en een volledige reünie met je spirituele- en ruimtefamilies doen terugkeren. Het zal je tevens terugzetten op het pad om jullie waarlijk grootse bestemming te vervullen!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Op dit moment maakt de wereld een gezegende transformatie door! Degenen die lange tijd hun unieke vorm van duisternis hebben verspreid zijn nu aan het einde van hun Latijn. Lang geleden besloot de Hemel dat deze verlengde nacht van de Ziel tot een eind zou komen wanneer jullie de invloed van de Gregoriaanse 21e eeuw zouden binnengaan. Op dit tijdstip, begonnen de Hemelse krachten, zoals beloofd, met strategieën die heel binnenkort een nieuwe wereld, gevuld met vrede en welvaart zullen produceren. Wij, Opgestegen Meesters, kunnen nu verschillende voortekenen beginnen te zien in de lucht en in het water. Deze gewijde tekenen wijzen de weg naar deze nieuwe wereld. We danken de Hemel barmhartig voor de levering die voor jullie de relatie volledig zal herstellen, die ons door de Hemel aan ons is gegeven om over jullie pad te waken en jullie voorzichtig te begeleiden naar volledig bewustzijn. Onze volgende serie toegewezen taken behelst het geven van een groot aantal mondiale lessen. Deze lessen zullen deel uitmaken van hetgeen jullie bewust zal maken van wie jullie werkelijk zijn.

Terwijl jullie in bewustzijn groeien, worden jullie al snel veel bewuster van je relatie tot het spirituele. Deze verbinding is er een die jullie voeding geeft, net zoals het dat ons doet. Bezie deze groeiende gezegendheid als een teken dat het grote lijden dat jullie moesten doorstaan getransformeerd wordt. Deze fysieke en soms levensbedreigende realiteiten zijn iets wat we nu kunnen beginnen te verlichten. Zodoende kunnen wij, Opgestegen Meesters, onze vaardigheden gebruiken om jullie genadige energieën te brengen om dit diepe, duistere rijk te transformeren. De Hemel voorziet ons nu van bepaalde spirituele elementen om het succes te verzekeren van degenen die zich aan de kant van het Licht hebben geschaard. De dagen van de duister cabal zijn geteld. Een nieuwe wereld wordt geboren. Degenen die weten waar te kijken kunnen zien hoe degenen die een weg zoeken uit deze duisternis aan het winnen zijn en hoe degenen die lange tijd dit rijk hebben gerund beginnen te falen. Kijk naar binnen en voel dit waarachtig!

Dit zijn inderdaad interessante tijden. Deze wereld is zo geëvolueerd dat extreme niveaus van wereldwijde onderdrukking en slavernij langzamerhand verdwijnen. Dientengevolge kunnen we zien hoe onze zegeningen en die van eenieder van jullie sneller en duidelijker effect krijgen. Degenen die tegen deze veranderingen waren kunnen eindelijk zien hoe hun macht snel vervaagt. De tijd voor jullie spirituele krachten om zich te kunnen manifesteren en openlijk onze energieën te gebruiken om onze bondgenoten te helpen slagen bij hun inspanningen, komt dichterbij. De Hemel vermeerdert eveneens het aantal verschijningen van Engelen op het Aardvlak. We krijgen een toenemend aantal rapporten over Engelen die onze verwezenlijkingen helpen. De groei van Geest is nog een voorteken van hoe het Licht dit rijk ten goede transformeert. Het moment van de lang voorspelde triomf van het Licht op het Aardvlak is nabij.

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. Wees klaar en in staat om je buren te informeren omtrent de grote gebeurtenissen wanneer ze plaatsvinden. Onze boodschappen geven inzicht over wat er rondom jullie gebeurt. Gebruik deze om anderen in te lichten en te weten dat de tijd van welvaart zeer, zeer dichtbij is! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!