Home > > Sheldan Nidle - 14 april 2015

Sheldan Nidle - 14 april 2015

13 Kan, 2 Kank’in, 11 Ik

Selamat Jarin! We komen wederom met heel goed nieuws! Zij die op het gebied van bankieren en geld met onze vennoten samenwerken, melden dat een aantal essentiële fondsen nu worden vrijgegeven. Deze verschillende introducerende fondsen zullen de planning van een aantal welvaartsprogramma’s mogelijk maken. Derhalve zijn we verder gevorderd op de weg die tot het vrijgeven van de welvaartsfondsen leidt en daarmee samengaand een directe oorzaak voor de opkomst van nieuw bestuur. Dit alles levert alleen maar meer bewijs dat jullie de komende weken eindelijk een groot welvaartspakket zullen ontvangen. In feite zullen deze gebeurtenissen ons eveneens allemaal dichter bij ‘disclosure’ brengen. We zijn het punt van ‘disclosure’ nog nooit dichter genaderd dan nu. Onze vloot heeft Gaia, meer dan twee decennia lang, nauwkeurig in de gaten gehouden. Ze doorloopt een cyclus van uitsterving die een groot aantal planten en dieren omvat. Haar verschillende leefmilieus blijven door de duistere cabal en haar vele handlangers onteerd worden. Daarom heeft Gaia het aantal reacties op deze voortdurende vernieling van haar ecosystemen opgeschroefd. We adviseren degenen die zo verantwoordelijk zijn met nadruk op te houden met en af te zien van deze laaghartige daden. Gaia is bereid deze bedreigde leefomgevingen te verdedigen.

Aangezien dit serieuze zaken zijn, kunnen jullie door te protesteren de pijn verzachten en vragen om een of andere manier van bijstand. Laat ons in feite met zekerheid stellen dat jullie oppervlakterijk met grote snelheid een keerpunt nadert wat betreft haar talloze mondiale ecosystemen. Wat nodig is, is een krachtige beweging tegen de duistere cabal en haar wrede methodes. Jullie beschikken tegenwoordig over de mogelijkheden om in te grijpen en de benodigde verandering af te dwingen. We verwachten dat enkel het werk van onze aardse bondgenoten dit op een effectieve manier kan bewerkstelligen. Er is een technologie die Gaia en haar goedlopende werk in een recent verleden enorm geholpen heeft. Velen dragen op het moment in het geheim bij aan deze redding. We danken jullie barmhartig voor jullie vriendelijke hulp. Het is eveneens onze taak om Gaia te helpen weerstand te bieden aan deze talrijke onvriendelijke daden van het duister. Dit zijn nog maar een paar van de overgebleven programma’s die worden uitgevoerd door deze schurken. We worden verder geholpen door de Agarthanen die hun geheime posities gebruiken om deze verschrikkelijke daden te saboteren. Binnenkort zal het werk van onze vennoten nieuw bestuur aan jullie brengen, alsmede een einde aan deze onzin.

Houd, terwijl jullie dit lezen, steeds in gedachten dat geld en bankieren maar tijdelijke maatregelen zijn. De belangrijkste oplossing is om geld op het juiste moment af te schaffen. Voor jullie ligt een technologie die alleen maar als doel heeft om dit huidige systeem te vervangen. Dit systeem, dat jullie op dit moment kennen en gebruiken, is een slimme uitvinding van het duister. Jullie zijn, zo lang als het volledig functioneert, hiervan op een bepaalde manier, zonder het te weten, slaven. Het duister heeft aldus dit financiële systeem ontwikkeld als een zeer slinkse manier om jullie in een staat van gehoorzame manipulatie te houden. Het duister bevond zich in de laatste fasen wat betreft het gebruik van haar verschillende speeltjes om volledige zeggenschap over jullie te krijgen. De Anunnaki en hun aardse handlangers hadden een plan dat zijn hoogtepunt zou bereiken in het najaar van 1996. Voordat dit gebeurde, slingerde een algemeen besluit van het Ancharaanse Continuüm dit alles in totale wanorde. Hun doel van uiteindelijke controle verdween en de Anunnaki werden gedwongen de strijd aan de Hemel over te geven. De handlangers weigerden dit te doen en werden tijdelijk voor een grote verrassing geplaatst. De uitkomst was een serie conflicten die leidden tot 9/11 en een nieuwe poging het grote plan van de Anunnaki uit te voeren.

Dit tweede scenario begon te haperen nog voor de twee torens naar beneden kwamen. Het Licht slaagde erin een grote golf van vrede te brengen, die de wereld kalmeerde. Om dit tegen te werken droeg het duister de twee Amerikaanse “Patriot Acts” aan en begon een valse-vlag-operatie genaamd de “war on terror.” Dit had aanvankelijk enig succes. Maar de hele poging was uiteindelijk gedoemd te mislukken. Er bestaan nu nieuwe organisaties die deze wereldbol van deze verachtelijke agenda af zullen halen. Het duister kijkt nu toe hoe de Amerikaanse dollar die ooit, net na het einde van de Tweede Wereldoorlog, zo machtig was, nu het trieste einde bereikt van haar bruikbaarheid. De dollar zal vervangen worden door een nieuwe wereld van waardevolle, door metaal geruggensteunde valuta, aangevoerd door een groep van regionale gelden. Het bancaire systeem zal eveneens bevrijd worden uit de klauwen van de Federale Reserve. Dit nieuwe banksysteem zal, zoals we beloofd hebben, spoedig vervangen worden door technologieën die een einde zullen maken aan het economische systeem dat gebaseerd is op schuld en woekerrente, en daarvoor in de plaats overvloed en vreugde geven. Deze nieuwe technologie zal jullie eveneens bevrijden van jullie pad naar vergetelheid! Hosanna! Hosanna!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Gezegend is de Hemel en een ieder die deze grootse kwestie van genezing zo barmhartig vooruit helpt! Vele groepen, die al lang met ons verbonden zijn in onze pogingen jullie te bevrijden uit en te genezen van de onderdrukking door jullie duistere meesters, hebben een uiterst gewaardeerd wonder bewerkstelligd! Ze hebben het mogelijk gemaakt dat een aantal trusts een aantal bijzondere garanties evenals humanitaire fondsen konden verkrijgen. Deze gelden zullen binnen enkele weken eindelijk gegeven worden. Dit betekent dat Meester Saint Germain en anderen kunnen beginnen de levering van de vele welvaartsfondsen af te ronden. Velen van jullie zijn daarom heel dichtbij een algemene uitgifte van deze welvaartsprogramma’s. We zijn uiterst verheugd dat een deel van jullie genezing onderweg is. Het duister heeft dit lang kunnen uitstellen en een eerste barst in de ontkenning van ons bestaan is nu ontstaan en voor iedereen zichtbaar. Deze scheur zal enorm vergroot worden door middel van andere programma’s die zijn voorbestemd het glorieuze Daglicht te aanschouwen!!!

De Hemel heeft de laatste paar weken een aantal bijzonder prachtige energieën vrijgemaakt. Deze Lichten plaatsen basislijnen in al jullie chakra’s. Deze elementaire readings zullen worden vergeleken met wat jullie recentelijk hebben waargenomen, om zo een juist idee te krijgen van jullie huidige voortgang. De steeds veranderende geneeskunst heeft dit nodig om jullie huidige gezondheidstoestand beter te kunnen beoordelen. Als de tijd daar is, zullen jullie stijgende bewustzijn evenals jullie immergroeiende nieuwe chakra’s een accuratere maatstaf zijn voor jullie staat van genezing. We zijn voornemens, zodra verschillende lessen gegeven zijn, jullie bij te staan in een algehele mondiale genezing. Deze oefening is om jullie voor te bereiden op wat de Agarthanen en de velen die deel uitmaken van jullie spirituele familie wensen te doen. Dat is jullie behoedzaam op een pad te zetten dat leidt naar contact. Op dat moment kunnen jullie eindelijk de Agarthanen horen die millennialang onze beschermers zijn geweest.

De meesten van jullie zijn zich er terdege van bewust dat dit rijk ofwel afstevent op een massacatastrofe of op een zeer verdiende verlossing. We hebben met de Hemel samengewerkt om de weg vrij te maken voor verlossing. De vloten van schepen die ons op dit moment omringen zijn enkel nog een reden waarom dit oppervlakterijk daadwerkelijk afstevent op verlossing. De duistere cabal realiseert zich eindelijk dat het lot van deze wereld niet in hun handen ligt. Blijf positief en gecentreerd op jullie vele prachtige missies. Jullie zijn nooit alleen. Wij, of degenen die jullie vanuit de Hemel begeleiden, houden jullie voortdurend in de gaten. Wees je hier altijd van bewust en vraag ons op welke manier dan ook om hulp. We hebben gezworen jullie te ondersteunen en jullie te voorzien van enigerlei hulp. Bid alsjeblieft en vraag om onze hulp. We doen dit met plezier. Dit is voor velen moeilijk voor te stellen. Desondanks zijn we er! Op vele manieren is deze tijd het duister voordat de zon opkomt. Wees klaar om de Zon te zien opkomen en wees daarover in etherische vreugde!

Vandaag zijn we doorgegaan met onze berichtgeving over deze reis van jullie. We begrijpen alles dat het voor jullie inhoudt. Soms is het uiterst frustrerend en verontrustend. Zie dat het Licht aan de winnende hand is en dat jullie dit alles binnenkort alleen maar kunnen zien als een verschrikkelijke duistere droom!!! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl