Home > Nederlands > Sheldan Nidle - October 13, 2009

October 13, 2009

6 Cib, 19 Tzotz, 5 Caban

Selamat Jarin! We komen weer met veel nieuws voor jullie! Op dit moment worden talrijke kritische besluiten genomen. Deze duistere machthebbers zijn een groot deel van de dag bezig met zelfonderzoek. Ze beseffen allen hoe vastbesloten onze aardse bondgenoten zijn om de laatste onderdelen van hun totaalplan uit te voeren en de resultaten van hun vele recente bijeenkomsten hebben het geloof in hun onfeilbaarheid in belangrijke mate aangetast. Eindelijk begrijpen deze arrogante bedriegers dat hun val uit de macht inderdaad onvermijdelijk is. Wat er nu op jullie planeet plaatsvindt is een groot bedrijfspatroon dat begint te wijken. Dit massaal eroderen van de duistere strategieën betekent voor hen dat hun einde nabij is. Wat resteert is de formele machtsoverdracht en een serie speciale aankondigingen die de meerderheid van jullie planetaire bevolking zal schokken. Deze aankondigingen zijn de voorbode van een meer welvarende wereld en vormen de aanzet tot het eerste contact. Jullie planeet heeft deze ingrijpende veranderingen dringend nodig. Nieuwe technologie en het vrijgeven van enkele verbazingwekkende waarheden zijn het begin van iets groots!

In ons vorig bericht hebben we hierover enige info verstrekt. Maar het is belangrijk te beseffen dat deze dingen, zoals gebruikelijk, iets langer duren dan verwacht. Dit betreft immers niet minder dan de transformatie van een 13-millennia-oude werkelijkheid van corruptie en beperking, waarbinnen de mensheid gevangen werd gehouden in een bepaalde serie overtuigingen die voorschreven hoe jullie je werkelijkheid moesten zien. Dit alles gaat veranderen zodra jullie overstappen naar jullie nieuwe werkelijkheid en dit verlangt een totaal nieuwe conceptuele structuur en kernovertuigingen. Toen jullie technologie in het verleden verbeterde, aanvaarden jullie geleidelijk geringe veranderingen van jullie kernovertuigingen, maar wat spoedig gaat gebeuren dwingt jullie om daadwerkelijk jullie filosofische basis opnieuw te definiëren. Dit proces zal, zoals je kunt begrijpen, voor sommigen heel moeilijk en voor anderen heel eenvoudig zijn. Het doel van de overgangsregeringen is jullie hier doorheen te leiden en de garantie dat de universele overvloed hier wordt gerealiseerd. Deze overvloed betekent het begin van het proces om jullie te bevrijden van de nominale beperkingen van deze wereld. Maar … er is echter een dringender behoefte om dieper te gaan, om het spirituele te zoeken, om het feit van jullie stijgend bewustzijn te omarmen.

De overgang waarover we spreken gebeurt op veel manieren. Allereerst worden jullie intuïtiever. Dit is vanwege het feit dat de spirituele rijken bij elk decennium heel voorzichtig jullie RNA/DNA aanpassen. Dit stelt jullie in staat meer Geest waar te nemen en je meer thuis te voelen bij datgene wat de hemel doet om jullie meer bewust te maken. Bovendien verandert Moeder Aarde enorm. Jullie wetenschap kan slechts een klein deel van de veranderingen in haar geologie, elektromagnetisme en zwaartekracht vaststellen. Deze talrijke aardeveranderingen weerspiegelen die van jullie en gebeuren dus met een doel, opzettelijk dus. Tijdens het laatste decennium was er elk jaar een exponentiële toename in de veranderingen. En deze versnelling brengt de planeet en de mensheid naar een nieuwe bewustzijnsstaat. Deze nieuwe toestand bereidt jullie voor op onze komst en op jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Kortom, een nieuwe werkelijkheid is iets heel speciaal, en het werk om dit te manifesteren moet nu met grote snelheid plaatsvinden. Ons aandeel valt onder de verantwoordelijkheid van de hemel en wij komen pas op jullie wereld zodra het sein wordt gegeven.

Het eerste contact is, zoals we lang hebben benadrukt, een onderdeel van de bewustzijnssprong. Wij leven in een droomachtig rijk waarin de hemel en de stoffelijke wereld zich eenvoudig kunnen verenigen, vermengen. Onze rol is toeziend voogd te zijn van deze versmelting en de hemelse wijsheid te gebruiken om vreugde, Liefde en Licht te verspreiden naar de totale Schepping. Wij komen om jullie groei te volgen en te verzekeren dat jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn volgens plan verloopt. De aanwezigheid van de Anunnaki werd altijd gezien als een tijdelijk binnendringen in jullie werkelijkheid. Zodra jullie de lessen die ze aanboden leerden, was hun taak alles los te laten waardoor jullie een snelle terugkeer naar jullie natuurlijke bewustzijnsstaat konden realiseren. De reis door de duisternis diende ervoor om met jullie een unieke en belangrijke aanvulling binnen deze galaxy te brengen - wezens die in staat waren om de enorme bevolking van de vroegere Anchara (duistere) Alliantie te trainen om volledig bewuste en ware kinderen van het Licht te worden. Deze vele sterrennaties en vroegere sterrenrijken kijken in blijde verwachting uit naar dit grootse gebeuren! Jullie zullen de leraren, mentoren en gidsen worden voor deze vele diverse bevolkingen.

Jullie toekomstige rollen zijn slechts een van de vele redenen voor onze aanwezigheid hier. Het verwelkomen van een nieuwe sterrennatie in onze ‘club’ is een zeer complexe taak die ons zeer dierbaar is. Velen onder jullie werken met ons en begrijpen toch nog niet het grootse plan dat zich dagelijks op jullie wereld en binnen onze galaxy ontvouwt. Wij hebben lang naar jullie gewoontes in deze gebieden gekeken en ons hieraan geconformeerd, gewoontes die in strijd zijn met wat wij weten en ons door de hemel wordt verteld. Onze missie is alles te gebruiken wat er op jullie wereld en in de galaxy plaatsvindt om er een nieuwe vredelievende superwerkelijkheid op aan te sluiten. Dit sterrenstelsel is een van de duizenden die in een netwerk met elkaar verbonden zijn waardoor ieder van ons kan groeien en elkaar kunnen helpen om alle obstakels op hun pad creatief op te lossen. Dit hebben we gedaan. Jullie hebben in je vele mogelijkheden die jullie kunnen helpen om belangrijke uitdagingen op te lossen die de Galactische Federatie in de toekomst onder ogen moet zien.

De weg naar een groter bewustzijn gaat vaak gepaard met vele vreemde dilemma’s en onvoorziene mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is de huidige vertraging op jullie wereld die veroorzaakt wordt door de grote behoedzaamheid van de aardse bondgenoten en de angst van de manipulators voor hun naderend einde. Welnu, deze fase is bijna voorbij. Verschillende factoren, die ingebed liggen binnen de politieke en economische crises op jullie wereld en die de strop aantrekken rond de plannen van de kliek, hebben een grote invloed op hun doelen en maken hun ondergang onvermijdelijk. Onze aardse bondgenoten zijn vastbesloten om de machthebbers vleugellam te maken en hen voor de rechter te brengen en zij beseffen helemaal hoe deze ‘factoren’ samenzweren om hen hierbij te helpen. Dus de dag van vreugde komt dichterbij. Geduld en doorzettingsvermogen zijn belangrijk in deze tijd, terwijl ze daarbij absoluut weten dat de overwinning aanstaande is. Sta gereed en heb een plan om hulp te verlenen bij datgene wat staat te gebeuren.

Het eerste contact wordt een proces dat de betrokkenheid vraagt van regeringen, private ondernemingen en burgers. Deze verschillende groepen werden door ons gebruikt om een reeks scenario’s te ontwikkelen die dienden als mogelijke back-upplannen voor wat onze aardse bondgenoten aan het doen zijn. Dit weefsel van vele belangen dient voor de hemel als verzekering dat deze goddelijke daad van het eerste contact volgens wens plaatsvindt. Jullie zijn niet alleen! Een enorme vloot omcirkelt jullie planeet en bevindt zich in jullie zonnestelsel. We hebben bases op vele nabijgelegen planeten en in Moeder Aarde en dit leidt ons naar het onderwerp van onze belangrijke bondgenoten – de Agarthanen. Zij hebben hun kristallen steden ons ter beschikking gesteld om ons personeel te huisvesten en hebben ons de mogelijkheid gegeven om, naast hun hoofdstad, Shamballa, een hoofdbasis te bouwen. Het oppervlaktepersoneel van Agartha heeft ons geholpen bij bet beter begrijpen van jullie mondiale samenleving en bij het plannen van wat eerst te doen bij een post-contact wereld.

Een geweldig drama speelt zich af achter de schermen op jullie wereld! Om een vredige mondiale realiteit te krijgen is een zeer intrigerende operatie. We hebben toegekeken hoe de een na de andere regering overweldigd werd door deze uitdaging. Hetzelfde gebeurde met veel personen die betrokken waren in dit proces. Onze eerste zorg betreft jullie planeet en haar mensen die bijna 13 millennia overgeleverd waren aan de grote duisternis die gecreëerd was door de Anunnaki en haar volgelingen. Deze situatie moet beëindigd worden door onze aardse bondgenoten en het eerste contact. Vergeet niet dat het eerste contact alles verandert. Tevens dient het als het laatste redmiddel wanneer andere wegen falen om jullie bevrijding te garanderen. De kliek weet dit en dus respecteren ze ons. Ons hoofddoel is voor onze aardse bondgenoten het verspreiden van de rijkdom en het installeren van een aantal interim-regeringen.

Vandaag vervolgden we onze bespreking en benadrukten dat onze overwinning nabij is. Het duister is zich hiervan volledig bewust en probeert nochtans wanhopig het onvermijdelijke te voorkomen. Wij zijn gereed om, zodra de hemel hiertoe besluit, op jullie kusten te landen. Blijf vooral rustig, gefocust en gereed voor actie wanneer dit wordt geadviseerd. Besef, beste mensen, dat de eindeloze voorzieningen en de eeuwige welvaart van de hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.