Home > > Sheldan Nidle - 20 september 2016

Sheldan Nidle - 20 september 2016

4 Ben, 16 Zip, 13 Caban

Dratzo! Sinds we aan het einde van jullie 20ste eeuw en masse zijn gearriveerd, hebben we tot in detail ervaren hoe jullie wereld werkt. We gingen een bondgenootschap aan met jullie Opgestegen Meesters en hun talloze Aardse bondgenoten. Vervolgens hadden we uitgebreide planning-sessies met onze Agarthaanse familieleden. Al onze meetings, tezamen met onze lange wetenschappelijke studievluchten en bijbehorende gegevensopslag, hebben ons voorbereid op wat er momenteel aan het oppervlak van jullie planeet gebeurt. De oppervlaktemensheid staat nu op een kruispunt. Degenen die het Licht zoeken hebben veel bereikt en zijn eindelijk klaar om de condities van hun ongelooflijke triomf aan te kondigen. Een nieuw mondiaal financieel systeem, wereldwijde vrijheid en nieuw bestuur symboliseren deze overwinning. Twee decennia geleden besloten de handlangers van het duister om de overgave die hun voormalige meesters, de Anunnaki hen aanboden, aan zich voorbij te laten gaan. Deze weigering leidde tot twee decennia van onnodige oorlogen en misplaatst geweld. Dit langdurige tijdperk van misdaden komt tot een einde. De zeer gewenste tijd van vrede, vrijheid en welvaart staat op het punt te beginnen.

Zodra deze nieuwe tijd begint willen we jullie wat meer over onszelf vertellen. Onze primaire intentie is een volledige disclosure. Dit kan ons in staat stellen meer open te zijn over welke relatie we met jullie hebben. We willen dan graag een brede communicatie met jullie op gang brengen. Velen geloven nog steeds dat de gedachte dat deze wereld voortdurend door buitenaardsen bezocht wordt nonsens is. Toen ons decennia geleden door de Hemel werd opgedragen deze eerste contactmissie samen te stellen waren we enigszins sceptisch. Onze Wetenschaps- en Ingenieursvloten labelden jullie beschaving unaniem als ‘nog niet klaar voor contact’. Onze plotselinge interventie om jullie Zon te redden, gecombineerd met een aantal decreten van de Spirituele Raad van de Federatie, was een voorloper van wat er later zou gebeuren. Daarom onderschreven we enthousiast deze enorme toewijding aan jullie planeet en haar mensen. We zonden een behoorlijk grote vloot en begonnen samen te werken met allen die aan het Licht zijn toegewijd, zoals de vele actieve voorstanders ervan. Het heeft ons bijna twee decennia gekost om talloze initiële doelen te bereiken.

Het resultaat van elkaar al deze jaren te leren kennen is dat de op Aarde geboren elementen ons nu volledig accepteren als een onderdeel van dit zeer gevarieerde team. Onze liaisons plannen en beraadslagen regelmatig met andere onderdelen van deze groep. We begrijpen hun plannen en hebben bijgedragen aan wat momenteel het laatste schema van deze immens complexe operatie is. We zijn uiterst toegewijd aan dit project en weten wanneer we, in de nabije toekomst, kunnen landen en persoonlijk met jullie kunnen samenwerken. Derhalve kunnen onze mentoren hun dagelijkse voorbereidingen doen, wetend wanneer dit alles feitelijk gaat gebeuren. Deze oppervlaktewereld van jullie zal verrast zijn wanneer hetgeen we hebben besproken zich ontvouwt. Het nieuwe banksysteem, de welvaart en de vrijheid die komt met nieuw bestuur vereisen een gretige participatie van jullie. De wereld waarin jullie opgroeiden zal plotseling voor jullie ogen ‘exploderen’. Dit vraagt erom dat jullie een aantal gebeurtenissen die een enorm effect hebben, onmiddellijk accepteren. Het wordt noodzakelijk dat jullie luisteren, ze zorgvuldig bestuderen en handelen.

Deze snel veranderende realiteit wordt gecreëerd om jullie in staat te stellen te ontdekken hoe wonderbaarlijk jullie leefomgeving is geworden. Dit houdt een nieuwe wereld in waarin jullie een grote hoeveelheid essentiële informatie wordt gegeven. Jullie dienen dit op je in te laten werken en de tijd te nemen om het te beoordelen. Bestuur zal toegewijd zijn om dit alles een aantal malen te herhalen. Het is essentieel dat jullie begrijpen wat er van jullie wordt verwacht. Bovenop dit alles zullen een aantal van jullie de eersten zijn om met een enorme leercurve te beginnen omtrent de nieuwe welvaart en de relatie ervan met het nieuwe en vriendelijkere financiële systeem. Deze ervaringen zullen jullie helpen jullie dromen waar te maken en een immer groeiende mondiale welvaart te verspreiden. Tezamen met deze speciale gebeurtenissen zal er bestuur komen dat jullie actieve participatie echt nodig heeft. Samenlevingsgroepen zijn nodig om op lokaal en regionaal niveau met dit bestuur samen te werken. We zijn eveneens van plan voor enige begeleiding te zorgen en jullie in staat te stellen volledig te participeren in onze contactprocedures. Jullie tijd als een soort ‘paddenstoel’ is echt zover om tot een snel einde komen.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze tijd is bijzonder fijn voor ons! De grootse verrichtingen van onze medewerkers beginnen eindelijk vrucht te dragen. Lang geleden heeft de Hemel ons verteld dat er een tijd zou komen waarin de Anunnaki en hun marionetten dit rijk niet langer zouden beheersen. Deze langverwachte tijd is aanstaande. Degenen die eeuwen geleden naar ons toe kwamen en aan het Licht toegewijde geheime spirituele genootschappen hadden opgezet, staan nu op de drempel naar een monumentaal succes. Het Licht heeft de laatst overgeblevenen van het duister gedwongen over hun overgave na te denken en er zich op voor te bereiden. Alle belangrijke marionetten hebben zich informeel overgegeven en speciale data zijn goedgekeurd. De laatste acties van het duister worden op het moment uitgevoerd. Binnenkort zullen we ons kunnen verheugen. Lof aan de Hemel voor al deze schitterende zegeningen! De nodige veranderingen zijn bijna klaar om te verschijnen. Deze glorierijke daden zijn voor een groot deel te danken aan jullie voortdurende focus en ondersteuning. Gebruik de resterende tijd om samen te komen en bedank iedereen in de Hemel voor deze waarlijk grootse gebeurtenissen.

Wat er nu aan het ontstaan is, is een lange en zeer bewogen strategie die aanvankelijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in gang is gezet. De Amerikaanse marionetten en hun volgers hadden eindelijk hun eeuwenoude doel bereikt. Ze waren essentieel onderdeel van de naoorlogse plannen van de Anunnaki geworden. Amerika was gesticht, niet als een potentiele wereldmacht, maar als een alternatief. Wij Meesters wilden een voorbeeld stellen en de wereld van een gezegend alternatief voorzien voor de mondiale marionetten die dit rijk overheersten. We wisten dat de Anunnaki zich ooit naar het Licht zouden keren en dat deze aardbol dan een ander voorbeeld nodig had van hoe een grote natie bestuurd diende te worden. In werkelijkheid werd Amerika echter verscheurd door twee uiterst verschillende manieren van landsbestuur. Deze verschillen bereikten in het afgelopen halve decennium een hoogtepunt. In de huidige tijd worden "the powers that be" en hun kwaadaardige agenda buiten spel gezet. Voor alle volkeren geldt dat een nieuwe tijd aanstaande is.

Het huidige Amerika zal dit rijk een nieuwe periode binnen leiden waar vrijheid, welvaart en gelijkheid onbegrensd zijn. Degenen die deze natie en de wereld in het algemeen in ketenen hebben gehouden zullen niet langer in de positie verkeren om deze nieuwe manier van zijn tegen te kunnen houden. De oude inzichten die jullie lange tijd zijn bijgebracht zullen verdwijnen. Jullie toekomstvisie en focus op een nieuwe staat van Zijn zullen overwinnen! De geschiedenis van Amerika zal worden onthuld en in het openbaar besproken. Gebruik deze verbazingwekkende geschiedenis als wapen om in dit zich op een wonderbaarlijke manier ontwikkelende rijk zelfs de meest kwaadaardige agenda te ontwijken. Blijf sterk en wees bereid om alles over Amerika en haar verbazingwekkende profetie te horen en te ervaren. Tevens hebben we jullie vele andere zaken te vertellen. De daden en leugens van het duister dienen bekend te worden gemaakt en de energie van deze daden dient te worden omgevormd naar Licht en zuivere gelukzaligheid. Jullie bevinden je in een transitie naar een nieuw bewustzijn en zullen worden getrakteerd op ware en nieuw groeiende wijsheid. Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we door met onze wekelijkse berichtgeving. Zoals jullie kunnen zien staan er veel opwindende gebeurtenissen op het punt te gebeuren! Sommige hiervan kunnen jullie aanvankelijk mogelijk verbijsteren. Blijf geduld houden en focus je op het goede dat zal verschijnen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!