Home > > Sheldan Nidle - 6 september 2016

Sheldan Nidle - 6 september 2016

3 Cauac, 2 Zip, 12 Caban

Dratzo! Vele interessante gebeurtenissen zijn nu gaande. Het belangrijkste is dat zij die verantwoordelijk zijn voor de levering van de enorme hoeveelheden humanitaire fondsen zich voorbereiden om dit te doen. De omvangrijke verplaatsing van fondsen belooft het middel te zijn voor het transformeren van de manier waarop deze wereld functioneert. Veel delen van deze wereld zijn verstoken geweest van de benodigde middelen om water, riolering en moderne transportsystemen te creëren. Met de financiering kunnen die landen die door het oude financiële systeem misbruikt dan wel ontkend zijn geweest, met het complexe proces van ontwerpen en bouwen nu een begin maken. Deze verschillende projecten kunnen snel zelfs de meest primitieve regio's het nodige water, sanitair en elektriciteit brengen, zodat dit moderne en zelfvoorzienende delen van deze wereld kunnen zijn. Vervolgens kan er ook een meer eigentijds educatiesysteem worden opgericht. Deze projecten zullen ervoor zorgen dat ieder deel van deze aardbol verbonden is met het wereldwijde net en tevens dat alle landen in staat zijn die zaken te bezitten die beschouwd kunnen worden als basisonderdeel van de toerusting van deze moderne wereld. Aldus zullen deze fondsen een einde maken aan de nadelige gevolgen van de voormalige financiële realiteiten!

Omdat deze nieuwe omstandigheden deze wereld moderniseren, vergroten en beschermen ze tevens de talloze ecologische systemen. Gedurende de afgelopen twee eeuwen is aan een omvangrijk net van inheemse flora en fauna door de mens schade toegebracht. Deze massale vernietiging werd voorheen uitgevoerd om de natuurlijke bronnen van de regio over te nemen of vond plaats "in naam van de vooruitgang" . Het belangrijkste doel verschuift op dit moment richting het voorzien in manieren om de levensstandaard van de mens te vergroten en het beschermen van die ecosystemen die van essentieel belang zijn voor het behoud van de in het wild levende dieren, de bomen en het land, wat noodzakelijk is zodat iedereen kan floreren. Deze nieuw beoogde herstelarbeid stelt de natuurlijke ordening van het leven in staat om opnieuw te bloeien. Wij worden aangemoedigd door de manier waarop jullie beginnen oude overtuigingen, die afbreuk deden aan het bestaan van dergelijke nobele omstandigheden, los te laten. De oude economische gewoonten zullen in het Licht van een nieuwe en opkomende welvaart ten grave worden gedragen. Een andere factor in dit alles is jullie immer-rijzende nieuwe bewustzijn.

Jullie beginnen nieuwe inzichten en doelen te verwerven die het oppervlak van deze prachtige aardbol letterlijk zullen veranderen. Gaia kijkt toe bij wat jullie aan het doen zijn en glimlacht. Jullie brengen een schitterend Licht naar ieder deel van deze aardbol. Degenen die voorheen hun technologieën hebben ingezet om deze aardbol te vullen met de energie van de dood zien nu nieuwere technologieën een Leven-schenkende energie terugbrengen die werkelijk verbazingwekkend is. Tot voor kort brachten teams van jullie biologen talloze verslagen uit die uitgebreid verwezen naar een verdergaande mondiale uitroeiing. Er is nu een aanwijzing van het tegenovergestelde, een floreren van het Leven op deze wereld. Dit is voor een groot deel te danken aan jullie nieuw verworven inzichten van hoe jullie de manier waarop de mondiale maatschappij naar zichzelf kijkt, kunnen veranderen. Jullie zien hoe gemakkelijk jullie deze wereld kunnen herstellen wanneer jullie de manieren waarop met de plekken waar natuurlijke hulpbronnen worden gevonden wordt omgegaan veranderen. Als gevolg daarvan ontdekken jullie het belang van het behoud van al jullie verschillende ecosystemen in jullie wereld.

Terwijl jullie voor ogen blijven houden wat voor dit rijk het meest nodig is, bespreken jullie die projecten die het eerst aangepakt dienen te worden. Op die manier stellen jullie alles samen wat voor jullie nodig is om ook een bijdrage te leveren. Alle belangrijke projecten zullen worden afgehandeld naar de maatstaven van iedere regering en de fondsen zullen hier naar toe worden verplaatst door de Koninklijken en de Ouderen uit het Oosten en het Westen. Jullie aandachtspunten zijn die projecten die jullie vele genezingscentra gaan bouwen, alsook de vele inspanningen die jullie samenwerkingsverbanden en toekomstvisies vereisen. Deze gebeurtenissen zijn van tevoren goedgekeurd en velen van jullie kunnen verwachten je eerste kleine ondersteunende noodfonds te ontvangen. Hierna zullen jullie, zoals jullie dat hebben gepland, voor jullie vele prachtige ideeën wekelijks of maandelijks bijdragen ontvangen. Al deze fondsen zullen eveneens betekenen dat de lang verwachte welvaartsfondsen uitgereikt zullen gaan worden. Bovendien zullen deze wonderbaarlijke gebeurtenissen het mogelijk maken dat de nieuwe NESARA-Republiek door de nieuw te benoemen interim President wordt afgekondigd.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Gedurende de afgelopen paar weken zijn de problemen omtrent de verspreiding van het financieringsprogramma waar we allemaal zo hard naar toe hebben gewerkt, opgelost. In de praktijk hebben al deze vertragingen het beloofde stadium van financiering en levering bereikt. Dit betekent dat onze wederzijdse toekomstvisie heeft gewerkt. Het duister is uitgeschakeld. Het Licht heeft eindelijk overwonnen. De middelen voor het afronden van dit lange proces van vertraging zijn bereikt. Ons doel is om onze vaardigheden in te zetten om ervoor te zorgen dat dit rijk van welvaart wordt gevestigd. De eerste sleutels hiertoe zijn de uitgebreide welvaartsprogramma's. De uiteindelijke levering ervan geeft ruimte voor het vervangen van de V.S. Inc. door het nieuwe NESARA-bestuur. Om dit af te dwingen zal er sprake zijn van een aantal zeer belangrijke aankondigingen. Dit nieuwe bestuur zal de Grondwet herstellen en de V.S. laten terugkeren naar Gewoonterecht. Daarbij zal dit het bestuur meer uitvoerbaar maken door het Congres echt open te stellen voor het volk.

Jullie collectieve visualisering en groeiend bewustzijn hebben dit alles mogelijk gemaakt. Amerika zal worden teruggebracht naar wat we voor ogen hadden toen het werd geboren. Deze procedure vraagt erom dat jullie bestuur in een geheel nieuw licht gaan zien. Jullie dienen dagelijks aan bepaalde aspecten van bestuur deel te nemen. Het duister heeft lange tijd gehoopt een werkelijkheid te kunnen creëren waarin dit geen optie was. NESARA neemt dit van hen af en geeft het aan jullie terug. Gebruik deze tijd om bestuur werkelijk onderdeel van jullie te maken. Zegen dit bestuur dagelijks en zorg ervoor dat het de goedkeuring van eenieder kan wegdragen. Dit betekent geen enkele vorm van aanmatiging door hen. Bestuur is bedoeld om een laatste redmiddel te zijn waarvoor eenieder goedkeuring kan wegdragen! De kerngedachte hiervan is om de vrijheid en het nut van iemands daden te behouden.

In deze komende tijd zullen jullie een welvaart krijgen die jullie in staat zal stellen je dromen waar te maken en die bestuur voortbrengt dat een afspiegeling is van jullie nieuwe werkelijkheid. Wees je er steeds van bewust wat er om je heen gaande is. De sleutel tot dit alles is focus en het realiseren van een toekomstvisie die jullie al sinds lange tijd koesteren. De Hemel heeft altijd diegenen beloond die goede daden voor ogen hadden en die door hun grote inzet van de Hemel en van ons zegeningen verdienen. Wij zijn jullie allemaal voor altijd dankbaar voor jullie groei in spiritueel potentieel en het helpen van iedereen om zijn/haar doelen te bereiken. We bedanken eenieder vol genade die de schoonheid van dat wat de Hemel voor jullie ten toon spreidt begrijpt. Deze nieuwe goddelijke tijd zal jullie welvaart, vrijheid en een nieuw verantwoordelijkheidsgevoel brengen! Met de opkomst van volledig bewustzijn voegt de mensheid zich weer op een vreugdevolle manier bij haar wijd verspreide familie van het Licht! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag was er weer een vervolg op de berichtgevingen die we wekelijks doen. Eindelijk zijn we aan de uiterste rand gekomen van wat we jullie al decennia lang hebben verteld. Gebruik deze tijd om je te verheugen, om te vieren en om dit nieuwe tijdperk van vrijheid en overvloedige welvaart te verwelkomen! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!