Home > > Sheldan Nidle - 13 september 2016

Sheldan Nidle - 13 september 2016

10 Cimi, 9 Zip, 13 Caban

Selamat Jalwa! Jullie realiteit staat op het punt een geweldige verandering te ondergaan in hoe deze steeds veranderende wereld wordt bezien. Lang geleden, toen de Anunnaki deze planeet overnamen, zagen ze een kleine groep speciale mensen die voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden door de Atlantiers waren veranderd. Gedurende de laatste 13 millennia werden deze mensen gevormd om de Anunnaki 's vele duistere verlangens te dienen. Dit proces had bijna een onomkeerbaar punt bereikt toen de Hemel formeel ingreep, ongeveer 40 jaar geleden. De Hemel besloot dat wij naar dit zonnestelsel moesten komen en begon direct een missie om jullie uiteindelijk tot een Galactische Mens-status terug te brengen. Allereerst namen we contact op met de Agarthanen van Binnenaarde en hun associés, de Opgestegen Meesters. Dit initiële overleg leidde tot een zeer beknopte schets van hoe de gebeurtenissen in deze realiteit waren opgezet. Daarna spraken we met de belangrijkste compagnons van de Opgestegen Meesters, de speciale spirituele Ouderen en Koninklijken die waren aangewezen door onze oorspronkelijke contacten. Het kostte ons meer dan een decennium van constant overleg om een aantal overeenkomsten te kunnen sluiten. Deze besprekingen stelden ons in staat om een serie plannen op te starten die pas nu levensvatbaar worden.

Deze plannen zorgen ervoor dat jullie huidige realiteit significant wordt veranderd. De grootste veranderingen komen door jullie groei in bewustzijn, wat jullie in staat stelt twee essentiële punten te accepteren. Het eerste punt is dat jullie niet alleen zijn en het tweede is dat jullie oorsprong niet op deze wereld ligt. Jullie kwamen hier als Galactische Menselijke kolonisten in goddelijke dienstbaarheid aan Gaia om Gaia's wonderbaarlijke gevarieerde ecosystemen gezegend te assisteren. Jullie werden door de Atlantiërs van dit nobele pad afgeleid en vervolgens door hun gewiekste opvolgers, de Anunnaki. Dit proces wierp jullie in beperkt bewustzijn en stelde de Anunnaki sindsdien in staat om met jullie te "spelen". Onze aanvankelijke taak was om te zien hoe de Hemel en jullie spirituele gidsen werkten om deze abominabele situatie te veranderen. Tot dusverre werden diverse plannen aan ons gepresenteerd die vooraf zullen gaan aan onze landingen. Deze vereiste veranderingen gaan snel die systemen transformeren die jullie in een soort verfoeilijke gevangenschap houden. Deze transformaties zullen binnenkort operationeel zijn. Daarna kunnen verschillende nieuwe besturen deze wereld voorbereiden op onze zeer nodige aankomst.

Degenen die deze bol transformeren wensen ten diepste de tirannieke heerschappij, die gedurende de twee decennia sinds de Anunnaki in de mid-90-er jaren weggingen bestond, te beëindigen. De handlangers van de Anunnaki bleven aan de macht en weigerden plechtig de veranderingen toe te staan. In plaats daarvan smeedden ze plannen om hun hoge positie op deze oppervlaktewereld voort te zetten. Deze arrogantie hield stand tot aan het allerlaatste deel van jullie jaar 2015. Op dit moment wordt een plan uitgevoerd dat aan het begin van dit huidige jaar nog maar net was overeengekomen. Terwijl dit plan in werking treedt observeren we hoe degenen die het Licht vertegenwoordigen in dit rijk opereren. De mate van arrogantie van de duistere handlangers is niet te overdrijven. Ondanks hun nederlaag dwingen ze het Licht deze realiteit te handhaven alsof die nooit is veranderd. Toch is de greep van het duister op dit rijk wettelijk voorbij. Overeenkomsten, door veel van hun regimes ondertekend, wijzen uit dat een serie nieuwe reglementen het Licht en diens nieuwe bank- en valutaire hervormingen aan de leiding over dit oppervlakterijk hebben gesteld.

Dit verbazingwekkende aantal omstandigheden verbijstert ons. Dit middel van initiële transformatie frustreert de mate waarin gebeurtenissen snel deze wereld op grote schaal gaan veranderen. Een nieuw systeem is op zijn plaats en klaar om de wijze waarop dit rijk werkt te veranderen. In ons rijk zou dit al jaren geleden zijn gebeurd. Degenen die opgegeven hebben dienen zich terug te trekken en de juiste verantwoordelijkheid te willen aanvaarden voor wat ze hebben gedaan. Het huidige mondiale schandaal zou moeten worden beëindigd en het nieuwe bestuur zou volledig de leiding moeten krijgen. De duistere handlangers speelden hard en wellustig om aan de macht te blijven en ze hebben duidelijk verloren. Dit gigantische spel van wachten op het plotseling opdoemen van het onvermijdelijke heeft naar onze smaak veel te lang geduurd. Ondanks dit zweren degenen die jullie kennen dat deze huidige charade passend is, aangezien een aantal sleutelbeslissingen genomen dienden te worden binnen bepaalde noodzakelijke beschikbare vereisten. We zijn derhalve akkoord gegaan met deze eisen. We verwachten dat die gebeurtenissen en fondsen nu onderweg zijn om zich op de gekozen tijd te manifesteren. Verder verwachten we dat aan de schema's wordt voldaan, waardoor jullie allemaal in staat worden gesteld diepgaand van deze langverwachte triomf te genieten!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Gedurende de laatste paar decennia hebben jullie ervaren hoe jullie levens zich schijnbaar in het luchtledige bevonden, terwijl degenen die voor het Licht werken naar manieren zochten hoe de natuurlijke gang van zaken in dit rijk het best hersteld kon worden. Eeuwen geleden ontdekte het duister hoe ze haar zoektocht naar olie en andere natuurlijke hulpbronnen als middel kon gebruiken om de manier waarop deze aardbol zorg draagt voor haar voorraden, te verstoren. Deze plotselinge behoefte aan mijnbouw, fabrieken en distilleerderijen veranderde op grote schaal de manier waarop alles ging. Gaia zag plotseling grote ellende ontstaan omdat het weer en de getijden naar een nieuw ritme werden gevoerd. Wij Meesters zagen met lede ogen aan hoe de weer- en waterpatronen van Gaia, aanvankelijk langzaam, nieuwe koersen begonnen te volgen. Dit was louter het begin van een eeuwenlange poging om dit rijk over te nemen en om ieder aspect hiervan volgens de wil van de Anunnaki en haar handlangers te laten verlopen. Gelukkig begint deze waanzinnige herordening nu te falen en zal de oude orde binnenkort worden hersteld. Ook dit is een teken van het falen van het duister.

De huidige tijd, Lieve Mensen, staat in het teken van het verbinden van jullie prachtige toekomstbeelden met jullie ware passies. Een enorme overvloed aan fondsen zal in de komende maanden worden gedistribueerd om jullie te bekrachtigen. Kijk naar binnen en stel vast welk project je innerlijke Ziel ten diepste verblijdt en richt je hier dan op. Wanneer deze gewenste fondsen zich aandienen, duik er dan in en begin deze gewijde droom met een positieve instelling te verwezenlijken. Verbind jezelf met anderen en maak het een waarlijk gemeenschappelijke inspanning. Hieruit zal een nieuwe visie op deze wereld ontstaan. Het zal er één zijn waarin iedereen deel zal uitmaken van een grootsere samenleving van Liefde, Licht en wederzijdse zorg. Zo komen jullie dichterbij het begrip van het glorieuze rijk van jullie wens om anderen te helpen, evenals de vreugde van innerlijke prestaties. Hiertoe zullen jullie in bewustzijn en in genade groeien.

Deze nieuwe wereld zal aan een procedure beginnen die de mensheid zal doen terugkeren naar de Hemel en naar de sterren. De grootste vreugde ontstaat door het in Liefde helpen van elkaar en het iedereen laten zien van de wonderen van genade. Deze vreugde is iets wat jullie allemaal dienen te ervaren. Wij Meesters beleven er de meeste vreugde aan wanneer zelfs degenen met afkeer van anderen leren hoeveel beter het is om elkander Lief te hebben en te vergeven. Sta daarom altijd open voor het wonder dat vergeving heet. Ieder leven hier is simpelweg een opstap naar een beter begrip van de kracht van goddelijke genade en de wonderen die ontstaan door het toepassen van goddelijke vergiffenis. Het wordt vaak gesteld dat genade en vergiffenis de twee pilaren van wijsheid vormen. Gebruik je vermogens om dit in jezelf naar voren te brengen en in het bijzonder bij anderen. Wat zich hier aan het ontvouwen is zal zowel een daad van genade en vergiffenis als de vreugde van ware vergeving tentoonspreiden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze berichtgeving. Overal bereidt Gaia dit oppervlakterijk voor op een waarlijk vreugdevolle verrassing. Houd in gedachten dat de Hemel jullie voortvarend richting een glorierijke terugkeer naar volledig bewustzijn beweegt! Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!