Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - 20 januari 2015

Sheldan Nidle - 20 januari 2015

7 Ahau, 18 Chen, 11 Ik

Dratzo! We komen met prachtige informatie! De betalingen komen steeds dichterbij en onze aardse bondgenoten nemen nu beslissingen over de inleidende schema’s. Deze betalingen zijn verbonden aan een aantal andere projecten die in relatie staan tot jullie terugkeer naar een goudstandaard en een mondiale valuta-reset. Deze programma’s zijn ook onderdeel van een financiële aanpassing die een nieuw mondiaal financieel systeem zal opleveren. Dit nieuwe systeem zal die overeenkomsten vervangen die eerder in Dumbarton Oaks in de VS werden uitgevaardigd. Dit systeem maakt een einde aan de heerschappij van de bankbiljetten van de Federal Reserve en haar wereldwijde fiscale beleid. Jullie treden een nieuwe wereld binnen waarin een meer algemene gelijkheid zal bestaan tussen de nu armere naties en de rijkere in Europa, Amerika, Australië en Japan. Ook is er de kwestie van nieuw bestuur. Deze nieuwe bestuurlijke instituties worden spoedig ‘uitgerold’. Een van hun aanvankelijke taken zal een wereldwijde disclosure zijn, die een einde zal maken aan de huidige UFO cover up. Het is dit laatste onderwerp waar wij, uiteraard, naar uitkijken. Onze aardse bondgenoten werken op een aantal onderling verbonden fronten om dit alles tot stand te brengen.

Elk van jullie moet zich realiseren dat een lang proces van enorme verandering bijna staat te gebeuren. Deze grootse poging werd aanvankelijk meer dan 200 jaar geleden begonnen met de financiering van de jonge Amerikaanse Republiek door elementen van de Chinese keizerlijke regering. Deze toelage werd ten zeerste aangemoedigd door de Opgestegen Meester Quan Yin. Het was het werk van de Opgestegen Meester, Graaf Saint Germain, die het onafhankelijkheidsdocument van Amerika in de eerste plaats creëerde. Amerika’s verwikkelingen werden sindsdien naarstig door ons gevolgd. Door onze interventie doorstond Amerika relatief ongeschonden de Amerikaanse burgeroorlog. Gedurende deze periode begonnen de partijen die nauw gelieerd waren aan de Illuminatie een scenario te completeren dat zo ogenschijnlijk onschuldig was begonnen met het stichten van de pelgrimgemeenschap in 1820. We keken toe hoe deze duistere elementen hun macht en invloed gebruikten om een oligarchie te creëren die Amerika sinds de ontijdige moord op Abraham Lincoln in 1865 heeft gecontroleerd. Deze kliek van machtige oligarchen komt nu aan haar zeer gewenste einde.

De nieuwe wereld, die nu voor jullie ogen vormt krijgt, is waarlijk het resultaat van een wereldwijde vreedzame revolutie. Deze revolutie is deels iets wat wij hebben geholpen te voeden en die wij volledig ondersteunen. Talloze organisaties hebben tijdens de afgelopen 15 jaar onvermoeibaar gewerkt om dit tot stand te brengen. We zijn trots op deze organisaties en speciaal op die personen die hun eigen bronnen hebben gebruikt om verschillende strategieën te financieren en uit te leggen hoe deze hen de gewenste resultaten kunnen brengen. Ons deel was om te beperken hoe de verschillende onderling verbonden oligarchen in staat waren om deze verschillende personen te vermorzelen dan wel te vermoorden. Onze afgevaardigden begonnen eveneens met een onafgebroken missie om edicten te presenteren aan een aantal grote, door de cabal gecontroleerde regimes. Deze nogal beperkte inmenging werd volgehouden ondanks de aanvankelijke instructies die aan onze afgevaardigden werden gegeven. We hebben enkele van de smartelijke mogelijkheden beperkt, welke deze duistere regimes eerder gebruikten om onze aardse medewerkers te kwellen. Dit beleid leverde ondoeltreffende pogingen tot oorlog alsmede het gebruik van een aantal door de staat gesponsorde ’terroristische’ handelingen op.

Jullie staan nu aan de rand van een aantal opzienbarende acties. Deze acties zijn slechts het begin van het installeren van een nieuw financieel systeem, die jullie naar nieuw bestuur zal leiden. Onthoud hoe je moet handelen. Blijf kalm en aanvaard het feit dat degenen die jullie zeer kwaad wilden doen wettelijk aan de kant zullen worden gezet. Jullie hebben de verantwoordelijkheid om de vroeger verborgen technologie te gebruiken om Gaia’s lucht, water en grond te reinigen. Gebruik de nieuwe technologie om elke operatie die Gaia’s olie, kolen en andere vergelijkbare bronnen onttrekt, te stoppen. Nadat we eenmaal arriveren zullen jullie verschillende energieomvormers bezitten. Deze omvormers kunnen voedsel met hoge voedingswaarde, kleren en andere voorwerpen die jullie in je dagelijks leven nodig hebben reproduceren. Jullie eerste verantwoordelijkheid is ‘de natuurlijke balans’ te herstellen. Nadat jullie eenmaal met dit belangrijke project zijn begonnen, weet dan dat de totstandkoming ervan gedaan moet worden als een gezamenlijk project van onze mentoren en jullie zelf. Wees je van je nieuwe verantwoordelijkheid bewust en neem voortdurend deel aan het bepalen van de handelingen van jullie nieuwe bestuur. Het was in het verleden jullie apathie dat de duistere oligarchie in staat stelde jullie je macht te ontnemen.

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De afgelopen maanden hebben we beschreven wat onze meest gezegende medewerkers gedaan hebben om deze realiteit te veranderen. Deze veranderingen hebben nu een punt bereikt waar ze beginnen jullie te beïnvloeden. Wij verheugen ons intens dat deze gebeurtenissen eindelijk het daglicht mogen aanschouwen. De komende tijden zullen jullie in staat stellen om je vanuit een staat van grootse beloften te begeven in een waarin het daadwerkelijk mogelijk is om de ware verandering van jullie rijk te zien. Eonen geleden heeft Aartsengel Michael dit land met een grootse profetie gezegend. Deze profetie voorspelde de duisternis en de grote problemen waar jullie doorheen moesten gaan. Deze profetie meldde eveneens dat een tijd van groter Licht zou aanbreken die deze Melkweg zou transformeren. We bevinden ons nu in deze glorieuze eindtijden. Het Licht heeft het land beschenen en bereidt ons voor op een grootse triomf. In deze tijden zullen wij de mogelijkheid hebben om vele grote waarheden aan jullie over te brengen. Jullie zullen eveneens terugkeren naar een natuurlijke staat van volledig bewustzijn!

We komen deze keer om deze waarheden te bevestigen en jullie te laten zien wat er op het punt staat te gebeuren. Het duister heeft zich de regeringen van de mensheid toegeëigend. Het heeft jullie in staat gesteld om in de dood en ouderdom verzeild te raken. Het heeft voor oorlogen en manieren tot grote verdeeldheid gezorgd. Deze tijden zijn ten einde gekomen. Binnenkort zal een vloot hemelse schepen, met jullie voorouders en verwanten, neerdalen. Begroet hen en weet in jullie harten dat een tijd van grootse hereniging tussen Hemel en Aarde is aangebroken. In deze uiterst bijzondere tijden, zullen jullie herontdekken waarover jullie voormalige meesters, de Anunnaki, jullie belogen hebben. Hun voormalige macht zal verdwijnen en jullie zullen deze zaken, die jullie lang geleden in de verborgen plaatsen van het oude Atlantis verloren hebben, terug krijgen. Jullie zullen de overgebleven resten van Lemurië te zien krijgen en jullie zullen zien hoe dit land in het verleden verdeeld werd tussen het Licht en het duister. Jullie zullen samen met ons een glorierijk nieuw tijdperk creëren, een dat gevuld is met herinneringen en waarheden.

Neem deze tijd, O gezegenden, om terug te blikken op deze eeuw en te zien hoe de komende gebeurtenissen haar op grootse wijze zullen veranderen. Deze wereld zal snel een sterrennatie worden, gevuld met de wonderen van de Hemel en grote vreugde die jullie nieuwe realiteit zullen smeden. Een ieder van ons heeft een lange reis achter de rug die ons naar grootse waarheden en onsterfelijkheid zal leiden,. Ons doel is te dienen; om jullie voorzichtig te begeleiden op deze glorierijke paden naar jullie wonderbaarlijke bestemming. Wij doen dit in vreugde. Jullie beëindigen de laatste serie aanpassingen die door de Hemel zijn gemachtigd. Deze zaken hebben jullie komende ontmoetingen met ons en met jullie mentoren voor jullie voorbereid. Wat rest is eenvoudigweg de tijd om naar binnen te gaan. Leer in jullie meditaties over jezelf en over hen in de Geestenwereld die jullie begeleiden. Dit is een geweldig moment waarop het Licht van de Hemel en de zegeningen van jullie buitenaardse gidsen zich aan zullen dienen. Wees in vrede en bereid je voor op de wonderen van overvloed die deze bijzondere tijden zullen overspoelen.

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschappen. We verheugen ons er op dat de tijd voor onze ontmoeting steeds dichterbij komt. Er is een speciale agenda door de Hemel opgesteld, die zich nu voor jullie gaat manifesteren. Wees open en bereid te aanvaarden wat dit waarlijk zal betekenen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl


Galactic Channelings

Create Your Badge