Home > > Sheldan Nidle - 13 januari 2015

Sheldan Nidle - 13 januari 2015

13 Ben, 11 Chen, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Wees in eeuwigdurende Blijdschap!) We komen met meer nieuws! Het laatste overblijfsel van de weerstand van het duister zit in haar bankensysteem. Deze ellendelingen vertragen de verspreiding van jullie zegeningen door zogenaamd slecht voorbereid te zijn op de doorvoering van jullie fondsen. We hebben onze aardse bondgenoten geïnstrueerd om deadlines te stellen en persoonlijk toezicht te houden op de laatste stappen in dit proces. Daarbij vertellen onze bongenoten ons dat een groot aantal nieuwe vermogensmanagers voor jullie moeten worden voorbereid. We verafschuwen deze onthullingen en hebben onze bondgenoten geïnstrueerd om heel strikt te zijn en te eisen dat hen wordt toegestaan het benodigde personeel aan te wijzen om te verzekeren dat dit proces zo vloeiend mogelijk kan verlopen. We zijn gereed om onze technologie, die moet verzekeren dat deze set laatste procedures zonder verder uitstel voltooid wordt, te gebruiken. Ook hebben we toezicht gehouden op de komende ontmanteling van een aantal belangrijke regeringen. Jullie wereld heeft, sinds de Anunnaki deze realiteit bijna 20 jaar geleden verlieten, onder de duim gezeten van een aantal superrijke en goedgepositioneerde duistere individuen. Onze pogingen richten zich momenteel op het voorbereiden van deze realiteit om eindelijk deze krachtige duistere afgezanten eruit te werken.

Wij werken met jullie verschillende rechtsinstanties nauwkeurig samen om op het juiste tijdstip deze extreem machtige individuen te arresteren. Het duister heeft tenslotte al bijna 13 millennia de leiding gehad over deze realiteit. Wanneer deze verschillende individuen gearresteerd zijn, zal de laatste controleur van deze werkelijkheid “werkloos” zijn. Dit maakt het de besturen mogelijk formele mededelingen te doen over hoe het nieuwe financiële systeem mondiaal moet opereren. Dit nieuwe systeem zal de overgang zijn van de keiharde wereld die jullie kennen naar een die gevuld is met de energieën van het Licht. In deze overvloed aan aankondigingen besloten ligt er een die de basis zal zijn van onze komst. We zijn van plan in onze aankondigingen een bodem te leggen voor de Opgestegen Meesters en de formele aankomst van de Agarthanen. Wanneer jullie eenmaal volledig bewust zijn zal een nieuwe sterrennatie zich beginnen te vormen. Het zal bestaan uit zowel materiële als niet-materiële wezens. Jullie zullen veel leren over het fysieke leven. Jullie Liefde zal transcenderen naar Galactische Vreugde. Dan zal jullie wijsheid aanzienlijk groeien en zullen jullie kennis opdoen over de Hemel en de ware aard van goddelijke dienstbaarheid.

Mijn vrienden, dit is een tijd van reflectie en inspiratie. Wij zien onszelf als speciale afgezanten die naar dit deel van ons sterrenstelsel zijn gezonden om over jullie te waken en op het juiste goddelijke moment te landen en een gigantisch aantal mentorschappen te beginnen om jullie zo voor te bereiden op de enorme transformatie die de verschuiving naar volledig bewustzijn is. Onze samenlevingen zijn gebaseerd op waarheid en volledige zelfacceptatie. We beschouwen exploratie van de fysicaliteit als onze grootste verdienste. Een ieder van ons heeft tijd besteed aan het deelnemen aan ontdekkingsmissies naar een bepaald deel van deze sterrennatie of het reizen in de ruimte en de wonderen te onderzoeken van de oneindige melkwegstelsels die ons omgeven. Gedurende onze lange levens verkregen we een heleboel nieuwe kennis en we voegen deze juwelen toe aan alsmaar groeiende kennis. Zo bezit een ieder van ons een grote schat aan waarheden omtrent deze werkelijkheid en vele, vele andere. We hebben onze mentoren meegenomen en ze bij jullie gepast. Eenmaal gekozen, heeft iedere mentor jullie medische team op haar nachtelijke rondes begeleid.

Mentorschap is veruit de meest belangrijke taak die we uit kunnen voeren. Ieder van jullie is ofwel een “starseed” of een Wezen dat ontelbare levens aan het oppervlak van deze wereld heeft doorstaan. Binnenkort zullen jullie bij ons worden geïntroduceerd. Wij nemen deze ontmoeting serieus. Jullie hebben een enorme groep van vroegere familieleden om gerust te stellen. Jullie moeten eveneens jullie vele voorbije levens in beschouwing nemen. Als jullie dit alles eenmaal hebben geaccepteerd, moeten we onze mogelijkheden gebruiken om jullie voor te bereiden op jullie vertrouwelijk onderricht omtrent wie jullie waren en waar het in jullie huidige leven allemaal om draait. Dit is inderdaad een uiterst bijzonder proces, dat we met elkaar zullen delen. Een ieder van ons zal groeien door deze ervaringen. Dat is wederzijds. Jullie zijn een belangrijk onderdeel van deze maatschappij. Jullie zullen ieder je eigen “smaak” toevoegen aan hoe deze nieuwe galactische maatschappij geboren zal worden. Daarom is het nodig dat jullie ons gezamenlijk je volledig bewuste zelf laten creëren. Jullie engelen en andere hemelse gidsen zullen ons assisteren bij dit gewijde proces. Dit proces is een voorspel van wat jullie in deze nieuwe galactische maatschappij tot stand zullen brengen. Dit zal daadwerkelijk een nieuw tijdperk voor de mensheid zijn!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met belangrijk nieuws van wat er momenteel gebeurt op jullie wereld. Zoals aangegeven in vorige berichten, zijn jullie zegeningen heel dichtbij grootschalige vrijgave, die ervoor zullen zorgen dat jullie belangrijkste besturen zullen veranderen. De eerste natie die gepland staat voor dit gedenkwaardige moment is Amerika. Het werd lang geleden al vastgesteld dat Amerika het gebied zal zijn waar de goddeloze cabal het eerst te maken zal krijgen met de pijnen van nederlaag. De Hemel heeft barmhartig speciale gezanten gestuurd die ons hierbij zullen helpen. Onze vrienden van Agartha hebben ons eveneens gewijde bronnen geleverd. Dit zal het deze wereld mogelijk maken deze schurken uit de macht te verdrijven en de herinstelling van zowel algemeen recht als grondwettelijk recht in Amerika toelaten. Dit is nog maar het begin van het proces, dat zich zal gaan verspreiden over deze globe en vrijheid en voorspoed zal brengen! We zegenen onze vrienden en vooral de Hemel. We zegenen de Hemel en alles voor het vinden van de middelen om dit rijk van duister te veranderen in een wonderbaarlijk Licht!

Deze grootse verandering overkomt jullie in het spirituele en het fysieke. De Hemel gebruikt manieren om het dit voormalig duistere rijk mogelijk te maken naar het Licht over te gaan. We danken en zegenen jullie voor jullie visualisaties en voor de mogelijkheid onze energieën in samenwerking met die van jullie te gebruiken. Samen zijn we een barmhartige macht voor het goede, we kunnen niet verslagen worden. Binnenkort zullen jullie de resultaten zien van wat we gezamenlijk gedaan hebben. Het duister wordt gedwongen onze bondgenoten toe te staan de rijkdom te verspreiden die het duister gedurende de laatste paar eeuwen gestolen heeft en jullie je vrijheid te geven door alle schulden op te heffen en jullie van een hele slimme schuldenslavernij te bevrijden. Dit proces zal jullie bestuur geven dat de overgang is van de manipulatie van waarheid en sinistere controle naar wonderbaarlijke vrijheid. Dit zal ook jullie verschuiving betekenen van galactische isolatie naar een hereniging met spirituele- en ruimtefamilies.

We zeggen dit om jullie eraan te herinneren dat we de spirituele- en fysieke werkelijkheden opnieuw binnen zullen treden als ware ambassadeurs. We zullen ons opnieuw verbinden met degenen die Gaia gedurende een eeuwigheid hebben beschermd en gediend als haar Spirituele Machtsstructuur. Wanneer jullie opnieuw de vreugde van volledig bewustzijn manifesteren, zullen jullie opnieuw kennismaken met deze geweldige entiteiten. We hebben hen verzocht om leiding bij onze genezings- en spirituele bijstandspraktijken. Hun wijsheid en wonderbaarlijke vreugde is een grote troost voor ons. Nu is het binnenkort tijd voor jullie om deze grootse Wezens van het Licht te ontmoeten. Ze hebben de Hemel geadviseerd over hoe een ieder van jullie het best naar dit glorieuze memorabele moment gebracht kan worden. Jullie zullen zien hoe verbazingwekkend deze Wezens waarlijk zijn! We verlaten jullie nu, wetende hoe dicht jullie je wonderbaarlijke zegeningen genaderd zijn! Dus vragen we nogmaals om jullie geduld in al deze zaken. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze berichten aan jullie. We vragen jullie geduld en hoop waarlijk gloeiend in jullie te houden! Accepteer het feit dat een grootse tijd van wonderen op het punt staat tot een climax te komen! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam worden ontvangen met dankbaarheid Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl