Home > > Sheldan Nidle - 12 juli 2016

Sheldan Nidle - 12 juli 2016

12 Caban, 11 Kumku, 12 Manik

Dratzo! Er bestaat momenteel een ongemakkelijke gemoedstoestand tussen de oude orde van duistere handlangers en degenen die een nieuwe orde van werkelijkheid voor dit rijk hebben gecreëerd. Deze patstelling staat op het punt te worden doorbroken en daarom stemmen we in met deze stand van zaken. We realiseren ons dat er een aantal items zijn die deze patstelling kunnen doorbreken en deze snel in ons voordeel kunnen laten omslaan. Tot dan leggen we ons neer bij de huidige stand van zaken. Een aantal aanstaande gebeurtenissen zijn er de voorboden van dat de huidige realiteit gewijzigd gaat worden in een realiteit die een veel positievere uitkomst zal opleveren. Deze eerste paar fondsen zullen precedenten scheppen die het bij een aantal andere gelijksoortige gebeurtenissen mogelijk maken om uiteindelijk inzicht te krijgen in hoe dat voor elkaar gekregen kan worden. Nadat dit eenmaal voor elkaar is, kunnen we onze nieuwe wettelijke gebeurtenissen gebruiken om een aantal sleutelitems aan het duister en haar talloze bondgenoten op te leggen.

Dat we deze aanvankelijke items goedgekeurd kregen betekent dat we een belangrijke legale uitgangspositie hebben gecreëerd voor onze vele overige strategieën. We dienden ons met een slakkengang voort te bewegen om iets van een monetaire stroom op gang te brengen. Zelfs nu toont deze operatie ons hoe weerbarstig de nagenoeg verslagen oude orde is. Deze kortzichtige aristocraten hebben hun lepe sluwheid gebruikt om een aantal essentiële delen van het oude financiële systeem op hun plaats te houden. Gelukkig worden deze resten gesaneerd en het duister wordt gedwongen onze eisen in te willigen. Voor ons verloopt dit proces nog steeds te traag. Onze Aardse bondgenoten zien deze halve overwinningen echter als een teken van betere tijden voor iedereen. Derhalve gaan we akkoord met deze zeer slaapverwekkende procedure. Intussen construeren onze bondgenoten een aantal sleutelscenario’s die deze impasse uiteindelijk kunnen doorbreken. Een aantal aanvullende fondsen zijn klaar om te worden ingezet om die resultaten te verkrijgen die aan onze liaison zijn voorgesteld. Onze verschillende onderling verbonden raden hebben ingestemd met deze nieuwe plannen. We zijn zeer dichtbij het doorsluizen van een meer substantieel fondsenpakket over de gehele aardbol.

Bij die zaken waarbij we assisteren hoort de uiteindelijke nederlaag en totale ineenstorting van Amerika Inc. Dit was aanvankelijk opgezet als een dekmantel voor het reorganiseren van een volkomen overdonderde stadsregering (Washington DC), maar werd het primaire instrument voor het creëren van de huidige nationale de facto regering. Op dit moment bevindt dit verschrikkelijke regime zich in de laatste fasen van een zeer welkome instorting. In feite wordt gehoopt dat de ondergang van dit illegale bestuur imminent is. Momenteel wordt er onderhandeld over een deal om deze met schuld overladen regering te vervangen door een nieuwe, herstelde republiek, evenals een terugkeer naar de eerlijke voorstellen van Gewoonterecht. Dit is slechts één van de manieren waarop NESARA eindelijk volledig operationeel kan worden. Tezamen met de komst van NESARA zal er een Amerikaanse goudgesteunde valuta komen, gedrukt en uitgegeven door de nieuwe VS Schatkist. De komende nieuw aangewezen president zal iedereen die illegaal beleid heeft gevoerd dat tegengesteld was aan de belangen van het Amerikaanse volk arresteren en isoleren. Het zal een tijdperk worden van wereldvrede en mondiale harmonie.

Een tijd van wonderen, waarin ware goddelijke genade heerst, vormt zich nu. We kijken uit naar deze gebeurtenissen aangezien ze een voorloper zijn van een mondiale ‘disclosure’ gebeurtenis. Dan kunnen wij naar voren treden en met deze nieuwe regeringen beginnen te werken om een hele serie nieuwe technologieën openbaar te maken die het oude duistere regime decennialang voor jullie verborgen heeft gehouden. Het is onderdeel van deze missie om talloze apparaten met jullie te delen, zodat jullie de vervuiling van de oppervlakte van deze planeet kunnen opruimen en een einde kunnen maken aan jullie afhankelijkheid van Gaia’s vele minerale en plantaardige bronnen. Deze technologieën kunnen jullie gemeenschappen veranderen van het misbruiken van de bronnen van deze wereld naar waarachtig rentmeesterschap. Dit is één van de dingen die jullie voor elkaar krijgen wanneer je van beperkingen groeit naar een zeer bewust Wezen. Dit is één van de groeipunten die we met jullie willen bereiken net voor en na onze landingen. Een ander punt is natuurlijk het lessenpakket van de Meesters en de komst van de Agarthanen. Deze gebeurtenissen zullen de laatste fasen zijn van een mars naar volledig bewustzijn (Galactisch mens-zijn)!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Op deze dag komen we met fantastisch nieuws. Het proces om het eerste begin van de fondsen naar jullie toe te kanaliseren is begonnen. Deze operatie is bijna afgerond. Onze vennoten, tezamen met deze voortgang, bevinden zich in het laatste stadium van het afrekenen met de cabal en haar vele verborgen collaborateurs. Het heeft veel te lang geduurd voordat deze fondsen dit stadium hadden bereikt. Derhalve maken degenen die zichzelf tot doel hebben gesteld om dit te voltooien gebruik van andere wegen om eindelijk een einde te maken aan de millennialange overheersing in dit rijk door het duister. We zijn de Hemel uiterst dankbaar, evenals onze ruimtefamilies die het duister hebben gedwongen haar greep op deze realiteit los te laten. Deze zeer ingewikkelde procedure heeft eindelijk de veranderingen waar we allemaal op het punt staan van te gaan genieten, mogelijk gemaakt. We zijn uiterst dankbaar dat al deze wonderbaarlijke veranderingen zich nu over de gehele aardbol beginnen te manifesteren. Het moment dat lange tijd door de Hemel werd voorspeld is nu genadig aangebroken! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Gebruik, terwijl deze geweldige gebeurtenissen beginnen te verschijnen, deze momenten om zelf progressie te maken en hen die minder gelukkig zijn dan jij bij te staan. We dienen te zorgen voor zowel geduld als geloof in elkaar. Behoud je positieve kijk op de toekomst en houd dit geloof in stand terwijl onze vennoten in naam van de Schepper werken om jullie het begin van voorspoed te bezorgen. Weet, Lieve Mensen, dat terwijl dit zich over de aardbol verspreidt, jullie genaderijke steun een sleutelrol speelt in dat wat er gaande is. We danken jullie allemaal voor deze steun en voor de genade en vergeving die jullie vervult. Hierdoor verminderen jullie de enorme lasten van iedereen die in naam van ons onafgebroken hebben meegewerkt. Deze humanitaire projecten hadden jullie positieve ondersteuning hard nodig. Hierdoor plukken we allemaal de vruchten van deze uiterst genadevolle toewijding. God zegene jullie en moge dit eerste begin nog maar het begin zijn van iets dat nog groter is in omvang!

Wees, terwijl deze zeer prachtige zaken beginnen te gebeuren, uiterst dankbaar! Jullie tijd breekt nu aan! Bedenk diep in je hart hoe lang je hier zo genadig op hebt moeten wachten! Wees vol vreugde en verwachting. We realiseren ons hoezeer jullie krachtige visualisaties dit alles mogelijk hebben gemaakt. Voor ons ligt de tijd waarin deze fondsen kunnen worden ingezet om jullie dromen waar te maken, om te genezen en om grootse zaken te laten ontstaan. Aanvullende gebeurtenissen zijn gepland om nieuw bestuur mogelijk te maken, evenals een realiteit die gevuld is met vreugde en licht! Wij Meesters zijn uitzinnig over wat er nu gaande is! De dromen van de mensheid worden werkelijkheid. Al die millennia die gevuld waren met hongersnood en algeheel gebrek komen ten einde! Het duister is verslagen en een proces van isolatie is aanstaande. Dit is het goede nieuws dat we eindelijk kunnen overbrengen. Wij zijn de Hemel eeuwig dankbaar! Wij zijn zeer trots op de mensheid en wat zij uiteindelijk heeft bereikt! Halleluja! Halleluja!

Hoera! De zaken zullen veranderen en wonderbaarlijke gebeurtenissen zullen zich gaan manifesteren! Verheug je en realiseer je dat een operatie die decennialang in beslag heeft genomen om te voltooien, zich nu over deze hele prachtige blauwgroene bol bezig is te voltrekken! Gebruik deze komende tijd om nauwlettend toe te kijken terwijl de lang beloofde wonderen werkelijkheid worden. Weet, lieve Mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!