Home > > Sheldan Nidle - June 12, 2012

June 12, 2012

13 Etznab, 11 Moan, 8 Manik

Dratzo! Wij voltooien het laatste vereiste niveau van juridische zorgvuldigheid. Veel is in officiële bestanden opgeslagen en onze juridische teams zijn druk bezig de documenten te compileren voor de laatste paar nog aan te passen bestanden. Wij vergaderen dagelijks met de toekomstige verantwoordelijke functionarissen van de tijdelijke regeringen en leggen de laatste hand aan de protocollen die de vele arrestatieteams moeten volgen. De verschillende sociale programma’s die door de nieuwe overgangsregeringen zullen worden ingevoerd moeten gepaard gaan met het uitgebreid aanpassen van gedetailleerde bestanden op het moment van de eerste aankondigingen van de nieuwe tijdelijke regeringen. Deze documenten zijn door ons personeel opgesteld en moeten op aardse serversystemen ingevoerd worden om, indien nodig, beschikbaar te zijn. Ons defensieleger hebben hun rol geoefend in de procedures en wij volgen nauwlettend de legers van de kliek en staan klaar om deze te neutraliseren zodra dit door onze verbindingsteams wordt opgedragen. Het slotproces kan pas verdergaan wanneer de Hemel ons het go-signaal geeft. Wij verwachten dat dit snel gaat gebeuren.

De leiders van onze heilige geheime genootschappen beveiligen het nieuwe financiële stelsel en zijn bezig de nieuwe regeringen te informeren om een publieke aankondiging te doen inzake het universeel kwijtschelden van schulden en een hard valutasysteem dat door edele metalen is gedekt. Dit aspect is in feite al operationeel, en het zijn slechts nog maar een paar ‘last-minute’ details die de voltooiing van dit project vertragen. Wij besteden veel aandacht aan de activiteiten van de kliek en ook aan de voortdurende ellende die in het geheim door jullie belangrijke regeringen wordt veroorzaakt. Zij die jullie wereld zo arrogant hebben bestuurd zijn in een staat van paniek die dagelijks toeneemt. De acties die door deze ‘leiders’ worden bevolen zijn bedoeld om een kettingreactie te veroorzaken wat de chaos op jullie planeet sterk zou vergroten. Dit alles moet op acceptabele niveaus blijven. Wij hebben onze defensieschepen opgedragen niet in te grijpen tenzij dit absoluut noodzakelijk is. In feite zijn wij er om te observeren en terug te rapporteren wat er gebeurt op de vele brandhaarden van jullie wereld.

Een ander facet van deze operatie is het werken met groepen onder leiding van de A.M. (Ascended Masters). Ze zijn erop gebrand om de spirituele waarheden grootschalig te verspreiden die zij in de loop van millennia hebben geleerd. Ze zijn zich bewust dat deze heilige feiten indruisen tegen een aantal van jullie religieuze overtuigingen (geloofssystemen) en wij denken dat ze pas na de onthullingen verspreid kunnen worden. Wij zijn absoluut van plan deze heilige genootschappen te helpen om deze wonderbaarlijke informatie naar buiten te brengen omdat dit het podium vormt voor een groot aantal openbaringen die door de A.M. zullen worden aangekondigd. Bovendien zal het ons eindelijk in staat stellen te beginnen met een serie educatieve uitzendingen over de echte aardse geschiedenis. Deze eerste discussies kunnen jullie in het begin verontrusten; zij vormen echter wel een introductie naar een hele range gesprekken waardoor jullie in staat worden gesteld inzicht te krijgen in jullie ware oorsprong en geschiedenis. Dit zal jullie waarschijnlijk verrassen, maar we vertrouwen erop dat, na verloop van tijd, de waarheid jullie veel vreugde zal geven. Het zal het positieve bewijs leveren dat een gloednieuw tijdperk aanstaande is!

Diep vanbinnen heeft iedereen van jullie naar deze komende veranderingen verlangd. Zelfs de duistere kabbalisten weten intuïtief wat er gaat gebeuren. Als gevolg van hun met angst beladen wereldbeeld zijn ze zo bezorgd geraakt over deze verschuiving. Het is gewoon een tijd die door de eeuwen heen geprofeteerd werd door elke belangrijke religie en traditie op jullie wereld. Het is een gouden tijd die jullie gaan beleven, en dit is ook de reden van onze aanwezigheid hier en nu, zoals we al eerder hebben vermeld! De logistiek van wat we voorbereiden is enorm gecompliceerd, maar de essentie hiervan is eenvoudig. De oude, duistere manieren van jullie mondiale samenlevingen zullen plotseling verdwijnen en vervangen worden door iets dat echt en gezond is. Wij hadden gehoopt dat het allemaal al 15 jaar geleden gerealiseerd zou zijn, maar de verschuivende omstandigheden op planeet Aarde verlangde een zekere flexibiliteit. Deze abrupte reconstructie van jullie werkelijkheid is een essentiële voorbereidende stap die leidt naar de grootse gebeurtenis … onze massale landingen. Dit brengt je op een snelweg naar het volledige bewustzijn. Het zal je naar Binnen-Aarde brengen en naar jullie metamorfose in volledige bewuste wezens van Licht.

Gezegend zijn jullie, beste vrienden! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! We komen vandaag met meer goed nieuws! Onze medewerkers voltooien de laatste stappen naar jullie mondiale vrijheid. De tenuitvoerlegging van een serie gemandateerde arrestaties van vele leiders van regeringen en bedrijven zullen het signaal zijn van het feit dat jullie wereld afscheid neemt van de immorele heerschappij van het duister. Het nieuwe bestuur en de nieuwe mondiale economie zal de rug breken van een machtsstructuur die jullie wereld bijna 13 millennia heeft overheerst. Dit is de tijd, die door de Hemel is uitgekozen, voor een nieuw tijdperk die het grote Licht van Geest moet brengen, en ons zegent met een gratie die ons zal bevrijden van alle slavernij en grote teleurstellingen van het duister en zijn arrogante volgelingen. Wij verheugen ons dat deze goddelijke actie ons ten deel valt en dat een nieuwe gouden eeuw gearriveerd is om jullie allen naar het volledige bewustzijn te brengen. Wij kunnen jullie eindelijk openlijk opnieuw ontmoeten om jullie rechtstreeks de heilige wijsheid van de eeuwen door te geven.

Jullie stap naar vrijheid zal een vreugdevol moment zijn! Vele gebeurtenissen zullen volgen die jullie welvaart en overvloed zullen brengen en die al lang door de Hemel zijn geprofeteerd. Jullie werkelijkheid zal een groot klaslokaal worden waarin jullie kunnen leren over jullie wereld, het fysieke universum, en Geest. Deze goddelijke kennis is slechts het begin van een educatie die jullie zal voorbereiden op een nieuw leven als volledig bewuste wezens. Onze heilige taak is jullie te begeleiden en te voorzien van advies om jullie talrijke doelen te bereiken die jullie, vóór je geboorte in deze wereld, hebben gepland. Jullie vele hemelse gidsen zullen ons bij deze taak helpen en het voor jullie mogelijk maken om de rest van jullie leven te leven in vreugde en diepe vrede. Wanneer jullie eindelijk uit dit leven overgaan, zullen jullie prestaties vele zijn. Ook de wereld moet transformeren en terugkeren naar haar natuurlijke 5-D werkelijkheid.

Moeder Aarde is een groots wezen. Haar Geest is verhuld en leidt ons allen sinds onze geboortes. Wij brengen hulde aan haar schoonheid en haar wijsheid. Wij hebben de grootse heilige paden van deze wereld bewandeld en hebben het voorrecht gehad te bidden en te mediteren over de vele machtsplekken op deze wereldbol. We zijn verheugd over wat ons is onderwezen en wat wij in al die eeuwen hebben geleerd. Moeder Aarde is een strenge docent. Zij begrijpt volledig wat jullie nodig hebben, en gebruikt jullie immense talenten bij het bereiken van wat jullie nodig hebben om jullie glorieuze en heilige missies te realiseren. Wij allen hebben op haar oppervlaktewereld en in haar heilige steden binnenin geleerd over Geest, over gerechtigheid, en over de echte betekenis van moed. Daarom zijn we voor altijd dankbaar voor de wijsheid die ons door Moeder Aarde is verstrekt. Spoedig zullen deze grote vreugden met jullie allen worden gedeeld!

Vandaag vervolgden we onze berichten. Wij komen hier in grote vreugde en met een diepe vastbeslotenheid om goddelijk te volbrengen wat de Hemel voor deze meest heilige van alle hemellichamen heeft verordonneerd. Heel spoedig zullen wij hier landen en jullie helpen bij de laatste stappen naar het volledige bewustzijn! Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn. Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!