Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - April 19, 2011

April 19, 2011

1 Muluk, 7 Kankin, 7 Ik

Selamat Gajun! We zijn er weer! Er is veel gebeurd sinds de laatste keer dat we tot jullie hebben gesproken. Op dit moment is het heel duidelijk geworden dat de wereld op een steeds dieper niveau en op veel terreinen aan het veranderen is. Jullie allen weten wat er in Japan is gebeurd. Deze dramatische gebeurtenis is zowel het gevolg van de energieën van Moeder Aarde als van de bemoeienis van het duister. In maart van dit jaar begon Moeder Aarde aan een proces om het verzonken continent Lemurië te laten verrijzen uit de bodem van de Pacific Oceaan, waarvan de eerste stap was de recente zware aardbeving uit de kust van Noord-Japan. Een ander doel van deze aardbeving is het veranderen van de energieën rond de Japanse eilanden. Dit als voorbereiding op het laten stijgen van het gebied rondom Japan, waardoor de Japanse eilandengroep boven water wordt getild en een totaal andere configuratie van het oppervlak vertoont. Met als gevolg dat er meer aardbevingen in Zuid-Japan zullen volgen. Al deze geofysische gebeurtenissen maken deel uit van de verandering in de declinatie van de Aarde en een totale herinrichting van haar oppervlak. Hoewel de Japanse aardbeving door Moeder Aarde werd opgestart, werden de naschokken verergerd of veroorzaakt door apparatuur van de duistere kliek.

Sinds het einde van de jaren 1990, hebben we gewerkt met onze aardse bondgenoten om een eind te maken aan de diverse vormen van duistere inmenging in veel aspecten van Moeder Aarde en van jullie veranderingsproces. We zijn ons er sterk van bewust dat het ons opgelegde beleid van beperkte bemoeienis onredelijk lang leek te duren om resultaten op te leveren die voor jullie zichtbaar zijn, en dat de frustratie hoog opliepen voor degenen onder jullie die er naar verlangden het begin te zien van een nieuw tijdperk voor jullie prachtige planeet. We delen jullie zorgen en we vergroten de druk op onze aardse bondgenoten om de machtsoverdracht van regeringen te voltooien en het vrijgeven van de lang beloofde welvaartsfondsen te autoriseren. Bijeenkomsten tussen ons richten zich steeds meer op de urgentie van de situatie en we staan op het punt bepaalde acties uit te voeren om deze noodzakelijke maatregelen er door te drukken, maar we kunnen natuurlijk niet de details van deze acties op dit moment voor jullie onthullen.

We hebben diverse malen voor jullie het bestaan van een sluitingsdatum genoemd, het moment waarop het bestuur van de sociale veranderingen van de Aarde door de aardse bondgenoten aan ons wordt overgedragen. We willen graag deze allerlaatste noodmaatregel vermijden en hebben daarom onze aardse bondgenoten aangespoord te stoppen om op die manier terughoudend en traag te zijn! Het tijdschema dat zij prefereren is niet langer relevant en sluit niet aan bij het tijdschema dat is vastgelegd in het hemelse decreet. Dit hemelse tijdschema moet nu gevolgd worden! Veel zaken op veel niveaus moeten nu plaatsvinden. Moeder Aarde heeft jullie steun nodig om verder te gaan met haar veranderingen. Jullie vele gelaagde fysieke en spirituele veranderingen schreeuwen om betere genezingsmethoden dan die welke momenteel voor jullie beschikbaar zijn. We willen jullie verzekeren dat wij met onze aardse bondgenoten er hard aan werken om te zorgen dat de duistere mogelijkheden om zich me jullie te bemoeien geneutraliseerd worden.

In alle aangelegenheden met betrekking tot deze eerste-contact-missie op Aarde worden we geleid door Hemelse Hiërarchieën. Wij zijn ons bewust dat velen van jullie zich afvragen waarom alles zoveel tijd kost terwijl velen zo erg lijden. Besef dat ook wij jullie verlangen delen om alle problemen die jullie en Moeder Aarde ondergaan op te lossen, maar het is belangrijk je te herinneren dat er hier sprake is van een breder perspectief. Dit betreft de primaire doelstelling van deze speciale Creatie – de verzoening van het duister met het Licht. Wat hier op Aarde gebeurt is niet zomaar een strijd tussen de eeuwenoude opponenten (het Licht en het duister) maar het samenbrengen in eenheid van deze tegengestelde krachten om een Groter Licht te creëren. Dit Grotere Licht moet de belangrijkste beweger, impuls zijn voor het uitvoeren van het goddelijk plan in de tweede helft van deze speciale Schepping.

Vandaag spraken we verder over de ontwikkelingen die op jullie wereld plaatsvinden. De Aarde verandert en deze veranderingen zullen zich in de komende maanden nog gaan versnellen. Het is belangrijk voor jullie om hierop voorbereid te zijn en je kennis van wat gebeurt te gebruiken als een bron van stabiliteit en voor het geruststellen voor jullie gemeenschappen. Grote veranderingen staan jullie te wachten! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge