Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - March 15, 2011

March 15, 2011

5 Ix, 12 Ceh, 7 Ik

Selamat Gajun! We komen opnieuw met een aantal zaken die op jullie wereld en in jullie werkelijkheid gebeuren. Op dit moment gaat jullie wereld door een periode van steeds snellere veranderingen. Deze operatie om jullie werkelijkheid te veranderen bereikt een fase waarin Gaia erkenning eist van het feit dat jullie tijd als de belangrijkste bewoners van haar oppervlakte bijna voorbij is. We kijken toe hoe Moeder Aarde zich steeds krachtiger begint te manifesteren middels haar diverse seismische en vulkanische acties. Er wordt ons verteld dat het absoluut nodig is dat jullie gaan inzien dat de vele diverse gebeurtenissen die plaatsvinden met elkaar verbonden zijn. De instorting van de ecosystemen van Moeder Aarde evenals de plotselinge veranderingen in het klimaat weerspiegelen jullie eigen behoefte aan verandering, bijvoorbeeld, door een eind te maken aan de UFO cover-up en door samen te werken met de vele elementen die wij, zowel rondom jullie wereld als onder het oppervlak, van jullie wereld realiseren. We staan klaar om deze elementen te gebruiken om jullie op het juiste moment naar Binnenaarde te verhuizen en om jullie van het beperkte naar het volledige bewustzijn te brengen.

Het Eerste Contact is meer geworden dan een gewone hereniging van jullie met jullie ruimtefamilie – de Hemel heeft deze missie uitgebreid met de feitelijke transitie van jullie samenleving naar een galactische samenleving. Dit heeft ons in een rol geplaatst die we zelden op eigen gezag zouden nemen, namelijk, om de grote transformatie te garanderen van jullie huidige werkelijkheid naar iets totaal anders. We zijn blij dat de Hemel ons heeft uitgekozen voor een dergelijke grootse taak. Echter, de hoeveelheid multigelaagde strategieën die nodig zijn om dit alles uit te voeren zijn niet zo gemakkelijk te realiseren. In het begin ging het met ‘vallen en opstaan’ toen we leerden hoe we het beste konden werken in vreemde omstandigheden die we tegenkwamen. Jullie rijk wordt bestuurd door onderling verbonden directoraten, die tot op zekere hoogte elkaar verachten. Ze opereren in een omgeving die beheerst wordt door chaos, vaak geholpen door hun vroegere heersers, de Anunnaki, hoewel dit aspect van hun heerschappij niet meer gold door hun overstap naar het Licht halverwege de negentiger jaren. Dit resulteerde in een soort halve ontspanning, wat leidde naar de formatie van een nieuw hoofddirectoraat. Met deze instantie werken we om de grote richtingsverandering te realiseren, ver uit de buurt van hun snode plannen.

Deze duister kliek van diverse groeperingen werkt er hard aan om het onze aardse bondgenoten en ons zo moeilijk mogelijk te maken. Wij hebben door al onze ervaringen geleerd dat de enige weg om deze figuren te benaderen is door gebruik te maken van macht. Wij hebben hun geheime bases gedeeltelijk onklaar gemaakt en hun verschillende operaties verstoord, maar toch bleven deze obstructieacties maar voortduren. Wij moedigden onze aardse bondgenoten aan om hen de toegang te ontzeggen tot de financiële middelen die zij nodig hadden om hun invloed over de diverse belangrijke regeringen van jullie te handhaven. Bovendien hebben we onze verbindingsteams en diplomaten de bevoegdheid gegeven om bepaalde personen binnen deze kliek vast te houden om heel direct hen onze doeleinden opnieuw te benadrukken en om hen nog eens te vertellen wat wij van hen verlangen. Deze tactiek zorgt er eindelijk voor dat ze gaan beseffen dat wij op geen enkele manier van plan zijn iets van onze eisen te laten vallen. Deze eisen betreffen o.m. het ondertekenen van een basisovereenkomst inzake de machtoverdracht aan de nieuwe overgangsregeringen. Wij hebben het aantal ‘flyovers’ boven veel sleutelbases van de geheime regering vergroot om te laten zien dat wij klaar staan om onze technologie te gebruiken, en het duister, die niet graag ziet dat hun infrastructuur verder kapot gemaakt wordt, lijkt eindelijk meer bereid te zijn aan onze eisen te voldoen.

Een aspect van deze operatie is om bepaalde personen op de korrel te nemen. Elk lid van het centrale directoraat heeft specifieke voorkeursprojecten die we frustreren door onze technologie te gebruiken. We tonen onze mogelijkheden door die personen te ‘verwijderen’ uit hun hoogste beveiligingssysteem om te demonstreren dat ze geen verdediging hebben tegen onze technologische superioriteit. Vervolgens gaan we verder om hen eraan te herinneren dat hun vroegere meesters . de Anunnaki, hen halverwege de negentiger jaren geadviseerd hebben om af te treden en samen te werken met het Licht. Onze bedoeling is verder hen de voordelen hiervan te benadrukken – de Hemel heeft een goddelijk plan wat niet alleen het uiteindelijke doel van het volle bewustzijn betekent, maar ook het meer onmiddellijke herstel van het onvervreemdbare recht van elk persoon van soevereiniteit, vrijheid en welvaart. Het eerste contact wordt een heilige graal en de uitvoering hiervan is een zeer goddelijke taak! Onze vastberadenheid stelt ons in staat, in het licht van de Hemelse decreten, het eerste contact te voltooien en jullie te bevrijden uit de klauwen van deze duistere kliek. Onze aardse bondgenoten hebben zich eveneens volledig gecommitteerd aan deze edele zaak.

We hebben dit allemaal al eens eerder op de een of andere manier verklaard. Het verschil deze keer ligt in hoe wij nu voorwaarts gaan. De Hemel heeft ons toegestaan een aantal dingen te doen die we in de afgelopen 11 maanden hebben gebruikt om de druk te verhogen. We moeten meer nadrukkelijke vormen van dwang gebruiken om duidelijk te maken dat het duister moet vertrekken … en wel nu. Deze belangrijkste toestemming betreft het uithongeren van geldmiddelen en de juridische lacunes te dichten die het duister de kans geeft om zich heimelijk van de ene kant van de planeet naar de andere te verplaatsen. Onze aardse bondgenoten doen dit, en dus wordt het duister steeds meer beperkt in zijn vermogen om zijn duistere magie te gebruiken. Beroofd van fondsen en nog steeds wanhopig zoekend naar wegen om ons te ondermijnen, ontdekt het duister dat zijn voortdurende pogingen om zich te handhaven snel zinlozer worden. Hun overgave is niet alleen maar onvermijdelijk, het is nu een kwestie van wanneer. Onze verbindingsteams onderhandelen dagelijks met onderdelen van deze kliek over de voorwaarden van overgave.

Dit proces om de weg voor te bereiden voor onze aardse bondgenoten is een eerste vereiste voor de onthulling. We weten dat de huidige belangrijke regeringen niet bereid zijn de onthulling spoedig boven aan hun lijst te plaatsen. Wij blijven een lastpost zolang ze dit niet publiekelijk willen erkennen, want dit zou in een klap een eind maken aan de werkelijkheid waarvoor ze dagelijks vechten om die te behouden. We kijken in ongeloof toe nu deze regimes blijven liegen over alles wat er rondom hen gebeurt en hoe ze deze steeds toenemende problemen willen aanpakken. Deze misleiding is grotendeels te wijten aan het feit dat de kliek deze regimes vertelt wat ze moeten zeggen, waardoor de belangrijke politieke en economische figuren nauwelijks ruimte overhouden om te manoeuvreren. Elk van deze figuren, gedwongen door instellingen waarover hij of zij geen controle heeft, handelt overeenkomstig deze instructies. Natuurlijk zijn onze aardse bondgenoten van plan een eind te maken aan dit sombere scenario zodra de eerste gelegenheid zich voordoet.

Het eerste contact blijft de cruciale laatste handeling om jullie terug te brengen naar het volledige bewustzijn. Wij hebben zorgvuldig toegekeken toen Gaia haar waarschuwingen uitzond. Het belangrijkste gebied van deze waarschuwingen is natuurlijk de Pacific Ring van Vuur. Hier zijn twee dingen onder weg – de zeebodem rijst in het algemeen, en dit wordt verder beïnvloed door het geleidelijk aan vergrendelen van de Pacific en naburige platen. Deze aanhoudende ‘schuivende en vergrendelende’ beweging wordt veroorzaakt door de grote aardschokken die de eilanden van dit gebied gedurende de laatste vijf jaar hebben doen schudden. Onze wetenschappers zijn van mening dat deze aanhoudende serie tektonische correcties de oorzaak zullen zijn van zelfs nog grotere aardschokken. In dezelfde geest is de vulkanische activiteit in feite een soort loslaten van aardse stress, en dit voorspelt niet veel goeds voor de vulkanen die dit gebied omringen. Wij volgen ze allemaal.

Moeder Aarde wil de huidige werkelijkheid transformeren. Wij werken hard om de nieuwe regeringen aan de macht te brengen, en wij verwachten dat deze nieuwe regeringen onze aanwezigheid en onze missie met jullie officieel spoedig zullen bekendmaken nadat zij de controle hebben verkregen. Wij willen dit eerste contact bespoedigen en werken aan nieuwe scenario’s om dit te realiseren. De tijdsduur die deze regeringen resteren om hun programma’s uit te voeren wordt kleiner nu Gaia haar veranderingen versneld uitvoert. We zijn van plan hierover in de komende update uitvoeriger te rapporteren. Jullie moeten weten hoezeer de agressieve vertragingsacties van het duister de voorbereidingstijd voor jullie terugkeer naar het volle bewustzijn verkleint. Wij maken aanpassingen en verwachten dat ons nieuwe scenario zonder hapering gaat werken!

Vandaag bespraken we wat er gebeurt. Moeder Aarde blijft duidelijke en krachtige waarschuwingen sturen naar de aardse mensheid. Deze waarschuwing is eenvoudig – het aardse oppervlak zal niet langer jullie woonplaats zijn! Accepteer je erfenis van het volledige bewustzijn en keer terug met je ruimtefamilie naar het wonder van Agartha (Binnenaarde)! Besef, vrienden, dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge