Home > > Sheldan Nidle - March 1, 2011

March 1, 2011

4 Ahau, 18 Zac, 7 Ik

Selamat Jarin! We keren opnieuw terug met meer informatie. Gaia vergroot nu haar waarschuwingssignalen aan de mensheid om duidelijk te maken dat het tijd is voor de grote transformaties die voortvloeien uit tal van hemelse decreten. Degenen die nog steeds proberen door middel van listen hun macht te behouden, worden ook gewaarschuwd dat de Hemel verlangt dat de grote veranderingen onverwijld gebeuren! Daarom hebben we onze verbindingsofficieren en ons diplomatiek personeel geïnstrueerd duidelijk te maken dat een verdere vertraging niet langer wordt getolereerd. Ondertussen werken onze aardse bondgenoten in hoog tempo om de resterende taken te voltooien, en wij, van onze kant, hebben opdracht gegeven voor een reeks gebeurtenissen om de resterende taken door te drukken tot deze gerealiseerd zijn. Deze operaties moeten samenvallen met een punt op onze tijdlijn die door de Hemel en haar vele hiërarchieën duidelijk is aangegeven. Wij hebben ons verplicht tot deze veranderingen en hebben diverse regeringen erop gewezen dat we niet langer de status quo tolereren wanneer eenmaal dat tijdstip is bereikt. Onze technologische voorsprong hebben we aan deze regimes voldoende gedemonstreerd om te bewijzen dat het ons menens is.

De waarschuwingen aan de weerspannige regimes gaan gepaard met meer bewijs van onze mogelijkheden in de vorm van het neutraliseren van veel van hun geheime technologie, en wij zijn van plan om de omvang van deze acties te vergroten wanneer de vermelde datum nadert. We benadrukken verder onze vastberadenheid met het ‘meenemen’ van veel leiders van jullie belangrijke regeringen om hen eerstehands kennis te laten maken met onze mogelijkheden zodat bepaalde verzoeken van ons onmiddellijk worden opgevolgd. Wij maken gebruik van zeer elementaire maatregelen om deze punten te benadrukken, want we moeten de duistere kliek overtuigen van het feit dat ze het op moeten nemen tegen vermogens en technologieën die ver buiten hun gezichtsveld liggen. Bovendien heeft deze macht een goddelijk doel en het kan niet gestopt worden totdat de belangrijkste doelstellingen van deze eerste-contact-missie volledig zijn gerealiseerd. Daartoe hebben we onze interventie vergroot en zijn we erop gefocust om het duister en zijn kliek volgelingen uit de macht te verwijderen. De aanloop naar jullie overgangsperiode nadert het moment om ‘volgas te geven’ en we vertrouwen erop dat de duistere kliek nu het feit hebben geaccepteerd dat het tijdstip voor hun onvoorwaardelijke overgave is aangebroken.

Deze duistere groep machthebbers hebben bijna 12½ millennia jullie wereld op de een of andere manier bestuurd. Het is voor deze kliek geen kleinigheid om toe te geven dat zijn heerschappij echt voorbij is, en dit is dan ook de reden waarom we hen in het begin met fluwelen handschoenen hebben aangepakt. Natuurlijk, deze aanpak heeft ons alleen naar het punt gebracht waarop we naar een volgende fase gingen door het weghalen van hun zeer gewaardeerde bezittingen en deze actie schudden hen wakker en maakte hen opmerkzaam. Toch kon deze tactiek hen niet in beweging krijgen. Dit leidde tot de hiervoor vermelde ontvoeringen en dit deed inderdaad hun bereidheid toenemen om te luisteren! Deze leiders werden ‘weggetoverd’ ondanks hun veiligheidsmaatregelen die onze acties niet konden voorkomen. We beloofden meer van hetzelfde en hebben alles en iedereen ervan doordrongen dat onze bevoegdheden veel verder gaan dan dit. Dit versterkte bewijs van onze vastberadenheid leidde tot spoedvergaderingen van de bestuursraden van het duister, die slechts resulteerden in geringe concessies. Hierdoor waren we gedwongen diverse vliegoperaties uit te voeren om een breed scala aan technologie van de geheime regering te neutraliseren. Dit trok dan eindelijk hun aandacht!

Ons doel is om onze aardse bondgenoten in staat te stellen deze tirannen uit de macht te verdrijven om jullie de smaak te laten proven van vrijheid, soevereiniteit en welvaart die jullie rechtmatig verdienen. De voorbereidingen op jullie wereld hebben het stadium bereikt waarop deze voorwaarden zich gemakkelijk kunnen manifesteren, en inderdaad, jullie mondiale bevolking demonstreert overtuigend dat jullie verlangen naar deze van godgegeven rechten in jullie allen vurig brandt. De Hemel staat volledig achter jullie verlangens en onze missie bepaalt daarom dat deze voorwaarden vóór het eerste contact gemanifesteerd moeten zijn. Dus hebben we onze aardse bondgenoten op een pad gestuurd waardoor dit voor iedereen kan plaatsvinden. Wij zijn ons bewust van de enorme frustratie en van het ogenschijnlijke eindeloze uitstel die jullie hebben moeten verdragen; we respecteren ook die dappere zielen die bijeenkwamen om de innerlijke kracht te demonstreren die deze verlangens kunnen genereren. Jullie mondiale samenleving staat op een kruispunt, en er is een tastbaar gevoel ontstaan dat het moment is gearriveerd voor fundamentele verandering. En inderdaad, dit manifesteert zich nu!

Zodra jullie in deze overgangsperiode zitten is het eerste wat je opvalt de groeiende chaos overal op deze planeet en dit verhoogt natuurlijk proportioneel jullie frustraties, maar deze passie is in feite de drijfveer voor de straatacties die een aantal regimes doen omvallen. Hoewel het duister dit in hun voordeel kan gebruiken, opent het ook diverse kansen voor het Licht! Het stuifzand van recente mondiale gebeurtenissen is de aankondiging van de vele veranderingen die klaar zijn om aan jullie horizon te verschijnen. Onze aardse bondgenoten doen er alles aan om te zorgen dat de belangrijke regimes op jullie wereld een korte toekomst hebben, en deze garantie is ook voor ons een eerste vereiste. We hebben deze met het duister verbonden regeringen veel dwingende redenen gegeven om het toneel te verlaten, en we verwachten volledige en tijdige naleving van hun kant. Om hen op hun manier te helpen hebben we onze medewerkers aangesteld om toezicht te houden op de acties van deze regimes wanneer ze op weg zijn te voldoen aan deze goddelijke opdracht van de ommekeer van gebeurtenissen.

De veranderingen aan het oppervlak die door Moeder Aarde worden overwogen bevinden zich in een elementaire fase. Een belangrijk punt van aandacht is de Pacific Ring van Vuur, de plek waar de Pacific zeebodem moet gaan stijgen om Lemurië weer te laten verschijnen. Dit betekent dat een aantal landen die in de nabijheid liggen van deze belangrijke tektonische platen nu risico’s lopen, waarbij aardschokken, zoals in Nieuw-Zeeland en buiten de kleine eilandenketens van de Christmas en Fuju eilanden, vaker zullen voorkomen. Het hele Pacific bekken is nu in beweging. Deze beweging is uniek omdat het anticipeert op het verrijzen van de landen die zich uiteindelijk zullen verenigen met de kust van Australië, Indonesië en talrijke andere landen. Deze nieuwe landen zullen de kaart van de Pacific herschrijven, en wat zal verschijnen is een oceaan die opnieuw het oude, lang verloren gewaande continent en zelfs een meer gelijkmatige verdeling van land en water bevat. Een wereldwijd fenomeen inderdaad!

De terugkeer van Atlantis is een andere steen des aanstoots voor de kabbalisten, omdat elke oceaan geheimen bevatten die lang verborgen werden gehouden. De Atlantische Oceaan bevat veel onmiskenbaar bewijs van het bestaan van Atlantis, door de mens gemaakte rasters, grote piramiden en de aanwezigheid van vreemde energieverschijnselen. Het duister moest er alles aan doen om deze informatie geheim te houden, veel ontdekkingsexpedities werden beïnvloed of werden stopgezet onder de bedreiging van de ‘eigen’ overheid. Nu willen we het gemakkelijker maken voor de onderzoekers om de waarheid te ontdekken. Het legendarische land Atlantis bestaat echt, en een goede plek om aan die ontdekkingsreis te beginnen is onder het zuidwestelijk puntje van Cuba en in de zee tussen de Yucatan (een staat in Mexico) en Cuba. We vragen de geïnteresseerden hun zoektocht daar te beginnen en onze schepen te volgen naar andere plekken voor hun onderzoek.

Onze reis naar jullie wereld is slechts de laatste van vele; we hebben jullie al millennia gevolgd en onze studies werden gedaan in samenwerking met de Agarthanen. Nu is de tijd gekomen voor het eerste contact en dit dwingt tot de goddelijk opgedragen verwijdering van jullie duistere heersende kliek. Alle bestuursorganen hebben een stevige duw nodig om ze tot aftreding te dwingen. We zijn vastbesloten jullie te helpen bij het opeisen van jullie rechten en het verkrijgen van welvaart waarop jullie recht hebben als soevereine en zeer bewuste burgers van Gaia! Jullie hebben een goddelijke bestemming en Gaia weet wat dit voor haar betekent en voor haar kostbare ecosystemen. Wij komen om dit alles mogelijk te maken en te verzekeren dat deze volgende stap gebeurt op het moment dat opgegeven is door Heer Surea en door de heilige decreten van de Hemel.

Vandaag spraken we over wat er gedaan is om de het eerste contact naar voren te halen en dichterbij te brengen. We staan klaar om een zeer belangrijke verklaring af te leggen als voorbereiding op ons officieel eerste contact met jullie. De tijd is gearriveerd voor enkele echt essentiële gebeurtenissen die op jullie wereld gaan plaatsvinden. Besef, beste mensen, dat de ontelbare benodigdheden en nooit eindigende overvloed van de hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.