Home > > Sheldan Nidle - May 3, 2011

May 3, 2011

2 Akbal, 1 Moan, 7 Ik

Selamat Jarin! We zijn er weer! Er gebeurt veel! De Verlichte Leraren werken hard aan de afronding van het uitbetalen van de welvaartsfondsen. Deze betalingen zullen binnenkort plaatsvinden. St.Germain heeft zijn World Trust beëindigd en de financiële verantwoording en overdracht van jullie welvaartsfondsen vinden zelfs op dit moment plaats. Bovendien verkeren onze aardse bondgenoten nu in een positie van macht ten aanzien van een aantal vereiste wijzigingen van de overheid. Wat nog gedaan moet worden is het volledig voltooien van een aantal taken van beveiliging. Wanneer dit achter de rug is kunnen onze aardse bondgenoten snel het nieuwe financiële stelsel invoeren. Dit nieuwe stelsel moet gebaseerd zijn op een aantal geselecteerde harde valuta die al klaar staan op diverse aangewezen opslagplaatsen en die mondiaal gedistribueerd kunnen worden. Het activeren van dit systeem hangt af van de uitbetalingen van de fondsen en St.Germain ziet er nu op toe dat deze fondsen worden vrijgegeven. Deze fondsen vormen de juridische onderbouwing van de verschillende scenario’s die onze aardse bondgenoten reeds kunnen uitvoeren. We verwachten dan ook dat de Onthulling niet later dan het begin van de zomer op het noordelijk halfrond door jullie nieuwe leiding kan worden aangekondigd.

De nieuwe regeringen moeten de macht overnemen met een aantal gemeenschappelijke doelstellingen. Allereerst moet er een volledige hervorming van de overheid plaatsvinden. De oude meesters van jullie wereld maakten gebruik van corruptie, leugens en regelrechte misleiding. Om hier een eind aan te maken moeten de politieke partijen opgeheven worden en het openbare bestuur moet in handen komen van alle burgers. Daarom hebben we nu jullie actieve steun nodig en niet alleen maar ‘lippendienst’. We willen jullie vragen te leren omgaan met de fluïde groepsdynamiek en deze te gebruiken voor deze zaak. Het reorganiseren van jullie overheid verlangt een actieve relatie tussen burgers en hun vertegenwoordigers. Dit kan het eerste doel zijn van jullie nieuwe werkelijkheid waarin ieder van jullie een rol speelt. Het is voor jullie als collectief een gelegenheid om een intermediair te creëren tussen de huidige vormen van bestuur en een volledig functionerende galactische samenleving. De komende tijden gaan werkelijk over het contact met jullie spirituele en ruimtefamilies en de wonderbaarlijke reis naar het volledige bewustzijn. Dit proces ligt achter alles wat zich nu rondom jullie afspeelt.

Wij, de Verlichte Leraren van Moeder Aarde groeten jullie, beste Broeders en Zusters! Wij komen om jullie te informeren dat de volgende korte periode van jullie geschiedenis zich zal kenmerken door de distributie van vele verschillende welvaartsfondsen. Deze gelden zullen worden verstrekt aan diverse speciaal geselecteerde personen met een vooruitziende blik om deel te nemen aan programma’s die door ons ontworpen zijn en beheerd worden door particulieren die willekeurig gekozen zijn door een aantal geheime genootschappen die het Licht zijn toegewijd. Deze programma’s hebben, zodra deze uitbetaald zijn aan deze personen, een achterliggend goddelijk doel. Deze gelden zijn allereerst bedoeld om een keten van gebeurtenissen op te starten om talrijke organisaties te creëren die gericht zijn om de mensheid de heilige boodschap van de Hemel te brengen. Jullie gaan terugkeren naar het volle bewustzijn! We hebben diverse lichtwerkers geïnstrueerd hoe ze deze fondsen moeten gebruiken om de hemelse wensen naar jullie over te brengen. Onze diepste wens is dat deze veranderingen in jullie wereld gemakkelijk en snel zullen plaatsvinden!

Zoals wij verklaard hebben – de goddelijke wil van de Hemel heeft bevolen dat jullie huidige werkelijkheid collectief aangepast wordt voor een volledig bewuste realiteit. Dit impliceert dat degenen die jullie nu ‘controleren’ jullie moeten loslaten en wij hebben het fundament gelegd om dit te bereiken. Wij hebben de benodigde dispensatie ontvangen van de hemelse tribunalen van de Aarde om onze mogelijkheden te gebruiken om deze duistere zielen uit hun macht te verwijderen. Dit moet plaatsvinden wanneer de fondsen, die nu beheerd worden door onze broeder St.Germain, klaar staan en door hem worden vrijgegeven. Lang geleden hebben wij allen ermee ingestemd dat er inderdaad een tijd zou komen dat er opnieuw een tijdperk van Licht op Aarde zou verschijnen. Nu is die tijd gearriveerd! Wij zijn er daarom op voorbereid om alles te doen wat nodig is voor jullie succes! Wij hebben veel lichtwerkers over deze zaken geïnstrueerd. De tijd komt voor veel van deze lichtwerkers om bekend te maken wat wij hen hebben verteld. Wij zijn gefocust op de overwinning van het Licht! Deze triomf is hier! Wij staan met onze bondgenoten in het Licht en verwelkomen allen in vreugde!

Wij, de Galactische Federatie, staan dan ook achter de heilige edicten van de Hemel! De Verlichte Leraren van de Aarde zijn volledig toegewijd om jullie terug te brengen naar het volle bewustzijn. Onze vloot heeft gewerkt met deze verbazingwekkende zielen sinds we, twee decennia geleden, hier arriveerden. De huidige scenario’s voor contact werd oorspronkelijk door hen bedacht en onmiddellijk door ons overgenomen. Wij waren sinds de tweede helft van de veertiger jaren in de vorige eeuw op de een of andere manier in contact met jullie regeringen. Deze talrijke uitwisselingen waren tot voorkort hoofdzakelijk ceremonieel van aard en nogal onproductief. Nu hebben we hen volledige aandacht. Ze luisteren nauwlettend en zijn snel om commentaar te leveren op datgene wat wij hen aanbieden. Onze bedoeling is de uitstekende leiding van onze Verlichte Leraren te volgen en binnen deze context zijn onze verbindingspersonen en ambassadeurs een middel om een regeringswisseling en een nieuwe politieke werkelijkheid te effectueren. Wij verwachten dat deze nieuwe situatie zich snel zal manifesteren! De tijd voor jullie voorbestemde vrijheid is gearriveerd!

Zoals jullie kunnen zien gebeurt er veel om voor jullie een nieuwe wereld te creëren. Wij verwachten dat jullie aan dit proces gaan deelnemen. Velen van jullie zijn al enige tijd op de hoogte van onze berichten en wij vragen jullie nu een gunst. Gebruik jullie kennis, samen met je aangeboren en aangeleerde vermogens, om jullie gemeenschap bewust te maken van alles wat er rondom hen gebeurt. Kom samen om een groep te vormen. Dit kunnen er 1 of 2 of velen zijn. Gebruik de gelijkgestemden onder jullie om programma’s te ontwikkelen die deze informatie onder de aandacht van jullie gemeenschap gaan brengen. ‘Gemeenschap’ kan zijn een dorp of stad, of zelfs een groter gebied. In ieder geval … wees creatief. Begin gewoon met je gemeenschap van dienst te zijn en gebruik dit dan als een startend forum om jullie burgers te informeren, wees creatief. Een kunsttentoonstelling of een korte video kan zeer effectief zijn. De sleutel is het uitdrukken van je vreugde!

De recente vooruitgang die jullie hebben geboekt richting transformatie, beste vrienden, heeft een punt bereikt waarop het nodig is dat jullie samenkomen en elkaar helpen. Ieder van jullie bezit de kennis over hoe jullie kunnen veranderen in galactische mensen. Deel dit met elkaar. Creëer een omgeving die bevorderlijk is om open en vrij over deze onderwerpen te praten. Je kunt deze informatie misschien wel via de televisie zien en horen, maar het is heel iets anders wanneer je dit verneemt met de liefde en zorg van iemand die je kent. Niets werkt beter dan de persoonlijke ‘touch’, het horen van een vriend of een buur. We zullen deze heilige overgang naar het volledige bewustzijn aanvullen met een ‘touch’, de aanraking van het Goddelijke! Dit werk is een heilige taak. Het begon 13 millennia geleden en wij doen alles wat nodig is om de Hemel terug te brengen naar jullie allen. Wij zijn jullie Verlichte Leraren!

Vandaag bespraken wij hoe dicht jullie de langverwachte overwinning genaderd zijn! De Verlichte Leraren (zoals Graaf St.Germain, Hilarion en Paul de Venetiaan) volbrengen heilige taken om jullie vrijheid en welvaart te verzekeren. De tijd is voor jullie gearriveerd om feest te vieren en een geheel nieuw niveau van persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheden op je te nemen. Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie bestemd zijn! Het zij zo! Selamat Jarin! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.