Home > > Sheldan Nidle - 2 oktober 2018

Sheldan Nidle - 2 oktober 2018

Selamat Jalwa! Alles is hoe het eerder was. Terwijl het duister volhoudt haar gebruikelijke arrogante zelf te zijn, gaan wij dynamisch vooruit, onze Aardse bondgenoten assisterend bij het de cabal ver voor te blijven. Hun dagen zijn geteld en ze zijn zich er pijnlijk van bewust. Terwijl onze Aardse bondgenoten doorgaan met het uitvoeren van de volgende fase van onze zich steeds ontwikkelende strategieën is de overwinning verzekerd. Deze plannen van aanpak zijn immens complex en behelzen myriaden variabelen. Onthoud dat dit een mondiale onderneming is. We erkennen dat de tijd om de huidige machtsstructuren te ontmantelen zijn tol eist van jullie geduld. We vragen om jullie doorgaande vastberadenheid en vertrouwen terwijl deze gezamenlijke tijdtabellen ontwikkeld worden. Ze zullen zich op de juiste goddelijke tijd manifesteren. Heb vertrouwen en aanvaard genadig dat de tijd dat jullie zegeningen beginnen nadert. Wees erop voorbereid om de jullie beloofde welvaart al jullie dromen te laten vervullen.

Het hele proces om deze planetaire maatschappij te veranderen is veel gecompliceerder geworden dan eerst verwacht werd. Jullie wereld was aanvankelijk door de Anunnaki ontworpen als rijk, volkomen overtuigd van de onoverwinnelijkheid van degenen aan de macht. Aldus zag de huidige ploeg hielenlikkers zichzelf als Wezens die in staat waren alles te overwinnen wat hun macht maar zou kunnen reduceren of beëindigen. Een serie kernovertuigingen van minderwaardigheid werd diep in de menselijke psyche geëtst. Een van de vele redenen waarom we zoveel moeite hadden onze partners in het Licht te steunen was de vasthoudendheid van dit idiote denkbeeld. Maar deze gedachten trekken zich elke dag verder terug, nu de Hemel uitbarstingen van positieve en bewustzijnsverhogende energieën naar de mensheid zendt. We hebben gekeken hoe onze aardse partners deze negatieve ideologie triomfantelijk transformeerde, terwijl ze een opeenvolging van belangrijke arrestaties onder deze mondiale troep kontlikkers lanceerden. De bedoeling van deze operatie is om ervoor te zorgen dat welvaart rechtstreeks zal leiden naar GESARA voor jullie al lang lijdende wereld. Stap voor onvermijdelijke stap is dit inderdaad het geval!

Als jullie naar je planeet kijken, zien jullie hoe deze veranderingen plaatsvinden. De echte waarheid is dat deze wereld van jullie niet langer kan functioneren als voorheen. Een dringende en wanhopige noodzaak voor verandering is overal. De watercrisis is één van de meest voor de hand liggende. Het grootste deel van jullie wereld heeft gebrek aan een volkomen veilige watervoorziening. Bronnen om daarin te voorzien zijn er, alleen nog niet beschikbaar, vanwege politiek en de veronderstelde kosten. Zegen zal worden gegeven, wat jullie de kracht zal geven deze fondsen te gebruiken om deze monsterlijke humanitaire crisis op te lossen. Dit is één van de vele infrastructurele problemen die moeten worden opgelost: vele andere, zoals wegen, bruggen en het herstellen van door oorlog vernielde landen, vereisen compassie, moed en scherpte van denken. We weten dat veel mensen klaar staan, gretig de oplossingen die nodig zijn voor succes te demonstreren. Het is een kwestie van een solide basis verschaffen voor iedereen, door genoeg voedsel te produceren om verhongering voor altijd te beëindigen.

Oppervlakteveranderingen beïnvloeden eveneens de innerlijke rijken van Moeder Aarde. Zelfs de Centrale Zon, de kristallen kern van jullie planeet, is aan het opwarmen. Deze toename van energie is ter voorbereiding van Gaia’s komende beweging naar volledig bewustzijn. Deze wijzigingen aan de kristallen kern van de Aarde worden gereflecteerd in ecologische veranderingen die in verschillende delen van Binnen-Aarde verschijnen: deze worden geadresseerd door haar Besturende Raad en de mensen van Agartha. Ze besloten de frequentie van hun rituelen te verhogen en gespecialiseerde teams van wetenschappers die passender oplossingen kunnen voorstellen naar Gaia’s oppervlak te sturen. Jullie Agarthaanse supporters en jullie gewijde geheime medewerkers zijn alert en toegerust om een opeenvolging van gebeurtenissen te starten die zullen resulteren in triomf voor het Licht. De Hemel zegent iedereen die Gaia’s transformatie steunt; en iedereen die onvermoeibaar heeft gewerkt bij het stichten van een fondsennetwerk, de basis voor een nieuw financieel systeem, mondiale geldsoorten heeft verwerkt, en meest van al, een mondiaal netwerk van algemene wetgeving heeft opgezet. De verschillende raamwerken zijn nu onderling verbonden en op hun plek om jullie duistere en verwrongen realiteit te transformeren en te verLichten. Laat alle voorgaande vertragingen nooit jullie visie van een nieuw en gewijd rijk voor de hele mensheid doen krimpen en ontmoedigen. De finale vieringen komen in zicht! Halleluja!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met geweldige zegeningen! We kijken hoe ieder van jullie in bewustzijn groeit en genadig je nieuwe vaardigheden gebruikt om het proces vooruit te helpen richting jullie ultieme vrijheid. Nu gaan jullie zien hoe velen, jullie niet bekend, omhoogrijzen en gezamenlijk Gaia en deze “mondiale stad” waarin jullie resideren, assisteren om te transformeren en een schitterende nieuwe realiteit te co-creëren. Dit is de realiteit die jullie grotere familie zal verwelkomen. Onthoud altijd dat dit alles een goddelijke zegen is. We danken degenen met moed en geweldige vaardigheden die dit mogelijk hebben gemaakt. We danken tevens ieder van jullie, die lange tijd deze visie heeft vastgehouden en kwistig energieën heeft losgelaten om te worden toegevoegd bij alles wat we doen.

Deze onderneming heeft verschillende millennia gekost om te ontwikkelen. Jullie, en je nakomelingen, zullen opgetogen de meest smakelijke vruchten ervan kunnen proeven. Wees immer de Hemel dankbaar en klaar om allen die van ver zijn gekomen om jullie bij deze heilige zaak te assisteren te prijzen. Als Meesters zegenen we deze taak van harte en we zijn ons er volledig van bewust dat deze gedenkwaardige verandering subliem vreedzaam zal zijn. Het zal de dageraad zijn van een grotere shift, die het einde van de cabal bekrachtigd. Jullie zullen kennismaken met zuiver en transparant bestuur! Dit is een nieuw tijdperk van hergeboorte en onovertrefbare vreugde over hoe de Hemel jullie realiteit transformeert.

Levendige spirituele energieën zullen beschikbaar zijn om jullie bestaande realiteit te veranderen en jullie voor te bereiden op jullie kristallen Lichtkamers. Hun speciale levende Licht zal jullie teruggeven wat de Atlantiërs stalen. Jullie zullen deze grote verzameling Meesters vergroten en het werk dat lang geleden in het oude Lemurië begon, voltooien. Jullie zullen getuige zijn van de wedergeboorte van deze solaire sterrennatie en je superieure nieuwe krachten gebruiken om de meditaties en gebeden die we elke dag uitvoeren ter ondersteuning van Gaia en haar zusterwerelden te intensiveren. Onze Zon bevat een machtige Geest die jullie met vreugde in dit nieuwe rijk verwelkomt. De duisternis waaronder jullie hebben geleefd heeft een doel gediend. Jullie zullen de vergaarde wijsheid gebruiken, zoveel als we hebben, om de kracht van het Licht naar alle uithoeken van het Universum te zenden. Als wezens in goddelijke dienst wachten we verheugd op hetgeen de Hemel zo verlangt. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag gingen we verder met onze berichten over hetgeen zich rondom jullie allemaal ontvouwt. Jullie realiteit is aan het verschuiven, zichzelf voorbereidend om door het Licht te worden getransformeerd. In de loop van dit proces worden jullie klaargestoomd om je spirituele – en ruimtefamilies te ontmoeten. Jullie zullen dan in staat zijn volledig bewuste Wezens van Licht te worden! Weet, lieve mensen, dat de ontelbare Voorraden en nimmer eindigende Welvaart van de Hemel echt van jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Een! En Wees Verheugd!)


Website: Planetary Activation Organization
Nederlandse vertaling: Rob/Marja


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige bericht | volgende bericht >