Home > > Sheldan Nidle - 11 maart 2014

Sheldan Nidle - 11 maart 2014

4 Chicchan, 8 Ceh, 10 Caban

Dratzo! We zijn er weer met veel om te vertellen! De laatste weken zijn gebeurtenissen zich beginnen te manifesteren. Deze gebeurtenissen zijn de sleutel tot jullie mondiale welvaart en houden een serie valuta revaluaties in ter voorbereiding van een lang verwachte mondiale valuta reset. Dit zal heel snel worden gevolgd door een wereldwijde terugkeer naar de goudstandaard. Al deze acties zullen de ondergang betekenen van de privé holding die bij jullie bekend staat als de U.S. Federal Reserve Bank. De ontmanteling van deze entiteit zal een reden creëren voor het einde van de “Federal Reserve Note”. Dit gaat vooraf aan het instellen van nieuw bestuur voor Amerika en de wereld. Een ander belangrijk keerpunt zal de uitgifte zijn van de Graaf Saint Germain Wereld Trust “welvaartsfondsen”. Deze gebeurtenissen maken formele ‘disclosure’ mogelijk en we kijken naar deze gebeurtenissen in de wetenschap dat deze eerste contacten elke dag dichterbij komen. Onze massale landingen zijn slechts het begin van de laatste stappen voor jullie grote transformatie naar volledig bewuste Lichtwezens.

De landingen stellen jullie in staat je mentoren te ontmoeten. Elk van hen is volledig getraind en klaar om jullie te helpen succesvol naar volledig bewustzijn over te gaan. Het eerste wat jullie moeten doen is een diep vertrouwen naar je mentor ontwikkelen en een proces starten om veel van jullie kernovertuigingen te veranderen. Dit zal jullie in staat stellen veel zaken omtrent jullie huidige en afgelopen levens te ontdekken waar jullie momenteel niets over weten. Deze reis zal veranderen hoe jullie jezelf zien en geeft je een diep besef van wat er voor je ligt. Het is van het grootste belang dat jullie begrijpen wat er gedurende dit leven gebeurde en hoe jullie verschillende voorgaande levens dat beïnvloeden. Dit kan leiden tot een serie intensieve besprekingen met je mentor en je hemelse wachters. Elk heeft een levenscontract en je moet beginnen te begrijpen wat dat inhoudt. Met deze gegevens kun je een basis creëren voor wat je zult worden. Deze informatie kan je beter voorbereiden op de tijd wanneer je je eigen Lichtkamer binnengaat.

Wanneer je ons rijk binnentreedt wordt je onderdeel van het uitgebreide menselijk collectief. Deze zeer onderling verbonden levende entiteit bevat ons allemaal. We werken constant met elkaar om het goddelijke plan voor de mensheid en deze uitgestrekte Melkweg te ontvouwen. Deze Melkweg bestaat op vele inter-dimensionale vlakken. Jullie hebben tevens de oneindige energieën van de Hemel ter beschikking. Zodoende zijn jullie in staat om een creatieve oplossing te vinden voor welk probleem ook dat jullie tegenkomen. Het is deze steeds grote wordende “boom” die jullie gaan gebruiken. We komen derhalve louter als katalysatoren om jullie terugkeer naar volledig bewustzijn te triggeren. De Hemel vond dat jullie een speciaal element nodig hadden om je te helpen jullie omgeving te veranderen en jullie al doende te helpen een aantal persoonlijke zaken op te lossen die de potentie hadden jullie terugkeer naar een hogere staat van bewustzijn te vertragen. Tenslotte waren er duistere elementen in jullie rijk die nog steeds de potentie hadden om deze beweging naar volledig bewustzijn te blokkeren. We hebben deze gruwelijke mogelijkheid nu volledig verwijderd.

Een van de dingen die we al weten is hoe dit duistere element van plan was haar zeggenschap over jullie te behouden. Al sinds de ondergang van Atlantis heeft deze groep, aanvankelijk geleid door de Anunnaki en daarna door een speciale met elkaar verbonden groep mensen, met elkaar bekokstoofd de decreten die de Hemel hen millennia geleden gaf, te overtreden. Onze taak was aanvankelijk om jullie keer op keer iets te helpen herinneren omtrent jullie afkomst. Dit deden we door velen van jullie te leiden naar speciale plaatsen toen de Anunnaki jullie drie “Gouden Tijdperken” beëindigden. Later hielpen we jullie voorwaarden selecteren en creëren die er voor zorgden dat een hele groep Opgestegen Meesters gevormd kon worden. We hielpen eveneens velen van jullie Avatars om de basis te creëren van de meeste van jullie moderne “religies”. De Anunnaki en hun handlangers reorganiseerden al deze religies. Het resultaat is een berekende mengelmoes, gemaakt om verdeeldheid te veroorzaken, wantrouwen en algemene onrust onder de volgelingen van elk van deze speciale gereorganiseerde groepen. Dit zal binnenkort worden rechtgezet door de lessen van jullie Opgestegen Meesters.

Hosanna! We zijn jullie Verheven Meesters! Deze tijd markeert een periode van overgang voor de hele mensheid. Sommige zaken kunnen wat langer duren alvorens ze succesvol worden volbracht en een aantal ervan bevinden zich nu in een staat van genade. Patronen voor succes doemen op en we twijfelen er niet aan dat ze snel zullen worden volbracht. Onze gewijde bondgenoten hebben voortvarend gewerkt om deze gebeurtenissen bij jullie te brengen. Terwijl valutaire aankondigingen zich aandienen moeten jullie begrijpen dat het uiteindelijke resultaat een grote omwenteling is in de manier waarop aards bestuur opereert. De mate van corruptie en oneerlijkheid in al het bestuur is werkelijk verbazingwekkend. Deze enorme malversaties zullen worden getransformeerd. Nieuwe regels zullen worden aangenomen en degenen die deel uitmaakten van deze illegale fraude zullen hun terechte lot niet ontlopen. Een nieuwe dag, gevuld met welvaart, vrijheid en ware democratie zal de norm zijn. Deze nieuwe realiteit vereist jullie volledige participatie.

Het nieuwe bestuur heeft jullie steun nodig voor de distributie van een ongelooflijke technologie die gedurende de laatste anderhalve eeuw werd ontwikkeld. Deze verborgen gehouden apparaten kunnen snel Gaia’s milieus schoonmaken en zorgen voor de rijkdommen die de verschillende gemeenschappen van de mensheid verdienen. Deze Goddelijke genade geeft de mogelijkheid om het rentmeesterschap waarmee de mensheid instemde toen we hier aanvankelijk arriveerden, 900.000 jaar geleden, opnieuw te aanvaarden. Wij, in de goddelijke zuster- en broederschappen van deze gewijde bol, verwelkomen deze verandering om opnieuw dit zeer bijzondere pad te bewandelen. Zegeningen aan allen wiens gefocuste harde werk dit alles tot een wonderbaarlijke realiteit hebben gemaakt. We danken jullie! We wisten diep in ons hart dat deze dag zou komen! Nu vieren we de aankomst er van en bereiden we ons voor op de tijd waarin we jullie openlijk kunnen aanspreken op vele kritieke zaken.

Iedereen weet in diep in zijn/haar hart wat er gaat gebeuren. De mensheid is gedurende de laatste 13.000 jaar gevoed met een aantal verwrongen waarheden die de verdraaide denkbeelden van verschillende duistere figuren waren. Deze halve waarheden moeten nu worden rechtgezet. Om dat te doen hebben jullie aanvankelijk een verslag nodig van een verloren geschiedenis die het toneel vormt voor onze vele openbaringen. Deze onthullingen kunnen jullie shockeren. Onze bedoeling is om uit te leggen wat er gebeurde en hoe dit in relatie staat tot wat jullie momenteel geloven. Het is het moment om onze broederschap te erkennen en te zien hoe we bedoeld zijn samen te werken om het goddelijke uit te dragen; en leren elkaar en dit grootse Wezen dat ons gaarne huisvest Lief te hebben, ondanks het grote aantal zonden dat we haar aandoen. We Houden van Gaia! We Houden van de mensheid en we Houden van onze met genade gevulde terugkeer naar volledig bewustzijn! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen omtrent de dagelijkse activiteiten. De duistere cabal heeft haar voorspelbare einde bereikt. Onze broeders van Binnenaarde en van over de hele Melkweg komen om ons te verwelkomen en ons voor te bereiden op volledig bewustzijn. We vieren deze tijd en bereiden ons voor om deze zeer genadige en Liefhebbende reünie op de juiste wijze te aanvaarden! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< vorige bericht | volgende bericht >


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl