Home > > Sheldan Nidle - January 11, 2011

January 11, 2011

7 Batz, 9 Chen, 7 Ik

Selamat Balik! We keren terug met meer informatie over wat er gaande is op jullie wereld. Tot nu toe hebben we ons beperkt tot het in grote lijnen beschrijven van alles wat er in jullie wereld en het zonnestelsel gebeurt. Het is nu het moment om meer gedetailleerd op bepaalde zaken in te gaan. Zoals jullie weten is Gaia begonnen aan een grote reeks veranderingen die drastisch de werkelijkheid waarin jullie leven veranderen. Onlangs informeerden we jullie dat zij bezig is met een proces van het vastzetten, het vergrendelen van haar belangrijkste tektonische platen en dit hangt samen met de veranderingen in de geomagnetische en elektrische velden van de oppervlakte van jullie planeet. De veranderingen in deze velden beginnen zich te intensiveren. De vele grote aardschokken in de afgelopen zes jaar versnellen de aanpassing van de aardas en veroorzaken schade aan het interne magnetische kompas voor al het leven op de planeet. Dit verklaart de grote aantallen dode dieren die recentelijk geregistreerd werden en dit dodental wordt verder vergroot door de gevolgen van plotselinge klimaatverandering op het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Maar deze veranderingen zijn verder nog eens het gevolg van een andere factor die onder ogen gezien moet worden.

Het duister heeft er een punt van gemaakt zijn ongenoegen uit te drukken met de onbeheersbare natuurlijke aanpassingen van Gaia door het plegen van een directe en onverbiddelijke aanval op haar. De enorme olievervuiling die in april van het vorig jaar plotseling begon in de Golf van Mexico is een duidelijk voorbeeld van deze trieste strategie. Veel bedrijven en regeringen op jullie wereld werken op grote schaal nauw samen om het transformatieproces van Gaia te verlammen, waar zij geleidelijk de laatste halve eeuw aan begonnen is, en de olieramp in de Golf is hiervan een van de meer dramatische voorbeelden in het laatste decennium. Een belangrijk doel van deze strategie is de Golfstroom te verzwakken en de Noord-Atlantische golfstroom in moeilijkheden te brengen, te verstoren. Hierdoor komt het hele Noordelijk Halfrond in een patroon van zeer koude winters en een koeler voorjaar, zomer en herfst. De heeft een domino-effect op de Zuidelijk Halfrond door het veranderen van de straalstroom. Dit beïnvloedt de moesson en zorgt voor grote overstromingen tijdens de zomer op het Zuidelijk halfrond en in de volgende zomer op het Noordelijk Halfrond. De manier om dit alles te keren is het herstellen van de Golfstroom.

Jullie planeet wordt omcirkeld door een oceaanstroom die jullie wetenschappers de Grote Transportband (Golfstroom) noemen. Op deze ritmische energiestroom van de Aarde is al het leven aangesloten. We hebben gezien hoe jullie duister kliek druk bezig is in het vinden van manieren om deze belangrijke energiestroom ernstig te verstoren en voor een deel zijn ze hierin tijdelijk geslaagd. Moeder Aarde is momenteel druk bezig dit belangrijke energietransport te herstellen en zij probeert de schade zoveel mogelijk te beperken, vooral met het oog op de dramatische gevolgen die reeds overal op jullie planeet hebben plaatsgevonden. Onze opdracht is overeenkomstig de richtlijnen van de Hemel te handelen. Jullie wereld bereikt een punt waarop de veiligheidsmechanismen (zoals ze zijn) in jullie samenlevingen niet langer standhouden, en in het licht hiervan heeft de Hemel ons een scenario beschreven waarin een serie interventies veilig kunnen plaatsvinden. Deze geprojecteerde momenten van ingrijpen naderen snel. Wij volgen deze (uiteindelijk) door de mens gecreëerde rampen en verlangen naar het moment om massaal te kunnen ingrijpen. Dit zal binnenkort gaan gebeuren nu gebeurtenissen onderweg zijn die dit mogelijk maken!

Niet alleen is jullie klimaat maar ook jullie economie in ernstige moeilijkheden. Jullie duistere kliek en zijn media en gouvernementele volgelingen hebben bewust een oogje dichtgeknepen bij de illegale activiteiten die jullie wereld naar de rand van een massaal bankroet hebben gebracht. Deze omstandigheden hebben nu hun grenzen bereikt. Een massaal verzet is groeiende, maar die kunnen slechts uitvoeren wat wij van plan zijn. De Hemel heeft ons over deze zaken geïnstrueerd en we moeten deze heilige aanwijzigen naar de letter opvolgen. Kijk naar de verbazingwekkende hoeveelheid abnormale activiteiten die op jullie wereld en in jullie zonnestelsel plaatsvinden en besef dat dit tekens zijn die, bijeengevoegd, duidelijk wijzen op de nabijheid van wat wij jullie vertellen. Jullie werkelijkheid bevindt zich in een zeer kwetsbare toestand. Omslagpunten komen onverbiddelijk overal in jullie werkelijkheid samen, wat aangeeft dat een belangrijke verschuiving begonnen is. Ons aandeel is te arriveren op een specifiek punt om snel de dynamiek die momenteel aan de gang is te voltooien. Deze interventie is een goddelijke en zullen de dingen sneller oplossen en afronden.

Jullie wereld bevindt zich op de rand van een ongelooflijke verandering. Wij hebben ons verplicht tot interventie. Onze vele verbindingsteams zijn gefocust om de inleidende veranderingen zo snel mogelijk gedaan te krijgen. Wij zijn vastbesloten om dit te doen. Een minder belangrijk opstakel voor ons is het aanhoudende geloof van velen op jullie wereld in een invasie van een buitenaardse organisatie. Dit deuntje wordt voortdurende door jullie vermaakindustrie gespeeld en wij hebben daarom maatregelen getroffen om te zorgen dat wat wij doen niet door jullie samenleving verkeerd begrepen kan worden. Wij kwamen hier in het volle besef dat jullie beperkt bewuste samenleving grondig gemanipuleerd werd, eerst door de Anunnaki en later door hun aardse bondgenoten. Het gebruik van zorgvuldige geplaatste desinformatieverhalen is een belangrijke truc van de Amerikaanse door bedrijven aangestuurde regering. We zijn van plan verder te gaan op een manier waardoor we door jullie eerst worden verwelkomd en daarna als familie worden beschouwd.

Het doel achter de huidige gebeurtenissen is om een belangrijke verschuiving in jullie bewustzijn en in jullie werkelijkheid te laten plaatsvinden. Veel moet er worden uitgelegd. Jullie vastgelegde geschiedenis is boordevol leugens, onverklaarbare gebeurtenissen en ogenschijnlijke ‘mysteries’. Wij moeten uitleggen wat er werkelijk met jullie is gebeurd en jullie een ware kroniek van jullie oorsprong tonen. Dit zal een nieuw licht werpen op het waarom we hier zijn en waarom jullie teruggebracht worden naar het volledige bewustzijn. Daarna zullen jullie kunnen begrijpen dat deze missie veel verder gaat dan alleen maar een herstel van ‘de jure’ (van, door en voor het volk) overheid en zullen jullie zien dat jullie nieuwe overvloed louter een inleiding is naar de creatie van jullie nieuwe galactische samenleving. Een meer uitgebreide, vriendelijker benadering van het universum is daarna mogelijk en vervolgens kunnen jullie beginnen aan het beter begrijpen van onze missie hier en waarom wij werken aan een volwaardig eerste contact met jullie.

We weten dat velen van jullie zich iedere dag afvragen wanneer deze goddelijke interventie nu eindelijk gaat komen. Laten hierover het volgende zeggen – jullie wereld staat aan de rand van een grote instorting. Een veelbetekenend symptoom van een samenleving op de rand van een enorme bewustzijnssprong is de beroering van conflicterende opvattingen over wat er werkelijk gebeurt. Deze verwarring kan verder worden opgehitst door de heersende kliek, die meestal bewust de chaos vergroot als een manier om zijn machtsperiode te verlengen. Iedereen die objectief kijkt naar jullie mondiale condities kan zien dat een grote verandering aanstaande is. Meestal blijven dingen een decennium of langer lang doorsudderen … totdat er een bloedige revolutie uitbreekt. In jullie geval verkeerden jullie in de gelukkige omstandigheden dat een opstand op afstand werd gevoerd. Het Goddelijke heeft verklaard dat een bloedloze revolutie nu nodig is. En hiervoor zullen onze aardse bondgenoten en wij zorgen. Het zal een echt schokkende, maar ook een schitterende gebeurtenis worden!

Probeer de verleiding van frustratie te weerstaan en deze laatste dagen te zien als de stilte voor de storm van een volledig ontwikkelde, ongekende serie verschijnselen die op het wereldtoneel uitbreken en alles veranderen! Ons personeel werkt alles uit om deze sensationele gebeurtenissen teweeg te brengen. We moeten ervoor zorgen dat de verrassingsfactor ook een positieve ervaring is, nu opbeurende gebeurtenissen hier heel hard nodig zijn! Wij produceren de ‘magie’ om dit te manifesteren, en inderdaad, veel tegenstanders hiervan worden hiermee dagelijks geconfronteerd. Het is vlakbij en klaar om los te barsten. Alle aspecten van jullie werkelijkheidsconstructie staan onder grote druk – kijk naar de groeiende abnormale veranderingen in jullie zonnestelsel en in jullie Zon en kijk naar de veranderingstekens in jullie mondiale samenlevingen. Magie staat klaar om te ‘knallen’!

Vandaag zijn we wat dieper ingegaan op datgene wat jullie wereld gaat transformeren. Houd er rekening mee dat de veranderingen aan jullie geliefde planeet, Gaia, en aan jullie werkelijkheid werkelijk immens zijn! De toenemende chaos en verwarring hebben een grote bezorgdheid in jullie teweeggebracht, maar wees ervan verzekerd dat dit gaat veranderen in grote vreugde! De tijd voor deze grote vreugde om je eeuwige jij te worden is nu gearriveerd! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.