Home > > Sheldan Nidle - 17 september, 2013

Sheldan Nidle - 17 september, 2013

11 Oc, 13 Zip, 10 Caban

Selamat Jarin! We komen nu in vreugde! Er gebeurt veel op jullie wereld dat de weg baant naar een nieuwe wereld, een wereld van vrede, gevuld met welvaart. We komen om jullie te berichten dat deze ontwikkelingen een teken zijn dat het nieuwe tijdperk voor de mensheid begint! Het nieuwe tijdperk van openheid zal beginnen met een serie speciale regeringsverklaringen die het einde aanduiden van jullie lange associatie met de duistere krachten. We kunnen jullie eindelijk informeren dat de Cabal, bestaand uit degenen die jullie wereld zo lang beheersten, haar macht gaat overdragen aan nieuwe groepen die staan voor universele vrijheid, soevereiniteit en welvaart. Deze groepen bereiden het uitzenden van een serie officiële verklaringen voor die jullie zullen informeren over wat het nieuwe regeringsbeleid zal inhouden. Een gevolg van dit welwillende beleid is dat jullie tijd en energie kunnen sparen, waardoor jullie in staat zijn een urgente prioriteit aan te pakken: het schoonmaken van de lucht, het water en de bodem van jullie planeet. Op deze manier zullen jullie overgaan naar een geheel nieuwe relatie met jullie levende thuiswereld, één die jullie een capabele en liefhebbende beheerder zal zien worden, die de harmonieuze snelle toename van alles dat nu gaat gebeuren op jullie wereld zal monitoren. Het zal ons grote vreugde geven om jullie te assisteren bij jullie vele nieuwe ondernemingen.

Wanneer jullie wereld uit de galactische isolatie komt, kunnen jullie het contact met jullie Agarthaanse broeders herstellen. Duizenden jaren heeft de duistere cabal jullie interactie met hen tegen gehouden door jullie geofysische ‘feiten’ te presenteren die compleet verkeerd waren en die ‘bewezen’ dat een holle Aarde onmogelijk was. Het zal blijken een drogreden te zijn en jullie zullen vrij zijn om opnieuw in verbinding te komen met degenen die de galactische samenleving van Lemuria in tact en bloeiend houden sinds haar ondergang op de oppervlaktewereld. Tezamen met Lemurische Raadsleden zullen jullie Opgestegen Meesters demonstreren hoe de Cabal het foute geloof dat ze jullie voerde gebruikte om angst, wantrouwen, afscheiding en nimmer aflatende chaos in het leven te brengen. Wanneer harmonie en vrede zich over het land verspreiden zal jullie focus zich op natuurlijke wijze richten op de schade die werd aangebracht aan Gaia en haar ecosystemen. Wanneer jullie eenmaal de technologie bezitten die de noodzaak om haar land, lucht en water te verstoren voorkomt, kunnen jullie met blijdschap nadenken over de manier waarop jullie je samenlevingen op alle fronten kunnen herscheppen. Jullie zullen begrijpen dat elke geavanceerde samenleving haar complete afhankelijkheid van haar thuiswereld respecteert, inclusief het ruimere bereik van het zonnestelsel. Jullie zullen de levende Eenheid van al het leven herontdekken.

Lang geleden kwamen we tot een serie algemene principes die we op elke wereld toepasten waarop ons door de Geest werd toegestaan ons te settelen. Deze basisleefregels lieten keer op keer hun waarde zien, en daarom willen wij deze criteria bij jullie introduceren zodat jullie deze kunnen gebruiken zoals jullie uitkomt. De Agarthanen willen ook hun ervaringen delen door jullie hun samenleving te laten zien als een levend voorbeeld van deze principes. Binnenaarde is een verlengstuk van het oppervlakterijk dat jullie al bekend is, dus de Agarthanen zullen logischerwijs de eersten zijn om jullie hun versie van een galactische samenleving te laten zien wanneer ze jullie meenemen op een trip door de binnenrijken. Deze verbluffende binnenreservaten roepen een diep gevoel van Liefdevol ontzag op voor deze prachtige blauwgroene bol. Hier straalt het land haar Liefde uit en de Agarthanen retourneren deze verering veelvuldig. Wanneer jullie eveneens Gaia’s verlichte aanwezigheid ervaren zal alles dat de Cabal jullie over haar en de ‘realiteit’ leerde eenvoudigweg verdampen. Dan zullen Lichttechnologieën het bewerken van het land, het vissen of productiewerk onnodig hebben gemaakt, en jullie volledig welvarende en opgewaardeerde levenssfeer zal veel verder zijn gekomen dan het niveau van jullie huidige vernielpraktijken en vervuiling.

Zoals jullie kunnen beginnen te begrijpen zal jullie begrip van veel dingen een zeer welkome koersverandering gaan maken. Totnogtoe bestond jullie samenleving op de rand van een potentiële ramp: een misstap in de landbouw of het fokken van vee, of een onderbreking in energieleverantie kan wijdverspreide ontbering veroorzaken. Dit zal nu veranderen. Het leven verbeteren ten koste van jullie planeet zal niet langer nodig zijn, omdat nieuwe technologieën jullie afhankelijkheid van het uitbuiten van Gaia’s ecologieën zal beëindigen, jullie op die manier in staat stellend ware overvloed, soevereiniteit en vrijheid te ervaren. Dit zet de deur wijd open voor geheel nieuwe benaderingen en mogelijkheden die jullie je nu nauwelijks voor kunnen stellen. Uiteindelijk zal jullie snelle bewustzijnstoename in bloei schieten wanneer jullie de behoefte gaan voelen om voor Gaia te zorgen en haar niet te misbruiken. En dit zorgen zal zich uitbreiden tot elke levende entiteit op jullie planeet. De Agarthanen zullen aan jullie zijde staan en jullie Opgestegen Meesters zullen uitgerust zijn om jullie steeds uitbreidende bewustzijn te bevorderen.

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen vandaag terug met meer goed nieuws! Gebeurtenissen die jullie uit slavernij gaan bevrijden staan op het punt zich te manifesteren en onze gezegende medewerkers staan klaar om een serie processen in gang te zetten waarvan de eerste het vrijgeven van de gelden is die welvaart zullen gaan brengen op onze aardbol. Een grootse monetaire reset van de valuta’s van de wereld is klaar om te beginnen, samen met de wereldwijde distributie van onze verschillende welvaartsfondsen. Bij elkaar genomen zullen deze twee acties de legale operatie completeren om de ooit machtige greep van jullie illegale regeringen, die zo lang jullie wereld overdonderden, kwijt te raken. Deze prestatie zal leiden tot het beëindigen van de wereldwijde schuldslavernij die jullie financiële systeem van fiatvaluta ondersteunde. Het nieuwe op harde valuta en welvaart gebaseerde systeem zal jullie vrijheid garanderen en tevens jullie persoonlijke soevereiniteit. Nu wordt de hobbelige weg naar volledig bewustzijn een duidelijke en open snelweg! We zeggen, Halleluja!

Deze eerste vlaag van gezegende activiteit zet de toon voor onze bijdrage aan een wereldwijde verandering, inclusief de formele erkenning van onze Galactische Federatie familie en het gewijde binnengebied van Agartha. Inderdaad, Binnenaarde was gedurende millennia onze gezegende wijkplaats. Nu gaan jullie kennisnemen van deze glorieuze landen en ze zelf zien. Jullie zullen tevens omtrent de volledig bewuste inwoners van deze landen leren, die, zoals jullie werd verteld, instrumenten van het duister waren of anders helemaal niet bestonden. Deze onwaarheden zullen aan de kaak worden gesteld tezamen met zo veel andere verzinsels omtrent jullie realiteit. We zullen jullie een serie zeer speciale lessen geven over de aard van jullie meest heilig geachte overtuigingen en we vragen alleen dat jullie met een open oor luisteren en met en open blik kijken. De feiten en waarheden die we jullie voor zullen zetten zullen voor zichzelf spreken. We vragen alleen dat jullie je realiseren wie wij zijn, en nadenken over waarom we jullie deze dingen nu vertellen.

Om volledig bewust te worden is het nodig dat jullie het illusoire rijk dat jullie kennen, met alles dat er bij hoort, laten gaan, en dat houdt tevens in alle ‘overtuigingen’ die jullie als waarheid werden geleerd. Jullie werden aangespoord alles af te wijzen behalve een zeer beperkte kijk op hetgeen als echt werd aangemerkt. Nu moeten jullie je geest vrijmaken! Sinds jullie kindertijd werd je volgestopt met halve waarheden en met angst doorwrongen begrippen om jullie op verschillende manieren vijandig t.o.v. elkaar te houden, en we verlangen er naar deze vervreemdende stofbril te verwijderen! We zijn van plan ideeën en principes bij jullie te introduceren die jullie kunnen verbazen. Vele geheimen zullen worden geopenbaard en lang verborgen kennis onthuld. Deze zullen de ware aard van het Leven aanspreken, de manier waarop de Hemel in de fysicaliteit werkt, en de waarheid omtrent degenen die oorspronkelijk in jullie midden kwamen om enige basisleringen levend te houden. Jullie moeten weten van de Boeddha. Jullie moeten weten van Yeshua. Jullie moeten weten van Mohammed. En van vele, vele anderen. Aan dergelijke wijsheid blootgesteld zullen jullie waarlijk gezegend zijn en klaar voor volledig bewustzijn.

Vandaag spraken we omtrent hetgeen klaar is om te gebeuren en over sommige dingen die op het punt staan een deel van jullie geschiedenis te worden. Jullie leven in een wereld die snel transformeert. Iedereen voelt de energie hier achter! Wees bereid op de komst van verbazingwekkende gebeurtenissen. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl