Home > > Sheldan Nidle - 10 september, 2013

Sheldan Nidle - 10 september, 2013

4 Akbal, 6 Zip, 10 Caban

Dratzo! We brengen goed nieuws! Degenen die voortvarend werken om deze realiteit te veranderen zijn klaar met hun speciale taken, zo dat nu een nieuw tijdperk klaar is om zich te manifesteren. Een schitterende en overvloedige wereld staat op het punt voor de hele mensheid te worden gecreëerd! Er is nog slechts een hele korte tijd over, voordat dit alles zich voor jullie ogen vormt. Wanneer jullie om je heen kijken, neem je een wereld waar die op de rand staat van nieuwe geweldsniveaus, met een monetair systeem dat de meesten van jullie onophoudelijk laat zwoegen in een poging aan het alternatief te ontsnappen: ploeterend in armoede. En ondertussen zien jullie ook de arrogante enkelingen die zwelgen in welvaart, glamour en macht. Deze tweedeling gaat nu ophouden. De levenssfeer van het fundamentele welzijn van de mensheid wordt gelijkgetrokken door een nieuw financieel systeem dat een einde zal maken aan dergelijke ongelijkheid. Een staat van wereldwijde welvaart zal de basis voorbereiden voor een wereld waarin de gemeenschappen zullen worden omgeleid en vernieuwd door de goddelijke werken van jullie Opgestegen Meesters, geholpen door de immense bronnen van Agartha (Binnenaarde) en de geweldige technologie en gewijde doelstellingen van de Hemel. De tijden veranderen!

De komende overgang naar het nieuwe systeem werd grotendeels gefaciliteerd door de aard van de zelfontworpen groeperingen die jullie wereld van achter de schermen runnen, in zoverre doordat hun hebzucht, verwaandheid en tunnelvisie hen bracht in omstandigheden die hen uiteindelijk “op hun eigen bom zetten”. Deze groeperingen brachten zichzelf grotendeels in hun huidige netelige positie door beslissingen te nemen die elke logica tartte. Dit opende mogelijkheden voor onze bondgenoten om ingangen te maken naar hun enorme, door het duister gecontroleerde structuur en daarna voordeel te halen uit de onvermijdelijke ineenstorting van wat een kaartenhuis was geworden. Zoals nu voor iedereen duidelijk is, werkt de wereld waarin jullie opgroeiden niet langer, en nauwkeurige waarnemers kunnen zich alleen maar afvragen waarom dit rijk nog niet is ingestort. Wat ons betreft, we doen wat nodig is om er voor te zorgen dat jullie allemaal het leven gaan leiden dat jullie waarlijk verdienen. Dit houdt jullie terugkeer naar volledig bewustzijn in, daar jullie levenscontracten allemaal bepalingen hebben om jezelf deze geweldige kans te veroorloven in de tijd die voor je ligt. Het Goddelijke heeft voor jullie een gewijde bestemming bepaald waarin jullie galactische vrede consolideren en voormalige duistere samenlevingen transformeren naar het Licht.

Onze vloot houdt Gaia nauwlettend in de gaten en rapporteert dat zij heel graag haar oppervlakte veranderingen wil beginnen. Eveneens zijn jullie Opgestegen Meesters meer dan klaar om een wereldwijd programma te beginnen dat jullie zal onderrichten over het Licht en jullie in het algemeen voorbereidt voor volledige bewustzijn. We willen ook de domme “UFO”cover-up beëindigen en een serie speciale uitzendingen starten die, toegegeven, schokkend zullen zijn voor degenen die vasthouden aan het vreemde geloof dat een poos geleden door de gunstelingen van de Anunnaki in jullie samenleving werd geplant. Alles is klaar en deze interim periode zal kort zijn. Zolang het nog duurt, wees je bewust van het voelbare “er zit iets groots in de lucht” terwijl de naderende wonderen zichzelf steeds meer voelbaar maken. Het is makkelijk te zien dat de vertrekkende orde snel in de “vuilnisbak” der tijden verdwijnt en dat het centrum er van nog amper vasthoudt. Deze feiten zijn overal meer en meer duidelijk, ondanks de vastbesloten betuigingen van het tegendeel in jullie gecontroleerde nieuwsmedia. De op debet gebaseerde economieën van jullie globe zijn ondergedompeld in een gigantische zee van schuld die is gecreëerd door de zich steeds uitbreidende netwerken van een nu onverholen schurkachtig financieel systeem.

Jullie kijken naar de stuiptrekkingen van een systeem dat ten onder gaat aan de last van haar torenhoge schuld en de overmoedigheid van haar lokale en nationale bestuur. Daarbovenop, de wettelijkheden die deze constructie tezamen hielden beginnen te rafelen, hetgeen onze bondgenoten, met onze hulp, in staat stelt het systeem met hun eigen middelen te verslaan. Dus, stap voor moeizame stap, is jullie wereld gebracht naar de rand van wat we lang geleden voorspeld hebben. Nu hebben de geheime genootschappen van deze wereld en de vele oude machtige en rijke families een positie ingenomen die hen in staat stelt de cabal volledig te overwinnen, hetgeen tientallen jaren heeft gevergd om voor elkaar te krijgen. De duistere macht is als een oude tandeloze hond die woest wil blaffen om zijn territorium te bewaken, maar alleen kan janken en rochelen. Derhalve is het einde van dit ooit machtige schepsel gegarandeerd, en daarmee is de tijd gekomen voor jullie om een weids panorama van nieuwe kennis en waarheid in je op te nemen. Schat deze laatste momenten op waarde en realiseer je dat goddelijke gratie op het punt staat je te bedelven onder prachtige, transformatieve geschenken. Pak ze en verheug je! Het tijdperk van wonderen en hemelse verwondering ontvouwt zich!

Gezegend! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen op deze glorieuze dag om jullie te informeren dat er een wonderbaarlijke serie gebeurtenissen gaat plaatsvinden. Onze vennoten, met hulp van onze Spirituele en Ruimte families, zijn klaar om de manier waarop jullie realiteit functioneert te veranderen. Tot voor kort was de macht van de duistere cabal alom tegenwoordig, maar nu is het punt bereikt waarop ze jullie niet langer jullie gewijde bestemming kunnen ontzeggen! Een grote welvaart, verbonden met een wereldwijde herwaardering van jullie verschillende nationale valuta, is nabij. Deze grootse gebeurtenis is de klaroenstoot die het oude bestuur uit hun macht en invloed zal verdrijven. Het zal jullie bevrijden van jullie vele illegale schuldverplichtingen door het instellen van universele schuldkwijtschelding en dit houdt tevens in jullie verlossing van eventuele opgelopen schulden aan het oude bestuur. Jullie staan op het punt niet alleen deze goddelijke gift van vrijheid te erven, maar tevens een nooit ophoudende welvaart.

Dit is een gewijd proces gebaseerd op de goddelijke decreten van Heer Surea. Deze verkondigen jullie vrijheid en terugkeer naar je aangeboren soevereiniteit en het recht op volledig bewustzijn. Het duister heeft herhaaldelijk illegale barrières voor jullie opgeworpen en zelfs flagrante leugens verzonnen om jullie voortdurend deze gewijde rechten te ontzeggen. Hun onheilige obstakels worden verwijderd, en jullie zijn opnieuw op een pad dat niet alleen welvaart inhoudt maar tevens een terugkeer naar volledig bewustzijn. Jullie geheugenverlies wordt verwijderd en krijgt de gewijde waarheden die jullie zullen voorbereiden op wat voor je ligt. We zijn gekomen om jullie te onderrichten; jullie krijgen een discipelschap dat alle leugens en misvattingen die werden toegepast door het duister om jullie te beheersen en manipuleren wegwast. Jullie zullen ook kennisnemen over de ware aard van dit zonnestelsel en de goddelijke aard van jullie grootse beheerdersrol.

Wij, de Opgestegen Meesters, zijn vereerd om jullie onzelfzuchtig te dienen en te onderrichten omtrent de aard van dit universum. We zullen jullie Liefdevol begeleiden en toezicht houden terwijl jullie leren over - en gebruik maken van jullie nieuwe universele Waarheden. Ieder van jullie bezit een speciaal levenscontract dat op het juiste moment aan jullie moet worden uitgelegd. Bovendien, wanneer jullie toegang krijgen tot jullie Akasha gegevens, zullen jullie leren hoe je, als volledig bewust Wezen, deze kennis op een scherpzinnige en constructieve manier kunt gebruiken. Kortom, jullie worden voorbereid om deel te nemen aan een universele gemeenschap, die ieder mens dat in dit universum bestaat, omvat. Jullie zullen ook ontdekken hoe uitgebreid en gevarieerd de levensvormen zijn die de Schepper in deze fysicaliteit heeft gemaakt. Jullie zullen vreugde scheppen uit het omgaan met deze uitgebreide en prachtige parade van intelligente Wezens. Kunnen jullie beginnen te zien welke ongelooflijke hoeveelheid goddelijke ervaringen jullie wacht?

Vandaag brachten we jullie weer een boodschap. De tijd waarop we zo lang gewacht hebben is daar. We verheugen ons in onze vrijheid en vieren de welvaart die dit moment bevat. Heel binnenkort ontmoeten jullie je verschillende spirituele en ruimte families en ontdekken jullie Liefdevol dat jullie niet alleen zijn! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl