Home > > Sheldan Nidle - 3 september, 2013

Sheldan Nidle - 3 september, 2013

10 Cib, 19 Uo, 10 Caban

Selamat Balik! Vandaag komen we veel vertellen. Zoals jullie weten zijn er verschillende gebeurtenissen onderweg die jullie naar jullie grote overwinning leiden. Er is aandacht besteed aan het benodigde papierwerk en de handtekeningen die we vorige week noemden. Onze bondgenoten houden zich bezig met de diverse situaties op het wereldtoneel, en we hebben onze observatievloot gevraagd om de pogingen van het duister om een grootschalige vuurzee te forceren te stoppen. Iets significants te bewerkstelligen op jullie wereld is een enorme uitdaging vanwege de obstakels die worden opgeworpen door jullie culturele overtuigingen en administratieve gewoonten die daar door het duister zijn geïnstalleerd, nog bovenop de curieuze complicaties die door jullie diverse wereldwijde gemeenschappen werden gecreëerd. Niettemin, deze potentiële obstakels zijn overwonnen met behulp van een zeer gedetailleerd plan dat werd uitgewerkt door onze bondgenoten en onze consulaire verbindingsmensen, en deze creatieve oplossingen worden nu uitgevoerd en worden verwacht te resulteren in een overweldigend succes. Ondertussen gaat jullie huidige economische systeem door een transitie die ook de financiële ineenstorting die zo’n tien jaar geleden door de Cabal in beweging is gezet bevat. In feite zal het nu meer lijken op een ‘flip’ van jullie systemen, die een nieuwe economische tijd voor iedereen zal inluiden.

Deze nieuwe economische tijd zal het einde betekenen voor jullie steeds maar doorgaande schuldslavernij. Daarvoor in de plaats zal een wereldwijde schuldkwijtschelding komen die sommigen in het Westen een economisch feest noemen. Geld zal dan gebaseerd zijn op een reële waardeschaal. De prijs van goederen en diensten zal worden gedevalueerd tot prehyperinflatie niveau om meer hun echte waarde in jullie gemeenschap weer te geven. Deze vastgestelde waarden zullen echter slechts tijdelijk zijn, omdat, wanneer de nieuwe technologieën gangbaar worden, ze, tezamen met de nieuwe overvloed, zulke waarden betekenisloos maken. Elk huishouden zal een Lichtprocessor voor in huis ontvangen die in staat zal zijn om zo’n beetje alles dat jullie nodig hebben te creëren, hetgeen een abrupt einde zal maken aan het dictaat van productiekosten en consumentenvraag die momenteel jullie wereldwijde economische systeem ondersteunen. Vanaf dan zullen jullie economische theorieën en concepten overbodig worden; de ontsierende infrastructuur van jullie industriële basis kan worden verwijderd; en, het belangrijkste, de verwoesting van de ecosystemen, gewrocht door een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen van Gaia, kan ophouden.

Wanneer jullie je eenmaal niet meer om noodzakelijke goederen en diensten hoeven te bekommeren, zijn jullie vrij om je aandacht helemaal te richten op de creatie en het beheren van jullie samenleving. Jullie zullen vrij zijn van de stressvolle noodzakelijkheden om te overleven die het duister ten volle heeft uitgemolken om jullie te controleren door jullie tot apathische slaven te reduceren. Apathie is een product van de oude ordening en zal uit jullie mindset verdwijnen wanneer de nieuwe realiteit vaste vorm krijgt. Jullie nieuwe realiteit, die rondom jullie verschijnt, heeft jullie enthousiaste medewerking en input nodig. Het moet de vruchtbare bodem zijn van waaruit jullie galactische samenleving zich zal vormen en waar elk lid creatief bijdraagt aan het geheel. Dit is een natuurlijk proces waarvoor de Hemel simpelweg een goddelijke blauwdruk heeft verschaft. Elke samenleving gebruikt deze blauwdruk en past het aan haar respectievelijke voorkeur aan. Het heeft tot resultaat, dat elke sterrennatie een reden krijgt tot feestvieren wanneer haar leden hun gezamenlijke creatieve talenten gebruiken om een galactische samenleving te produceren die ‘werkt’. Wanneer jullie dit punt bereiken zullen we een keur van mogelijke versies bij jullie introduceren van waaruit jullie je eigen unieke aanpassing kunnen maken. We voorzien dat dit grootse plan iets waarachtig geweldigs gaat opleveren!

Deze nieuwe realiteit is natuurlijk een volledig bewuste. Het zal gaan bestaan uit individuen die de wonderen van volledig bewustzijn accepteren en de sociale etiquette die impliciet aanwezig is in zo’n wonderbaarlijke staat van Zijn. Jullie treden een realiteit binnen die zo zeer verschilt van die waarin jullie nu verblijven. Overal weerspiegelt het zijn unieke vorm van Eenheid en drukt het zijn individuele stempel op de wijze waarop het functioneert. Nadat we eenmaal openlijk contact met jullie kunnen maken, kunnen we jullie voorbereiden op wat jullie gaan ontvangen. Alles wat jullie momenteel weten zal zich verheffen en helemaal vernieuwd worden. In een galactische samenleving wordt iedereen gekend en diens uniekheid gevierd; geheimen zijn onmogelijk. We genieten er van open te zijn naar elkaar en van elkaar te leren over het leven, en we verheugen ons over de wonderen van ons grootse collectief. We chanten, zingen en dansen om dit tot uitdrukking te brengen. We kunnen waarlijk zien hoe onze Liefde iedereen beïnvloedt en begrijpen hoe dit het hele geweldige universum beïnvloedt. Het is deze onbeschrijflijke wereld waarnaar jullie binnenkort promoveren, met alles wat dat zo glorierijk inhoudt.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We brengen goed nieuws. De duistere wereld waarin jullie verblijven verliest haar macht over jullie. Wat er voor het belangrijkste deel van haar controlestructuren aan ten grondslag ligt is een krimpend, steeds verder devaluerend financieel systeem dat gevangen zit in een crisis waaruit het niet kan ontsnappen. Een nieuw, op krediet gebaseerd monetair systeem gaat beginnen het huidige fiat-schuldsysteem te vervangen, en deze laatste heeft geen enkele kans om de enormiteit van de schuld die het heeft vergaard te boven te komen. De Hemel, in haar genade, laat dit wrede, inflatiecreërende systeem eenvoudigweg vervagen. Nu al zijn er verscheidene nieuwe banking regels aanwezig en deze zullen de teloorgang van het oude systeem verhaasten. We verwelkomen die gebeurtenissen die het kwaad uit haar macht en uit jullie nieuwe wereld zal dwingen, en we verheerlijken en prijzen de veranderingen die klaar staan om zich te manifesteren en die jullie bevrijden van de hatelijke schuldslavernij, en die jullie je persoonlijke soevereiniteit teruggeven. De Hemel orkestreert gebeurtenissen die jullie wereld voor altijd zullen veranderen!

Deze veranderingen vereisen dat jullie omtrent bepaalde waarheden kennisnemen die het duister lange tijd voor jullie verborgen heeft gehouden. Belangrijker, het doel achter de leringen van de Meesters is om jullie de geweldige macht die jullie bezitten te tonen, die jullie goddelijke verantwoordelijkheden ten opzichte van Gaia en alle aspecten van dit gewijde, levende universum oplegt. Onze lessen zullen feitelijk veel dieper in de ‘eeuwige mysteriën’ delven dan jullie filosofieën. ‘De Dood’ heeft geen betekenis voor een Opgestegen Lichtwezen; we bewegen ons als het nodig is tussen de rijken van het fysieke en die van de Geest. Op deze reizen leren we over de ware essentie van het Leven en haar relatie tot de onuitsprekelijke wijsheid van de Schepper. Jullie zullen, net als wij deden, de aard van jullie eigen goddelijke dienst aan de Schepping ontdekken, en als jullie wijsheid groeit zullen jullie die gebruiken om het goddelijke plan voort te brengen en alle Wezens helpen die deel uitmaken van de wonderbaarlijke uitgestrektheid die Leven is.

Voor ons is goddelijke dienstbaarheid een groot plezier, en het delen van onze kennis een grote vreugde. Elk element van wat wij doen heeft zijn tegendeel in de manieren van anderen, waaruit de Schepper een extatisch patroon weeft. Gebaseerd op ons begrip hiervan delen we onze wijsheid met jullie en begeleiden we jullie met het uitvoeren van de verheffing van dit rijk naar het Licht. Onze wijsheid komt voort uit de hoogste Bron van alle dingen. Wanneer jullie deze staat van eenheid bereiken, zijn jullie in staat om de sensatie te ervaren die voortkomt uit het deelnemen van je eigen essentie aan het geheel, en je hele Wezen wordt overstroomd door een gevoel van opgetogenheid bij de gedachte aan hetgeen je gaat bereiken. Dit is de gezegende staat die de Schepper zo liefdevol voor jullie besloten heeft, en de volgende periode van jullie leven zal gefocust zijn op de eenwording met deze onbeschrijflijke staat van Zijn! Dit zal worden gekoppeld aan het avontuur van de ontmoeting met jullie spirituele en ruimtefamilies.

Vandaag gingen we verder met onze wekelijkse boodschap van wat er rondom jullie gebeurt. Een grote verheffing is bezig op jullie wereld en in dit zonnestelsel. Het is een multidimensionale ‘ruk’ die jullie naar je natuurlijke staat terugbrengt: een volledig bewust Wezen! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl