Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - July 17, 2012

July 17, 2012

13 Akbal, 16 Kumku, 8 Manik

Dratzo! Hier zijn we weer! Wij komen met goed nieuws voor allen! Het proces om jullie terug te brengen naar jullie soevereiniteit begint het punt van realisatie te bereiken. Wij gebruiken een technologie die resulteert in de ineenstorting van de duistere individuen en hun rijk, en wij zijn ervan overtuigd dat we hen kunnen verwijderen uit hun machtsposities. De toenemende Libor-crisis is een teken dat de huidige economische systemen niet langer kunnen functioneren nu ze in het algemeen als ziek en verrot worden gezien en erkend. Een nieuw systeem dat vertrouwd kan worden moet snel ingevoerd worden. Deze conclusie wordt door de meeste economen in jullie wereld aanvaard. Zelfs de conservatieve organen van de pers roepen op voor een uitgebreide arrestatie van de bedriegers die willens en wetens deze financiële puinhoop hebben veroorzaakt. Het huidige systeem heeft openlijk zijn ‘hand’ getoond, en nu de crisis uitgroeit tot een wereldwijde puinhoop, kan het al snel leiden naar het neutraliseren van het duister. Deze ontrafeling geeft ons de kans verder te gaan met het uit de weg ruimen van de kliek met recent verkregen speciale orders van de rechtbank, om op die manier een geheel nieuw economisch stelsel te realiseren.

Het grootste deel van degenen die de reeks overeenkomsten in Europa, bijna twee jaar geleden, ondertekend hebben willen graag jullie wereld een nieuwe financiële basis geven. De banken ‘die te groot zijn om onderuit te gaan’ staan op het punt van een massaal faillissement en de meeste banken in de Europese Unie zijn ook instabiel. De euro is dicht bij de instorting en de Amerikaanse dollar zit in dezelfde positie. De Federal Reserve staat bekend vanwege zijn rookgordijn. Het totaal van de mondiale schuld is zo enorm dat er een plotselinge, wereldwijde monetaire crash dreigt met de potentie om de wereld in een onoplosbare financiële ruïne achter te laten. De enige resterende oplossing is dan ook een nieuw financieel stelsel dat, zoals het concept van NESARA, universele kwijtschelding van schulden bepleit als onderdeel van een geheel nieuw reglement voor het bancaire en fiscale beleid. Dit zal het nieuwe bestuur aankondigen, dat zal volgen na de verdwijning van de oude verbrokkelde wereldorde. Ontslagen (zelf gevraagd of opgelegd) en arrestaties zullen plaatsvinden, naast officiële publieke bekendmakingen voor het aankondigen van de nieuwe welvaart, UFO-onthulling en de presentatie van nieuwe technologieën op wereldschaal.

Deze opmerkelijke ontwikkelingen zullen snel worden verwelkomd als de aard en de omvang van de nieuwe werkelijkheid volledig aan de wereld worden verklaard. Deze ordelijke overgang naar de nieuwe wereld zal samengaan met een gedetailleerde uiteenzetting van hoe jullie wereld was misleid en gemanipuleerd door een met elkaar verweven mondiale groep die, tot voor kort, gecontroleerd werd door enorme machtige en geavanceerde buitenaardsen. Het complexe verhaal van de Anunnaki en hun betrokkenheid bij jullie zal worden verteld, en vervolgens door ons worden geactualiseerd. Wij zullen jullie de echte geschiedenis onthullen van wat er op jullie wereld gebeurde sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de inhoud van deze informatie voor velen van jullie misschien schokkend zal zijn, is het doel jullie te onderrichten over essentiële zaken om jullie voor te bereiden op jullie komende verschuiving naar de wonderen van het volledige bewustzijn. Ander gebieden van kennis die belangrijk zijn voor jullie zijn de feiten over wie jullie zijn, en wat jullie nu staat te wachten, op basis van het goddelijke plan. Inderdaad … er wacht jullie niets minder dan een nieuw gouden tijdperk!

Zodra wij een nauwere relatie met jullie krijgen, zullen we gaan beginnen met onze eigen serie aankondigingen, die jullie zullen introduceren bij jullie komende eerste contact en jullie binnenaardse familie (de Agarthanen). We zullen jullie vertrouwd maken met het personeel van de Galactische Federatie op veel gebieden van expertise, die jullie zullen meennemen naar onze vloot van schepen om jullie de levende Lichttechnologie te tonen die hen aanstuurt. Wij zullen een schema opzetten van bezoeken waardoor jullie deze technologie kunnen ervaren, en dit zal ons helpen om dit op een mondiale basis te verspreiden. Lichttechnologie opereert door het gebruik van telepathie, en jullie zullen snel in staat zijn om dit vermogen terug te krijgen als onderdeel van jullie oorspronkelijke vermogens (voordat de Anunnaki het beperkende geloofsstelsel installeerden die jullie hogere vermogens blokkeerden of ontmoedigden). Inderdaad, deze technologieën kunnen, door hun aard, jullie latente vermogens stimuleren en jullie in staat stellen een geheel nieuw geloofsstelsel (visie) te ontdekken over de aard van werkelijkheid en over de aard van bewustzijn. Een verbazingwekkende wereld gaat zich voor jullie openen, die de waarheid van jullie wonderbaarlijke talenten en vermogens onthullen!

Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Gezegend zij jullie allen! Wij komen met speciale boodschappen van onze medewerkers en van ons. Jullie wereld is geschokt door het slechte nieuws dat vanuit iedere hoek van jullie wereld wordt verkondigd … nu de vele snode plannen van de duistere kliek steeds meer aan het licht komen. Het gedoe met de rente is slechts de laatste onthulling van de ongebreidelde criminaliteit die door deze bankiers gebruik wordt om zoveel mogelijk winst uit hun bedrijven te halen. Deze en andere illegale praktijken beginnen naar buiten te komen, niet alleen als materiaal op het Internet, maar ook als bewijsbare criminele activiteiten waarover geschreven wordt in prestigieuze financiële kranten. Deze onthullingen hebben het groeiende momentum (dynamiek) vergroot waardoor wij sneller onze goddelijke doelen kunnen bereiken. De dagen van deze onverlaten zijn geteld, nu ze verantwoordelijk worden gesteld en een nieuw en eerlijk financieel stelsel zal worden geïmplementeerd. Onze medewerkers zijn bezig deze figuren, die alleen maar op eigen belang uit zijn, over te brengen naar plekken waar ze geen schade kunnen veroorzaken.

De leden van de geheime heilige genootschappen, wier leven bedreigd werd door het duister toen ze in het geheim bezig waren het nieuwe bankstelsel op te zetten, staan nu helemaal klaar om deze kabbalisten naar speciale plekken van opsluiting te brengen. Onze galactische familie heeft ermee ingestemd om hen in isolatie te plaatsen waar ze kunnen nadenken en de enorme omvang beseffen van wat ze jullie allemaal hebben aangedaan. Wat dit betreft, en wat passend is nu jullie een nieuw tijdperk binnengaan, het is belangrijk te onthouden dat vergeving een gezegende reactie is naar degenen die echt berouw hebben over hun wandaden. Inderdaad, berouw is de enige oprechte weg voor deze bankiers, en we wij zullen hen de kans geven om een goddelijke balans te vinden in gezegende eenzaamheid. Ieder van ons mag zijn eigen levenspad volgen, en ieder bezit het vermogen (ondanks duistere ervaringen) voor echte verandering. Wij willen iedereen laten begrijpen dat deze isolatie een kans is om te laten zien dat zij een keus kunnen maken; dat zij ook een pad kunnen volgen naar het Goddelijke.

Zoals jullie kunnen zien is er veel gedaan om jullie wereld voor te bereiden op enorme veranderingen, die zullen leiden naar de grote gebeurtenis van jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Gedurende deze periode zullen er onthullingen en talrijke aankondigingen plaatsvinden die de wereld, zoals jullie die nu kennen, drastisch zullen veranderen. Ook wij kijken vooruit om onze goddelijke diensten te gebruiken op een meer open manier, want wij hebben heel veel heilige informatie voor jullie. Onze dienst aan jullie zal beginnen met een breed scala aan leringen die jullie gereed zullen maken voor het volledige bewustzijn en waaronder ook begrepen is een aantal genezingen die de onmetelijke kracht zal demonstreren die de Schepper jullie heeft toevertrouwd. Het volle bewustzijn gaat gepaard met heilige verantwoordelijkheden die jullie zullen laten begrijpen en die jullie zullen koesteren. Ieder van jullie bezit een bijna grenzeloos potentieel die nu op het punt staat zich in je te manifesteren!

Vandaag kwamen wij met een ander bericht. Deze woorden markeren de start van een serie gebeurtenissen die jullie binnenkort gaan meemaken. We verwelkomen alles wat de Schepper voor ons heeft verordonneerd! De tijd komt dat onze aanwezigheid wordt aangekondigd en voor verbazingwekkende gebeurtenissen die zich zullen manifesteren en ons snel naar het volledige bewustzijn doen terugkeren! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!< previous message | next message >


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge