Home > > Sheldan Nidle - July 10, 2012

July 10, 2012

7 Caban, 10 Kumku, 8 Manik

Dratzo! We hebben weer veel te vertellen! Onze medewerkers zijn bezig met de voorbereidingen voor de gebeurtenissen die wij voor jullie hebben beschreven. De duistere kliek wankelt vanwege enkele zware beschuldigingen die de mainstreammedia bereiken in een aantal Europese landen. Deze berichtgevingen van wangedrag betreffen de dagelijkse fraude inzake het vaststellen van de rentetarieven voor het belangrijkste deel van jullie wereld. En toch zijn deze onthullingen nog slechts het begin van wat nog gaat volgen. Jullie wereld wordt overspoeld door een stroom van immer stijgende schulden die het gevolg zijn van deze acties die het zelfbelang dienen, en vanwege deze en veel andere redenen hebben de duistere figuren het einde van hun langdurige controle van jullie wereld bereikt. Zij hebben een breed scala van geavanceerde technologieën en verwante apparatuur jullie lang onthouden, en onze aardse bondgenoten hebben aangedrongen dat een van de eerste acties van het nieuwe bestuur moet zijn deze ontdekkingen in de schijnwerpers te plaatsen. Deze technologieën kunnen jullie samenlevingen ombuigen naar een punt waarop een eerste contact meer zinvol is. Toegevoegd aan onze eigen technologie kunnen jullie huidige onderdrukte apparaten onthullen hoe jullie je planeet en je medemensen het beste kunnen dienen.

Deze bewustzijnsverschuiving is van nature gekoppeld aan goddelijke dienstverlening. Wij mensen zijn fysieke Engelen wier primaire doel is om de ontelbare levende sterren en planeten die jullie Melkweg vormen te helpen. Wij komen van verre werelden om het toneel te plaatsen voor een eerste contact met jullie, die voltooid zal worden zodra jullie terug getransformeerd worden naar jullie volledig bewuste Zelven. Pas dan kunnen jullie gaan begrijpen, allereerst waarom jullie in het beperkte bewustzijn zijn gevallen, en vervolgens hoe de wijsheid die jullie daar verkregen hebben jullie kan helpen om Lichtlichamen te creëren voor de bewoners van de voorheen duistere rijken van Anchara. Dit is een eervolle taak die jullie unieke wijsheid en jullie oneindige reservoirs van Liefde vereisen. De Agarthanen beseffen dat, zodra jullie naar het volle bewustzijn terugkeren, jullie hen veel kunnen leren, en zij kijken uit naar deze hereniging met jullie om een belangrijke sterrennatie te vormen. Deze nieuwe entiteit moet een galactische vrede veiligstellen en zal het mogelijk maken dat bijna de halve galaxy naar het Licht gebracht zal worden. Het zal een tijd zijn voor de realisatie van de goddelijke profetie!

Deze huidige tijdsmomenten leiden naar een reeks gebeurtenissen die jullie wereld voor altijd zal veranderen. Degenen die bepaalde personen in jullie samenleving moeten arresteren worden door verschillende procedures voorbereid die hun officiële afronding bereiken. De staatshoofden van verschillende westerse landen worden bewust gemaakt dat hun ontslagen binnenkort zullen plaatsvinden en wij staan klaar om onze technologie te gebruiken om ervoor te zorgen dat deze arrestaties volgens planning verlopen. Het doel van deze aanhoudingen is de leden van deze duistere kliek te scheiden van hun machtsposities om daardoor voor de corrupte bankwereld en hun financiële instellingen een gelegenheid te creëren voor hervorming. Dit zal gepaard gaan met het over de hele linie kwijtschelden van schulden. De steeds toenemende schuld van de meeste landen is het gevolg van de enorme uitgaven, veroorzaakt door het politieke en fiscale beleid van de kabbalistenkliek. Er is een middel nodig om dit te verhelpen, en het kwijtschelden van schulden maakt dit mogelijk. Dit plaatst ook het podium voor de universele overvloed die snel zal volgen.

Deze overvloed is het voornaamste financiële instrument. Het is noodzakelijk om de verwachtingen van een wereld te vergroten die te lang in de suprematie van de weinigen en in de hardnekkige armoede van de velen had geloofd. Dit geloof wordt nu vervangen door een nieuwe overtuiging. Er is geen noodzaak om arm te zijn, of om gebrek en beperking te aanvaarden als een gegeven. In tegendeel, jullie moeten gaan zien dat de rijkdom en vrijheid slechts één opstap is naar een nieuw Bestaansniveau. Hogere bewustzijnsniveaus begrijpen hoe ze geld moeten creëren en gebruiken, en overvloed geldt in deze hoedanigheid voor allen. Rijkdom maakt een einde aan armoede, maar niet aan het armoede-denken. Daarom zijn wij er om ervoor te zorgen dat jullie nieuw bestuur er bij jullie op aandringt jullie percepties te herzien over rijkdom en armoede, en het feit dat geld niets anders is dan een overgangsinstrument tussen jullie huidige en het nieuwe bestaan dat gereed is om zich te manifesteren. Jullie zullen zien dat geld binnenkort absoluut moet verdwijnen zodra nieuwe technologieën het mogelijk maken om voor allen de basisbehoeften te verkrijgen voor een comfortabel leven. Vervolgens zullen jullie overgaan van een op banen georiënteerd bestaan naar een op passie georiënteerd leven.

Onze zegeningen! Wij zijn jullie Verlichte Meesters! Wij komen bij jullie met een voortgangsverslag. Het is essentieel dat de duistere kliek en zijn talloze handlangers geïsoleerd worden van jullie. Totdat dit voltooid is, is het bijna onmogelijk om jullie welvaart te brengen zonder ernstige gevolgen. Dit is dan ook de reden dat wij zijn begonnen aan het uitvoeren van een plan om hen te isoleren, en zodra dit gedaan is, om hen af te zonderen. Jullie hebben absoluut een goede fysieke scheiding nodig van degenen die jullie voortdurend willen beschadigen. Elk persoon wiens naam verschijnt op de zeer lange arrestatielijst hebben hun auraveld ‘gemarkeerd’, en dit verhindert tijdelijk dat ze de planeet of jullie niet verder ernstig kunnen beschadigen. Deze duistere zielen moeten echter ook fysiek door de juiste autoriteiten onder controle worden gehouden. Wij voltooien nu de procedures die kunnen leveren wat nodig is. Wij vragen jullie je prachtige Liefdesenergieën toe te voegen bij datgene wat wij doen als de tijd voor jullie bevrijding daar is!

Inderdaad, de gezegende golven van Engelen en de lokale Administratie Raden van de Hemel handelen om jullie bevrijding te bewerkstelligen. Gedurende eonen heeft het duister een groep onstoffelijke duistere energieën geleid die het Aarderijk bewoonden en allerlei ellende veroorzaakten. Deze energieën zijn geconcentreerd in bepaalde plekken op jullie wereldbol en onze galactische vrienden verwijderen deze negativiteit, waardoor de weg naar het Licht voor allen wordt vrijgemaakt. Wij assisteren en voegen ons bij onze Binnenaardse-familie om Gaia te bevrijden van dit vuil. Wij kunnen rapporteren dat wij deze klus bijna hebben afgerond. De kliek beseft dat zijn macht verzwakt, en dat de tijd komt om deze prachtige wereld terug te transformeren naar het baken van Licht dat het was toen Lemurië ongeveer 900.000 jaar geleden gesticht werd.

Iedereen van ons kent de noodzaak om de bevrijding van de oppervlakte-mensheid op het juiste goddelijk tijdstip te volbrengen. Wij hebben onze galactische en Binnenaardse-familie gevraagd datgene te doen wat nodig is om jullie uit de klauwen van het duister te bevrijden. Diegenen in de verschillende heilige genootschappen op diverse plekken van onze planeet doen er alles aan, met goddelijke intelligentie, om hun projecten op het juiste goddelijke moment te beëindigen. De Hemel en het Licht blijven verantwoordelijk. De goddelijke tijd waarin jullie je nu bevinden vouwt zich samen in een enkele (geïsoleerde) tijd-werkelijkheid, en deze realiteit is volledig van het Licht. Het duister begrijpt volledig wat er gebeurt, en kan dit slechts een kort moment in de kosmische tijd vertragen. Jullie staan vlak bij het overgangspunt waarop deze door het duister gecontroleerde oppervlaktewereld verandert in een rijk van Licht, Overvloed en volledig bewustzijn! Vandaar dat het duister weet dat zijn tijd van overheersing over jullie echt voorbij is.

Vandaag hebben we de activiteiten behandeld die jullie werkelijkheid verder brengen naar het Licht. Het is ook een tijd voor publieke bekendmaking en eerste contact. Wees klaar voor een aantal immense veranderingen en voor aankondigingen, waardoor jullie een beter zicht krijgen op het leven op planeet Aarde. Wij zullen binnenkort een prachtig feest gaan vieren! Besef, beste vrienden, dat de eindeloze overvloed en oneindige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!