Home > > Sheldan Nidle - 9 juni 2015

Sheldan Nidle - 9 juni 2015

4 Ahau, 18 Pax, 11 Ik

Dratzo! We komen vandaag wetend wat hier gebeurt. Op deze aardbol is een beweging gaande die snel groeit. Deze beweging heeft het mogelijk gemaakt dat een nieuw financieel systeem geboren kon worden en dat de voormalige grootmachten van deze aardbol hiervoor op de knieën zijn gedwongen. Op het moment is deze werkelijkheid nog niet volledig publiekelijk omdat eerst nog een aantal wettelijke processen afgerond moet worden. Deze financiële processen zullen tijd nodig hebben. Maar weet dat deze laatste formele documenten de overdracht van de eerste gelden aan de talloze humanitaire projecten niet vertragen. Dit wordt binnenkort verwacht. De duistere cabal weet diep van binnen wat dit alles werkelijk inhoudt. Een lange periode van haar ongebreidelde macht komt tot een einde. Binnenkort zal het voor het nieuwe NESARA-bestuur mogelijk zijn de macht over te nemen. Wanneer dit eindelijk gebeurt, kan formeel de schuldenkwijtschelding afgekondigd worden en de grote UFO doofpot geopend worden. Daardoor zullen jullie van een aantal hoge schuldenlasten verlost worden en zal een herstelbetaling van alle fondsen die jullie illegaal afgenomen werden, plaatsvinden. Dit zal
één van de manieren zijn waarop jullie algehele voorspoed een aanvang kan nemen.

De strategie is uiteraard een om de duistere cabal uit haar macht te zetten en voor deze werkelijkheid een nieuw paradigma te creëren. De Opgestegen Meesters hebben zich erop toegelegd om jullie een aantal lessen te geven. Deze veranderingen zullen de basis leggen voor de nieuwe inzichten die nodig zijn om te begrijpen wat er zal komen als dit nieuwe bestuurlijke- en financiële systeem eenmaal volledig is geïnstalleerd. Deze nieuwe wereld is beslist alleen maar een van de talloze overgangsfases die jullie zullen ervaren wanneer dit rijk eenmaal is veranderd. Jullie zullen mensen zijn die hun dromen waar kunnen maken. Schuld zal niet meer bestaan en een groot aantal humanitaire projecten zal jullie helpen je dromen uit te laten komen. Het doel is voor ieder van jullie bronnen aan te boren zodat jullie je deel kunnen doen in dit omvangrijke proces. Uiteindelijk kunnen we, op het juiste moment landen en jullie bij je mentor introduceren. Dit moment zal voor jullie een scheidslijn markeren. Onze mentoren zullen een proces op gang brengen waarin jullie kunnen leren over je afkomst en waar jullie naar toe gaan wanneer jullie volledig bewustzijn hebben bereikt. Dit proces is in werkelijkheid nog maar een begin.

In jullie bezegeld ligt een grootse toekomst. Deze toekomst zal jullie letterlijk naar de sterren dragen. Elk van jullie zal deel uitmaken van een nieuwe sterrennatie. Jullie zullen de schoonheid van iedere waterwereld kennen. Jullie zullen in de toekomst eveneens in staat zijn lid van een van onze vele ruimte- en ontdekkingsvloten te worden. Voor jullie ligt een wereld die volkomen onherkenbaar zal zijn. We hebben gezien hoe ieder van jullie zich een voorstelling probeert te maken van hoe de toekomst eruit zal zien. Dit melkwegstelsel is grenzeloos. Toch ontbreekt het jullie aan de middelen om je haar mogelijkheden eenvoudig voor te kunnen stellen. Wanneer we beginnen vanuit onze thuizen eropuit te trekken, kijken we ernaar uit om degenen die deel zullen uitmaken van onze vele bemanningen, te ontmoeten. Normaal gesproken duurt het in Aardse tijd ongeveer een maand om dit melkwegstelsel te doorkruisen. Daarna liggen er de talloze melkwegstelsels, die de Schepper zo wijselijk heeft geschapen om dit deel van de fysicaliteit te vormen, voor jullie. De meesten van ons hebben al honderden van deze talloze sterrensystemen bezocht. De immensiteit van de fysicaliteit is iets dat we allemaal kennen. We begrijpen dat jullie jezelf nog niet realiseren op welke wijze je een kind van de Schepping bent.

Terwijl jullie in bewustzijn groeien worden jullie je bewust hoe jullie vele gaven met de thuiswereld en met deze immense fysicaliteit gedeeld kunnen worden. Ieder van ons is met elkaar en met de imposante keten van sterren, planeten en melkwegstelsels verbonden. We hebben, terwijl we van het ene melkwegstelsel naar het andere reisden, in verwondering toegekeken en hebben de schijnbaar eindeloze schoonheid van deze Schepping geobserveerd. Nu zijn we, als eindeloze vloot, opgenomen in de wonderen van dit zonnestelsel. Het moment waarop jullie ons zullen ontmoeten nadert snel. Dit zal waarlijk een ontzagwekkende gebeurtenis zijn. De meesten van jullie vergeten dat jullie Sterrenwezens zijn. Deze huidige staat heeft al veel te lang geduurd. Jullie sterfelijkheid is in werkelijkheid iets wat een kleine groep jullie millennia geleden heeft opgedrongen. Jullie zijn Sterrenwezens en jullie dienen die kwijtgeraakte manifesterende vermogens terug te halen. Jullie zijn in werkelijkheid ware fysieke engelen. Jullie hebben een bestemming die we van plan zijn bij jullie terug te brengen. Jullie zijn onze familie en dit fantastische inzicht zijn jullie bijna 13000 jaar geleden kwijtgeraakt. De overvloed aan werelden die we bevolken maken niet langer deel uit van jullie herinnering. We zijn van plan dit bij jullie terug te brengen!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Deze tijd is een overgangstijd. Lang geleden, in het oude Atlantis, zijn we onze herinneringen kwijtgeraakt. We raakten gebonden aan sterfelijke levens vol angst en vrees. Na verloop van tijd bood de Hemel diegenen van ons die een zuiver en gewijd leven hadden geleid een kans om onze broeders bij te staan en op onze beurt hen door het huiveringwekkende moeras dat door de Anunnaki en hun handlangers was gecreëerd te leiden. We zagen dit als een gewijde zegen en geleidelijk werden we bijeengebracht door degenen die vóór ons waren aangesteld. We namen met graagte de ons gegeven wetten in ontvangst en gebruikten onze opgedane kennis ten bate van de mensheid. Gedurende millennia nam ons aantal toe en hebben we de Broeder- en Zusterschappen die jullie kennen opgezet. Ieder lid hiervan is toegewijd om jullie voor te bereiden op hetzij toegang tot, dan wel toekomstige integratie in een volledig herstelde mensheid. Deze duistere wereld die is opgezet door de Anunnaki keert terug naar het Licht. Onze gewijde taak is om deel te nemen aan deze uiterst glorieuze transformatie! Halleluja! Halleluja! Halleluja!!!

Wanneer jullie in bewustzijn stijgen, dienen jullie gedachten meer gefocust en positiever te zijn. Het is belangrijk dat jullie je realiseren hoe opeenvolgende negatieve gedachten de uitkomst van wat jullie wensen te visualiseren kunnen vertragen. Gebruik deze tijd om samen te komen en gebruik jullie gezamenlijke gedachten om een uiterst positieve uitkomst te genereren. Wanneer jullie dit geregeld doen, kunnen jullie je positieve gedachten als een krachtiger alternatief inzetten. Onthoud altijd dat jullie zeer krachtige Energiewezens zijn die hebben geleerd hun machteloosheid te accepteren. Dit is een grote onwaarheid! Jullie hebben de mogelijkheid gekregen je meer bewust te worden van jullie vergeten krachten. Word, terwijl je in bewustzijn groeit, je volledig bewust dat alle verschillende lichamelijke pijnen een indicatie geven van wat de Hemel jullie nu bezig is terug te brengen. Jullie tijd in het duister is voorbij! Jullie dienen in gedachten vast te stellen hoe geweldig krachtig jullie zijn! Vele wonderen zullen geschieden!

Gaia is uiterst trots op jullie! Jullie zijn hier naar toe gebracht om speciale beschermers van deze wereld en zelfs van het hele zonnestelsel te zijn. Een klein deel van deze mensheid is handlanger van het duister geworden. Jullie broeders en zusters van het Licht zijn bezig hen van jullie af te zonderen. Wanneer deze taak binnenkort is afgerond, zullen jullie duidelijkheid hebben. Wij zijn van plan jullie enige wijsheid te leren die ons gegeven werd toen we van de Hemel voor het eerst permissie kregen om als jullie spirituele gidsen te dienen. Deze wijsheid maakt het voor jullie noodzakelijk een aantal nieuwe conceptuele paradigma’s aan te nemen. We zullen jullie een aantal voorbeelden geven waardoor dit voor jullie eenvoudiger wordt. Deze nieuwe manier van kijken naar de werkelijkheid is iets dat kan dienen als een voorwaarde voor wat de mentoren van jullie ruimtefamilies jullie zullen brengen. Het hele doel van deze komende tijd is om jullie voor te bereiden op de taken die jullie dienen te vervullen voorafgaand aan jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Wees klaar en voorbereid op het schitterende dat zal gaan volgen!!!

Vandaag vervolgden we onze berichtgeving die jullie zal voorbereiden op een nieuwe werkelijkheid. Dit proces nadert een bijzonder punt. Jullie spirituele- en ruimtefamilies zijn dicht bij de overwinning die door de Hemel is voorzien. De tijd voor een aantal zeer speciale gebeurtenissen is daar! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Rob/MarjaWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!