Home > > Sheldan Nidle - 8 april 2014

Sheldan Nidle - 8 april 2014

6 Ben, 16 Mac, 10 Caban

Dratzo! Het zindert op jullie wereld! Talloze incidenten vonden plaats die de leiders van de duistere cabal angst aanjagen. De gebeurtenissen dwingen deze arrogante figuren inschikkelijker te worden en de opkomst van een nieuw monetair systeem toe te staan. Tezamen met deze ontwikkeling komt de vestiging van een nieuw internationaal financieel systeem. Deze serie met elkaar verbonden gebeurtenissen creëert schokgolven die het bestaan van vele corrupte en eerder almachtige regeringen bedreigen. Een nog steeds groter wordende wig ontstaat nu en zal er binnenkort voor zorgen dat er nieuw bestuur wordt gecreëerd. Dit zich manifesterende fenomeen staat uiteindelijk een grondige onthulling van ons bestaan toe. Het duister kan eenvoudig zien dat haar heerschappij van vele millennia snel tot een einde komt. Het zal worden vervangen door toezicht, gebaseerd op moraliteit, jullie soevereiniteit en steeds toenemende welvaart. In dit nieuwe rijk gaan jullie vele zaken leren die voor jullie verborgen werden, waaronder jullie buitenaardse oorsprong en het vroegere bestaan van de vergane continenten Atlantis en Mu.

Door deze nieuwe feiten zullen jullie je met een schok realiseren wie jullie werkelijk zijn. De rest komt wanneer de Opgestegen Meesters en hun binnenaardse broeders jullie aanspreken. Al deze zaken zijn ervoor bedoeld jullie op korte termijn terug te brengen naar volledig bewustzijn. Degenen die dit zorgvuldig voor jullie verborgen hielden realiseerden zich dat wanneer deze waarheden onthuld zouden worden, ze een ‘revolutie’ zouden veroorzaken die jullie snel aan de rand van volledig bewustzijn zouden brengen. Derhalve werden er een groot aantal leugens verspreid om dit voor jullie te verbergen. Deze manipulaties hielden in: het herarrangeren van jullie religies, het wijzigen van de basis van de moderne wetenschap en het creëren van een monetair systeem op basis van schaarste. Deze eindeloze “valse vlaggen” worden gerectificeerd door hetgeen er op jullie wereld gebeurt. Onze bondgenoten smeden de grondvesten voor een nieuw financieel systeem en bereiden de mechanismen voor de opkomst van een nieuwe realiteit voor. Deze gebeurtenissen manifesteren zich nu stukje bij beetje op jullie wereld en vormen alleen nog maar het begin!

De nieuwe serie feiten gaat jullie basisperceptie omtrent jullie wereld aanpassen. Neem deze ter hand en wees klaar ze toe te passen in jullie vele gemeenschappen. Het primaire doel is jullie ver boven overlevingsniveau te tillen en jullie te bevrijden van bestuur en een wereldse cabal wiens streven het is jullie je natuurlijke geboorterecht te onthouden. Leugens werden doelbewust aan jullie verteld. Ze worden nu verwijderd en vervangen door waarheden die het meeste van wat jullie kennen onbruikbaar maken. Gebruik wat je leert en wees voorbereid dit uit te breiden wanneer jullie Opgestegen Meesters je aanspreken. Deze nieuwe kennis is slechts het begin van hetgeen jullie moeten weten omtrent jezelf en je oorspronkelijke voorouders, de talloze immigranten van de sterren! Deze volledig bewuste wezens kwamen hier om Gaia te helpen en te zorgen voor uitgebreide en wonderlijke met elkaar verbonden ecosystemen. Gaia was toentertijd verbonden en bezat een volledig bewust rijk, zowel op als onder haar oppervlak. Deze opmerkelijke wereld heeft deze Melkweg gebaard en kwam eonen geleden tot rust in de levenszone van jullie zon.

Het proces van beschermen en preserveren van een heleboel ecosystemen hield eveneens het toevoegen van robuustheid aan Gaia in. De aanvankelijke resultaten waren behoorlijk veelbelovend. De nieuwe kolonisten brachten een hernieuwing tot stand voor Gaia en haar levende systemen die iedereen grote vreugde bracht. Dit proces liep tijdelijk scheef door de opkomst van de nieuwe dochterkolonie Atlantis. De bestuurders van deze dochterkolonie werden enorm beïnvloed door de priesters en priesteressen van het Anchara-continuüm. Dit kan worden vergeleken met de legenden van de grote val van de mensheid in duisternis. Deze legenden hebben het goeddeels onmogelijk gemaakt om volledig de machinaties te begrijpen die werden toegepast door de Anunnaki en hun opvolgende benden ondergeschikten. Deze verwarring wordt nu teruggedraaid naar waarheid! Komende geschiedenislessen gaan jullie voorbereiden op het begrijpen waarom jullie nu beperkt bewustzijn hebben en hoe jullie worden teruggebracht naar je natuurlijke staat van volledig bewustzijn. De laatste stap van deze reis zal worden gezet door de Hemel en jullie ruimte- en binnenaardse families.

Namaste! We zijn jullie Verheven Meesters! Onze talrijke medewerkers en hun bondgenoten completeren hun handelingen die jullie soevereiniteit, welvaart en vrijheid zullen brengen. Op dit moment is elk van de verscheidene gebeurtenissen die zich manifesteren klaar om de wereld waarop jullie leven aanzienlijk te veranderen. Het duister was, sinds de Atlantiërs vertrokken naar hun locatie in Beta Centauri, aan de macht. Ze lieten degenen die deze oppervlakterealiteit bijna 13 millennia succesvol manipuleerden achter. Deze heerschappij komt ten einde nu nieuwe instituties worden geboren. Terwijl dit gebeurt zien wij hoe de Hemel jullie emotionele en fysieke lichamen aanpast en opnieuw kalibreert. Terwijl deze een hogere trilling bereiken wordt het voor jullie mogelijk nieuwe ideeën te absorberen en de basis van jullie verschillende kernovertuigingen te heroverwegen. Met deze kleine transformaties zijn jullie dan klaar om te ontvangen wat we jullie moeten vertellen.

Lieve Gezegenden, jullie staan aan de rand van een nieuwe realiteit. Het meeste van wat jullie weten werd in puzzels gegeven. Het duister gaat door jullie uit te leggen dat deze vreemde puzzels de waarheid zijn. In feite is het een mengelmoes van halve waarheden. We zijn van plan jullie de hele opgeloste puzzel te presenteren, elk mysterie eliminerend. Nadat jullie deze boodschappen eenmaal geabsorbeerd hebben kunnen jullie begrijpen wie je werkelijk bent en wat je ooit was. Deze acties zijn slechts het begin van hetgeen we gaan vertellen. Jullie moeten worden gerustgesteld omtrent jullie bestemming in deze grootse reis. Veel is geschreven door velen, pogend te onthullen wat het duister zo wreed in de war stuurde. Met de mysteries opgeruimd kun je zien hoe uniek en wonderbaarlijk jullie echt zijn. In deze nieuwe setting kunnen we bij jullie introduceren waar het Ascentieproces werkelijk om gaat!

Jullie betreden een rijk dat is gevuld met grandeur en wonderen! Dit vraagt van jullie je diep en met intentie te focussen op het Goddelijke en de echte betekenis van goddelijke dienstbaarheid. In deze modus nemen talloze onderwerpen diepe betekenis, die jullie niet eerder hebben ervaren, aan. Deze modus vereist een speciale mate van training om jullie in staat te stellen te zien en duidelijk te definiëren wat je moet doen om je innerlijke en uiterlijke doelen te verwezenlijken. Dit alles is gerelateerd zodat je snel kunt ontdekken hoe de spirituele en fysieke rijken verbonden zijn. Dit inzicht zorgt ervoor dat jullie met elkaar om kunnen gaan als een zeer wonderbaarlijk collectief en zowel jullie gezamenlijke als jullie individuele doelen kunnen nastreven. Jullie worden lid van zowel de zuster- en broederschappen van het Licht in de Hemel en voor de Aarde. Jullie worden teruggevoerd naar de gewijde missies die jullie lang geleden naar dit zeer geweldige rijk brachten!

Vandaag onderzochten we kort wat er rondom jullie gebeurt. Wees voorbereid op magie en voor het verschijnen van grootse wonderen. We geven gebeurtenissen vorm die in staat zijn jullie oppervlakterealiteit te transformeren, die uiteindelijk Gaia’s twee rijken in staat stellen weer een te worden! De tijd voor festiviteiten vormt zich rondom jullie! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: RobWereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Share |


Donaties voor ons vertalersteam zijn welkom en worden zeer gewaardeerd Dankjewel!!


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl