Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Sheldan Nidle - March 8, 2011

March 8, 2011

11 Manik, 5 Ceh, 7 Ik

Selamat Balik! Wij komen weer bij jullie met meer informatie. Momenteel hebben onze aardse bondgenoten diepgaande discussies met de laatste duistere groep over zijn formele ‘troonafstand’ (abdicatie). Dit enkele besluit wordt het podium voor de officiële installatie van een aantal overgangsregeringen. Deze eerste regeringsverklaring behelst het opheffen van alle lopende nationale noodsituaties en het annuleren van alle staatsschulden. Bovendien vindt er een kwijtschelding plaats van alle persoonlijke schulden in de vorm van creditcards, hypotheken en bankleningen. De inkomstenbelasting moet beëindigd worden, wat betekent dat restituties moeten plaatsvinden aan de belastingbetalers van de staat. De vrede moet worden uitgeroepen en alle oorlogen moeten worden beëindigd. Een reeks speciale overeenkomsten inzake deze kwesties moeten door alle landen worden ondertekend. Verder zal een nieuw ‘hard’ valutastelsel ingevoerd worden dat door goud en zilver wordt gedekt, en dit zal samenvallen met het beschikbaarstellen van enorme fondsen aan de ontvangers hiervan. Deze acties zullen jullie wereld voor altijd veranderen! Zodra de regeringen jullie nieuw bank- en financieel stelsel hebben geïnstalleerd en zodra die enorme rijkdom van de wereld is herverdeeld, zal er een nieuw tijdperk voor jullie planeet aanbreken.

Deze nieuwe periode in jullie geschiedenis vormt de laatste fase vóór onze officiële massalandingen. Wij zijn volledig op de hoogte van de reden waarom deze inleidende fase zo belangrijk is voor het succes van alles wat erna komt, speciaal voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Jullie wereld heeft enige tijd nodig om de gebeurtenissen te verwerken en gewend te raken aan de vele nieuwe werkelijkheden. Ook Moeder Aarde heeft een korte tijd nodig voor haar eigen acties aan haar oppervlak die jullie allen zullen kunnen waarderen. Dit is het moment voor jullie samenlevingen en Gaia om hun liefde voor elkaar werkelijk te gaan uitdrukken. Dit bekendmakingsproces betreft niet alleen een erkenning van onze aanwezigheid, maar ook de onthulling van een grote hoeveelheid technologie die veel problemen van vervuiling bij jullie kunnen oplossen. We zien dit ook als een periode waarin we veel van jullie angsten over ons en op welke manier jullie gaan terugkeren naar het volle bewustzijn opgehelderd kan worden. We willen dat al jullie vragen worden beantwoord en dat al jullie zorgen worden weggenomen. Het is heel belangrijk dat jullie je prettig voelen en voorbereid zijn op alles wat het goddelijk plan voor jullie in petto heeft.

De Galactische Federatie heeft een unieke taak op zich genomen om jullie glorieuze toekomst vorm te geven volgens de wensen van het goddelijk plan. Degenen die nu het einde van hun 13 millennia durende heerschappij over jullie onder ogen moeten zien, hadden heel iets anders voor jullie in petto – ze wilden het hemelse plan terzijde schuiven om jullie in een helse situatie te plaatsen. Deze mogelijk lag echter niet voor jullie besloten in het plan van de Schepper! En dus hebben we de laatste twee decennia beziggehouden met het neutraliseren van deze duistere doeleinden. Nu staan we op het punt waarop jullie opnieuw het rijk van belofte en vreugde betreden dat jullie aller bestemming was door de goddelijke genade van de Hemel, en waarop de laatste stappen worden gezet om jullie op het juiste spoor te brengen dat zowel door de Agarthanen als door ons werd zeker gesteld. Wanneer jullie om je heen kijken, kun je de waarheid hiervan zien dat zich nu begint te manifesteren. Een golf van verandering en vrijheid overspoelt elke land, evenals een diepe overtuiging dat jullie niet alleen zijn. Onze aardse bondgenoten zijn goed op weg naar een welverdiende overwinning, en de aanhoudende instorting van de macht van het duister is een duidelijk signaal dat de UFO – onthulling niet lang meer kan duren!

Deze feiten verheugen ons zeer! Het is van vitaal belang dat de geheime ontmoetingen die de nieuwe werkelijkheid blokkeren vorderingen blijven maken. Daarom zijn we actief betrokken bij een zekere mate van bemoeienis om te voorkomen dat een bepaald apparaat, dat door het duister werd gecreëerd, gebruikt zou worden … een apparaat dat ontworpen is om jullie recent verworven gevoelens van vertrouwen over het manifesteren van een nieuwe werkelijkheid de kop in te drukken. Deze nieuwe ideeën verontrusten de oude duistere orden ten zeerste! In het verleden zouden ze gewoon in één dag de opstanden die jullie om je heen zien verpletteren. Nu wordt deze energie, die door ons tot op zekere hoogte beschermd wordt, elke dag sterker. We ontmoeten dagelijks onze aardse bondgenoten om ervoor te zorgen dat ze de schoonheid van wat ieder van jullie tot stand brengt begrijpen, maar we kunnen alleen assisteren tot een bepaalde grens. Voor jullie is het belangrijk er de vaart in te houden om het naar het volgende niveau en het volgende aandachtspunt te brengen. Zoals we al eerder hebben gezegd … de galactische optie is afgestemd op een definitief tijdsmoment. Het duister is hard bezig dit proces te verstoren, maar moet ervaren dat het totaal mislukt!

Een verscheidenheid aan positieve factoren komen samen. Deze goddelijke energieën voltooien de laatste van de nieuwe netwerken die nodig zijn om een nieuwe werkelijkheid te manifesteren. We zijn heel blij met de manier waarop jullie ons bij deze procedures hebben geholpen. Onze gezamenlijke inspanningen hebben een stevige structuur gecreëerd voor de volgende stappen, en verschillende regeringen doen een grote inspanning om de weg vrij te maken voor wat nodig is. We hebben gezien hoe krachtig jullie worden. De Hemel en haar Engelen werken dagelijks om jullie fysieke, emotionele, mentale en spirituele zelven te veranderen, en jullie integreren deze nieuwe aanpassingen snel en goed. Als meer van jullie ontwaken, als gevolg van dit enorme project, is het aantal dat nodig is voor de overwinning niet alleen bereikt, maar zelfs overschreden. Onze verbindingsmensen en diplomaten informeren het duister onmiddellijk over deze feiten en benadrukken de zinloosheid van zijn voortdurende pogingen om deze golf van ontwaking te neutraliseren.

Ondanks het feit dat het duister begrijpt dat zij het Licht niet kunnen verslaan zolang wij hier zijn, weigeren de duistere raden, waarmee we dagelijks communiceren, dit openlijk toe te geven. Wij begrijpen hun weerzin, maar zien ook de noodzaak in van het vergroten van onze inzet met betrekking tot het onschadelijk maken van hun technologie. De vele soorten vernietigde voertuigen en het falende beschermingsschild hebben hen er niet van kunnen weerhouden programma’s uit te voeren die de status quo moesten handhaven. Dit werd verder ondermijnd en af en toe vertraagd door het overlopen van diverse belangrijke wetenschappers en ingenieurs. De duistere kliek is duidelijk in een toestand van paniek en verwarring over wat ze nu moeten doen, en wij zullen hun overgave afdwingen zodra de Hemel dit wenst. Hun doorlopend gedraai en de voortdurende vertragingstactieken nemen toe. Het is tijd voor deze kabbalisten om op te geven waardoor jullie bestemming zich kan manifesteren!

De programma’s die door onze aardse bondgenoten zijn ontwikkeld zijn bijna zover om samen te werken. Bovendien verlangen jullie frustraties een meer directe actie dan wat tot dusver werd toegestaan. Onze familie in Agartha zijn voorbereid om enkele geheime acties uit te voeren waardoor wij het punt bereiken waarop de kliek diverse vitale overeenkomsten tekenen die door onze aardse bondgenoten zijn opgesteld. Een beslissend laatste moment nadert. Jullie wereld staat voor een impasse - hoe moet het duister verwijderd worden en hoe worden de diverse welvaartsfondsen mondiaal verspreid. Onze rol hierin is onze goede diensten te gebruiken en onze technologie aan te bieden voor een oplossing van deze huidige obstakels naar de overwinning. We begrijpen dat we zo snel kunnen gaan als jullie ongefundeerde angst over ons toelaat. Ondertussen gebruikt het duister zijn propagandaprogrammering voor het stimuleren van jullie xenofobie en jullie aangeboren wantrouwen ten aanzien van alles dat anders is.

Jullie verlichte leraren vertelden ons dat we deze reacties door het duister konden verwachten. Dit dilemma wordt opgelost door de omstandigheden die voortvloeien uit de economische crisis en door het feit dat het duister bijna geen tijd meer heeft. De Hemel is bezig met de voorbereiding voor het afkondigen van de instructies waardoor de overgangsregeringen de macht krijgen en de grote rijkdommen van jullie planeet over allen verspreid worden. We willen dat deze nieuwe regeringen zowel succesvol als volledig beschermd zijn tegen eventuele trucs van de restanten van de duistere elites. De Anunnaki hebben ons beloofd dat de trucs van de resterende duistere groepen die gepland zijn door hun vroegere buitenaardse volgelingen zullen worden verijdeld en dat jullie overwinning nabij is! We willen de resterende tijd gebruiken om het eerste contact voor te bereiden.

Vandaag spraken we over wat gebeurd is en wat gaat gebeuren op jullie wereld. Samen treden we naar voren en gebruiken onze technologie en vermogens voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Dit pad herenigt jullie met jullie binnenaardse, spirituele en ruimtefamilies! Besef, beste mensen, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.

Galactic Channelings

Create Your Badge