Home > > Sheldan Nidle - February 15, 2011

February 15, 2011

3 Cimi, 4 Zac, 7 Ik

Selamat Balik! We komen opnieuw terug met meer informatie. Momenteel zijn onze aardse bondgenoten bezig met een aantal acties die naar de overwinning leiden! Intussen is de duistere kliek bezig met het opstoken van radicalen en vuurhaarden binnen de populistische opstanden van het Midden-Oosten in zijn confronterende en onrealistische eisen, als een poging om de locale economieën te destabiliseren. Het doel hiervan is de laatste fasen van het nieuwe economische stelsel van de aardse bondgenoten te hinderen dat in de coulissen gereed staat. Een ander duister plan is om de nu lege kas van de kliek te vullen met de broodnodige oliedollars door de olieprijs naar recordhoogte op te stuwen. Als reactie hierop werken onze aardse bondgenoten in het geheim samen met de regionale leiders van beide kanten om afspraken te maken die niet alleen de sterke stijging van de chaos moet verminderen die door de duistere kliek wordt beoogd, maar die ook een gemakkelijker overgang mogelijk maakt naar de nieuwe financiële en economisch stelsels. Het doel van de bondgenoten is de nationalistische geestdrift om te zetten in een kracht die gebruikt kan worden voor vrede, welvaart en stabiliteit voor elk land in het Midden-Oosten, en wij hebben onze goede diensten gebruikt om behulpzaam te zijn bij de inspanningen van onze aardse bondgenoten.

Daarbij vergroot de onrust in het Midden-Oosten de instabiliteit in de Afrikaanse landen bezuiden de Sahara en in Oost- en Zuidoost-Azië. Dit wordt veroorzaakt door de economische problemen die ontstaan zijn door de berg schulden die in deze gebieden van de planeet zijn opgebouwd. In feite staat de door fiatgeld aangedreven economie op het punt een geweldige val te maken. Een aantal elementen staan klaar om de kwestie van fiatgeld en virtuele rijkdom, die jullie wereld naar dit breekpunt hebben gebracht, te doorbreken. De primaire remedie is het invoeren van een alternatieve munt die door kostbare metalen wordt gedekt en het afschaffen van het mislukte monetair stelsel van de duistere kliek. Onze aardse bondgenoten hebben uitvoerig gewerkt aan manieren om deze nieuwe valuta’s bij jullie te introduceren, en nu is de tijd gekomen om ze aan te kondigen. Ons is verteld dat de manier waarop dit gebeurt zal bestaan uit het vrijgeven van verschillende soorten fondsen die de welvaart zullen financieren. Het doel van onze aardse bondgenoten is om dit nu te starten, en vervolgens de wettelijke situatie te gebruiken, die gecreëerd is door de fondsen, om de nieuwe regeringen aan te stellen. Met hun officiële decreten treedt formeel een nieuw monetair beleid in werking.

Gelijktijdig met het nieuwe monetaire beleid treedt direct een heel scala aan nieuwe regelgeving voor banken en bedrijven in werking. Deze regelt de terugkeer van jullie wereld naar een staat waarin jullie onvervreemdbare, soevereine rechten prevaleren boven het dictatoriale karakter van het huidige beleid van regeringen en bedrijven. De sociale nivelleringsactie van de herverdeling van de rijkdom op jullie wereld die, samen met de komst van het ware ‘de jure’ (krachtens wet) bestuur, veranderen alles – de duistere kliek verliest niet alleen de toegang tot zijn illegale rijkdombouwende machine, maar ook tot zijn wereldwijde gouvernementele invloed. De nieuwe regeringen moeten mensvriendelijk zijn, dus georiënteerd zijn op het volk. Hun eerste zorg is het vaststellen van een aantal beleidslijnen die de welvaart en het welzijn van het volk versterken. Bovendien zal dit beleid hen in staat stellen diverse technologieën te introduceren die jullie dagelijks leven enorm kunnen verbeteren. Voor ons is echter de meeste belangrijke actie het beëindigen van de UFO – geheimhouding. Deze daad alleen al verandert jullie wereld! Jullie moeten uitstijgen boven jullie huidige xenofobie (angst voor vreemdelingen) en leren dat jullie niet alleen zijn en dat jullie afkomst inderdaad buitenaards is.

Nu we wachten op het daadwerkelijke moment dat het eerste contact mogelijk maakt, volgen wij jullie wereld en zien we de verandering die in toenemende mate rondom jullie plaatsvindt. Gaia wil haar oppervlaktewereld veranderen en wenst de stappen hiertoe te versnellen. Intussen verandert jullie machtstructuur met grote snelheid. De machthebbers beseffen nu pas dat de wereld die bijna 13 millennia bestaat voor hun voeten afbrokkelt. De diverse factoren die hen aan de macht houden zijn niet meer zo betrouwbaar als voorheen, en de excessen van de duistere kliek kunnen niet langer zo gemakkelijk geheim gehouden worden. Deze elementen vallen samen met het feit dat wij hier zijn en dat wij als jullie verdedigers optreden. Wat wij van jullie verlangen is een rotsvast geloof in wat er gebeurt en een zekere positieve actie van jullie kant, in welke vorm dan ook, komt natuurlijk van jullie. Steun degenen die openlijk verandering bepleiten. Gebruik je vaardigheden om je gemeenschap te informeren en maak je visie openbaar. Het is tijd om een activist voor verandering te worden! Dit betekent gewoon dat je op de een of andere manier aan deze beweging deelneemt.

Naarmate steeds meer van jullie zich aan deze nieuwe realiteit aanpassen, maak je het mogelijk dat er steeds gemakkelijker een grote transformatie in je leven gaat plaatsvinden. Dit brengt ons in grote opwinding over jullie – jullie hebben een wonderbaarlijk aanpassingsvermogen, en wanneer de Waarheid bekend wordt kunnen jullie heel snel je kernovertuigingen veranderen. Ons aandeel in dit alles is voor jullie de noodzakelijke hoeveelheid bewijzen aan te dragen die de nieuwe concepten over jullie werkelijkheid kunnen demonstreren. Jullie hebben, voor het grootste deel, in het verleden passief de kolossale wreedheden van de duistere kliek ondergaan, en het is nu het goede moment om je reactie te veranderen op wat het duister opnieuw probeert te doen. Gebruik je communicatietechnologie en jullie enorme aantallen om de aardse bondgenoten te helpen. Toon jullie samenleving dat wat in het verleden is gebeurd om je te onderdrukken niet langer meer werkt. De tijden zijn veranderd. Een nieuwe houding is in aantocht, en die tolereert niet langer wat het duister van plan is. Jullie kunnen niet langer worden misleid of tot slaaf worden gemaakt!

Zoals we zeiden … wij zijn hier met een galactische optie. Deze optie laat jullie onderdrukkers weten dat er manieren bestaan om hun overheersing te beëindigen en hen te verplichten de macht en rijkdom aan jullie terug te geven. Dit geeft jullie een morele verantwoordelijkheid een zinvolle transformatie te waarborgen, en dit proces baant een weg voor jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Onze missie is om met jullie samen te werken om dit te bereiken. Wij komen niet om over jullie te heersen, maar om jullie te verwelkomen als teruggekeerde familieleden. Wij komen om jullie de vrijheid te geven terug te keren naar je natuurlijke staat van Zijn. Dit is in ons aller voordeel! Jullie nieuw vergaarde wijsheid en jullie bijzondere plek in deze galaxy voorziet jullie van speciale heilige compensaties, die een eind moeten maken aan de permanente galactische oorlogen die deze galaxy miljoenen jaren hebben geteisterd.

Jullie vormen een essentieel radertje in het Verdrag van Anchara. Deze documenten beëindigden, bijna anderhalf decennium geleden, de galactische oorlogen en nu moet onze eerste-contact-missie jullie terugbrengen als volwaardige en volledige bewuste leden in de Galactische Federatie. Wanneer jullie dit doen, kunnen jullie vrijelijk met de Agarthanen samenwerken en gezamenlijk kunnen jullie een nieuw zonnestelsel en sterrenstaat creëren. Deze sterrenstaat moet bestaan uit vier waterplaneten in de binnenbanen van jullie zonnestelsel en de geestwezens uit de hogere sferen zijn een belangrijk onderdeel van jullie nieuwe inter-dimensionale werkelijkheid. Jullie nieuwe sterrenstaat verwelkomt zowel de vroegere duistere zielen van deze galaxy als degenen die een onderdeel waren van de Galactische Federatie gedurende letterlijk miljoenen jaren. Jullie zullen een speciale Lichtbaken zijn die ons allen verwelkomt, evenals degenen die uit talloze naburige galaxies komen.

Deze sector van het universum speelt een belangrijke rol in het ontvouwen van de stoffelijke schepping. Wij weten dit en verheugen ons over alles wat we gaan doen. Dit brengt ons terug naar het heden – jullie staan aan de rand van een unieke reis. Onze rol is jullie te gidsen door de laatste fasen en jullie daarna te verwelkomen als de wonderbaarlijke wezens die jullie in werkelijkheid zijn. Het eerste contact, als proces, bevindt zich in zijn laatste fase. We kunnen eindelijk openlijk tevoorschijn komen uit de schaduwen waarin het duister en zijn belangrijke gouvernementele bondgenoten ons hadden veroordeeld en ons koesteren in het Licht dat voor ons natuurlijk is. Wij kunnen onze technologie bij jullie introduceren en de ontdekkingen onthullen die door jullie regeringen zolang verborgen gehouden werden. De Agarthanen en jullie kunnen vervolgens Gaia helpen bij het bereiken van haar volledig bewuste Zelf.

Vandaag vervolgden we onze bespreking over wat jullie en Gaia staat te wachten. Het zal een tijd van verwondering en vreugde worden! Een zeer mooie reis is klaar om zich te ontvouwen, die jullie met jullie Geest en ruimtefamilie zal verenigen. Een groots feest gaat voor ons allen beginnen! Besef, dierbare wezens, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn. Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.