Home > > Sheldan Nidle - February 8, 2011

February 8, 2011

9 Cauac, 17 Yax, 7 Ik

Dratzo! We zijn er weer! Veel is er gebeurd en we arriveren op het meest kritieke moment in de transformatie van jullie en van jullie werkelijkheid. Een grote laatste afrekening is in volle gang, en wanneer deze twee-stappen-operatie is voltooid kan er een begin worden gemaakt met het beschikbaarstellen van de mondiale welvaartfondsen en met de broodnodige regeringswisselingen. Deze veranderingen zijn de laatste vereisten voordat er een eind kan komen aan de UFO cover-up! Daarom werken we heel hard om ervoor te zorgen dat deze gebeurtenissen plaatsvinden volgens het hemelse decreet. Heer (Schepper) Surea heeft een aantal goddelijke procedures in gang gezet die het begin vormen van een enorme transformatie van de werkelijkheid van jullie zonnestelsel, die zelfs nu al heel duidelijk zichtbaar is in de toenemende en ongewone activiteiten die plaatsvinden vanuit de Zon naar de buitenste randen van jullie zonnestelsel. En toch zijn deze veranderingen slechts een bleke afspiegeling van wat de Hemel aan het voorbereiden is – zij gaat jullie werkelijkheid van een beperkt bewuste dipolaire (met gelijke doch tegengestelde lading) naar een volledig bewuste monopolaire werkelijkheid transformeren. Aan het eind zal jullie zonnestelsel slechts een lichte gelijkenis vertonen met de huidige vorm.

Deze fysieke transformatie moet de omgeving creëren waarin jullie je rol als echte fysieke Engelen in dit Melkwegstelsel zullen uitvoeren. Jullie zullen verantwoordelijk zijn voor het behoud van jullie leefwereld en voor het in stand houden van de vitale levensenergie die door het hele zonnestelsel stroomt. Toch beperken deze taken zich niet alleen maar tot het gewone onderhoud van jullie planetaire behuizing; ze houden zich ook bezig met het helpen van andere groepen fysieke Engelen die deze galaxy in stand houden en alle andere die deel uitmaken van de materiële, fysieke kosmos. We begrijpen dat, op dit moment, dit voor jullie nogal overweldigd lijkt te zijn, maar het zal in werkelijkheid slechts één van de vele taken zijn die jullie elke dag gaan uitvoeren. Je zult omringd en gesteund zijn door een galactische samenleving, die zal bestaan uit vele belangrijke groepen wezens met een gemeenschappelijke achtergrond of afkomst, waardoor jullie samenleving op zijn volle potentieel kan functioneren. Vervolgens ben je in contact met collega’s uit andere werelden die overal in deze galaxy verspreid zijn. Samen hebben jullie de Galactische Federatie gevormd als een voertuig waardoor jullie allen je primaire taken naar de Hemel en naar elkaar kunnen vervullen. Bovendien hebben jullie je verbonden met andere galaxies om soortgelijke organisaties te creëren teneinde het goddelijk plan te manifesteren.

Het bovenstaande scenario beschrijft feitelijk onze ervaring van vier miljoen jaar geleden. Sinds die tijd hebben we honderdduizenden galactische samenlevingen tot in de verste uithoeken van deze galaxy in onze Federatie geïntegreerd. Als we deze pas ontwaakte sterrennaties verwelkomen, leren we veel over de schitterende diversiteit die de Schepper onder ons heeft verspreid. Ook jullie zullen een prachtig onthaal beleven wanneer jullie beginnen aan je eigen bewustzijnsreis. We zijn hier gekomen om toezicht te houden op de procedures die jullie terug zullen brengen naar het volledige bewustzijn, ondanks de beoordeling van onze W&E – vloot (Wetenschap & Exploratie) dat jullie nog lang niet gereed waren voor onze komst. Geïnspireerd door de Hemelse verklaringen stelden we een eerste-contact-commando samen en arriveerden we in vreugdevolle afwachting op jullie kusten. In de afgelopen twee decennia hebben we toegekeken en geleerd en namen in toenemende mate deel (met toestemming) aan die acties die jullie nu leiden naar het volledige bewustzijn. Deze acties hebben nu een fase bereikt waarin een overzicht nuttig zou zijn; het is belangrijk dat jullie begrijpen dat we niet in strijd zijn met jullie vrije wil.

De Schepper stuurde ons hier naartoe met een breed mandaat die we nu met jullie gaan bespreken. Dit mandaat bestaat uit twee onderdelen – het eerste contact, en de bredere implicaties voor ieder van jullie hiervan begint met jullie geschiedenis die grofweg verdeeld kan worden in drie delen – de eerste is jullie aankomst op Lemurië, de tweede is de opkomst van Atlantis en jullie val in een beperkt bewustzijn, de derde is jullie langdurige reis door de duistere gebieden en jullie terugkeer naar het volle bewustzijn. Vanuit deze korte schets kun je begrijpen dat deze tijdspanne samengesteld is uit opeenvolgende perioden die door velen op jullie planeet de Grote Cycli noemen. Elke cyclus duurt ongeveer 26.000 jaar. Sinds het begin van Lemurië 900.000 jaar geleden, hebben jullie 34 van dergelijke cycli voltooid en staan nu klaar om te 35e te voltooien. Deze grote cyclus moet beëindigd worden in het komende zonnejaar (galactisch jaar) van 8 Manik. Dit is het moment waarop een speciale serie galactische gebeurtenissen gaat plaatsvinden nadat jullie Zon de Galactische Evenaar kruist.

De voornaamste reden dat wij in grote aantallen komen is nogal eenvoudig – dit speciale moment in jullie geschiedenis is gearriveerd. De tumultueuze gebeurtenissen die overal op jullie planeet plaatsvinden zijn het gevolg van het feit dat jullie deze 35e grote cyclus voltooien. Wij komen om jullie te verwelkomen en te helpen, zowel als vroedvrouw en als mentor, bij jullie transformatie in het volledige bewustzijn. Dit moment was in jullie geschiedenis vastgelegd als de tijd voor deze wonderbaarlijke bewustzijnsverandering. De Anunnaki, die in die tijd verbonden waren met het duistere continuüm Anchara, waren zich hiervan terdege bewust en hadden de intentie deze mogelijke gebeurtenis te omzeilen door middel van een reeks snode plannen, maar dit werd voorkomen door de plotselinge verandering in loyaliteit en door de latere pacifistische aankondigingen van Anchara. Dit leidde, halverwege de negentiger jaren, tot een vredesverdrag met de Galactische Federatie, dat grondig de oorlogen in deze galaxy veranderde. Hierdoor verscheen de grote vrede die vele Eonen geleden door het Goddelijke was verordonneerd.

In deze tijd van galactische vrede zijn we gekomen om een profetie te vervullen die van cruciaal belang is voor die vrede. Gaia (Moeder Aarde) bevat de bron voor deze galaxy. Zij is daarom van fundamenteel belang voor die vrede, sinds de Vrede van Anchara afhankelijk is van de allesomvattende terugkeer naar het volledige bewustzijn. Dit legt op ons de plicht om deze historische missie met succes te voltooien. De duistere kliek kon dit doel een bepaalde tijd vertragen, en dus moeten we ons nu haasten om bepaalde dingen sneller te doen dan eerst de bedoeling was. Daarom hebben we de regimes van de duistere kliek erop gewezen dat ons geduld op is. Verschillende acties zijn ondernomen om dit punt bij de leiders van de kliek te benadrukken, waardoor we de verschillende doelen, waar wij verantwoordelijk voor zijn, nu kunnen manifesteren.

Momenteel zijn we halverwege de afwerking van die taken die voorafgaan aan de grote veranderingen die we in de vele berichten hebben aangestipt. Gaia is, samen met jullie mondiale werkelijkheid, op het punt waarop haar enorme transformatie kan beginnen – de stijgende onrust in jullie atmosfeer en oceanen, en het gerommel van jullie land zijn de tekens hiervan. Dit geeft aan dat jullie werkelijkheid gearriveerd is op dat beslissende punt waarop het ofwel een betere ondersteuning krijgt, ofwel het startsein betekent voor dramatische calamiteiten. We weten dat deze tekens duidelijk laten zien dat een verdere vertraging alleen maar de heftigheid van deze veranderingen zullen doen toenemen. Het moment voor de ontsluiering van de grote veranderingen is gearriveerd, en de tijd voor actie is NU. Grote daden, die leiden naar de dwingende noodzaak voor verandering, zijn nu dringend nodig.

Onze eerste-contact-team bereidt zich voor op actie. We hebben veel te lang de machten op jullie wereld de omvang van onze acties laten bepalen, maar dit station is nu gepasseerd. Het moment om de mantel van de ‘galactische optie’ aan te doen is gekomen. Tot nu toe was onze taak, met betrekking tot de leiders van de duistere kliek, om hen de les te lezen en dit werd gedaan. De volgende fase is het tijdschema, waarvan ze al lang op de hoogte zijn, te volgen en uit te voeren. De vereisten voor het implementeren van het nieuwe financiële en monetaire stelsel zijn op hun plek en we hebben al diegenen bijeenroepen die de interim-regeringen moeten creëren. De tijdklok tikt en staat op het punt het alarm te luiden. Onze vloot en haar personeel zijn in opwinding en zijn volledig voorbereid om de missie uit te voeren die de loop van de menselijke geschiedenis zal veranderen!

Vandaag bespraken we wat er gebeurt en wat wij van plan zijn te doen. Belangrijke momenten in de Schepping worden gekenmerkt door dappere en juiste daden die het goddelijk plan ontvouwen, en die de soevereiniteit en vrijheid teruggeven aan degenen die tijdelijk deze van godgegeven rechten waren ontzegd. Wij komen als instrumenten van het Goddelijke, klaar om het volgende hoofdstuk in jullie geschiedenis te ontvouwen. Besef, familieleden, dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.