Home > > Sheldan Nidle - October 12, 2010

October 12, 2010

7 Ahau, 18 Tzotz, 7 Ik

Selamat Jarin! We zijn er weer met veel informatie! Momenteel worden de scheuringen tussen de verschillende facties van de Anglo-Amerikaanse manipulerende machthebbers steeds groter. Verschillende secties van deze mondiale kliek maken zich grote zorgen over hoe hun komende ondergang zich gaat verwerkelijken. Nu verschillende onderdelen van het nieuwe financiële en valutastelsel in het geheim aan hen wordt onthuld, ontstaat er een grote paniek onder deze groepen. Hun grootste zorg op dit moment is het zichtbaar maken van de enorme hoeveelheid illegale, om niet te zeggen immorele, activiteiten die de basis vormen van hun dagelijkse werkwijze (modus operandi). Een voorbeeld hiervan zijn de aankondigingen van insolventie of insolvabiliteit (onvermogen om schulden te betalen) in de laatste paar weken door een aantal belangrijke banken in de VS, in de hoop dat een dergelijke actie een verzachtende factor is voor hun mentoren van de nieuwe aardse bondgenoten. Een algemeen feitenregister wordt aangelegd om niet alleen de aard en de omvang van deze misdaden vast te leggen, maar ook wie de hoofddaders zijn. Deze actie heeft natuurlijk veel leden van de financiële gemeenschap naar de rand van de afgrond gebracht, omdat onze aardse bondgenoten herhaaldelijk hebben verklaard dat degenen die schuldig worden bevonden aan dergelijke misdrijven inderdaad verantwoordelijk worden gehouden.

De kliek is nu koortsachtig bezig te onderhandelen over een vermindering van de sancties die zij tegemoet kunnen zien. Hun zorgen worden duidelijk zichtbaar in de recente acties van een aantal banken en hun medewerkers in het hele afschermingsgedoe bij executieverkopen van huizen e.d. De onrust nam nog eens toe door de recente mislukte pogingen van de Federal Reserve van de VS om het hoofd boven water te houden nu het financiële stelsel van de VS op de rand van de afgrond balanceert. Dit wordt zichtbaar door de enorme hoeveelheden edele metalen die in de laatste paar maanden in andere handen overgingen, maar deze paniekaankopen zijn te weinig en te laat. De overgrote meerderheid van deze edele metalen worden in het geheim vastgehouden door onze aardse bondgenoten en op het juiste moment zal het nieuwe financiële stelsel, dat ontworpen is om zich naadloos aan te sluiten bij de enorme machtswisselingen van regeringen, aan het publiek onthuld worden. Ondanks hun recente aankopen van kostbare metalen zal de echte hoeveelheid schulden van alle financiële instellingen het oude stelsel neerhalen. De vele aspecten van dit nieuwe systeem zijn geïnstalleerd en de regeringswisselingen zijn rechtsgeldig. Het enige wat nog moet gebeuren voordat deze veranderingen kunnen plaatsvinden is het aanbreken van het juiste goddelijke moment!

Deze ontwikkelingen zijn een teken dat het Licht nu de verantwoordelijkheid neemt van jullie werkelijkheid. Nog even en dan wacht jullie een wereld die totaal anders is dan die jullie nu kennen. Het doel is klaar te staan voor alles wat er gaat gebeuren. De multinationale banken weten dat hun ondergang voor de deur staat. Ze worden opgesplitst en hun vele verbonden instellingen zullen eveneens ontmanteld worden. Kleinere, meer lokaal georiënteerde banken zullen hen vervangen en alle regionale banken zullen strikt gereguleerd worden door commissies die deel uitmaken van het nieuwe mensvriendelijke systeem. Elke bank zal beperkt worden met betrekking tot de plek waar zij kunnen opereren en welke diensten zij mogen aanbieden. Vergeet niet dat dit nieuwe systeem slechts tijdelijk is – het is slechts een verbinding tussen de huidige opzet en die welke gebaseerd is op een volledige mondiale overvloed. Deze toestand van wereldwijde welvaart geeft jullie de mogelijkheid je concentratie op het verkrijgen en bezitten van geld los te laten, om vervolgens meegetrokken te worden in alles wat je hart doet zingen. Het ‘verkrijgen van geluk’ is het belangrijkste voor de nieuwe werkelijkheid!

De Verlichte Leraren begrepen, lang geleden, dat de mensheid zijn aandacht moest weghalen bij de door het geld bestuurde wereld die hen door de Anunnaki was opgelegd, doch zich daarentegen moest richten op het voeden van de innerlijke vreugde. Saint Germain zinspeelde hierop in de Onafhankelijkheidsverklaring van de VS toen “Leven, Vrijheid en Bezit’ van Locke werd veranderd in ‘Leven, Vrijheid en het Verkrijgen van Geluk’. De Grondwettelijke Rechten (Bill of Rights) in de VS en de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens gaven een nadere toelichting op de behoefte van de mens om zich ‘in alles wat vreugde brengt’ vrijelijk uit te drukken. De komende nieuwe werkelijkheid benadrukt dit concept in zijn grondbeginselen. Jullie zullen je uit je huidige overlevingsstrijd bevrijden en overgaan naar een werkelijkheid waar je ware roeping gemakkelijk gerealiseerd kan worden. Dit is het grondbeginsel dat Saint Germain inspireerde tot het creëren van de Wereld Trust (constructie om een vermogen te beheren) halverwege de 18e eeuw. Deze Trust moest dienen als de kern van de overvloed van de wereld, die onder alle mensen verdeeld zou moeten worden door de ‘lichtwerkers’ op deze planeet.

De Anunnaki hielden deze Trust nauwlettende in de gaten en kwamen al spoedig, in het begin van de 19e eeuw, tot de conclusie dat het verspreid moest worden, doch het laatste deel van het scenario van rijkdomverspreiding werd verhinderd. Dit leidde toen naar een groter plan door het Licht helemaal te omzeilen met het invoeren van hun eigen plan om voor het einde van de 20e eeuw hun beperkt bewuste beschermelingen permanent tot slaaf te maken. Wat ze niet voorzien hadden was het Verdrag van Anchara en hoe deze gebeurtenis hun verraderlijke slavernijplannen zou dwarsbomen. Op een bepaald moment in de tijd smeedden het Licht en de duistere Heren (Anchara) een goddelijke profetie – op het juiste moment moest een speciale Verklaring van Anchara deze galaxy helemaal doen veranderen. Deze verklaring moest een eind maken aan de galactische oorlogen die al miljoenen jaren van het ene naar het andere eind van de galaxy hadden gewoed. Deze proclamatie had een ander voordeel – het had de macht om voormalige vijanden bijeen te brengen. Dit verdrag moest de galaxy overspoelen met een nieuw Licht – een Licht van Eenheid en Volledig Bewustzijn.

Na het verdrag waren de heersende aardse volgelingen van de Anunnaki ten einde raad. Voortdurend gedwarsboomd kwamen zij in opstand en bevochten elkaar om het duister naar de overwinning te mogen leiden. Maar waar zij steeds op stuitten was de loyaliteit tussen de vele Lichtkrachten van Gaia en de eerste-contact-missie van de Galactische Federatie. Deze coalitie kreeg al snel de overhand en begon aan een proces dat nu bijna succesvol is. Het hoofddoel is jullie te bevrijden van jullie gevangenschap en jullie de rijkdom te brengen dat langgeleden door de Verlichte Leraren voor jullie is bijeengebracht. Dit doel behelst ook jullie terugkeer naar het volledige bewustzijn. Bovendien vindt een grootse hereniging plaats met de volkeren van Agartha en jullie voorouders uit deze enorme en prachtige galaxy. De tijd voor dit alles is gekomen en wij staan op het punt ons voor jullie te onthullen.

De vele punten van deze missie zijn van groot belang voor jullie maar ook voor ons. Onze onderneming hier is een onderdeel van een grotere openbaring. De laatste anderhalve decennium heeft veel veranderingen op jullie wereld teweeggebracht, waaronder een reeks gebeurtenissen die op het punt staan te resulteren in een grootse transformatie. Deze verandering zal jullie wonderen brengen die jullie geschiedenis, jullie cultuur en jullie filosofieën zullen herschrijven. Momenteel is jullie wereldbeeld analoog aan die van Copernicus – jullie zien jezelf als het centrum van intelligent leven. Dit zal natuurlijk veranderen zodra wij verschijnen. In één klap zal blijken dat het Leven zich over de hele galaxy uitstrekt. In het begin denken jullie dat jullie kennis ontberen en over weinig informatie beschikken over hoe het Universum in werkelijkheid functioneert, maar dit zal snel veranderen. Wanneer jullie onderwijs vordert zullen jullie je prettiger voelen met jullie nieuwe werkelijkheid.

Jullie nieuwe wereld zal zich voor jullie ogen uitrollen als een heilige lotus. De bloemblaadjes zullen jullie een nieuwe, goddelijke manier van leven tonen. Een galactische samenleving zal vorm krijgen en jullie zullen je voelhorens uitbreiden naar elk deel van Binnenaarde, de verbinding tussen de Binnen- en Buitenaarde (oppervlakte) zal voltooid worden en de schoonheid van de totaliteit van de Aarde en haar diversiteit zal jullie verbazen; hele nieuwe ecosystemen zullen ontstaan. Jullie zullen de hoeders, de rentmeesters van dit herenigde land worden en van de vele werelden die jullie omringen. Het zonnestelsel zal zijn oorspronkelijke schoonheid terugkrijgen. Jullie zullen terecht trots zijn op jullie werk en wat jullie doen om Licht te verspreiden naar alle naburige galaxies. De ceremonieën op jullie oppervlaktewereld omhullen jullie met vreugde en dit wordt weerspiegeld in jullie talloze schitterende kristallen steden.

Vandaag gaven we jullie een overzicht van wat er op jullie wereld gebeurt. We behandelden in het kort hoe jullie dit punt in jullie geschiedenis, het eerste contact, bereikten en zijn belang voor jullie bestemming. De tijd komt voor ons om jullie te ontmoeten en om het laatste deel van jullie reis naar het volle bewustzijn uit te voeren. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.