Home > > Sheldan Nidle - October 19, 2010

October 19, 2010

1 Manik, 5 Tzec, 7 Ik

Selamat Balik! Wij komen met meer informatie. Momenteel voeren we besprekingen met onze aardse bondgenoten over hoe ze hun verschillende plannen het beste kunnen afwikkelen. Wij hebben hen voorgesteld dat ze elke resterende hindernis of complicatie aan ons kunnen overlaten. We zijn van plan deze laatste moeilijkheden uit de weg te ruimen door gebruik te maken van een beleid dat ongeveer zes jaar geleden geschetst is. Bovendien heeft de Hemel ons een concreet tijdschema verstrekt. Moeder Aarde is nu halverwege haar veranderingen waardoor wij in de komende maanden ons openlijker moeten laten zien en daardoor moeten de aardse regeringen een grotere samenwerking vertonen dan op dit moment. De enige manier om het vereiste niveau van medewerking te verkrijgen is met een regeringswisseling en dus zullen we alle resterende obstakels zo snel mogelijk opruimen. We hebben geen tijd meer om ego’s te masseren of iemands gevoel van eigenwaarde te koesteren. Ons verbindingspersoneel adviseert onze aardse bondgenoten over onze gewijzigde aanpak en we verwachten absoluut positieve reacties. We hebben ook onze ambassadeurs geïnstrueerd een aantal specifieke berichten te overhandigen aan diverse regeringen van jullie.

Deze boodschappen gaan over de noodzaak om een legale regeringswisseling af te dwingen. Het is hoog tijd de voorwaarden te scheppen die vereist zijn om het eerste contact mogelijk te maken. We hebben weinig geduld met verdere vertragingen en we willen heel graag verdergaan met de plannen die in deze tijd voltooid zouden zijn, zoals we de Hemel hebben beloofd. Helaas denken jullie regeringen dat onredelijke koppigheid een geldige reden is en blijven dus doorgaan op een weg die naar een mondiale vernietiging voert. Wij keuren hun doeleinden ten sterkste af en wij hebben ons ongenoegen geuit over hun eigenzinnigheid. Daarom hebben we de middelen binnengebracht om een wettige regeringswisseling bij veel belangrijke regeringen te realiseren. Dit voldoet aan de goedkeuring van onze Agarthaanse familie en ook onze aardse bondgenoten lijken bereid te zijn om onze leiding te volgen. Een reeks bewegingen zijn nu in gang gezet die de geldleveranties zullen manifesteren waardoor de te late regeringswijzigingen alsnog kunnen plaatsvinden. Onze geavanceerde technologie is geplaatst en wij zijn in een positie om onze aardse bondgenoten te helpen bij het verwijderen van het resterende kaderpersoneel van de duistere machthebbers. Wanneer dit eenmaal gedaan is, kunnen wij Moeder Aarde kalmeren waardoor een reeks natuurrampen kunnen worden voorkomen.

Moeder Aarde beweegt zich naar een nieuwe fase in haar transformatie van een beperkte naar een volledig bewuste wereld. Deze verandering verlangt een belangrijke verzwakking van haar geomagnetische (aardmagnetische) en zwaartekrachtvelden. Wanneer eenmaal een specifiek punt is bereikt, kan ze haar volgende bewegingen aanpassen aan die van de Zon. Deze toegewezen tijd van gemeenschappelijke afstemming vindt momenteel plaats; dit verklaart het extra licht dat van de Zon komt. Dit licht bevat veel informatie voor Moeder Aarde om de verschuiving van een bipolaire naar een monopolaire staat (van tweepolig naar eenpolig) mogelijk te maken. Jullie wetenschappers begrijpen niet precies wat er nu gebeurt, maar zijn correct wat betreft de gevolgen die voortvloeien uit deze verschuiving. Daarom moeten we nu op een veel grotere schaal ingrijpen. Onze wetenschappers vragen ons hierom en wij hebben allen die zich zorgen maken over jullie veiligheid, duidelijk gemaakt bewust te zijn van wat er binnenkort gaat gebeuren. Het dreigend potentieel van veel situaties op de planeet, gecombineerd met de bereikte akkoorden met de duistere kliek en onze aardse bondgenoten, vragen op dit moment om een beslissende actie.

Onze vloot is dagelijks bezig met de voorbereidingen voor deze dramatische gebeurtenissen. We hebben velen op jullie wereld verteld waarom wij rechtstreeks moeten ingrijpen. Tevens geldt ook de dwingende eis van goddelijke tijd. Het goddelijk plan verklaart duidelijk dat we in deze tijd onze schepen in grote getale aan jullie moeten tonen, en dit zullen we binnenkort gaan doen. Een dergelijke onthulling moet met enige discretie en decorum worden uitgevoerd en dus creëren we de middelen om dit veilig te kunnen doen. Ons doel is te komen in het licht van onze hulpvaardigheid, waardoor jullie ons kunnen zien als de betrokken en meelevende prototypes die jullie zullen worden. Wij willen jullie niet bang maken of gezien worden als een soort hemelse boeman. Wij zijn jullie ruimtefamilie en we zijn hier om jullie lijden te transformeren naar vreugde en jullie problemen naar comfort en gemak. De laatste fase van het eerste contact zal dit verwezenlijken en zal jullie wereld veel beter maken, waar je je ware doelen en hartenwensen vreugdevol zult bereiken. Wij verwelkomen jullie in je nieuwe werkelijkheid!

Deze snel naderende wereld is een werkelijkheid die jij je nauwelijks kunt voorstellen en die je als volledig bewuste moet ervaren om te worden geloofd. In deze staat gebeurt interactie met je omgeving gelijktijdig op veel niveaus. De hoeveelheid informatie die je elke seconde kan verwerken is onvoorstelbaar groot! Een andere openbaring is de enorme verbetering in de manier waarop je met je medemensen omgaat, en opnieuw … dit gebeurt op veel niveaus. Jullie worden onmiskenbaar gebombardeerd met gegevens, zowel uit verschillende fysieke werkelijkheden als uit ontelbare spirituele rijken die jullie bewonen. Jullie zijn zowel fysieke als spirituele wezens met enorme talenten en vermogens, die echter in elk specifiek leven één van deze werkelijkheden als belangrijkste focus hebben uitkozen. Dus ben je geboren in een specifieke familie of geslacht die je zorgvuldig als je ouders en als ‘podlet’ (familiegroep) hebt uitgekozen om in te leven.

Deze volledig bewuste wereld verzorgt je zelfs voor je geboorte. Als nieuwgeborene heb je het vermogen om telepathisch verbonden te zijn met je hele gemeenschap en – in vergelijking met je huidige vermogens – is je leervermogen wonderbaarlijk. Je ontdekt hoe jouw segment van de galactische samenleving opereert en wat je kunt verwachten als je door een langdurig leerproces gaat gedurende de eerste zeventig levensjaren. Je leert over je gekozen talenten en hoe je met anderen moet werken om je vaardigheden te slijpen. Je ontdekt hoe je je eigen unieke bijdrage levert om de uitdagingen op te lossen die je ‘podlet’ onder ogen moet zien. Je koestert je in je soevereiniteit en verkent je verantwoordelijkheden om je gemeenschap te verbeteren en je potentieel te vergroten. Je verkeert in een voortdurende staat van vreugde die je gracieus deelt met allen om je heen. Deze levenslust motiveert je om te ontdekken wie je bent en hoe je voor je ‘podlet’ je uiterste best gaat doen.

Tijdens je groei naar volwassenheid wordt je steeds meer gesocialiseerd in je gemeenschap. Je begint te reizen naar zowel andere delen van je thuiswereld als naar de andere werelden die bij je sterrennatie horen. Je neemt deel aan rituelen die een heilig aspect van je dagelijks leven vormen. Je leert te communiceren met de verschillende ecologieën die de binnen- en oppervlakterijken van je thuiswereld samenstellen en deze excursies brengen je in contact met de vele familiegroepen in je galactische samenlevingen. Dit helpt je volledig de geweldige complexiteit te waarderen die het organisch geheel vormen – de galactische samenleving van je thuiswereld. Dit voedende web kan vervolgens worden uitgebreid naar de gehele sterrennatie. Het vormt een vervullende holistische ‘bubble’ rondom je die de volledige bewuste manier van leven demonstreert.

Wanneer je als vrijwilliger meldt bij de Wetenschap/Verkenningsvloot, doe je dit om je kennis van deze galaxy te vergroten en om anderen op hun reis naar het volledige bewustzijn te begeleiden. Vele sterrennaties die in de G.F. zijn toegelaten staan of aan de rand van het volledige bewustzijn of hebben deze staat pas verworven. Deze momenten zijn heel speciale, kostbare gelegenheden voor de vloot om met deze nieuw toegelaten leden de vreugde van het volledige bewustzijn te ervaren. In jullie geval zijn we onder heel andere omstandigheden gekomen. Niettemin … we komen zoals altijd om jullie te begeleiden en om jullie pad naar het volledig bewustzijn te delen en te verbeteren. Deze missie heeft langer geduurd dan verwacht, maar deze tijd komt om onze taak te voltooien en om jullie allen naar jullie nieuw volledig bewust rijk te leiden!

Vandaag spraken we over onze huidige bezigheden om jullie nieuwe werkelijkheid te manifesteren. Deze S&E-vloot is helemaal klaar om jullie de schitterende rijken van het volledig bewustzijn binnen te leiden. De tijd nadert voor allen van ons om onze vele successen samen te vieren! Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.