Home > > Sheldan Nidle - October 5, 2010

October 5, 2010

13 Ben, 11 Tzotz, 7 Ik

Gegroet! We komen opnieuw met meer informatie. Op dit moment vinden er kritische gesprekken en de strategische verspreiding van de nieuwe valuta’s plaats. De duistere zielen hebben jullie welvaart en vrijheid lang genoeg vertraagd! Onze aardse bondgenoten implementeren wereldwijd de akkoorden die met zoveel tegenzin door de duistere kliek zijn ondertekend. Omdat dit gepaard gaat met vele gedetailleerde stappen om te verzekeren dat deze onthullingen tijdig in de publieke arena gebracht worden, helpen wij ook bij dit proces. Jullie wereld is een echt moeras van verdraaide financiële opzetjes die stilgelegd en vervangen moeten worden door nieuwe systemen, en dit alles wordt bereikt zonder volledig de geldstroom tussen naties te stoppen. Inderdaad, de nieuwe procedures gaan nu al werken en velen die hiervan op de hoogte zijn verbazen zich erover hoe snel het nieuwe systeem – dat al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog opereert - het oude overbodig maakt en vervangt. Het nieuwe systeem is veel complexer en bevat een aantal nieuwe door goud gedekte valuta’s.

Het nieuwe financiële netwerk is gedecentraliseerd en heeft een regionale basis, waarbij elke regio gedomineerd wordt door een specifieke valuta. Houd in gedachten dat deze hernieuwde monetaire opstart een noodoplossing is – zodra de welvaart zich verspreidt zal de noodzaak voor dergelijke vormen van rijkdom afnemen. Het doel van het nieuwe valutastelsel is een sterke mondiale economische groei gedurende één jaar te handhaven, totdat de overal verspreidende welvaart verzekerd is. Tevens zullen gelijktijdig vele geavanceerde technologieën door de overgangsregeringen en ons worden geïntroduceerd. Deze twee factoren zullen een brug bouwen naar een wereld waar geld steeds minder belangrijk wordt. Het is een stelregel van elke spiritueel georiënteerde samenleving dat voedsel, kleding en huisvesting voor allen als een absoluut recht beschikbaar zijn, en dus zullen jullie huidige gestandaardiseerde handelsmechanismen snel veranderen naar een vrije uitwisseling van goederen en diensten. Buiten dat komt er een ‘markt’ dat gebaseerd is op het concept van eigendom op ideeën en uitvindingen, waar ideeën en diensten worden uitgewisseld met als doel locale en mondiale problemen op te lossen.

Dit is een voorloper van wat wij de fluïde groepsdynamiek noemen. In dit organisatiemodel worden de meest bekwamen in een bepaald vakgebied centra van creatief brainstormen. Deze ontwikkelen organische systemen, gecreëerd door soevereine personen, die snel komen met fluïde oplossingen. Wij gebruiken deze procedure om uit te zoeken hoe een bepaald aspect van een project of missie uitgevoerd moet worden. Neem nou bijvoorbeeld dit speciale eerste contact – zoals jullie weten was het nodig dat deze missie voortdurend bijgestuurd en veranderd moest worden. Een van deze aanpassingen was dat wij ieder van jullie zorgvuldig en uitgebreid moesten monitoren. Dit verschafte ons de vereiste database die, gekoppeld aan onze fluïde methodologie, ons in staat stelde met effectieve manieren te komen om de ontelbare snelheidsbrekers of ‘verkeersdrempels’ voor deze missie te nemen. Het hoofdscenario dat wij jullie beschreven is een losse en heel flexibele aanpassing van een normaal eerste-contact-protocol, dat bijna dagelijks wordt bijgewerkt aan de hand van de instabiele omstandigheden van jullie veranderende samenleving.

De galactische samenleving is goed geaard in een fluïde groepsdynamiek. In jullie geval zullen de specifieke behoeften van jullie vele samenlevingen bepalen hoe dit procedurele model eruit gaat zien. Ieder van jullie brengt zijn of haar unieke voorkeur mee in hoe een nieuwe eenheid magisch gevormd kan worden. Onze rol hier is jullie te brengen naar een punt waarop jullie nieuwe volledig bewuste zelven samen kunnen komen om jullie eigen sterrennatie te creëren. Lang geleden kwamen jullie van de sterren om dit nieuwe gebied te koloniseren. Jullie vergaten al snel jullie afkomst en op dit moment hebben jullie geen flauw benul van je ware identiteit. Dit probleem zal worden opgelost wanneer jullie terugkeer naar het volle bewustzijn eindelijk gaat plaatsvinden. Tot dat moment vang je misschien een glimp op of krijg je aanwijzingen van deze andere wereld wanneer je droomt of in meditatie bent. Wanneer je eenmaal ontwaakt zullen deze sporen snel vervagen. Je stijgend bewustzijn helpt je echter om deze glimpen een zekere rechtsgeldigheid te geven, maakt ze meer echt voor je, tenminste voor de duur totdat je twijfels weer terugkeren.

Deze speciale stap van de missie doet de allerbelangrijkste vraag oprijzen – waarom duurt de regeringswisseling zo’n belachelijk lange tijd? De duistere kliek rekent op jullie frustratie om hun aanhangers aan te moedigen vol te houden bij het weigeren van een dergelijke verandering. Deze politici, die door de duistere kliek zijn uitgekozen om deel te nemen aan jullie gouvernementele machtsstructuren, maken zich grote zorgen over wat de aardse bondgenoten voor hen in het vat hebben. Deze zorgen houdt ze bijeen. Onze onderhandelingen met de machthebbers hebben hen bewust gemaakt van de naderende tijdslimiet en dit beangstigt hen. Met als gevolg dat deze regeringen een aantal ‘gebeurtenissen’ plannen die ontworpen zijn om elke eenvoudige machtsoverdracht te voorkomen en de bevolking bang te maken waardoor ze zich onderwerpen. Maar laten we heel duidelijk zijn – wat afgesproken is zal plaatsvinden, ondanks alle gouvernementele ‘streken’ die in beweging worden gezet! Veel is in aantocht waardoor we onze vele doeleinden zullen bereiken.

In onze vloot bevinden zich vele deskundige adviseurs van de Anunnaki en van onze Agarthaanse familieleden. Zij hebben nauwlettend de zaken in de gaten gehouden en hebben onze aardse bondgenoten en de Hemelse sferen volledig geadviseerd over de ontwikkelingen op het oppervlak van de planeet. Ze gaven het dringend advies dat, als bepaalde resultaten niet binnen de gestelde tijd behaald werden, dan de vooraf bepaalde consequenties in werking zouden treden voor de kliek en hun gouvernementele bondgenoten. Wij hebben de kabbalisten tijdens de recente onderhandelingen over deze gevolgen geïnformeerd. Het bevriezen van hun tegoeden is slechts het begin van een hele reeks maatregelen die we tegen hen kunnen inbrengen. In feite worden deze maatregelen nu uitgevoerd en wij verwachten dat ze volledig worden nageleefd. Wij verwachten hun volledige overgave en dit keer zonder het geklier met voorafgaande voorwaarden! Wees ervan verzekerd dat acties onderweg zijn om de omstandigheden te creëren die zullen resulteren in een onbetwistbare overwinning voor het Licht!

Ons plan-van-eerste-keus moet een eerste contact uitvoeren met een serie nieuwe overgangsregeringen die dan geïnstalleerd zijn. De onwettige aspecten van het regime van de kliek zijn overduidelijk en alomtegenwoordig. Deze regeringen bedreigen de duurzaamheid van de ecosystemen van Moeder Aarde, en een massaal uitsterven - te vergelijken met het late Perm-tijdperk – is nabij. Bovendien hebben jullie samenlevingen de hulpmiddelen (grondstoffen) uitgeput die ze nodig hebben. De komende gebeurtenissen worden door ons niet getolereerd. We hebben jullie gevolgd onder de dwingende duim van het duister die Moeder Aarde decimeerde, haar water, bodem en lucht verpestte. De steeds toenemende vervuiling dwingt haar tot een soort reactie die deze schaamteloze zielen hopelijk kan demonstreren dat een onverminderde beroving onaanvaardbaar is. Deze reactie van de Aarde zal de duistere kliek op een zekere fatale wijze moeten beïnvloeden.

Het veranderingsproces van de ene werkelijkheid naar de andere wordt zo voorzichtig mogelijk uitgevoerd. Een van de veronderstellingen waaraan de duistere zielen zich vastklampen is dat ze op de een of andere manier een speciale voorkeursbehandeling zullen krijgen, maar dat is absoluut niet het geval! Ieder van hen kan sterven of leed ondergaan. Zij hebben de voorgeschreven tijdsduur van hun wereld van macht en rijkdom al ruim overschreden en dit moet veranderen. De meerderheid van jullie hebben al te lang te lijden gehad van hun illegale acties en de tijd is gekomen om een eind te maken aan deze erbarmelijke episode in jullie geschiedenis. We zijn geduldig geweest en hebben de wensen van de Hemel gerespecteerd, en nu zijn we gereed om onze technologie in te zetten voor een stijlvolle ontknoping van dit zeer langdurige drama. Het is tijd om het eerste contact eindelijk voor ons aller oog te zien afspelen!

Vandaag hebben we onze bespreking met jullie voortgezet. Al onze berichten zijn een ‘uitzending’ van allerlei zaken, die te maken hebben met wat er rond jullie gebeurt. De enorme hoeveelheid werk en voorbereiding van de kant van zovelen staan op het punt vorm te krijgen! Laten we samenkomen om met vreugde het begin van een nieuwe werkelijkheid voor elk van jullie te vieren. Besef, beste vrienden, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Als Eén! en Wees Gelukkig!)


Website: Planetary Activation Organization
Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.