Home > Nederlands > Sheldan Nidle - January 12, 2010

January 12, 2010

7 Lamat, 11 Chen, 5 Caban

Selamat Balik! We keren terug met meer informatie over het eerste contact en jullie wereld. Het verborgen eindspelconflict dat voortduurt, is nog heftiger geworden. Jullie laatste duistere groep machthebbers heeft zich in een positie geplaatst waarin het óf sterft óf capituleert. Hieromheen circuleren een groot aantal synergetische (samenhangende) gebeurtenissen, waarvan de eerste tot de laatste een steeds grotere bedreiging vormen voor de kabbalisten. Niettemin, ze zijn zo arrogant dat het meest logische en onvermijdelijke – de capitulatie – geweigerd wordt. We wachten af en bereiden alternatieve scenario’s voor met onze aardse bondgenoten betreffende de periode die onmiddellijk volgt op de komende nederlaag van het duister. Een nieuw planetair beleid is gereed, terwijl verschillende overgangsregeringen worden gevormd en nieuwe overeenkomsten tussen hen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe omgeving is klaargemaakt voor het eerste contact en voor een serie verrassende uitzendingen, waaronder de introductie van lang verborgen of zorgvuldig onderdrukte technologie door vorige regimes. Deze gebeurtenissen zullen talloze vragen oproepen die beantwoord moeten worden voordat wij arriveren op jullie lieflijke kusten, en hiertoe zijn onze aardse bongenoten uitgerust met een lange lijst bondige en boeiende antwoorden voor jullie.

De slotperiode, voorafgaand door levering van fondsen, lijkt op een van jullie acties in spionagefilms! Overal op jullie wereld werken veel individuen, die hun eigenbelang dienen, samen met het duister om onze inspanningen te saboteren en verandering te blokkeren, maar dit kortzichtige gedrag bereikt nu zijn onvermijdelijk einde. Te veel groepen en regeringen hebben genoeg van dit uiteindelijke nutteloze spionagespel, want ze gaan duidelijk zien dat de oude wegen niet langer begaanbaar zijn. Diverse vermogensbeheerders en hun gouvernementele tegenhangers zijn eindelijk gaan inzien dat een nieuw en totaal ander systeem essentieel is en dat alle pogingen om de oude constructie in stand te houden feitelijk contraproductief is en dus verspilling van tijd. Toch weigert een grote groep veiligheidsdiensten, die vastzitten in het oude web, hierin mee te gaan. Deze houding verhardt zich met de dag, doordat nieuwe onthullingen over misdrijven plaatsvinden waardoor voorheen bevriende regeringen tot wanhoop worden gedreven en geneigd zijn zich bij de aardse bondgenoten aan te sluiten. Deze verschuivende alliantie in de politieke arena versnellen de overwinning van de aardse bondgenoten en een internationale juridische machine brengt de machtelozer wordende pogingen van het duister tot stilstand.

Het duister moet nu een reeks alternatieven onder ogen zien die steeds grimmiger worden. Het beseft ten volle de consequenties van het voortdurende verzet. Desondanks blijft de duistere coalitie volharden in zijn tot mislukking gedoemde pogingen om hun val te voorkomen. De juridische machine die zich nu tegen hen heeft verenigd, moet zich met de dag meer bezig houden met de straffen die de kabbalisten tegemoet kunnen zien. Vele hoge leden van deze kliek zijn gevangen genomen en onderworpen aan een gepast rechtsproces, maar degenen die nog steeds in belangrijke machtsposities zitten zijn totaal niet bereid zich over te geven. Hun weerbarstigheid laat slechts één optie open – hun totale nederlaag. Dit wordt nu geregeld. De economische instabiliteit van jullie wereld laat de kabbalisten wankelen in een werkelijkheid die ze niet gewend zijn – namelijk, de confrontatie van de instorting van de paar fondsen die nog zijn overgebleven. Bovendien leven de regimes die hen nog steunen in een waanidee als ze denken dat ze aan hetzelfde noodlot kunnen ontsnappen. Belangrijke economen waarschuwen deze duistere regimes dat drastische financiële hervormingen essentieel zijn.

Wij volgen alles nauwlettend en bereiden ons voor op het eerste contact. Het drama onder ons komt tot een oplossing en verschillende internationale juridische instanties zijn belast met de arrenstatie en het neerhalen van deze onwettige, duistere entiteiten. De kliek begrijpt wat er gebeurt en reageert voorspelbaar door talrijke angsten en de terroristische dreiging aan te wakkeren. Het creëren van oorlogen was een van de meest effectieve wapens in alle tijden, maar nu faalt deze tactiek zichtbaar omdat de natiestaten op deze wereld in toenemende mate genoeg hebben van deze doorzichtige foefjes. Veel wereldleiders geven publiekelijk blijk van hun afkeuring en vertellen, achter de schermen, hun collega’s door te gaan met datgene wat gedaan moet worden om de regimes die het duister steunen te verwijderen. Wij hebben rapporten van onze verbindingsteams die de groeiende afkeer over de vertragingen van dit proces bevestigen. Deze kwesties zijn politiek het gesprek van de dag onder alle naties en onze aardse bondgenoten. Veel strategieën worden al op dit moment besproken en uitgevoerd.

De vele invloedrijke mensen op jullie wereld moeten erkennen dat de noodzaak van fundamentele en urgente verandering de hoofdfactor is in deze eindstrijd. Jullie mondiale samenleving bereikt een punt waarop een tweede economische instorting verwacht wordt en deze zal waarschijnlijk veel erger zijn dan de eerste. Een grondige hervorming die nodig is om deze komende ramp te verzachten werd niet erkend en nog minder aangepakt door de duistere kliek en zijn gouvernementele bondgenoten in sommige westerse landen. Deze nalatigheid heeft een ondergrondse werkgroep in dit gebied doen ontstaan en deze gebruikt zijn bronnen en middelen om zich te verbinden met andere regionale groepen en landen om het tij te doen keren. Juridische afdelingen van deze groepen ontmoeten elkaar in het geheim om een plan te ontwikkelen om die duistere elementen onschadelijk te maken die het grootste obstakel voor verandering vormen. Het resultaat – welvaart door de hervormingen van de aardse bondgenoten kan snel de behoedzame en ambivalente voorstanders van de resterende opstandige regimes tot bedaren brengen.

Wij besteden onze resterende tijd aan het eerste contact. Wij observeren de manier waarop beide kampen reageren op de verschuivende strategie van de ander. Het duister is beneveld wanneer het gelooft dat, wat het de wereld kan bieden, uitvoerbaar is en, zoals we vaststelden, we zien hun aanhangers wegglippen waardoor zijn positie langzamerhand verzwakt. Het kan weinig doen, maar vertraagt wel enigszins het onvermijdelijke. Zoals altijd tijdens de ontwikkeling van een beschaving bereikt het een punt waarop een belangrijke richtingsverandering moet plaatsvinden om te overleven. Dit is een van die punten. In jullie geval heeft de Hemel een eerste contact bevolen. Jullie moeten vastberaden zijn om dit te begrijpen en deze veranderingen op jullie reis gaan uitvoeren. Wij zijn hier om jullie te adviseren en, wanneer dit door de Hemel wordt opgedragen, een eerste contact uit te voeren. Er is nog maar weinig tijd voor het duister overgebleven om zich op een vreedzame manier over te geven.

Onze plannen zijn een meer assertieve eerste-contact-operatie te beginnen als het duister op de een of andere manier erin slaagt zaken te vertragen die buiten het goddelijke tijdschema liggen. Om die reden hebben wij zorgvuldig vastgesteld wat het duister aan wapens bezit. Wij beschikken over geschikte tegenmaatregelen om elke vorm van betrokkenheid te voorkomen met zijn ‘hi-tech’ geheime wapens en ruimtekrachten. Deze kabbalisten beseffen niet helemaal wat ze tegenover zich hebben. Wanneer het meer assertieve eerste contact begint, zullen wij hun wapens neutraliseren en de nieuwe overgangsregeringen in de gelegenheid stellen de macht over te nemen. Onze landingen zullen vervolgens aangekondigd worden door zowel de nieuwe regeringen als door ons, en de daaropvolgende gebeurtenissen zullen gelijk zijn aan wat wij hebben besproken. Jullie moeten echter wel beseffen dat deze eindstrijd meer complex is dan wat wij jullie hebben verteld. Laat komen wat er komt … alle wegen leiden naar onze welwillende hereniging met jullie.

Zoals we voortdurend hebben verklaard, de Hemel geeft opdracht tot het eerste contact en het Goddelijke heeft jullie onmiddellijke terugkeer naar het volledig bewustzijn bevolen. Dit betekent dat de rebellerende duistere kliek en zijn volgelingen niets aan de verandering van deze werkelijkheid kunnen doen. De Hemel informeert ons dat jullie rijk zal terugkeren naar de vijfde dimensie met allen aan boord! Er is geen scheiding toegestaan – allen op deze wereld, ongeacht de rollen die ze momenteel spelen, hebben zich verplicht terug te keren naar deze wonderbaarlijke hemelse staat! Jullie wereld is een speciaal gebied dat werd toegestaan af te dalen in het duister van jullie huidige werkelijkheid voor een bepaalde periode van tijd. Die reis is voorbij. Het is het moment om blij te zijn en om jullie te herenigen met jullie hemelse en ruimtefamilies. Een nieuwe wereld van overvloed, ongelooflijke vermogens en goddelijke verantwoordelijkheden wacht op jullie!

Vandaag hebben we voortgeborduurd over de recente ontwikkelingen. Jullie wereld en … inderdaad het hele zonnestelsel worden voorbereid op een nieuwe werkelijkheid en de immense schoonheid van het volle bewustzijn. Dit is het kostbare moment dat, wat door de Schepper werd beloofd, gaat plaatsvinden! Laten we ons verheugen in het weten dat het grootse hemelse plan zich rondom ons ontvouwt. Besef, lieve mensen, in je hart der harten dat de eindeloze rijkdom en de eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.