Home > Nederlands > Sheldan Nidle - January 19, 2010

January 19, 2010

13 Ix, 17 Chen, 5 Caban

Selamat Balik! We zijn er weer met meer informatie. Jullie wereld blijft vallen in de chaos die door het duister is opgeroepen, maar nu wordt deze ijzige schaduw met de dag minder. Een aantal belangrijke regeringen dreigen in te storten en de volgende verwachte ronde van economische tegenspoed nadert, die dodelijker en uitgebreider zal zijn dan de vorige. We merken ook dat het vermogen van de kliek om zijn resterend middelen te controleren vermindert. Onze aardse bondgenoten blijven gefocust op hun primaire taak en onze verbindingsmensen en ambassadeurs vertellen ons dat een belangrijke instorting aanstaande is. Deze waarneming wordt ondersteund door de toenemende paniek die in alle gelederen van de kliek te zien is wanneer het op alle mogelijke manieren hun vertragingstactieken uitprobeert. Ondanks deze zichtbare verwarring blijven sommige door het duister aangestuurde regeringen volhouden, maar het slechts een kwestie van een paar goddelijke momenten voordat de desintegratie hen overvalt. Tot dat moment blijven onze bondgenoten vastbesloten om het karwei af te maken en hen te vervangen door nieuwe overgangsregeringen.

Moeder Aarde heeft het afgelopen jaar haar voortgang naar het volledig bewustzijn versneld – de eerste stap hiertoe was een algemene re-integratie van haar verschuivende tektonische platen. Dit proces resulteerde in belangrijke aardschokken in de Stille, Indische en Atlantische Oceaan, en ook op de zeven continenten en ging gepaard met omvangrijke vulkanische uitbarstingen. Het vergrendelen van de tektonische platen moet beginnen langs de volgende parallelle breedtes: 19.5° en 70.5° op het noordelijk halfrond en 19.5° en 70.5° op het zuidelijk halfrond. Door deze stabilisatie kan Moeder Aarde vitale gegevens ontvangen van de Zon en van onze galactische kern, waardoor ze de volgende fase van haar veranderingen kan ingaan – het reinigen en opwaarderen van haar atmosfeer. Momenteel zijn vele ecologen ervan overtuigd dat de klimaatveranderingen op Aarde en haar afnemende fysieke toestand tekens zijn van een patroon van versneld uitsterven – het naderen van de een of andere ramp. In feite zijn het signalen van een nieuwe mondiale ecologie en van een volledig bewuste Aarde.

Jullie planeet bevindt zich inderdaad in een zeer kwetsbare toestand die vergeleken kan worden met een kritische hartoperatie. Stel je voor dat je lichaam volledig kunstmatig in leven wordt gehouden om een operatie aan een belangrijk orgaan mogelijk te maken. Dit is ongeveer wat er gebeurt met Moeder Aarde. In een zeer reële zin is ze stervende aan een beperkt bewust aspect van haarzelf en moet dringend naar het volgende bewustzijnsniveau overgebracht worden. De Hemel zorgt voor de levenondersteunende en goddelijke ingreep. Zoals met alle operaties komt er – ongeacht de operatieduur – een eind aan de ingreep en kan de genezingsfase beginnen. Deze tijd van helen is dichtbij. De grootschalige aardschokken die nu overal op de wereld plaatsvinden zijn hiervan een duidelijk bewijs en dit is een van de redenen waarom wij constant wijzen op de noodzaak en de nadering van de immense veranderingen van de manier waarop jullie samenlevingen opereren. Momenteel zijn jullie een enorme last voor Moeder Aarde. De duistere kliek blijft zich verharden en gedraagt zich schaamteloos in dit opzicht en gaat door met zijn dagelijkse schendingen van haar en, inderdaad, van jullie. Het is onze diepste wens deze impasse, zo snel als goddelijk mogelijk is, te doorbreken!

Het duister hangt nog aan een zijden draad. Vóór jullie ligt een keus van een grimmige en nogal vreselijke toekomst die de kliek jullie aanbiedt, of de gloed van een toekomst die de Hemel prefereert en die door het goddelijk plan is bevolen. Terwijl we toekijken hoe de dingen zich ontvouwen, maken we voorbereidingen om snel de dodelijke condities te verzachten die door het duister zijn gepland. De ultieme verlichting is natuurlijk het eerste contact. Wij vragen de Hemel voortdurend naar de timing van deze gebeurtenis waar we al zo lang naar uitzien, en zij blijft ons adviseren gereed te blijven en zorgvuldig te luisteren naar de rapporten van onze diplomaten en verbindingsmensen. Wij hebben dagelijkse vergaderingen met onze adviesraden en communiceren voortdurend met hen en de belangrijkste bestuursraad. Deze gesprekken gaan allemaal over een goed gecoördineerd eerste-contact-scenario. Wij hebben deze operatie op een miljoen verschillende manieren gepland, die allemaal rekening houden met jullie talrijke culturele, religieuze en taalkundige verschillen. Het primaire plan is helemaal klaar om te starten en we zullen het uitvoeren zodra de Hemel beslist.

Zoals jullie weten is het eerste contact het keerpunt voor jullie mondiale samenleving. We zien de omvangrijke natuurlijke calamiteiten die jullie hebben ondergaan in het recente verleden en wat er kan gebeuren indien jullie huidige regimes niet snel vervangen worden. Jullie planeet wankelt en de omvang van mogelijk toekomstige rampen kunnen jullie je niet voorstellen. Het gebruik van onze geavanceerde technologie kan dit onheilspellende scenario veranderen en vervangen door een stralender scenario. Bovendien verlangen jullie mensen de middelen om veilig naar het volledige bewustzijn over te stappen. Hiervoor hebben jullie begeleiding en middelen nodig waarin wij kunnen voorzien. We zijn hier als jullie goddelijke mentoren, die door de Hemel op deze taak zijn voorbereid en in een positie zijn geplaatst om dit uit te voeren zodra de Hemel dit aangeeft. We verlangen ernaar onze hereniging met jullie te vieren om daarna jullie snelle terugkeer naar het volle bewustzijn te voltooien. Het is tijd om de huidige impasse te beëindigen en onze missie te vervolgen.

Jullie wereld is momenteel een vreemd brouwsel van wetenschap, diplomatie en een kunstig gebruik van financiële middelen. Het goud dat jullie nieuwe geldstelsel moet dekken is op zijn plek. De nieuwe bankprocedures die grondig de manier veranderen waarop het geld op jullie wereld gewisseld kan worden, is ook op zijn plek. Wat resteert, is de formele uitvoering van een meer rechtvaardig financieel systeem en dit was een paar maanden geleden al door allen goedgekeurd. Deze cruciale overeenkomst vormt de kern van alles wat er nu gebeurt. Op dit moment zijn het oude Dumbarton Oaks verdrag aan het eind van de Tweede Wereldoorlog en zijn vele opeenvolgende wijzigingen allesbepalend in jullie wereld. Een nieuw akkoord dat gebaseerd is op zes belangrijke mondiale valuta’s en gekoppeld aan een wereldwijde kwijtschelding van schulden, vechten om de macht. Onze aardse bondgenoten bevestigen dat diverse regeringen dit voorstel steunen.

Tot op heden heeft deze operatie de Federal Reserve sterk verzwakt en een herwaardering afgedwongen van wat er van de VS is geworden. Europa en het Oosten hebben concessies afgedwongen die een bedreiging vormen voor het bestaan van de USA corporatie en dit dwingt de duistere kliek om eindelijk te erkennen dat zijn overgave aanstaande is. Onze aardse bondgenoten werken nauw samen met bepaalde geheime genootschappen en gekozen individuen met diepe banden met Verlichte Leraren. Het doel hiervan is te voorkomen dat het duister toegang heeft tot zijn magische connecties en als hulp om de duistere meesters te laten inzien dat hun tijd voorbij is. Het Licht schijnt stralend op jullie wereld en de rug van het duister moet op de een of de andere manier worden gebroken. De Hemel heeft een aantal van onze eigen Verlichte Leraren aangewezen om hun goddelijke invloed te gebruiken om jullie bevrijding te versnellen.

Het eerste contact is een ontdekkingsproces voor ons – het brengt elke dag nieuwe lessen en wijsheid. We volgen jullie en jullie planeet en verwonderen ons over het universum. Jullie zijn meer geworden dan een ongewone contact missie; deze operatie betrekt ons in de integratie van de oude Anchara Alliantie Vloot, wat betekent het samenvoegen van tienduizenden sterrenstelsels in een enorm getransformeerde Galactische Licht Federatie. Jullie zijn het heilige instrument dat vele oude profetieën verwerkelijkt en die de onverslaanbare aard van goddelijke Liefde en Licht demonstreert. Het duister op jullie wereld heeft nog nauwelijks de vruchten van zijn wandaden geproefd, maar dit verandert snel. Jullie staan op het punt de macht van het Licht te ervaren wanneer het zijn transformatie in jullie leven en wereld weeft.

Vandaag vervolgen we onze bespreking over wat er bij jullie en op jullie planeet gebeurt. De dagelijkse strijd die jullie leven bepaalt verdwijnt langzamerhand en is dicht bij een dramatische verschuiving, met als hoogtepunt - een eerste contact. In 13 millennia hebben jullie veel te verduren gehad en waren jullie helemaal vergeten wie jullie waren. Het moment voor de Hemel om deze werkelijkheid te transformeren is nabij! Laten we ons verheugen in de wetenschap dat de eindeloze rijkdom en de eeuwige overvloed van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.