Home > Nederlands > Sheldan Nidle - January 5, 2010

January 5, 2010

12 Ahau, 3 Chen, 5 Caban

Selamat Jarin! Wij komen in dit nieuwe Gregoriaanse jaar met veel interessante onderwerpen voor jullie. Dit is ons jaar voor contact! Wij doen er alles aan om de eerste-contact-conferenties tot stand te brengen en onze verbindingsteams werken hard om deze tot een succes te maken. Tot dusver hebben we drie belangrijke regeringen bereid gevonden een eerste begin te maken met deze kritische aankondigingen. Het is heel belangrijk dat onze hulpvaardige aanwezigheid officieel bij jullie bekendgemaakt wordt. Intussen voltooien onze aardse bondgenoten de laatste elementen van een geweldig complexe puzzel. De leveranties en de wettelijke regeringswisselingen staan op het punt van realisatie, de gouddeposito's zijn op hun plek in een aantal zeer veilige opslagruimtes en onze inspanningen hebben onze aardse bondgenoten geholpen bij het voorbereiden van de vele bekendmakingen die moeten volgen. In alles zorgen we ervoor dat deze wegen naar het eerste contact gereed zijn voor actie, zoals onze goddelijke voorschriften dit aangeven. De Hemel is voortdurend bezig jullie klaar te maken om onze rol in deze goddelijke operatie te accepteren. De Agarthanen bereiden zich ook voor om jullie te ontvangen en jullie metamorfose naar het volledige bewustzijn uit te voeren.

De scenario's die nu de ronde doen worden dagelijks talrijker. Onze medische teams stellen vast dat de meesten van jullie nu een fase hebben bereikt waarop een snelle sprong naar het volle bewustzijn eenvoudig uitvoerbaar is. Degenen die nog niet aan deze voorwaarde voldoen hebben nieuwe medische teams toegewezen gekregen met als doel deze groep naar de norm van de meerderheid te brengen. Het is onze bedoeling jullie allen gereed te hebben binnen het tijdschema dat door de Hemelse decreten is bepaald. Intussen is Moeder Aarde begonnen met het veel sneller veranderen van die elementen op haar oppervlak die de aanzet geven voor de totale herinrichting van haar oppervlak en onze planetaire wetenschappers zijn ook bezig te onderzoeken wat er gaande is in jullie zonnestelsel. Hun rapporten benadrukken hoe al jullie vroegere waterplaneten weerspiegelen wat er op Aarde gebeurt. Zelfs de Asteroidengordel laten veranderingen zien die de voorbode vormen van de reconstructie van de vroegere gigantische waterwereld die we nu Pax (voorheen Maldek) noemen. Zoals jullie kunnen zien is alles aan het veranderen en voor ons komt de tijd dat we jullie officieel in een eerste contact kunnen ontmoeten.

Jullie laatste duistere groep manipulerende machthebbers heeft natuurlijk andere plannen. Hun manische overmoed in het trotseren van het Licht is een belachelijke tragikomedie! Jullie wereld glipt nu feitelijk uit deze driedimensionale werkelijkheid en wordt nu meer verenigbaar met volledig bewustzijn en er is niets in het universum dat deze goddelijke transformatie kan stoppen! Dit is al enige tijd duidelijk en toch verzet de duistere kliek zich koppig - het ontbreekt hen kennelijk aan een stuk 'gezond verstand' om zijn verlies te erkennen. Jullie wereld bevindt zich op het punt waarop deze huidige werkelijkheid wegglijdt in vernietiging, gecombineerd met een aantal verschrikkelijke calamiteiten. Dit vooruitzicht is niet datgene wat het Goddelijke voor jullie in gedachten heeft! In deze berichten wilden wij de absoluut optische aard van het goddelijke plan voor de planeet Aarde benadrukken, maar onder sommigen van jullie heerst er een soort van perversiteit dat weigert de mogelijkheid van een alternatieve, levenbevestigende toekomst voor jullie te overwegen. Onze berichten, en die van andere gelijkgestemde zielen, zijn bedoeld om de verschrikkingen die het duister voor jullie in petto hebben, te beschrijven versus de nieuwe goddelijke werkelijkheid die jullie in werkelijkheid te wachten staat. Het punt is bereikt het 'uiterlijk' en het 'gevoel' van jullie werkelijkheid te veranderen.

Momenteel ervaren velen van jullie in eerste instantie zowel vrees als vreugde voor deze verandering. Jullie bevinden je in een smalle zijband (frequentie) van deze nieuwe werkelijkheid en wachten op de laatste afsluitende duw om te beginnen. Wij kijken toe hoe de Hemel de laatste elementen aanbrengt, wat de start van de nieuwe werkelijkheid zal veroorzaken. Het duister wil op zijn beurt de chaos vergroten en begint aan zijn laatste wanhopige aanvallen. Deze botsing achter de schermen begint zichtbaar te worden zodra het voor het duister steeds moeilijker wordt om zijn acties te camoufleren. UFO - waarnemingen vinden steeds vaker plaats overal op jullie planeet. Het geheime gevecht tussen ons, zoals onthuld door wat eind 2009 plaatsvond in Noorwegen, Rusland en China, bereikte de frontpagina's in vele delen van jullie wereld. De tijd van bekendmaking komt wanneer de 'kat van onthulling uit zijn doos wordt vrijgelaten'. We verwelkomen dit en alles wat erop volgt! Houd in gedachten dat het eerste contact de ultieme spelwissel blijft.

Wij zijn hier om een goddelijke missie te vervullen. Jullie huidige beperkt zelfbeeld gaat veranderen en een enorme identiteitsverschuiving zal plaatsvinden. Jullie verhuizen naar een gebied dat lijkt op wat jullie voorouders de 'droomtijd' noemden. Dit is een wereld waarin jullie gelijktijdig bestaan in zowel Geest als in een fysiek lichaam. Het verenigt jullie met de Hemel terwijl jullie geworteld blijven in de fysieke wereld zoals die voor jullie momenteel bekend is. Het opent nieuwe perspectieven en geschenken met vermogens die je nu voor onmogelijk houdt. Dit is de werkelijkheid waarin wij leven en we weten hoe eenvoudig het is om deze nieuwe wereld binnen te glijden. De trauma's en de pijnlijke omstandigheden die jullie nu dagelijks overweldigen zullen plotseling verdwijnen! Op dit moment staan jullie voor deze problemen en het is ons werk om jullie te helpen bij deze overgang naar het volle bewustzijn, zo snel als goddelijk mogelijk is.

Moeder Aarde vervolgt ook haar transformatiepad. Vele delen van jullie planeet ondergaan klimaatveranderingen die het gevolg zijn van een hyperactieve Zon, het weglopen van de samenleving voor het vervuilen van lucht, water en land en de opwarming van het oppervlak van Moeder Aarde. Dit alles is onderdeel van de eerste voorwaarden voor verandering. Jullie samenleving verzaakte zijn verantwoordelijkheid voor Moeder Aarde al heel lang. Dit kostbare Wezen werd letterlijk door jullie verkracht toen jullie rondholden om de grondstoffen te vinden om jullie mondiale 'beschaving' in stand te houden en te ontwikkelen. Jullie naderen een moment waarop het tijd is om de energie terug te geven die jullie je onbekommerd toe-eigenden zonder dat jullie toestemming vroegen aan jullie vrijgevige gastvrouw. Dit is een onderdeel van de heilige groei die jullie behoren te demonstreren aan jullie wereld, de Schepper en aan ons. Het is essentieel voor jullie om jullie oude lichtzinnigheid te erkennen en een begin te maken met het vereiste gebaar van verzoening.

De komende tijd brengt de elementen bijeen die de bestanddelen van jullie nieuwe mondiale samenleving gaan worden. Dit betreft de onthulling en het vrijgeven van een serie onderdrukte technologieen. Jullie werden opgesloten in een kerker van leugens en gemanipuleerd door het duister door te geloven in een wetenschap en filosofie die sterk je begrip van zelf en je wereld beperkten. Elke verlichte leraar heeft zich gebogen over deze constructie en gezien hoe alles bedrog is! Jullie zijn Geest in een fysiek lichaam van een immens onsterfelijk Licht. Jullie zijn onbegrensd! Jullie zover te krijgen dat jullie dit geloven en je dit eigen te maken is de noodzakelijke stap in jullie bewustzijnsgroei. Veel samenlevingen voor jullie maakten de keus deze Waarheid te omarmen, of simpelweg te sterven. Deze keer bracht de Hemel ons naar jullie om jullie te begeleiden en jullie te helpen bij het mogelijk maken van deze fundamentele stap in jullie groei.

De feitelijke stap naar deze aspecten van bewustzijn is, natuurlijk, jullie verantwoordelijkheid en niemand anders. Het Hemelse goddelijk plan, samen met de magnifieke decreten van Heer Surea, laten ondubbelzinnig zien dat jullie in dit alles zullen slagen! Onze aanwezigheid is louter de slagroom op het toetje. De directe toekomst betreft jullie overgang naar het hoger bewustzijn, onze komst en een massale, welverdiende nederlaag van het duister. Jullie werkelijkheid is nu klaar om te veranderen en een gelegenheid om hieraan te beginnen zal zichzelf nu aanbieden. Onze aardse bondgenoten staan op het punt de sleutel van verandering om te draaien waardoor dit alles gaat beginnen. Zodra dit gebeurt zijn we van plan de deur naar contact te openen door enkele belangrijke regeringen zover te krijgen jullie te vertellen over onze edele en behulpzame bedoelingen. De tijd nadert voor onze formele introductie bij jullie en voor de start van jullie definitieve overstap naar het volledige bewustzijn. Inderdaad, enkele wonderbaarlijke dingen staan te gebeuren!

Vandaag brachten wij jullie op de hoogte van wat er rondom jullie plaatsvindt. Het eerste contact is nabij! Ongelooflijke veranderingen voor jullie mondiale werkelijkheid staan te gebeuren. Jullie komende welvaart is slechts het begin van een groots avontuur waarvoor jullie nu gereed zijn. Voordat jullie dit beseffen zullen we herenigd zijn en zullen jullie volledig bewust worden! Laten we ons verheugen in het weten dat het grootse plan van de Hemel zich voor ons ontvouwt! Besef, beste mensen, in je hart der harten dat de eindeloze overvloed en de eeuwige rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Het zij zo! Selamat Gajun! Selamat Ja!

Website: Planetary Activation Organization

(Vertaling: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Sheldan Nidle,
please let us know and we'll add you to our mailing list.